Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 565/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-27

I C 1164/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 marca 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

podatek dochodowy od osób fizycznych, decyzja dyrektorów, odsetka za zwłokę, zaliczka na podatek dochodowy, ostateczna decyzja, organ podatkowy, zobowiązanie podatkowe, postępowanie podatkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, decyzja dyrektorów, ostateczna decyzja podatkowa, odsetka za zwłokę, zobowiązanie w podatku dochodowym, zaliczka na podatek dochodowy, organ podatkowy pierwszej instancji, ostateczna decyzja, zobowiązanie podatkowe w podatku, termin zaliczek, całość decyzji, niezgodność z prawem ostateczna, organ podatkowy, zobowiązanie podatkowe, prawo ostatecznej decyzji, zaległość, postępowanie podatkowe, prawidłowość obliczania i wpłacania, rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, należna zaliczka na podatek
Zobacz»

I C 109/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 5 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

decyzja dyrektorów, postępowanie podatkowe, organ podatkowy, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Ważne frazy
  • decyzja dyrektorów, koszt egzekucyjny, dochód z nieujawnionego źródła, omawiane żądanie, źródło przychodu, leczenie, postępowanie podatkowe, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, naczelnik, wznowienie postępowań, zadośćuczynienie, pozwany skarb państwa, decyzja podatkowa, odsetka, zryczałtowany podatek dochodowy, pożyczka, wpis od skargi, organ podatkowy, dyrektor izby skarbowej, podatek dochodowy od osób fizycznych
Zobacz»

I ACa 2338/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prejudykat, z prawa, decyzja administracyjna, ostateczna decyzja, postępowanie przed sądem administracyjnym, szkoda, odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Ważne frazy
  • niezgodność z prawem, prejudykat, z prawa, ustawa o komornikach sądowych, dochód, decyzja administracyjna, orzeczenie sądów administracyjne, ostateczna decyzja, postępowanie przed sądem administracyjnym, stanowisko komornika sądowego, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, naczelny sąd administracyjny, ostateczna decyzja administracyjna, prowadzenie kancelarii, szkoda, właściwe postępowanie, odpowiedzialność odszkodowawcza, wznowienie, trybunał, prawo o postępowaniu
Zobacz»

I ACa 1042/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2013

Data publikacji: 23 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zezwolenie na sprzedaż napojów, przedawnienie, wydanie zezwolenia na sprzedaż, prejudykat, sprzedaż napojów alkoholowych, piwo, decyzja prezydenta, samorządowe kolegium odwoławcze, właściwy prejudykat, miejsce sprzedaży, szkoda, znaczenie dla wyrokowania, decyzja administracyjna, orzeczenie sądów administracyjne, wyrok wojewódzkiego sądu administracyjny, alkohol, roszczenie, ostateczna decyzja, napój alkoholowy o zawartości, decyzja do samorządowego kolegium
Zobacz»

XVIII C 605/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kiosk, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, wpis do rejestru zakładów, powiatowy państwowy inspektor sanitarny, decyzja administracyjna, szkoda, rozpatrujące sprawy, ostateczna decyzja, inspekcja sanitarna, odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność skarbu państwa, prejudykat, działanie organu administracyjnego, mała gastronomia, niezgodność z prawem, wojewódzki sąd administracyjny, zatwierdzenie zakładu, z prawa, postępowanie administracyjne, działalność gastronomiczna
Zobacz»

V Ca 3473/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2013

Data publikacji: 8 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewódzki sąd administracyjny, niezgodność z prawem decyzji, emerytura i renta, warszawa, renta z funduszu ubezpieczeń, droga wyjątku, uznanie prezesa, fundusz ubezpieczenia społecznego, przyznanie powodowi, ustawa o emeryturach, decyzja, powodom rent, przepis świadczenia, z prawa, decyzja prezesa, koszt postępowania w instancji, postępowanie w instancji odwoławczej, prerogatywa, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, powodu kosztów
Zobacz»

I C 375/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 27 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor izby skarbowej, tytuł wykonawczy, zwrot kosztów egzekucyjnych, z prawa, podatek dochodowy od osób fizycznych, praworządność, egzekucja, decyzja administracyjna, niezgodność z prawem, konstytucja, ujawnione źródło, postępowanie egzekucyjne w administracji, nieznajdujące pokrycia, wszczęcie i prowadzenie, trybunał konstytucyjny, szkoda, decyzja dyrektorów, niekonstytucyjność, wierzytelność z rachunków bankowych, związek przyczynowy
Zobacz»

I ACa 1341/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie warunków zabudowy, decyzja prezydenta miasta, prejudykat, sąsiedztwo, wojewódzki sąd administracyjny, zespół, planowana inwestycja, decyzja o warunkach zabudowy, szkoda, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, rada miejska, sprawa ustanowienia, warunkiem dobra, ostateczna decyzja, projekt decyzji o warunkach, właściwe postępowanie, organ i instancja, celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego, zabudowa zagrodowa, prawo ostatecznej decyzji
Zobacz»

I ACa 1725/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezprawna decyzja, prejudykat, hotel, ostateczna decyzja, decyzja organu i instancji, decyzja administracyjna, inwestycja, zatwierdzenie projektu budowlanego, decyzja prezydenta, szkoda, organ, sąd administracyjny, wydanie pozwolenia na budowę, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wojewoda, zagospodarowanie terenów, postępowanie administracyjne, warunek zabudowy i zagospodarowania, wniosek o pozwolenie, ostateczna decyzja administracyjna
Zobacz»

II C 363/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sąsiedztwo, warunkiem dobra, prejudykat, ustalenie warunków zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja prezydenta miasta, zespół, wojewódzki sąd administracyjny, szkoda, planowana inwestycja, normalne następstwo, samorządowe kolegium odwoławcze, sprawa ustanowienia, warunek zabudowy dla inwestycji, projekt decyzji o warunkach, rada miejska, uzyskanie prejudykatu, prawo ostatecznej decyzji, ostateczna decyzja, uzgodnienie projektu
Zobacz»

I ACa 1662/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2019

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie na budowę, inwestycja, bezprawna decyzja, prejudykat, ostateczna decyzja, decyzja organu i instancji, decyzja administracyjna, utracone korzyści, szkoda, decyzja prezydenta, organ, zatwierdzenie projektu budowlanego, wojewoda, budowa hotelu, nieruchomość, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sąd administracyjny, zagospodarowanie terenów, warunek zabudowy i zagospodarowania, postępowanie administracyjne
Zobacz»

II Ca 989/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lutego 2016

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ostateczna decyzja, pełnomocnik adwokata, osobę adwokata, burmistrz miasta i gminy, szkoda, właściwe postępowanie, niezgodność z prawem, wojewódzki sąd administracyjny, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, wynagrodzenie pełnomocnika w osobie, skarga, przebudowa wewnętrzna, wydanie ostatecznej decyzji, decyzja burmistrza miasta, stwierdzenie nieważności decyzji, zabudowa na cele, wytwórnia betonu, beton towarowy, adaptacja i przebudowa, zespół zabudowy
Zobacz»

I C 1946/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2015

Data publikacji: 5 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek na nieruchomości, bezprawne działanie, zalanie budynków, praca remontowa, możliwość wynajmu, adekwatny związek, ostateczna decyzja, szkoda, stan techniczny budynku, decyzja starosty, niezgodność z prawem, wojewódzki sąd administracyjny, decyzja wojewody, remont budynków, pozwany, opad atmosferyczny, z prawa, koszt sporządzenia, skarga, robota budowlana
Zobacz»

I C 730/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor izby celnej, administracja skarbowa, decyzja naczelnika urzędu celnego, podatek akcyzowy, dyrektor, zobowiązanie w podatku, stwierdzająca nieważność, bank spółdzielczy, złożona etiologia, nieważność decyzji, postępowanie podatkowe, ostateczna decyzja, alkohol etylowy, szkoda, ostateczna decyzja podatkowa, ordynacja podatkowa, organ podatkowy, określające zobowiązanie, numer, zawiadomienie
Zobacz»

I C 251/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 27 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • z prawa, odpowiedzialność skarbu państwa, orzeczenie niezgodne z prawem, niezgodność z prawem, szkoda, skarb państwa w myśl, szkoda wyrządzona przez wydanie, prawo działania, prejudykat, ochotnicza straż pożarna, bezprawność, władza publiczna, odpowiedzialność odszkodowawcza, stwierdzenie niezgodności, skarga kasacyjna, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, oznaczony numer, konstytucja, działanie władzy publicznej, uznanie odpowiedzialności
Zobacz»

I C 338/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 14 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność skarbu państwa, z prawa, orzeczenie niezgodne z prawem, prawo działania, szkoda, postanowienie o odroczeniu, bezprawność, działanie pozwanego skarbu państwa, niezgodność z prawem, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, władza publiczna, odpowiedzialność odszkodowawcza, skarb państwa w myśl, strona na rozprawę, odroczenie ogłoszenia wyroku, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, pozew, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, wykonywanie władzy publicznej, konstytucja
Zobacz»

I ACa 881/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 25 marca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przewodniczący wydział, odpowiedzialność skarbu państwa, z prawa, prawomocne orzeczenie, przesłanka bezprawności, wezwanie do udziału, skarb państwa w myśl, warunkująca odpowiedzialność, wyrządzona szkoda na osobie, władza publiczna, niezawisłość sędziowska, zadośćuczynienie, orzeczenie przez sąd okręgowy, wykonywanie władzy publicznej, przewodniczący posiedzenia, prawo wykonywania władzy, szkoda, orzeczenie niezgodne z prawem, prawo działania, niezgodność z prawem
Zobacz»

I C 553/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja ministra sprawiedliwości, kancelaria komornicza, ustawa o komornikach, kserokopia pisma, naczelny sąd administracyjny, stanowisko komornika sądowego, decyzja, prowadzenie kancelarii, krajowy porządek prawny, dyrektywa, odmienne traktowanie, decyzja z dni, dyskryminacja, dochód, postępowanie przed sądem administracyjnym, decyzja o odwołaniu, wydanie przez ministra, pozwany skarb państwa, prawo o postępowaniu, ustawa z dniem
Zobacz»

I ACa 31/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zezwolenie na sprzedaż napojów, sprzedaż napojów alkoholowych, alkohol, cofnięcie zezwolenia, ostateczna decyzja, niezgodność z prawem, wojewódzki sąd administracyjny, szkoda, decyzja utrzymująca w mocy, sklep monopolowy, prejudykat, właściwe postępowanie, rodzaj napojów alkoholowych, wycena szkody, piwo, utracona korzyść ze sprzedaży, zlecenie ekspertyzy, koncesja na sprzedaż, dziczka, decyzja prezydenta
Zobacz»

I C 266/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 4 stycznia 2016

Data publikacji: 28 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor ośrodka, zasiłek celowy na zakup, chodzik, decyzji ośrodka, organ wyższej instancji, zasiłek stały, potrzeba bytowa, rower rehabilitacyjny, władza publiczna, przyznanie zasiłku, z prawa, decyzja dyrektorów, zakup leków, pracownik ośrodka, prawo działania, potrzeba powoda, sytuacja bytowa powoda, wykonywanie władzy publicznej, wydanie niezgodne z prawem, przyznawanie zasiłków
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Rudkowska – Ząbczyk
Data wytworzenia informacji: