Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1842/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2015-02-13

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, cesja, pakiet wierzytelności, wierzyciel pierwotny, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny, nabywca, kolejny wierzyciel, wierzyciel pierwotny, strona powodowa, uzasadniona wątpliwość, zbywca
Zobacz»

X C 422/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, obsługa pożyczki w domu, umowa przelewu wierzytelności, opłata za obsługę, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, obsługa pożyczki w domu, saldo, powodowy fundusz, umowa przelewu wierzytelności, dokument elektroniczny, opłata za obsługę, łączne zobowiązanie, nabywca, zawiadomienie o przelewie, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda, opóźnienie, moc dowodowa dokumentów, umowa pożyczki, nabycie wierzytelności, siedziba, pozwany
Zobacz»

XI C 2252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, przelew wierzytelności, wierzyciel, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, strona powodowa, cesjonariusz, przelew wierzytelności, wierzyciel, żądanie spełnienia świadczenia, umowa przelewu, umowa konsolidacyjna, prawo związane z wierzytelnością, nobel, skutek przelewu wierzytelności, numer, podstawowy wynik, wierzytelność na nowego wierzyciela, sprawa zgodna, konkretna sprawa sądowa, nabywca, wierzytelność cedenta, posiadaniu stanów
Zobacz»

I C 695/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, pierwotny wierzyciel, rejonowy lublin, zawieranie umowy przelewu, skuteczne nabycie wierzytelności, wysokość i data, przepis o przelewie wierzytelności, umowa zbycia wierzytelności, data wymagalności, zachód, fakt zawarcia umowy przelewu, niebędący przedsiębiorca, termin przedawnienia roszczenia banku, siedziba, dostarczanie materiału, roszczenie z przepisu, podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia, obowiązek wykazania
Zobacz»

I C 341/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 2 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, konkretna wierzytelność, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa pożyczki, konkretna wierzytelność, wydruk, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, tabela, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki z dniem, oferta pożyczki, pozwany, dowód przemawiający za zasadnością, kolejna umowa pożyczki, pożyczkodawca, odrębna umowa, konto, załącznik, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa cesji, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, przedmiot umowy przelewu, ramowe umowy, spółka, wyciąg z załącznika, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek, konkretnie oznaczona wierzytelność, wypowiedzenie, postanowienie umowne dotyczące opłat, komputerowy wydruk
Zobacz»

I C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, konkretna wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, umowa pożyczki, lista wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wydruk, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, dowód przemawiający za zasadnością, księga rachunkowa funduszu, umowa sprzedaży wierzytelności, sporządzony wyciąg, formę tabeli, umowa pożyczki, zasadność żądania strony powodowej, identyfikator, podstawa umowy przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, lista wierzytelności, załącznik, ustawowa odsetka za opóźnienie
Zobacz»

VIII C 1691/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, umowa pożyczki, dokonanie cesji, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, oznaczenie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, elektroniczne postępowanie upominawcze, kodeks cywilny, nadzieja, sprzeciw, legitymacja czynna, powstanie, komentarz, odpowiednie oznaczenie, oświadczenie o dokonaniu, artykuł, spóźnione twierdzenie i dowód
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty, polska w stosunkach, odsetki umowne
Zobacz»

I C 1970/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa o świadczenie niemożliwe, umowa z dniem, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, dokonanie przelewu, cedent, wierzyciel na podstawie umowy, pozwany, przedmiot świadczenia, wynik procesu cywilnego, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu, rata tygodniowa, regulowana treść, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach
Zobacz»

I C 355/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie
Zobacz»

I C 354/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konkretna wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, strona umowy przelewu wierzytelności, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku
Zobacz»

I C 356/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie
Zobacz»

I C 224/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rejestr funduszy, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, cesjonariusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, prokura, umowa pożyczki pieniężnej, rejestr funduszy, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, imieniu funduszy, przeniesienie wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, jasło
Zobacz»

I C 91/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, dowód przemawiający za zasadnością, umowa pożyczki, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, uwzględnienie rozważań, pozwany, wysokość żądania strony powodowej, żądanie w ocenie, identyfikacyjnych klientów, źródło istnienia, przedmiot umowy przelewu, sporządzony wyciąg, zbywana wierzytelność
Zobacz»

I C 89/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, dowód przemawiający za zasadnością, umowa pożyczki, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, uwzględnienie rozważań, pozwany, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie, identyfikacyjnych klientów, źródło istnienia, przedmiot umowy przelewu, sporządzony wyciąg
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa pożyczki, cesja, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa pożyczki, cesja, cedent, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału, umowa o kredyt konsumencki, część kapitału
Zobacz»

I C 269/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lipca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, forma cyfrowa, fakt nabycia wierzytelności, umowa pożyczki, podstawa umowy przelewu wierzytelności, forma papierowa, rok umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, wyrok zaoczny, umowa pożyczki z dniem, cesja, załącznik do umowy przelewu, termin rozprawy, cesja wierzytelności, pozew, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 135/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pożyczka, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa ramowa, umowa o świadczenie niemożliwe, cesja wierzytelności, pożyczka, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel, cedent, przedmiot świadczenia, pozwany, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu, przedmiot umowy, rata tygodniowa, regulowana treść, przerzucenie na strony
Zobacz»

I C 299/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 16 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, dowód przemawiający za zasadnością, przedmiot przelewu, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, uwzględnienie rozważań, pozwany, wysokość wierzytelności, rok umowy, strona umowy przelewu wierzytelności, żądanie strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki
Data wytworzenia informacji: