Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 24/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2015-12-22

I C 164/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

kara umowna, zgodność z oryginałami kopii, kopia umowy, robota budowlana, dalszy podwykonawca, projekt umowy, zawarta umowa o podwykonawstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zgodność z oryginałami kopii, kopia umowy, robota budowlana, dalszy podwykonawca, projekt umowy, instytut pamięci narodowej, remont pomieszczenia, pomieszczenie w budynkach, zawarta umowa o podwykonawstwo, opóźnienie, komisja ścigania zbrodni, zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu, wysokość kary umowna, ściąganie, siedziba, miarkowanie kary, tempo prac, nienależyte wykonanie zobowiązania, waga naruszonych postanowień
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

podwykonawca, umowa, pozwany, naliczenie kary umownej, naliczona kara
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

X GC 512/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, pozwany, umowa, montaż, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja, zapłata kary
Zobacz»

X GC 977/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 czerwca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

podwykonawca, kara umowna, potrącenie, umowa, pozwany, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kara umowna, potrącenie, odstąpienie od umowy, nota, wierzytelność, umowa, ilość kruszywa, strona podwykonawcy, pozwany, dziennik budowy, zobowiązanie, porozumienie, inwestor, robota budowlana, cedent, inspektor nadzoru, kara umowna za opóźnienie, brak odpowiedniej ilości, warstwa
Zobacz»

I ACa 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, naliczenie kary, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, pisemna zgoda inwestora, dziennik budowy, zarząd, pozwany wykonawca, nienależyte wykonanie zobowiązania, funkcja kary, naliczenie kary, pozwany, wykonywanie robót, część robota, zawieszenie postępowania, zgoda w formie pisemnej, umowa, podwykonawca na budowie, wyegzekwowanie od wykonawcy, dłużnik, kara umowna za opóźnienie, spółka
Zobacz»

VIII C 1354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

podwykonawca, potrącenie, pozwany, naliczenie kary umownej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, strona powodowa, potrącenie, powództwo wzajemne, pozwany, naliczenie kary umownej, modernizacja pomieszczeń, wymagania przeciwpożarowe, zastrzeżenie kary umownej, budynek główny, poinformowanie strony, wysokość kary umowna, etap remontu, dzień przed wejściem, ciąg komunikacyjny, uprzednia zgoda, wykonana praca, umowa, potrącenie dokonane przez stronę, miarkowanie kary umownej
Zobacz»

I C 958/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

podwykonawca, naliczenie kary umownej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, roku wykonawcy, gotowość do odbioru końcowego, prąd, dziennik budowy, miejsce poboru, kompleks sportowy, wykonanie przyłącza, pobór energii, opóźnienie w realizacji zadania, naliczenie kary umownej, usterka, umowa, inspektor nadzoru, opad, kierownik budowy, przekazanie placu budowy, świadek, inwestor, termin realizacji zadania
Zobacz»

I ACa 931/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, potrącenie, pozwany, faktura, umowa, wentylacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, potrącenie, zarzut potrącenia, pozwany, odwiert, kara umowna za zwłokę, pompa ciepła, faktura, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka powódki, faktura częściowa, umowa, zatrudnienie podwykonawcy, nowy fakt i dowód, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, centrala wentylacyjna, wierzytelność, powołanie nowych faktów, wentylacja
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, umowa, pozwany, wynagrodzenie, potrącenie, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, umowa, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, robota budowlana, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej
Zobacz»

X GC 613/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawstwo, podwykonawca, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • cedent, kara umowna, umowa podwykonawstwa, podwykonawstwo, kanalizacja sanitarna, protokół rozprawy, protokół końcowy odbioru, wierzytelność, podwykonawca, pozwany, realizacja robót, umowa, odcinek, przelew, wartość robót, bank, główny wykonawca, opóźnienie, tabela, e
Zobacz»

V GC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, umowa, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki, szkoda
Zobacz»

VII AGa 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 18 maja 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, umowa, robota budowlana, montaż, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, kosztorys, inwestor, umowa, wykonanie pracy, robota budowlana, skrzyżowanie, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, zdanie sądu pierwszej instancji, wykonanie roboty, montaż, dodatkowa kamera, pozwany, aneks, faktura, droga miejska
Zobacz»

XIII Ga 157/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aneks, kara umowna, umowa pierwotna, podwykonawca, instalacja, umowa, dziennik budowy, instalacja elektryczna, opóźnienie, umowa z dniem, wykonanie przedmiotu umowy, hala, termin zakończenia, numer, zakres roboty, strona powodowa kary umowna, umowa o roboty, praca, potrącenie, obciążenie strony powodowej
Zobacz»

I ACa 945/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 grudnia 2012

Data publikacji: 15 marca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, umowa, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie, wysokość kary umowna
Zobacz»

I ACa 910/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, potrącenie, zarzut potrącenia, podwykonawca, odstąpienie od umowy, umowa, pozwany, generalny wykonawca, terminowe wykonanie robót, inwestor, prace dociepleniowe, oświadczenie o potrąceniu, termin wykonania robót, przedmiot umowy, częsty opad, wymiana pokrycia dachowego, termin zakończenia prac, temperatura, wykonanie zobowiązania, warunki atmosferyczne
Zobacz»

VIII GC 143/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 27 października 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inwestor, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, generalny wykonawca, roboty elektryczne, pozwany, całość inwestycji do odbioru, podwykonawca, faktura, sufit, gwarancja jakości, montaż lampy, obiekt do odbioru, faktura końcowa, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, odebranie robót, data umowna, przedstawienie całości
Zobacz»

VI ACa 255/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 29 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna, oddanie dzieła, wykonanie zastępcze
Zobacz»

I ACa 746/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

podwykonawca, umowa, pozwany, naliczenie kary umownej, robota budowlana, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, umowa, termomodernizacja obiektów, wysokość wynagrodzenia umownego, pozwany, termin końcowy wykonania przedmiotu, inwestycja, naliczenie kary umownej, końcowe wykonanie przedmiotu umowy, obróbka blacharska, prawo budowlane, robota budowlana, odbiór robót, zakończenie roboty, tajemnica przedsiębiorstwa, wynagrodzenie, termomodernizacja budynków, dzień zwłoki, odpad
Zobacz»

I ACa 967/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 16 marca 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, inwestor, umowa, podwykonawca, wysokość kary umowna, budowa, obciążenie wykonawcy, front robót, okres zimowy, potrącenie, zasada wykonywania uprawnień, reprezentacja skarbu państwa, wykonawca kary umownej, zakończenie pracy, wzajemna wierzytelność, inwestycja, zwłoka
Zobacz»

I ACa 137/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, umowa, siedziba prokuratury rejonowa, biały montaż, podwykonawca, budynek dla potrzeb, protokół inwentaryzacji, fotografia, budowa, termomodernizacja, zaprzestanie prac, wykonanie pracy, wynagrodzenie określone w umowach, większość urządzeń, umowa za odstąpienie, inwestycja, przebudowa budynków, miarkowanie kary
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Fiałkowska – Sobczyk
Data wytworzenia informacji: