Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 119/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2013-05-06

VIII C 701/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia, pozwany, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, czynsz, uznanie długu, pozwany, medium, należność główna, kartoteka finansowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie, przedmiotowy lokal, odsetka, termin przedawnienia, protokół elektroniczny, świadczenie okresowe, korzystanie z lokali, umorzenie zaległości czynszowych, oświadczenie woli, bezumowne korzystanie, pismo strony powodowej
Zobacz»

II Ca 229/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 maja 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, strona powodowa, pozwany, roszczenie, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, porozumienie, strona powodowa, czynsz, pozwany, wola dłużnika, najem lokalu mieszkalnego, warunek spłaty zadłużenia, najemca, nieruchomość rolna oddziału terenowego, roszczenie, na raty, dłużnik, bieg przedawnienia, jednostronna czynność prawna, śląskie, opłata czynszowa, upływ terminów, agencja nieruchomości rolna, zaległość czynszowa
Zobacz»

V Ca 2077/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, szkoda, wyrok karny, nadużycie prawa, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, szkoda, wyrok karny, nadużycie prawa, opóźnienie w dochodzeniu, roszczenie, powództwo adhezyjne, warszawa, kodeks cywilny, komis, roszczenie powodów, wysokość szkody, naprawienie szkody, wniosek o nałożenie, samochód, błędne uznanie, stan nadużycia prawa, upływ lat, druk umowy, przerwanie biegu
Zobacz»

XII Ga 277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczenia, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, zapłata za materiały, przedawnienie roszczenia, odstąpienie od umowy, rejonowy gdańsk, północ, rękojmia za wady rzeczy, strona powodowa, spękanie, materiały budowlane, pisma procesowe, umowa sprzedaży, bieg przedawnienia roszczenia powódki, zdanie sądu rejonowego, niewłaściwe uznanie długu, materiał faktyczny i dowodowy, realizacja uprawnienia, uprawnienie wynikające z rękojmi, termin płatności
Zobacz»

II Ca 447/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 18 września 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzyciel pierwotny, pozwany, strona powodowa roszczenia, zawarcie ugody, zawarta ugoda, nabywca wierzytelności, odnowienie, zobowiązanie pierwotne, rata, roszczenie, bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązanie naturalne, bank, zaspokojenie zobowiązania, dotychczasowe zobowiązanie, nowe zobowiązanie, egzekucja
Zobacz»

VIII C 327/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia roszczenia, śródmieście, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia roszczenia, ubezpieczenie w ciągu, zaległa składka ubezpieczeniowa, kupno pojazdu, umowa ubezpieczenia samochodu, rozmowa telefoniczna z pracownikiem, umowa sprzedaży pojazdu, roszczenie z umowy ubezpieczenia, rozpoznawana sprawa roszczenia, zawieszenie biegu terminu przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia, rozważenie kwestii, bieg trzyletniego terminu przedawnienia, upływ okresu przedawnienia, pracownik strony powodowej, śródmieście, oddział w polsce, trzyletni termin przedawnienia roszczenia, pozwany
Zobacz»

I ACa 697/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, nadużycie prawa, strona powodowa, opóźnienie, przedawnienie roszczeń, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, nadbudowa, upływ terminu przedawnienia, zasady współżycia społecznego, nadużycie prawa, część wynagrodzenia, uznanie zarzutu przedawnienia, kara umowna, zarzut przedawnienia za nadużycie, siedziba, dostawa pojazdów, strona powodowa, dokument konieczny, opóźnienie, podwozie, opóźnienie w dochodzeniu, naprawienie szkody na osobie, przedawnienie roszczeń, dłużnik, pojazd specjalny
Zobacz»

III Ca 232/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pozwany, odsetka, dzień zapłaty, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, ocena sądu rejonowego, oświadczenie o zrzeczeniu, dług, uznanie roszczenia, odsetka, dzień zapłaty, zamiar skorzystania, roszczenie, zobowiązanie naturalne, kodeks cywilny, dzień wymagalności, faktura, upływ terminu przedawnienia, podpisanie porozumienia, spłata zadłużenia, pertraktacja, przejściowa sytuacja, ciąg działań
Zobacz»

II Ca 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, pozwany, rozłożenie długu, rzeczone pismo, strona powodowa w chwili, dowód z dokumentów prywatny, dorozumiane oświadczenie woli, adresat pisma, oświadczenie o uznaniu długu, wola dłużnika, zamiar dłużnika, data pisma, roszczenie strony powodowej, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, bieg terminu przedawnienia, na raty, postaci pisma
Zobacz»

VIII C 379/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, zarzut przedawnienia roszczenia, nakaz zapłaty, wysokość czterokrotności stopy, treść pozwów, pozwany, strona pozwana zarzutu przedawnienia, zapłata, pożyczka w miesięcznych ratach, powództwo w elektronicznym postępowaniu, przerwanie i zawieszenie biegu, koszt zastępstwa adwokata, stwierdzony brak podstaw, odsetki umowne, skapitalizowana odsetka karna, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, spłata kwoty pożyczki, ostatni dzień
Zobacz»

III Ca 510/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przelew, strona powodowa, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, przyznanie limitu kredytowego, przelew, bank, strona powodowa, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, baza prawna, umowa cesji wierzytelności, nowy fakt i dowód, dłużnik, przedawnienie roszczenia w sytuacji, strona dłużników, umowa przelewu, wymagalność, potrzeba powołania, kredyt, brak przedawnienia
Zobacz»

I C 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, nadużycie prawa, szkoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia roszczenia, wierzba, pełnoletniość, grzbiet rąk, termin przedawnienia, martwica skóry, nadużycie prawa, szkoda, wuj, ulec wypadkowi, pozwany, upływ, osoba małoletnia, wiek powodów, podniesienie zarzutu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, nadmierne zaangażowanie, gospodarstwo rolne, palec dłoni, rozmiar obrażeń powoda
Zobacz»

I C 2157/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, strona powodowa, pozwany, roszczenie, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, strona powodowa, pozwany, istnienie i wymagalność wierzytelności, legitymacja procesowa czynna, zawarcie umowy ugody, harmonogram spłaty, umowa pożyczki, oświadczenie woli, strona powodowa kwot, wierzytelność wynikająca z umowy, roszczenie, strona powodowa umowy, poprzednik prawny powodów, elektroniczne postępowanie upominawcze, niska rata, dłużnik, dzień ugody, roszczenie z ugody, rachuba
Zobacz»

I C 1153/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 marca 2013

Data publikacji: 24 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, odsetka, zarzut przedawnienia, roszczenie, zapłata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • opłata za media, strona powodowa, kartoteka finansowa, odsetka, zarzut przedawnienia, roszczenie, skapitalizowana odsetka, lokal, należność czynszowa, płatność należności, zapłata, pozwany zarzut przedawnienia, pozwany, czynsz najmu i opłaty, roszczenie o zapłatę czynszu, opłata eksploatacyjna, żądanie pozwu, świadczenie okresowe, opłata związana z eksploatacją, umowa najmu
Zobacz»

III Ca 353/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przerwa biegu terminu przedawnienia, przedawnienie roszczenia w sytuacji, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, składanie pism procesowych, inicjatywa dowodowa, strona powodowa, pozwana odpowiedź na pozew, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, przepis procedury, umowa kredytów, możność działania, te sprawy, roszczenie związane z prowadzeniem, skarżący przepis, zarzut przedawnienia roszczenia, zakończenie umowy, podniesienie zarzutu przedawnienia, strona pozwana zarzutu przedawnienia
Zobacz»

I C 2/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 23 stycznia 2018

Data publikacji: 5 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia roszczenia, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, usługa telewizyjna, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, trzeciak, marzec i kwiecień, roszczenie związane z prowadzeniem, zarzut przedawnienia roszczenia, opóźnienie, odsetka za opóźnienie, świadczenie okresowe, racjonalność gospodarowania, istnienie wierzytelności, roszczenie główne, związek roszczeń, roszczenie dotyczące odsetek, roszczenie z działalnością gospodarczą, kompetencja do żądania
Zobacz»

III Ca 1352/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, prokurent, nadużycie prawa, pozwany, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, prokurent, skuteczne przerwanie biegu, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, odpowiedzialność projektanta, pozwany, uznanie roszczenia, przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady, pozwany zarzut przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia, skuteczność zarzutu przedawnienia, oświadczenie w imieniu spółki, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, decyzja ubezpieczyciela, roszczenie powodów, wady dzieła, rejestr
Zobacz»

III Ca 35/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 29 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

dłużnik, zarzut przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zamiar zrzeczenia, dłużnik, zawarcie ugody sądowej, odsetka ustawowa za opóźnienie, zachowanie dłużników, zarzut przedawnienia roszczenia, sprawa zasady, oświadczenie woli o zrzeczeniu, efekt kontroli, uznanie roszczenia, czynność samoistna, opóźnienie w przypadku, dorozumiane zrzeczenie, oświadczenie woli dłużnika, podjęcie negocjacji w sprawie, zasada spłaty zadłużenia, uwzględnienie w sprawie, bieg dni, uprawnienie podmiotowe, wyraźne uznanie
Zobacz»

VIII C 2315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pozwany, zarzut przedawnienia roszczenia, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pozwany, najemca, zarząd lokalu, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, czynsz najmu, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, zapłata, przedmiotowy lokal, roszczenie o świadczenia okresowe, poprzednik prawny powodów, ego, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, zapłata czynszów, należność, stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty, trzyletni termin przedawnienia
Zobacz»

I C 682/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

strona powodowa, szkoda, przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarządca drogi, autokar, szkoda, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, kolizja, upływ terminu przedawnienia, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, odszkodowanie za naprawę, wypłata odszkodowania, wina za zdarzenie, dochodzenie roszczenia na drodze, strona pozwana szkody, zdarzenie komunikacyjne, pozwany, bieg terminu przedawnienia, naprawienie, roszczenie na drogę sądową
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sibińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Stawikowska
Data wytworzenia informacji: