Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 88/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-11-20

X GC 1168/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 lipca 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, samowola budowlana, zlecenie, praca dodatkowa, pozwany, realizacja inwestycji, pozwolenie, raport oddziaływania, kontener, wynagrodzenie, prace podstawowe, teren inwestycji, faktura, faktura vat, projekt budowlany, praca, obiekt, opracowanie raportów, oddziaływanie inwestycji na środowisko, budowa
Zobacz»

II Ca 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 4 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wylewek na parterze, umowa o roboty budowlane, ścianka działowa, okno dachowe, budowa, skuteczne odstąpienie, praca, pół miesięcy, ściana działowa, budowa domów jednorodzinnych, dom do stanu surowego, dachówka, zakres umówionych prac, świadek, termin zakończenia robót, zakres zleconych prac, przyczyna niezależna od powoda, praca na dachu, wykonanie umowy o roboty, wynagrodzenie w granicach
Zobacz»

I ACa 1607/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 22 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • drewno, inwestor, strona powodowa, budowa, fundament, rachunek wykonawcy, kominek, konstrukcja, umowa, projekt, inwestycja, ściana, harmonogram płatności, wynagrodzenie ryczałtowe, plac budowy, etap, komin, pozwany, robota budowlana, usterka
Zobacz»

I C 1628/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

faktura, wynagrodzenie powodów, funkcja kierownika budowy, pozwany, obiekt, zeznanie powoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, wynagrodzenie powodów, funkcja kierownika budowy, budowa obiektów sportowych, pozwany, obiekt zewnętrzny, dowód nadania, wysokość wynagrodzenia powoda, protokół elektroniczny, zapłata, podwykonawca, obiekt, prokurent, nowy sposób, zeznanie powoda, świadek, faktura vat, sporna faktura, księgowość, maj
Zobacz»

VI GC 20/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 19 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie instalacji solarnej, należność, wpłata gotówkowa, zlecenie, pozwany, nakaz zapłaty, faktura, dochód z wykonywanej pracy, praca wykonywana na budowie, budowa, przedmiotowe zlecenia, umowa zlecenia, pozwana spółka, udowodnienie faktów, rozliczenie zobowiązania, siedziba w miejscowości, przelew, wykonana instalacja, wzajemny obrachunek, projekt wykonawczy
Zobacz»

I C 591/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spoina, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, wybudowanie, rozbiórka budynku, usterka, wada, opinia instytutu naukowego, sporny budynek, obiekt, wydział budownictwa, bloczek, projekt budowlany, pozwany, politechnika, umowa o roboty budowlane, nadproże, wznoszenie muru, budowa, zwrot świadczenia
Zobacz»

VIII Ga 390/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, charakter umowy łączącej strony, reklama, nieodpłatny charakter umowy, pozwany, umowa, pozwana faktura, wpływ na wynik sprawy, dokonanie oceny dowodu, odniesienie do dowodów, rejestr sprzedaży, istotny wpływ na wynik, świadek, logiczne rozumowanie, usługi reklamowe, wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, nieodpłatne świadczenie usług, wydawnictwo, ogłoszenie
Zobacz»

IX GC 561/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 września 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność, faktura, faktura vat, rachunek bankowy powoda, data otrzymania faktury, termin płatności, należność główna, pozwany, dyspozycja przelewu, diagnostyka laboratoryjna, badanie laboratoryjne, cofnięcie pozwu, usługa, wniesienie pozwów, samodzielny publiczny zakład opieki, pozwany samodzielny publiczny zakład, umowa, roszczenie odsetkowe, publiczny zakład opieki zdrowotnej, świadczenie zdrowotne
Zobacz»

V ACa 696/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 stycznia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • beton, ława fundamentowa, ściana fundamentowa, budynek, zaliczka, pozwany, projekt, parter, umowa wzajemna, posadzka, budowa, umowa o roboty, robota budowlana, zwrot świadczenia, grubość, izolacja pozioma, strop, wada, odstąpienie od umowy, wzniesiony obiekt
Zobacz»

I ACa 1532/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, część wynagrodzenia, balkon, umowa, pozwany, wykonanie drugiego etapu, poziom stropu, umowa łącząca strony, wynagrodzenie, drugi etap robót, drugi etap prac, podstawy prywatnej, praca, oświadczenie o odstąpienia, część należności, powodu postępów, opóźnienie powoda, wykonana część prac, budowa, faktura
Zobacz»

I C 970/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, kurs walutowy, niemiecki pracodawca, mieszkanie powoda, wynagrodzenie, gospodarz, zaliczka na poczet wynagrodzenia, zeznanie powoda, godzina pracy, polska do niemiec, rachunek komornika, formularz, potwierdzenie przelewu należności, zaległe wynagrodzenie, porzucenie, dzień zapłaty, warunki mieszkaniowe, termin wynagrodzenia, rozprawa w dniach, otrzymanie zaliczki
Zobacz»

VI ACa 1131/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 28 maja 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa zlecenia, umowa, pozwany, pełnomocnictwo, czynność prawna, kwota, przelew, skreślenie wyrazu, hipoteka, opłata egzekucyjna, sprzedaż nieruchomości, spłata wierzytelności, bank, transakcja, całość ceny, umowa z dniem, część ceny sprzedaży, wykonanie zlecenia, dokument
Zobacz»

IX Ga 198/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 lipca 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy, faktura, sporządzenie sprawozdania, brak rozważenia, postępowanie uproszczone, naruszenie przepisów procesowych, określoną taryfę, decyzja o rozpoznaniu, opracowanie sprawozdania, istnienie przedmiotowego roszczenia, współpraca na podstawie umowy, polemika z dokonanymi ustaleniami, zgłoszenie dowodu z opinii, kolejna część uzasadnienia, sprawa w dalszym ciągu, dokonanie analizy całokształtu, wysokość wynagrodzenia, dowód istnienia zobowiązania, pozwany, czynność związana ze sporządzeniem
Zobacz»

III Ca 1537/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 marca 2015

Data publikacji: 22 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca tynkarska, tynkarz, pozwana spółka, front robót, zwrot zaliczki, powiatowy rzecznik konsumenta, umowa, odstąpienie od umowy, instalacja, folia, wykonanie pracy, kabel, potrącenie, pozwany, dach, dziennik budowy, plac budowy, praca, kładzenie tynków, udostępnienie przedmiotów
Zobacz»

XV GC 2327/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 15 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, udzielanie porad prawnych, opracowywanie opinii, faktura, sporządzanie pism procesowych, wykonanie zlecenia, ustna umowa zlecenia, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wynagrodzenie, występowanie przed sądem, korespondencję e-mailową, prowadzona sprawa, komplet dokumentów, opinia prawna, umowa, obsługa prawna, zapłata wynagrodzenia, forma ustna, podpis pod fakturą, wyżej opisany przepis
Zobacz»

I1 C 812/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 13 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przejściowy brak, pozwany, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin płatności, cennik powoda, świadczenie medyczne, środek na uregulowanie, usługi medyczne, wniosek powoda o nadanie, postępowanie elektroniczne, zlecona usługa, należność, świadczona usługa, pozwana spółka, prolongata, brak środka, dobrowolna zapłata, korespondencja, płatność należności
Zobacz»

I C 36/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szlaban, obiekt, służba, zlecenie, umowa zlecenia, ochrona mienia, pozwany, mleczarnia, wykonanie zlecenia, wynagrodzenie za miesiąc, historia rachunków bankowych, koordynator, umowa, obejście przepisów o formie, świadek, forma zastrzeżona pod rygorem, teren obiektów, wysokość wynagrodzenia, uszkodzenie, właściwe wykonanie
Zobacz»

XIII Ga 1088/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • utylizacja, zbiornik, pozwany, faktura, zlecenie, wspólnik powodowej spółki, zaksięgowanie, stacja benzynowa, ustalenie sądu i instancja, raj, rozbiórka, należyta praca, świadomość o konieczności, logiczne ustalenie, moc i wiarygodność, umówione wynagrodzenie, procedura cywilna, określona moc dowodowa, usługi podwykonawców, wniosek poprawny logicznie
Zobacz»

XI GC 138/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 14 marca 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • karta, obiekt, płyta, ochroniarz, faktura, książka służby, transakcja handlowa, służbę pracowników, umowa, umowa o ochronę, umowa pisemna, protokół, spółka, zeznanie przedstawicieli, termin płatności, szabla, świadczenie usługi, sporny obiekt, przedstawiciel powodów, wpis w książce
Zobacz»

XI GC 975/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2017

Data publikacji: 11 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wywóz odpadów, zlecenie, budowa, styropian, plac budowy, kontener, faktura, ton odpadów, pozwany, odbiór odpadów, dokument zlecenia, pojemność, kapitalizacja odsetek, worek, podpis pracownika, upoważniony pracownik, wstępny etap, podpis na dokumentach, rata, fakt wywozu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Górska
Data wytworzenia informacji: