Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 139/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2018-09-26

X GC 157/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, potrącenie wierzytelności, przelew, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, spółka jawna, potrącenie wierzytelności, lublin, oświadczenie woli, zajęcie wierzytelności, nakaz zapłaty, przelew, cesja wierzytelności, adresat, wydział gospodarczy, siedziba, komornik, powództwo o pozbawienie, przesłanka potrącenia
Zobacz»

II Ca 336/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 14 marca 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, tytuł wykonawczy, wykonalność, postępowanie egzekucyjne, zachód, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, kredyt zaciągnięty na budowę, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, zadanie inwestycyjne, wykonalność, pozwany, postępowanie egzekucyjne, zachód, normatyw, sporny wyrok, należność, koszt budowy mieszkania, rozliczenie zadania, komornik, lokal mieszkalny, powodowa spółdzielnia, wykonalność wyroku, złożone oświadczenie o potrąceniu
Zobacz»

V GC 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 1 września 2016

Data publikacji: 23 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, dłużnik, wykonalność, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, własna wierzytelność, zarzut spełnienia świadczenia, tytuł egzekucyjny, powództwo opozycyjne, nowy sącz, zarzut potrącenia, dobosz, tytuł wykonawczy, utracony czas, przedawnienie, dłużnik, przedmiot rozpoznania w sprawie, wykonalność, prekluzja, zdarzenie sprzed zamknięcia rozprawy, umorzenie wzajemnych wierzytelności, skonkretyzowanie, powództwo
Zobacz»

VI GC 846/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 7 listopada 2017

Data publikacji: 28 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, etap, tytuł wykonawczy, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, etap, wyrok sądu apelacyjny, tytuł wykonawczy, harmonogram do umowy, wynagrodzenie wysokości, opracowanie kompletnej dokumentacji, drugi etap, wznowienie współpracy, zawartość dokumentacji, system łączności, dłużnik, urządzenie wchodzące w skład, kompletna dokumentacja techniczna, kwota, skład systemów, szczegółowe wymaganie, wzajemność wierzytelności, skarga kasacyjna
Zobacz»

I C 1048/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, dłużnik, tytuł egzekucyjny, wzajemne umorzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • gmina i miasto, wierzytelność, akt sprawy egzekucyjnej, oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, baza prawna, egzekucja na podstawie wyroku, wierzytelność z wierzytelności, dłużnik, oświadczenie powódki, wzajemna wierzytelność strony, tytuł egzekucyjny, wzajemne umorzenie, pozwany, rodzaj oświadczenia, podstawa wyroku sądu okręgowego, treść przepisu, zarzut potrącenia, powództwo przeciwegzekucyjne
Zobacz»

I ACa 761/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, potrącenie wierzytelności, pozbawienie wykonalności, umorzenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wzajemna wierzytelność, wierzytelność powódki, zakończenie inwestycji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, wymagalność wierzytelności, potrącenie wierzytelności, obsługa kredytu, pozwany, zaskarżalność, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budynek, zdewastowanie, pozbawienie wykonalności, umorzenie wierzytelności, odszkodowanie za utratę wartości, data składania, dokonanie potrącenia, postaci umorzeń
Zobacz»

VII AGa 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, przelew, tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, wykonalność, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, kara umowna, przelew, tytuł egzekucyjny, cesja, pozwany, zarzut potrącenia, wierzytelność przyszła, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność cedenta, wszczęcie egzekucji, cesjonariusz, strona powodowa, wykonalność, potrącenie wierzytelności, nienależne świadczenie, spełnienie świadczenia
Zobacz»

II C 245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 18 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, spółka cywilna, medium, tytuł wykonawczy, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dłużnik, wymagalność, woda i odprowadzanie ścieków, wykonalność, przesył, bezumowne korzystanie, badanie merytorycznej zasadności, zarzut potrącenia, lublin, pozwany, korzystanie z urządzeń przesyłowych, odrębny akt, ustanowienie służebności, dopuszczalność potrącenia
Zobacz»

VIII Ga 98/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, umorzenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, odbiór końcowy, kompensata, umowa, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności, zasadność obciążenia powoda, zwłoka w wykonaniu dzieła, nadanie listów, protokół odbioru
Zobacz»

XIII Ga 626/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, zarzut potrącenia, termin zapłaty, biuro prawne, nakaz zapłaty, wymagalność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wytoczenie powództwa, zapłata odsetek, potrącenie wzajemne, kwota odsetek za opóźnienie, wierzytelność powódki, sprzeciw, wzajemna wierzytelność, pełnomocnik, faktura, wcześniejsze wezwanie, wzajemna należność, skuteczne potrącenie
Zobacz»

I ACa 476/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, umorzenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa, wzajemność, zdanie drugie
Zobacz»

I ACz 531/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 2 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, potrącenie wierzytelności, dłużnik, podstawa powództwa, tytuł egzekucyjny, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, zarzut potrącenia, udzielenie zabezpieczenia, umowa o roboty budowlane, spełnienie świadczenia, potrącenie wierzytelności, roszczenie, powództwo opozycyjne, wynagrodzenie umowne, dłużnik, nieruchomość obowiązana, podstawa powództwa, postępowanie rozpoznawcze, tytuł egzekucyjny, baran, kodeks postępowania cywilnego, wykonalność, bessa, dokonanie potrącenia, sprawa o pozbawienie wykonalności
Zobacz»

IX GC 552/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 września 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, pozew, klauzula wykonalności, spóźnione twierdzenie i dowód, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, określona oferta, poznanie, rzekome wierzytelności, pozwany, pozew, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, skapitalizowana ustawowa odsetka, klauzula wykonalności, dalsze pismo przygotowawcze, skuteczność dokonanego potrącenia, pozew powodów, potrącenie kwot, istnienie wierzytelności powoda, spóźnione twierdzenie i dowód, wykazanie istnienia wierzytelności, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny
Zobacz»

VII Ga 105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wykonalność, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, istnienie wierzytelności powoda, kojec, ślimak, kosztorys różnicowy, dodatkowa praca, pozwany, tytuł wykonawczy, system żywienia i wentylacja, wymagalność, wyrok sądu apelacyjny, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wykonalność, praca i materiał, dokument przewozowy, strona aktywna, potrącenie wierzytelności, termin spełnienia świadczenia, załącznik do umowy, przesłanka skuteczności
Zobacz»

I C 554/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • uwierzytelniony odpis, zamiejscowy wydział cywilny, podział majątku wspólnego, należność główna, postanowienie sądu rejonowego, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, odpis informacji, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, informacja o stanie zaległości, zaległość w sprawie, należność w sprawie, sprawa o sygnaturze, wierzyciel, wierzyciel wzajemny, dopuszczalność potrącenia, odpis wezwania, przesłanka potrącenia, opisane postanowienie, zaskarżalność
Zobacz»

I ACa 921/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, klauzula wykonalności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozwany, spłata należna wnioskodawcy, odsetka na wypadek uchybienia, dokonane potrącenie, kwota, związek z przejęciem, oświadczenie o potrąceniu, ugoda sądowa, wnioskodawca w związku, zadośćuczynienie, potrącenie wierzytelności, klauzula wykonalności, terminowa płatność, uchybienie terminu płatności, wierzyciel, należność główna, wezwanie do zapłaty, wykonawcza wykonalność, skuteczne potrącenie
Zobacz»

II Ca 438/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 września 2017

Data publikacji: 24 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wykonalność, tytuł egzekucyjny, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, odstąpienie od umowy sprzedaży, pozwany, pełny miesiąc, bezumowne korzystanie z pojazdu, tytuł wykonawczy, samochód, wykonalność, przesłanka potrącenia, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, tytuł egzekucyjny, prawo zatrzymania, dłużnik, zakresie punktów, wynagrodzenie za korzystanie, dzień złożenia oświadczenia, wzajemność wierzytelności, zarzut potrącenia, system prawa
Zobacz»

II C 635/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2013

Data publikacji: 15 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wierzytelność, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wypowiedzenie umowy o prace, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy, odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie, bankowy tytuł egzekucyjny, odprawa pieniężna, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność niższa, pełnomocnik powodów, klauzula wykonalności, pozwana wierzytelność, rozwiązanie umowy o prace, zarzut potrącenia, umorzenie wzajemnych wierzytelności, wysokość wierzytelności, pozew, spółka akcyjna, orzeczenie o odszkodowaniu
Zobacz»

VI GC 74/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozbawienie wykonalności, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, oświadczenie o potraceniu, pozwany, przedmiot oświadczenia, ustawowa odsetka za opóźnienie, wierzytelność wzajemna powoda, zabezpieczenie hipoteczne, treść oświadczenia o potrąceniu, wydanie wyroku na posiedzeniu, wyrok na posiedzeniu niejawnym, ustawowa odsetka od kwot, pozbawienie wykonalności, skapitalizowana odsetka, przysługujący powód, powództwo, umorzenie wzajemnych wierzytelności, należność główna, prawomocny wyrok sądowy, nieterminowe wykonanie
Zobacz»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umorzenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, umorzenie wierzytelności, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dług, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem, faktura końcowa, doręczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: