Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 94/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-04-27

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, wierzyciel, czterokrotność stopy, kapitał pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany, kapitał pożyczki, zachód, przelew wierzytelności, roszczenie o zaległe odsetki, stopa kredytu lombardowego narodowego
Zobacz»

III Ca 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka karna, narodowy bank polski, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, odsetka karna, przelewana wierzytelność, spółka komandytowa, narodowy bank polski, umowa przelewu wierzytelności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty sądu rejonowego, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, stopa referencyjna, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne, ustanie członkostwa, stopa kredytu lombardowego narodowego, cedent
Zobacz»

II C 1394/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, odsetki umowne, kapitał, umowa cesji wierzytelności, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień wystawienia bankowego, odsetki umowne, kapitał, bank, umowa kredytowa, odsetka od kredytu, umowa cesji wierzytelności, umowa o kredyty, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, ustawowa stopa procentowa, podstawa prawna działalności, certyfikat inwestycyjny, kwestia ustalenia odpowiedzialności, siedziba
Zobacz»

III Ca 773/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, kredyt, odsetka karna, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, odsetka karna, naliczanie odsetek karnych, bank, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kredyt, naliczanie odsetek umownych, zbywca, podstawa do naliczania odsetek, cesja, załącznik, wypowiedzenie umowy pożyczki, wyciąg
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew, strona powodowa
Zobacz»

I C 108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka, wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, odsetka, przelew wierzytelności, bank, oprocentowanie, wierzyciel, umowa konsolidacyjna, rata, kredytobiorca, pozwany, uregulowanie zawarte w umowie, odsetka w wysokość, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, termin przedawnienia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, umowa o kredyty, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, dłużnik, stosunek roczny
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, kapitał, czterokrotność stopy, odsetka karna, kwoty niespłaconej, wierzyciel, cesja, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kapitał, czterokrotność stopy lombardowej, czterokrotność stopy, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, kwoty niespłaconej, wierzyciel, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa
Zobacz»

I C 1334/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, pozew, wierzyciel, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, odbitka, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, wierzyciel, odsetki umowne, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka w wysokości czterokrotności, wypowiedzenie, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, nabycie wierzytelności
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, pozew, wierzyciel, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, lista wierzytelności, dokument
Zobacz»

X C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, umowa pożyczki gotówkowej, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, prokura, wykaz wierzytelności, umowa cesji, integralna część umowy, forma pisemna, pozwany, pełnomocnik banku, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi, informacja komornika, strona banku, wydruk, umowa pożyczki gotówkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przejście wierzytelności, rygor nieważności, egzekucja, wysokość czterokrotności stopy kredytu, odsetka
Zobacz»

II C 457/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

odsetki umowne, umowa pożyczki gotówkowej, wysokość odsetki, odsetka za opóźnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetki umowne, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, wysokość odsetki, pozwany, pożyczkobiorca, odsetka za opóźnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, rata, cesja wierzytelności, stosunek roczny, umowa przelewu, siedziba, dokonana cesja, dwukrotność odsetek, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

V ACa 271/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka ustawowa za opóźnienie, kredyt, odsetki umowne, cesja, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, odsetka ustawowa za opóźnienie, kredyt, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytowa, odsetki umowne, dzień zapłaty, kredytodawca, cedent, rata kredytowa, przelew wierzytelności, przedmiot przelewu, pozwany, przesyłka, wypowiedzenie umowy kredytu, kwota należności główna, cesja, kapitał, wierzytelności niewymagalne, wierzytelności istniejące
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka maksymalna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, pozew, odsetki umowne, stopa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, odsetki umowne, stopa
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, pożyczka, kapitał, kredyt, stopa, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pożyczka, kapitał, umowa przelewu wierzytelności, kredyt, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, stopa, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, pożyczka, cesja wierzytelności, umowa cesji, kwoty niespłaconej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, pożyczka, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zawiadomienie o cesji, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, kwoty niespłaconej, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

IX C 1511/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa cesji, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, cesjonariusz, wyrok zaoczny, umowa cesji, nabycie wierzytelności, legitymacja czynna, twierdzenie powoda o okolicznościach, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa umowy, skuteczność oświadczeń stron, ugoda, powodowa umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, omawiana wierzytelność, cesja wierzytelności, stosunek roczny
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, poprzedni wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, kredyt, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia
Zobacz»

I C 721/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, kapitał pożyczki, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa pożyczki gotówkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa ramowa przelewu wierzytelności, kapitał pożyczki, wierzytelność na osobę trzecią, zgoda dłużnika, odsetka ustawowa za opóźnienie, pierwotny wierzyciel, niespłacony kapitał, umowa pożyczki gotówkowej, cedent, nabywca, zbywalność wierzytelności, zawarcie umowy pożyczki gotówkowej, prowizja, scedowanie, zastrzeżenie umowne, pożyczkodawca, cesjonariusz wierzytelności, zapłata od kwot, odsetka za okres opóźnienia
Zobacz»

II Ca 392/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 15 czerwca 2015

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, umowa cesji wierzytelności, kredyt, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, fragment dokumentu, poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik do umowy cesji, zgodność z oryginałem, księga rachunkowa powoda, umowa przelewu, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, równa czterokrotność stopy kredytu, odwzorowanie oryginału, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, oryginał dokumentacji, pozwany, kredyt, postępowanie klauzulowe, odbitka, odsetki umowne
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

pożyczka, poprzedni wierzyciel, kredyt, odsetki umowne, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczka, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, dzień wniesienia pozwu, monitoring płatności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał, klauzula wykonalności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Romualda Bożek-Makówka
Data wytworzenia informacji: