Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 476/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-12-06

I ACz 921/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozbawienie wykonalności, tytuł wykonawczy, konieczność odrzucenia pozwu, powaga rzeczy osądzonej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • pozbawienie wykonalności, uiszczona opłata od zażalenia, tytuł wykonawczy, zarzut powagi, klauzula wykonalności postanowienia, pozwany bank, kończące postępowanie w sprawie, konieczność odrzucenia pozwu, powaga rzeczy osądzonej, zaskarżone postanowienie o tyle, sprawa na mocy, koszt postępowań zażaleniowy, odniesienie do powoda, dokonanie zwrotów, bankowy tytuł egzekucyjny, owczarek, postanowienie sądu okręgowego, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, ustawa o kosztach sądowych, zmiana zaskarżonego postanowienia
Zobacz»

VI Cz 338/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odrzucenie pozwu, powaga rzeczy osądzonej, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, powaga rzeczy osądzonej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postanowienie o umorzeniu, brak formalny pozwu, merytoryczne rozpoznanie sprawy, roszczenie wywodzone z umowy, zarzut rei, osądzenie roszczeń, umorzenie postępowań, przeszkoda do merytorycznego rozpoznania, prawomocne osądzenie, przeszkoda do wystąpienia, odrzucenie pozwu i zasądzenie, tożsamy argument, motyw zażalenia, postępowanie w sprawie, postanowienie wydane w postępowaniu, prawomocne postanowienie, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 339/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odrzucenie pozwu, podstawa sporu, podstawa do odrzucenia, żądanie powódki, odrzucenia nowe, pierwsze powództwo, odpowiednia norma prawna, powaga rzeczy osądzonej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, miasto i gmin, ustalenie nieważności czynności prawnej, czynność prawna ze skutkiem, żądanie odrzucenia pozwu, podstawa sporu, skarb państwa własności nieruchomości, państwowe biuro notarialne, pozwane miasto, podstawa do odrzucenia, tożsamość, żądanie powódki, postępowanie zakończone w sądzie, sprawa sądowa przed sądem, nakazanie złożenia przez stronę, odrzucenia nowe, pierwsze powództwo, odpowiednia norma prawna, powaga rzeczy osądzonej, pozew strony
Zobacz»

I ACz 595/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

strona sprawy, konieczność odrzucenia pozwu, podstawa do odrzucenia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • strona sprawy, bieg sprawy, doręczenie odpisu pozwu, przypadek wykrycia, zażalenie, konieczność odrzucenia pozwu, postępowanie o rozwód, stan sprawy, umorzenie postępowania apelacyjnego, data wszczęcia, podstawa do odrzucenia pozwu, apelacja w sprawach, postanowienie powódki, skarżone postanowienie, data wydawania, wytoczenie powództwa, powodująca konieczność, powództwo w sprawie, pozew sądu, oddalenie na mocy
Zobacz»

I ACz 536/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, strona sprawy, akt sądu okręgowego, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tożsamość przedmiotowa i podmiotowa, punkt drugi, wykonalność, data wydania zaskarżonego postanowienia, argumentacja zażalenia, sygnatura, postanowienie o odrzuceniu pozwu, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu okręgowego, pozew o pozbawienie, postanowienie wydane w sprawie, postanowienie sądu okręgowego, brak zarzutu, przesłanka faktyczna i prawna, przesłanka ustawowa, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

II Cz 1965/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 22 maja 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, odrzucenie pozwu, nowy pozew, pozew o pozbawienie, wznowienie postępowań, powaga rzeczy osądzonej, strona sprawy, błąd urzędników, pozbawienie wykonalności, przyczyna odrzucenia pozwu, merytoryczne rozpatrywanie, nowy dowód na potwierdzenie, postępowanie o pozbawienie wykonalności, skarga o wznowienia, zamieszkiwanie w przedmiotowym lokalu, nakaz zapłaty, przyczyna procesowa, pismo powoda
Zobacz»

I ACz 803/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, zażalenie powoda, warszawa, pozew wniesiony do sądu, zasada z urzędu, przedwczesne wydanie postanowienia, minister sprawiedliwości, wydanie postanowienia o odrzuceniu, postanowienie o odrzuceniu pozwu, radca prawny, tożsamość, koszt pomocy prawnej, prokuratoria generalna skarbu państwa, stan sprawy, podstawa sporu, odpis pozwów, skarb państwa kosztów pomocy, rozporządzenie, kompletne stanowisko, postępowanie zasad współżycia
Zobacz»

II Cz 905/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 maja 2013

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, przedmiot rozstrzygnięcia, przedmiot odrzucenia, prawomocny nakaz zapłaty, praktyka sądu, tożsamość roszczenia, zażalenie, strona sprawy, odsetka w wysokości ustawowej, zakres zaskarżania, rodzaj środka zaskarżenia, roszczenie powoda bez zajęcia, tyle przedmiotów, należność z wierzytelnością, konsekwencja zaskarżenia, sprawa poza sporem, odmowa udzielenia sądowej ochrony, środek odwoławczy od postanowienia, oświadczenie o potrąceniu, pełnomocnik powodów
Zobacz»

I ACz 812/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, bankructwo, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, podatek rolny, wójt gmin, poprzedni pozew, sanie, pobrany podatek, żądanie udzielenia ochrony prawnej, sprawa z powództwa powodów, tożsame roszczenie, podstawa odrzucenia pozwu, przyczyna procesowa, pozew przeciwko gminie, granica przedmiotowa powagi rzeczy, zażalenie, tożsamość, prawda powodów, zawisłość sporu
Zobacz»

VI Gz 201/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, odrzucenie pozwu, instalacja ogrzewania podłogowego, ostateczne oddanie, ujemna przesłanka procesowa, nowa okoliczność faktyczna, uruchomienie instalacji, kocioł gazowy, stan rzeczy osądzonej, identyczność stron, cel ostateczny, montaż instalacji, podstawa sporu, poprzednia sprawa, roszczenie stanów, zażalenie, pierwotne powództwo, przyczyna oddalenia, przyczyna odrzucenia pozwu, przedmiot i podstawa sporu
Zobacz»

V Pz 104/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany urząd skarbowy, powaga rzeczy osądzonej, bezskuteczne wypowiedzenie warunków pracy, uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia, warunek pracy i płacy, podstawa do odrzucenia pozwu, postanowienie o umorzeniu, goździk, dzień wydania zaskarżonego postanowienia, uchybienie prowadzące do nieważności, podmiotowa tożsamość, pozew przeciwko urzędowi, dzień oddalenia, rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu, oddalenie wniosku o odrzucenie, brak podstaw do odrzucenia, postępowanie w ciągu, zażalenie pełnomocnika powoda, skutek prawomocności, wyrok i postanowienie
Zobacz»

I ACz 1324/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lipca 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, sprawa przed sądem rejonowym, aspekt problemu, zarzut zawisłości sporu, jednakowość, dobra osobiste, zmiana i odrzucenie pozwu, brak tożsamości roszczeń, dochodzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, kwota dochodzonego odszkodowania, podstawa faktyczna żądania powoda, sprawa podstaw faktycznych, żądanie udzielenia ochrony prawnej, rozstrzygnięć konkretnych, problem prawny, przedmiotowe granice, ustalenie tożsamości, podstawa do odrzucenia pozwu, roszczenie w sprawach, uchylenie postanowienia i przekazanie
Zobacz»

I ACz 1025/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona sprawy, konieczność odrzucenia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • zawiśnięcie sporu, bessa, rozwód, rak, strona sprawy, wpłynięcie sprawy, chwilą wpłynięcia, istnienie negatywnej przesłanki procesowej, rozwiązanie małżeństwa powoda, przesłanka odrzucenia pozwu, konieczność odrzucenia pozwu, ujęty zarzut, decyzja procesowa sądu okręgowego, wszczęcie odrębne, stan zawisłości, postępowanie w sprawie, aktualny stan rzeczy, data wydania zaskarżonego postanowienia, przyczyna procesowa, argument zażalenia
Zobacz»

IV Cz 723/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, żądanie tożsame, postępowanie komornicze, zakres żądania, powaga rzeczy osądzonej, wierzycielka, koszt postępowania egzekucyjnego, zgoda, koszt egzekucji komorniczej, cofnięcie na rozprawie, żądanie zasądzenia alimentów, żądanie określone w punktach, cofnięcie pozwu, brak podstaw do odrzucenia, zakończone postępowanie w sprawie, droga postępowań, uzupełnienie orzeczenia, ustawowy przedstawiciel, postanowienie sądu rejonowego, moment wydania wyroku
Zobacz»

II Cz 765/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 października 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, lokal, odrzucenie pozwu, ujemna przesłanka procesowa, strona sprawy, podstawa sporu, akt postępowania sądu, przyczyna odrzucenia pozwu, data wydania poprzedniego wyroku, eksmisja, merytoryczne rozpatrywanie, treść negatywna, sprawa pod osąd, dalsze zadłużenie, prawo do poddania, przedmiot i podstawa faktyczna, ochrona w związku, drugi proces, aktualny stan faktyczny, przyczyna procesowa
Zobacz»

VI Gz 205/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, zażalenie, odrzucenie pozwu, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, pierwotne powództwo, koszt postępowań zażaleniowy, brak identyczności, potrącenie udziału własnego, podstawa stosunku podstawowego, uchylenie i odrzucenie pozwu, wymiana opony, weksel, tworzące podstawy, pozwany, merytoryczne rozstrzygnięcie o żądaniach, zobowiązanie wynikłe, nowy pozew, żądanie o ustalenie, stan rzeczy osądzonej
Zobacz»

II C 533/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2015

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona sprawy, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, pozew o pozbawienie wykonalności, sprawa o pozbawienie, pozew w przedmiotowej sprawie, południe, praga w warszawie, pozew, wydział cywilny, oddział, posiedzenie niejawne, pismo z dni, czerwiec, postanowienie, roszczenie, sprawa z powództwa, październik, treść, uzasadnienie
Zobacz»

VI Gz 262/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, część należności główna, przedawnienie roszczenia ubocznego, nakaz zapłaty, przedmiotowa granica powagi rzeczy, podstawa sporu, tożsamość, cała należność główna, upadłość likwidacyjna, nowy stan faktyczny, sprostowanie, zakres powagi rzeczy, oświadczenie wierzyciela, syndyk masy upadłości, zapłata należności główna, pozew, zarzut przedawnienia, zapłata cała
Zobacz»

XXIII Gz 1268/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 listopada 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sygnatura, nakaz zapłaty, zawisłość sporu, odrzucenie pozwu, zarządzenie o zwrocie pozwu, odpis pozwów, pozew w sprawie, data wydania rozstrzygnięcia, strona sprawy, zapadłe postanowienie, wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie, data wydania zaskarżonego postanowienia, odpowiedź na sprzeciw, referendarz, moc zarządzenia, zaistniały stan rzeczy, właściwa wysokość, zażalenie, pozwany, odpis nakazów zapłaty
Zobacz»

I ACz 720/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowania w oparciu, tożsamość roszczenia, ustawowa odsetka i koszt, dalsza należność, pozwana faktura, odrzucenie pozwu, zaskarżone postanowienie, odmienny stan faktyczny sprawy, prawomocnie osądzona sprawa, faktura vat, odrzucenie pozwu w oparciu, analiza treści pozwu, powaga rzeczy osądzonej, konkretne twierdzenie, wcześniejsza sprawa, słuszność żądania, koszt postępowań zażaleniowy, zapłata łączna, łączna kwota, kwota wynikająca z faktury
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jarmundowicz
Data wytworzenia informacji: