Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1004/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-09-26

XVII AmC 514/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cennik, umowa
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, regulamin, operator, włączenie do sieci, cennik, skutek natychmiastowy, wzorzec, odszkodowanie w przypadku, zawieszenie połączenia, przekroczony termin, prawo i obowiązek konsumentów, własny wybór, dobry obyczaj, umowa, zachowanie okresu wypowiedzenia, sieć telekomunikacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, cennik usługi
Zobacz»

VI ACa 695/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2011

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna, umowa
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna, transmisja danych, dobry obyczaj, operator, usunięcie blokady, zawieszenie połączenia, pełny cykl rozliczeniowy, umowa, technologia transmisji, postanowienie wzorca umowy, zasięg sieci, informacja o zaległych należnościach, zasiąg sieci, aktywacja karty, jednorazowa opłata, klauzula, interes konsumentów, usługa transmisji
Zobacz»

XVII AmC 340/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 września 2009

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi, umowa, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, regulamin, warunek świadczenia usługi, klauzula, świadczenie usługi, rejestr, dostępność usługi, umowa, uznanie sprzeciwu, rozpoznanie reklamacji, pozwany, odpowiedzialność, nienależyte wykonanie umowy, wypowiedzenie umowy, postanowienie wzorców, rejestracja, zarejestrowana domena, strona www, okresowe wyłączanie
Zobacz»

XVII AmA 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 października 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, odstąpienie od umowy, umowa o świadczenie usługi, rozpoczęcie świadczenia usług
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, odstąpienie od umowy, zbiorowy interes konsumenta, umowa o świadczenie usługi, kurier, nieuczciwa praktyka rynkowa, sklep internetowy, odległość, przedsiębiorca, kara pieniężna, prawo odstąpienia od umowy, regulamin, agresywna praktyka rynkowa, rozpoczęcie świadczenia usług, stosowanie praktyki, towar, decyzja dotycząca umowy, spółka, prawa konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 3255/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, naruszenie interesu konsumenta, korespondencja, adres konsumenta, stopień naruszenia interesu, główne świadczenie, umowa, kwestionowane postanowienie, pozwany, wykorzystywanie w obrocie, dotychczasowe oznaczenie, poinformowanie o zmianie, proponowana umowa, konsument postanowień, prawo i obowiązek konsumentów
Zobacz»

I C 9/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • abonent, konsument, regulamin oferty, warunek promocji, oferta wspólna, kara umowna, zaległa opłata, umowa, automatyczne rozwiązanie umowy, zawieszenie świadczenia usług, interes konsumentów, świadczenie usługi, data zawieszenia, oświadczenie pisemne, dobry obyczaj, dokument księgowy, pozwany, całość zaległa, data i przyczyna, wzorzec
Zobacz»

I C 2591/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa, stawka podatku, obiekt, podatek vat, element systemów, pozwany, postanowienie umowy, zaklasyfikowanie, dobry obyczaj, wzorzec, usługa, interes konsumentów, podatek od towarów i usług, budownictwo mieszkaniowe, naruszenie interesu, dzieło, zaległe odsetki, prawo i obowiązek, skala strat
Zobacz»

VI ACa 486/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2010

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, abonent, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, pakiet, oferta promocyjna, interes konsumentów, dobry obyczaj, pełny okres rozliczeniowy, sporny wzorzec, abonent, umowa, telewizja, zapis, sporna klauzula, opłata miesięczna, aneks, postanowienie wzorca umowy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, klient, uznanie postanowienia, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie
Zobacz»

VI ACa 1483/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2013

Data publikacji: 7 października 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna, prawo telekomunikacyjne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, regulamin, specyfika usług, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, usługa telekomunikacyjna, miesiąc przed wytoczeniem, prawo telekomunikacyjne, okres wstrzymania, sporna klauzula, uznanie postanowienia, wyrok na posiedzeniu niejawnym, roszczenie odszkodowawcze w związku, wzorzec umowny, sporne postanowienie wzorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, stowarzyszenie, konsument w sytuacji, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 3492/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2013

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, abonent, opłata aktywacyjna
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, doprowadzenie instalacji, gniazdo abonenckie, prawo i obowiązek konsumentów, opłata aktywacyjna, stan techniczny sieci, opłata jednorazowa, ochrona konkurencji i konsumentów, rygor rozwiązania umowy, umowa opłaty, sprawdzenie stanu technicznego, przedmiotowa klauzula, wzorzec umowny, naruszenie interesu konsumenta, ukształtowanie stosunku, rozwiązanie umowy w trybie, główne świadczenie strony
Zobacz»

VI ACa 189/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2011

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, opłata okresowa za usługę, dobry obyczaj, operator, okres rozliczeniowy, przerwa w dostawie, klauzula, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, pogorszenie jakości sygnału, dzień awarii, wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, brak sygnału, brak rachunku, kolejny dzień, regulamin, usługa telekomunikacyjna, obowiązek konsumentów, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 5606/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, dostawca usługi, usługa telekomunikacyjna
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, zawieszenie świadczenia usług, świadczenie usługi, zaprzestanie świadczenia usług, zakwestionowana klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, dostawca usługi, postanowienie wzorca umowy, równowaga kontraktowa, postanowienie wzorca umownego, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, przedsiębiorca, satelita, znamiona przepisu, nienależyte wykonanie zobowiązania, usługa telekomunikacyjna, kodeks
Zobacz»

VI ACa 995/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, wierzytelność, umowa przelewu
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, przelew powierniczy, wierzytelność, umowa przelewu, wzorzec umowy, przyjęcie sprawy, interes konsumentów, prowizja, przedsiębiorca, dzień odzyskania, aneks do umowy, wypowiedzenie, wpłata dokonana przez dłużników, dzień od daty podpisania, odstępne, indywidualne uzgodnienie, windykacja, dobry obyczaj, postanowienie, uregulowanie wierzytelności
Zobacz»

VI ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 10 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata instalacyjna, umowa, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, jednorazowa opłata, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, pozwany wzorzec, przyłączenie do sieci, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, pozwany, rozwiązanie umowy, konsument postanowień, zakwestionowane postanowienie, klauzula
Zobacz»

XVII AmC 9825/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015

Data publikacji: 2 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, znaczna liczba, interes konsumentów, abonent, dobry obyczaj, wiadomość, podobna treść, klauzula, postanowienie wzorców, charakter komercyjny, liczba odbiorców, wzorzec umowy, liczba adresatów, główne świadczenie strony, regulamin promocji, codzienne potrzeby, niedozwolone postanowienie, promocja towaru, usługa telekomunikacyjna, wzorzec umowny
Zobacz»

I C 38/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2015

Data publikacji: 15 marca 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata likwidacyjna, umowa, składka roczna, polisa, pokrycie kosztów działalności, rok ubezpieczenia, dobry obyczaj, suma ubezpieczenia, pozwany, pośrednik, bezpodstawne wzbogacenie, umowa ubezpieczenia na życie, wzorzec, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, koszt działalności ubezpieczeniowej, karta parametrów, klauzula umowna
Zobacz»

XVII AmC 5468/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, usługa telekomunikacyjna, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, przerwa w świadczeniu usług, interes konsumentów, wadliwe funkcjonowanie, świadczenie usługi, dobry obyczaj, operator, przedsiębiorca, usługa telekomunikacyjna, pomocnik, przyczyna niezależna, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, odpowiedzialność, zakwestionowana klauzula umowna, awaria, funkcjonowanie systemów, przepis kodeksu cywilnego, pozwany
Zobacz»

VI ACa 422/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 listopada 2010

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, abonent, cennik, prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, dostawca usługi
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, zbiorowy interes konsumenta, abonent, kara pieniężna, cennik, ochrona konkurencji i konsumentów, preselekcja, prawo telekomunikacyjne, ustawa o ochronie konkurencji, abonament, prezes, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, klient, postanowienie wzorca umowy, umowa, przedsiębiorca, tańsze połączenie, limit bezpłatnych minut, stosowanie praktyk naruszających zbiorowe, dostawca usługi
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, abonent, świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, utracone korzyści, ograniczenie odpowiedzialności, abonent, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, świadczenie usług telemetrycznych, szkoda, strata, świadczenie usługi, pozwany, wzorzec umowy, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 5774/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, dostawca usługi, abonent, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, urządzenie abonenckie, wzorzec umowny, dostawca usługi, abonent, wysokość kary umowna, szkodę dostawcy, interes konsumentów, sporne postanowienie, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, forma kary umownej, pozwany, dostarczenie urządzenia, biuro obsługi, prawo dochodzenia odszkodowania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Kwiatkowski
Data wytworzenia informacji: