Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 727/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2015-03-26

I C 391/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 94%

Wspólna treść

umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, uprawnienie procesowe, obejście, wniosek o umorzenie, wyłączenie sporów, stosunek materialny, akt prawny, przepis kodeksu postępowania cywilnego, stosunek prawny, następująca czynność prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, rata, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, uprawnienie procesowe, obejście, wniosek o umorzenie, wyłączenie sporów, stosunek materialny, akt prawny, ujście wody, przepis kodeksu postępowania cywilnego, stosunek prawny, oświadczenie woli strony, następująca czynność prawna
Zobacz»

X P 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, oświadczenie, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, słuszny interes pracownika, treść ugody, zawarcie ugody, ustalenie nieważności ugody, praca w nadgodzinach, wzajemne ustępstwa, roszczenie związane ze stosunkiem, skutek prawny ugody, wynagrodzenie za prace, ekwiwalent za urlopy, częściowe zrzeczenie, wpływ błędów, ugoda powoda, oświadczenie woli, oświadczenie, mediator, skutek procesowy ugody, umorzenie postępowań, prawo do wynagrodzenia
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, obejście, wzajemne ustępstwa, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, zawarcie ugody, obejście prawa, obejście, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

obejście, zawarcie ugody sądowej, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • kara umowna, załączony akt, przedmiotowa ugoda, obejście, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem, powodowa spółdzielnia, zasada prawa
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ugoda sądowa, nieruchomość, zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, nieruchomość, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

V Ca 669/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 września 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, stosunek prawny, ustępstwo, osiągnięcie skutku, wyłączenie sporów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, przedmiotowa ugoda, zawarcie ugody, roszczenie wynikające ze stosunku, skutek procesowy ugody, stosunek prawny, ustępstwo, zadośćuczynienie, przedmiot dowodów, sprawa istotne znaczenia, osiągnięcie skutku, zawarta ugoda, rozstrzygnięcie sądowe, wypadek komunikacyjny, pomoc prawna, rozstrzygnięcie merytoryczne przez sąd, wyłączenie sporów, znaczenie podrzędne, cecha pewności, wadliwa konkluzja
Zobacz»

X GC 368/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2020

Data publikacji: 4 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ugoda sądowa, nieruchomość, wzajemne ustępstwa, ważność ugody, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, nieruchomość, wierzyciel, dłużnik, sposób prowadzenia egzekucji, egzekucja z nieruchomości, wykonalność, hipoteka umowna łączna kaucyjna, wzajemne ustępstwa, tytuł wykonawczy, ważność ugody, treść ugody sądowej, oświadczenie woli, skarga na czynność komornika, tytuł egzekucyjny, oświadczenie, klauzula, postępowanie egzekucyjne, roszczenie, ocena ważności ugody
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda sądowa, oświadczenie, ustępstwo, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika, zawarcie ugody
Zobacz»

II Cz 520/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, przepis kodeksu cywilnego, osnowa ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, wyrok nakazowy, niedopuszczalność, treść ugody, ocena zgodności, postulat powódki, obalające twierdzenie, przepis kodeksu cywilnego, ugoda zawarta miedzy, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, naruszenie nietykalności cielesnej powódki, osnowa ugody, charakter ugody, zażalenie, element materialnoprawny, łączące elementy, dwoisty charakter, konkretna okoliczność rozpoznawana sprawy, presja czasu
Zobacz»

III RC 528/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2020

Data publikacji: 22 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, oświadczenie procesowe, umorzenie postępowań, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wyłączenie rozstrzygnięcia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie ugody, obniżenie alimentów, przedstawicielka ustawowa małoletnia, czas zawarcia ugody, oświadczenie procesowe, strona ugody, strona na rozprawę, wyrok stały, umorzenie postępowań, wzajemne zniesienie kosztów, przyczyna wydania wyroku, rozstrzygnięcie merytoryczne przez sąd, brakujący akt, dążenie do ugodowego załatwienia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ugoda zawarta przed mediatorem, wyłączenie rozstrzygnięcia, obejście prawa, zawarcie ugody przed sądem
Zobacz»

I C 137/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 3 października 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda sądowa, oświadczenie, zawarcie ugody, nieruchomość, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, oświadczenie, zawarcie ugody, oświadczenie o uchylenie, przegląd orzecznictwa, skutek prawny ugody, sprawa o zniesienie współwłasności, postępowanie o zniesienie współwłasności, wpływ błędów, zawarta ugoda, złożone oświadczenie woli, nieruchomość, wzruszenie ugody, treść ugody, ustępstwo, uchwała cała izby, zniesienie współwłasności nieruchomości, nieważność ugody, nieprawdziwy stan, niepewność
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek, wyrazić zgodę
Zobacz»

I ACz 1181/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ustępstwo, kwalifikacja reprezentującego powoda pełnomocnika, warunek ugody, rezygnacja przez strony, wada słuchu, czynność obsługi, ustalona treść, ugoda sądowa, strona reprezentowana przez pełnomocników, stały stosunek zlecenia, windykacja należności, ugoda strony, zażalenie, rzecznik patentowy, obsługa prawna, niezbędny koszt procesu, indywidualny punkt, wada oświadczenia woli, wielkość i waga
Zobacz»

V GC 166/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, umorzenie postępowań, oświadczenie procesowe strony, przesłanka ważności i skuteczności, udzielenie ochrony sądowej, postanowienie o umorzeniu, osnowa ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, połowa uiszczonej opłaty sądowej, zwrot połowy uiszczonej opłaty, umorzenie postępowań, oświadczenie procesowe strony, przesłanka ważności i skuteczności, udzielenie ochrony sądowej, postanowienie o umorzeniu, osnowa ugody, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, akt dyspozycyjny, merytoryczne rozstrzygnięcie, właściwa chwila, referendarz sądowy sądu rejonowego, dorozumiana wola, placówka operatora, woli odstąpienia, niedopuszczalność wydania
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, ugoda sądowa, strona stosunku prawnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, strona stosunku prawnego, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie
Zobacz»

III Cz 209/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, obejście, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • karate, zawarcie ugody, ustępstwo, treść ugody, miejsce zamieszkania małoletniego, przedstawicielka małoletnich powodów, zażalenie, alimenty, syn, obejście prawa, roszczenie alimentacyjne, czynność strony, pozwany, zasady współżycia społecznego, protokół, obejście, roszczenie niezgłoszone, stan nieodwracalny, ugoda sądowa, wady oświadczenia woli
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

stosunek prawny, wzajemne ustępstwa, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, stosunek prawny, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

III Ca 1334/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 września 2020

Data publikacji: 18 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zawarcie ugody, stosunek prawny, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umocowanie, powaga rzeczy, zawarcie ugody, stosunek prawny, wzajemne ustępstwa, skuteczne zawarcie, pełnomocnictwo, nieważność ugody, zawarcie ugody pozasądowej, przedmiotowa ugoda, zdarzenie szkodowe, roszczenie, zawieranie ugody, zarzut powagi, oświadczenie w imieniu, ugoda strony, czynność prawna, wyjątkowy przypadek, pełnomocnik w osobie, zawarta ugoda
Zobacz»

X P 412/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ugoda sądowa, postanowienie o umorzeniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zawieranie ugody, zawarcie ugody pomiędzy stronami, fakt zawarcia ugody, ugoda sądowa, dzień zawarcia ugody, rozwiązanie umowy o prace, postanowienie o umorzeniu, treść ugody, obciążanie strony, oświadczenie o rozwiązanie umowy, strona postępowania ugody, oświadczenie woli, przywrócenie do pracy, wola strony, negocjowanie i zawarcie, wzruszenie ugody, sens zawierania, mocna pozycja, kwalifikacje potrzebne
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ugoda sądowa, zawarcie ugody, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy, zapis ugody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominika Romanowska
Data wytworzenia informacji: