Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 611/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2013-10-11

I ACa 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, pełnomocnik banku, zgoda współmałżonki, pozorność, warunek zawieszający, oświadczenie woli, decyzja w przedmiocie udzielenia, pozwany bank, umowa karty kredytowej, wada oświadczenia woli, oddział w polsce, odmowa udzielenia kredytu, podstęp, stwierdzenie nieważności, umowa kredytowa, kredyt na nazwisko, pokrzywdzonych banków, umowa o kredyty, zdarzenie zależne od woli
Zobacz»

I C 939/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 9 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany bank, przedawnienie roszczeń, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, egzekucja, decyzja o konwersji kredytu, zachód, rejonowy lublin, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, termin przedawnienia, poręczyciel, pozbawienie wykonalności, poręczenie, sąd polubowny, wykonalność przedmiotowa, autokar
Zobacz»

II Ca 81/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany bank, dobra osobiste, zobowiązanie wobec banków, rzetelna informacja, dłużnik banku, udostępnianie informacji gospodarczych, windykacja, firma windykacyjna, bezprawność działania, dłużnik, bankowy tytuł egzekucyjny, baza, pożyczka, wierzytelność, dług, komornik, zadośćuczynienie, rejestr dłużników, bazia
Zobacz»

I ACa 902/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 stycznia 2014

Data publikacji: 21 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytowa, kredyt, dopłata do oprocentowania, agencja, pozwany bank, wypowiedzenie umowy kredytowej, wadliwe zredagowanie, skuteczność wypowiedzenia, zwłoka w płatności rat, przedmiot kredytowania, kredyt preferencyjny, powaga rzeczy osądzonej, skarga, tytuł egzekucyjny, wykonalność, wznowienie, spłacanie, pomoc prawna, egzekucja
Zobacz»

III K 535/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, kontakt z bankiem, komornik, egzekucja, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, pojazd, infolinia, śródmieście w warszawie, nawiązanie kontaktu, udaremnienie, zmiana miejsca zamieszkania, pełna świadomość, nieustalone miejsce, przedmiot zastawu rejestrowego, zastaw rejestrowy na samochodzie, adres, ujawnienie majątków, czyn
Zobacz»

II AKa 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, zabezpieczenie, majątek, umowa kredytowa, kredytobiorca, oszustwo kredytowe, przewłaszczenie, spadek wartości akcji, kaucja, dyspozycją banku, cała kwota kredytu, akacja, zamiar oszustwa, oświadczenie majątkowe, obrońca, zmianę akcjonariatu, oszukańcze zabiegi, wypłacalność, reakcja banku
Zobacz»

II AKa 288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, umowa ramowa, umowa kredytowa, milion, cesja wierzytelności, sfinansowanie, przelew wierzytelności, zamknięcie umowy, zabezpieczenie, przyszłe przedsięwzięcie, na stronie, spółka, przedsięwzięcie gospodarcze, moment zawierania, nowy kontrakt, obrońca, obowiązek posiadania, zawieranie umowy kredytowej, wcześniejsze zobowiązanie
Zobacz»

I C 1261/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, wkład własny, wypłata odszkodowania, brakujący wkład, ubezpieczyciel, rata kapitałowa, wezwanie banku, kwota kredytów, roszczenie regresowe, pozwany, odroczenie rozprawy, umowa o kredyty, ubezpieczenie niskiego wkładu, ochrona ubezpieczeniowa, wysokość wypłaconego odszkodowania, pozew dokumentów, decyzja o wypłacie, niezapłacone raty, postępowanie zwykłe
Zobacz»

I C 376/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

bank, kredyt, umowa kredytowa, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, akredytywa, kredyt, umowa kredytowa, blokada środków, pozwany bank, skup, rachunek bieżący, dłużnik, działanie banków, udzielony kredyt, zawarta umowa kredytowa, przedawnienie, roszczenie, zboże, kredytobiorca, majątek, umowa o kredyt krótkoterminowy, poręczenie, umowa kredytowa o kredyt
Zobacz»

I ACa 691/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, kredyt, oświadczenie, ugoda, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, wierzytelność, należność główna, weksel, oświadczenie, na bank, umowa, powodowy bank, nakaz wekslowy, zobowiązanie, ugoda, pozwana spółka, rata, grudzień, oświadczenie o potrąceniu, odsetka od skapitalizowanych odsetek, kwota, zabezpieczenie, skarb państwa
Zobacz»

III C 495/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, kredyt, umowa kredytowa, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, kredyt, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, protokół rozprawy, adres, tytuł wykonawczy, wzorzec, kredyt hipoteczny, zastrzeżenie warunku, wypowiedzenie umowy kredytowej, kurs, tabela kursowa, adresat, oświadczenie, skutek doręczenia, ustawa prawo bankowe, okres wypowiedzenia
Zobacz»

I ACa 309/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

kredyt, bank, rata, umowa kredytowa, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, wpływ błędów, pozwany bank, spłata kredytów, rata, wniosek kredytowy, umowa kredytowa, oświadczenie woli, termin na złożenie oświadczenia, nabywany udział, podstęp, nieruchomość, skutek prawny oświadczenia, złożenie oświadczenia o uchyleniu, umowa kredytu hipotecznego, roczny termin, rata kredytowa, pierwsza instancja, skuteczne uchylenie
Zobacz»

I C 644/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, bank, kredyt, kopia pisma, spłata kredytów, księga rachunkowa banku, czynność windykacyjna, operacyjny bank, księgowy banku, informacja o przebiegu, kwota wyegzekwowana przez komornika, wpłata dokonana przez dłużników, system operacyjny, dokument w aktach sądu, dobrowolna spłata zadłużenia, dokumentacja firmy, umowa o kredyty, systemy księgowe, kapitał kredytu, kwota udzielonego kredytu
Zobacz»

III C 1601/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2015

Data publikacji: 7 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, wierzytelność, umowa o kredyt gotówkowy, ugoda, umowa ugody, oświadczenie banku, rata kredytów, pozwany, rata, oświadczenie o wypowiedzenie, wypowiedzenie ugody, wypowiedzenie umowy, spłata zadłużenia, opłata bankowa, pełna rata, numer, ugoda z powodem, warunek spłaty zadłużenia, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

I ACa 745/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 6 marca 2017

Poziom podobieństwa: 30%

Wspólna treść

kredyt, bank, oświadczenie woli, umowa kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, pozwany bank, pozorność, bank szkody majątkowej, mienie banku, oświadczenie woli, umowa kredytowa, umowa kredytu obrotowego, pożyczka, przejęcie zadłużenia, pracownik banku, wykonalność, zdolność kredytowa kredytobiorcy, przestępstwo, odsetki umowne, wyrok karny, zobowiązanie wobec banków, zamiar, wola strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sibińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Zdrzałka-Szymańska
Data wytworzenia informacji: