Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 299/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-07-09

I C 436/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 7 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, płatności opłaty, termin zapłaty, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, termin płatności, pozwany, opłata roczna za użytkowanie, wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, wniosek użytkownika wieczystego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, płatności opłaty, prezydent miasta, termin zapłaty, gospodarka nieruchomościami, niestawiennictwo, zapłata opłaty roczna, położna, termin płatności, pozwany, współwłasność skarbu państwa, prolongata terminu zapłaty należności, opłata roczna za użytkowanie, zarzut braku wymagalności roszczenia, strona powodowa, opłata za użytkowanie wieczyste, pozwana spółka, wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, wniosek użytkownika wieczystego, przesłuchanie w charakterze stron
Zobacz»

XIII Ga 1016/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, wydruk, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, rok kalendarzowy, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, zbycie prawa, właściciel opłaty, ustanowione prawo użytkowania, okresowe korzystanie, postępowanie zażaleniowe w sprawie, czas bycia, podzielny charakter, gmina miejska, postępowanie zażaleniowe przed sądem, okres użytkowania wieczystego
Zobacz»

IX C 1497/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, podzielność, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, rok kalendarzowy, opłata za użytkowanie wieczyste, czas trwania użytkowania wieczystego, przypadek wygaśnięcia, nakaz zapłaty, redukcja opłaty, prawa własność, zmniejszenie opłaty, opłata roczna za rok, dotychczasowy użytkownik, korzystanie przez użytkownika, użytkowanie wieczyste za rok
Zobacz»

I C 5751/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 10 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, pozwany, dotychczasowa opłata roczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste nieruchomości, udział w prawie użytkowania, zmiana użytkownika, opłata roczna za użytkowanie, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, użytkownik wieczysty nieruchomości, nieruchomość opłaty, opłata w nowej wysokości, wywiedzione powództwo, własność lokali, pozwany, dotychczasowa opłata roczna, wypowiedzenie opłaty rocznej, stanowiąca odrębna własność
Zobacz»

VIII C 3658/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, zapłata opłaty roczna, cofnięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego, użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości, elektroniczna księga wieczysta, zapłata opłaty roczna, miasto, prawo użytkowania wieczystego przedmiotowego, rejestr zabytków województwa, cofnięcie, świadczenie niepodzielne, właściciel, pismo procesowe, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, powództwo w zakresie kwot, podstawa postanowienia sądu
Zobacz»

I ACa 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, spółka mieszkaniowa, wysokość opłaty rocznej, prawo użytkowania wieczyste, strona powodowa, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, zmiana użytkownika, użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste działki, opłata za użytkowanie wieczyste, zmiana oznaczenia, zmiana powierzchni, zbycie prawa użytkowania wieczystego, pozwany, podział działki, działka ewidencyjne
Zobacz»

II Ca 425/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, część opłaty rocznej, dotychczasowy użytkownik wieczysty, strona powodowa, świadczenie podzielne, rok kalendarzowy, okres korzystania z nieruchomości, redukcja opłaty, gmina, proporcjonalna redukcja, możliwość korzystania przez użytkownika, nabywca
Zobacz»

I C 1274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, cofnięcie pozwu, pozwany, grunt, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, udział w prawie użytkowania, stawka procentowa, wysokość opłaty rocznej, ułamkowa część gruntu, cofnięcie pozwu, cena nieruchomości gruntowej, prawo związane z własnością, pozwany, pierwsza opłata, miasto, śródmieście w warszawie, prawo rzeczowe, grunt, prawo odrębna własność, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości
Zobacz»

III C 695/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 9 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, zapłata opłaty roczna, część opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, ustawa o gospodarce, prezydent miasta, zmniejszenie opłaty, okres roku kalendarzowego, pozwany, opóźnienie, opłata za wieczyste użytkowanie, zmiana wysokości opłaty, zachód, przedmiotowe prawo, oddanie nieruchomości, nabywca, do czasu
Zobacz»

I C 1092/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

gospodarka nieruchomościami, pozwany, na raty, użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, prawo użytkowania wieczyste, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, pozwany, wartość nieruchomości, na raty, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, pisma przygotowawcze, opłata roczna za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, strona powodowa, nadużycie prawa, użytkowanie wieczyste gruntu, rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, pozwana spółka, prawo użytkowania wieczyste, zapłata, stanowiąca własność skarbu państwa, kserokopia dokumentów
Zobacz»

I ACa 981/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 7 marca 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, rok kalendarzowy, nabywca prawa użytkowania wieczystego, zdanie pierwsze, czas trwania użytkowania wieczystego, zapłata opłaty roczna, okres przysługiwania, gospodarka nieruchomościami, kwota opłaty rocznej, zbywca i nabywca, ustawa o gospodarce, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, charakter opłaty, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, konsekwencja niewłaściwego zastosowania, przypadek zbycia, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty
Zobacz»

I C 1228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 28 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, gospodarka nieruchomościami, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zbycie prawa użytkowania wieczystego, cały rok, opłata roczna za rok, ustawa o gospodarce, zapłata opłaty roczna, przypadek wygaśnięcia, gospodarka nieruchomościami, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, charakter opłaty, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, podzielność, złożenie wniosku o wpis, wpis w księdze wieczystej, rzeczywisty okres, gmina, przypadek zbycia, nowy użytkownik
Zobacz»

VIII C 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, nieruchomość, pozwany, dotychczasowa opłata, należność, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, strona powodowa, użytkownik wieczysty, nieruchomość, pozwany, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wysokość opłaty rocznej, wystawienie wezwania, dotychczasowa opłata, wieczysta nieruchomość, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty, odsetka, należność, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, zapłata
Zobacz»

II C 4544/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, pozwany, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste za rok, prawo użytkowania wieczyste, udział w użytkowaniu wieczystym, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, ustawa o gospodarce, współużytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste nieruchomości, nieruchomość gruntowa, pozwany, zaległa opłata, wysokość opłaty rocznej, wieczyste grunty, opóźnienie, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, grunt
Zobacz»

XVI C 424/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 5 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

opłata roczna za użytkowanie, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, nieruchomość, termin płatności, pozwany, zapłata opłaty roczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste za rok, opłata roczna za użytkowanie, prawo użytkowania wieczyste, opłata dotychczasowa, użytkownik wieczysty, nieruchomość, przedawnienie, uiszczanie opłat rocznych, lokal, termin płatności, roszczenie, ocena należności, stanowisko garażowe, pozwany, część opłaty rocznej, użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości, zbycie prawa użytkowania wieczystego, strona powodowa, uiszczenie opłaty rocznej, zapłata opłaty roczna
Zobacz»

II C 1316/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, dotychczasowa opłata, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, sprawie aktualizacji, aktualizacja wysokości opłaty rocznej, nowy użytkownik, samorządowe kolegium odwoławcze, wysokość opłaty za użytkowanie, księga wieczysta, przepis ustawy o gospodarce, nieruchomość w brzmieniu, dotychczasowa opłata, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, pozwana spółka, część opłaty rocznej, zapłata opłaty, poprzedni użytkownik wieczysty
Zobacz»

VIII C 331/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, umowa przeniesienia prawa użytkowania, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego, opłata roczna za użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, umowa przeniesienia prawa użytkowania, ustawa o gospodarce, okres użytkowania wieczystego, nabywca, system teleinformatyczny, proporcjonalny podział, opłata za użytkowanie wieczyste, zbycie użytkowania wieczystego, pośrednictwo systemów, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego, notariusz, podział opłaty, prawo o notariacie, kodeks postępowania, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, opłata roczna za użytkowanie
Zobacz»

I C 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, zbycie prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty, właściciel opłaty, starosta, gospodarka nieruchomościami, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, opłata za użytkowanie wieczyste, zapłata opłaty roczna, okres użytkowania wieczystego, sprawa pełnomocnicy, okres roku kalendarzowego, zgodność z oryginałem, użytkowanie wieczyste gruntu, kserokopia pisma, ustawa o gospodarce, razie zbycia, wezwanie do zapłaty należności, część opłaty, pozwany
Zobacz»

VIII GC 324/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, zmiana użytkownika, wniosek o wpis, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, nabywca prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty działki, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, wynik przeniesienia, rozliczanie opłat, zapłata opłaty roczna, użytkowanie wieczyste za rok, własność budynków, fotokopia, rok kalendarzowy, podstawa prawna świadczenia, wieczysta nieruchomość
Zobacz»

IX Ca 1439/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 17 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, prawo użytkowania wieczyste, pozwany, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, odsetka ustawowa za opóźnienie, prawo użytkowania wieczyste, wysokość opłaty rocznej, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, pozwany, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, aktualizacja, zmiana użytkownika, poprzedni użytkownik wieczysty, wynik przeniesienia, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, konkretna nieruchomość, nabywca prawa, wieczysta działka gruntu, użytkownik wieczysty nieruchomości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Cieszyński
Data wytworzenia informacji: