Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1622/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-10-15

XII Ga 270/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, mebel, dostawa, opóźnienie, pozwany, realizacja zamówienia, nota, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, mebel, dostawa, opóźnienie, rabat, pozwany, realizacja dostawy, realizacja zamówienia, termin dostawy, handel meblami, wierzyciel, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dzień złożenia zamówienia, nota, dostawa mebli, minimum, opóźnienie w dostawie towaru, nienależyte wykonanie, spółka
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

opóźnienie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara
Zobacz»

II Ca 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 14 marca 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, opóźnienie, meble biurowe, realizacja zamówienia, dostawa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, opóźnienie, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia, termin większości
Zobacz»

III Ca 436/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie netto, miarkowanie wysokości kary umownej, opóźnienie, strona wykonawcy, odstąpienie od umowy, kara umowna równa, zasadność miarkowania, rażące wygórowanie, plac robót, przypadek opóźnienia, uzasadniające miarkowanie, dzień opóźnienia, teren robót, uporządkowanie terenu, pozwany, wypadek odstąpienia, umowa o wykonanie robót
Zobacz»

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przedmiot umowy, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, uczeń, europejski fundusz społeczny, podręcznik szkolny, potrącenie
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej, termin realizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień
Zobacz»

VI Ga 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 5 maja 2015

Data publikacji: 5 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie, meble biurowe, wysokość kary, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, las państwowy, pozwany, pomiar, leśny las, państwowe gospodarstwo leśne, opóźnienie, szafa, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, pozwana kara, montaż mebli, meble biurowe, projekt, powstałe opóźnienie, wysokość kary, etap montażu, wykonanie umowy, dokonanie oceny dowolnej
Zobacz»

III C 271/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opóźnienie, dostawa i montaż, mebel, etap, pozwany, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • etap umowy, opóźnienie, transakcja handlowa, dostawa i montaż, mebel, montaż mebli, etap, wynagrodzenie powodów, stawka odsetek za zwłokę, faktura, pozwany, dzień opóźnienia, wierzyciel, odsetka ustawowa za opóźnienie, dłużnik, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, zapłata kary umowna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

XVIII C 1908/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przebieg ogrodzenia, opóźnienie, pozwany, remont ogrodzenia, dzień opóźnienia, wykonanie przedmiotu umowy, szkic, wysięgnik, trasa przebiegu, korzenie drzewa, odcinek, zapłata kary umowna, wynagrodzenie netto, nienależyte wykonanie zobowiązania, brama i furtka, dłużnik, termin, zakończenie pracy, kompleks, sekcja ochrony
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pozwany, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, aneks, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac
Zobacz»

I ACa 40/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 9 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia, nienależyte wykonanie prac, opóźnienie w wykonaniu umowy
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary, etap, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz»

II Ca 361/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przedmiot zamówienia, umowa, nienależyte wykonanie, opóźnienie, termin realizacji zamówienia, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przedmiot zamówienia, obiekt mostowy, umowa, wykonawca przedmiotu, nienależyte wykonanie, rzeka, pełnomocnik wykonawcy, nienależyte wykonanie zobowiązania, przebudowa obiektu, opóźnienie, opóźnienie w wydawaniu, termin realizacji zamówienia, pozwany, naliczenie kary umownej, realizacja przedmiotu zamówienia, projekt, prawo zamówień publicznych, wykonanie zamówienia, staranność, wykonanie przedmiotu
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, opóźnienie, nienależyte wykonanie, pozwany, dostawa, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna
Zobacz»

IX Ga 515/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

etap, umowa, zapłata kary umowna, naliczenie kary umownej, pozwany, opóźnienie w realizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • etap, etap zamówienia, etap prac, trzeci etap, etap umowy, umowa, zwłoka, prawo zamówień publicznych, zapłata kary umowna, towar i usługa, naliczenie kary umownej, podstawa naliczenia kary umownej, przepis kodeksu cywilnego, pozwany, powiat, zakres czasowy, podstawa do naliczenia, podatek, opóźnienie w realizacji, wynagrodzenie
Zobacz»

I AGa 80/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 listopada 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, termin realizacji, przedmiot umowy, pozwany, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 598/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, termin, przyczyna opóźnienia
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, naliczanie kary
Zobacz»

VI ACa 1408/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 16 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, opóźnienie, przedmiot umowy, przedmiot zamówienia, pozwany, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, organizacja ruchu, opóźnienie, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów, obiekt mostowy
Zobacz»

I ACa 1163/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, kara umowna za opóźnienie, opóźnienie w realizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania, szkic
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Fiałkowska – Sobczyk
Data wytworzenia informacji: