Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1667/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2015-10-28

V GC 166/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zawarcie ugody, połowa uiszczonej opłaty sądowej, osnowa ugody, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, właściwa chwila
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, połowa uiszczonej opłaty sądowej, zwrot połowy uiszczonej opłaty, umorzenie postępowań, oświadczenie procesowe strony, przesłanka ważności i skuteczności, udzielenie ochrony sądowej, postanowienie o umorzeniu, osnowa ugody, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, akt dyspozycyjny, merytoryczne rozstrzygnięcie, właściwa chwila, referendarz sądowy sądu rejonowego, dorozumiana wola, placówka operatora, woli odstąpienia, niedopuszczalność wydania
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek, opłata za czynności adwokackie
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

obejście, zawarcie ugody sądowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • kara umowna, załączony akt, przedmiotowa ugoda, obejście, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem, powodowa spółdzielnia, zasada prawa
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zawarcie przez strony ugody, obejście prawa, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad, ocena ważności ugody
Zobacz»

III RC 28/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Otwocku

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zawarcie ugody, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, właściwa chwila
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, koszt postępowania pomiędzy stronami, wzajemne ustępstwa, alimenty, zakończenie udziału, dalsze prowadzenie procesu, zgodne ustalenie stron, orzeczenie o charakterze formalnym, zawarcie ugody przez strony, koszt utrzymania wspólnego mieszkania, poczynienie przez strony, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, strona ugody sądowej, współwłaściciel domu, wola zakończenia, zawarcie ugody w przedmiocie, właściwa chwila, formalne zakończenie, postępowanie na rozprawie
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek, wyrazić zgodę
Zobacz»

I C 391/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zawarcie ugody sądowej, rata, obejście
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, rata, oświadczenie procesowe, osiągnięcie skutku, uprawnienie procesowe, obejście, wniosek o umorzenie, wyłączenie sporów, stosunek materialny, akt prawny, ujście wody, przepis kodeksu postępowania cywilnego, stosunek prawny, oświadczenie woli strony, następująca czynność prawna, skuteczność wniosku
Zobacz»

II Cz 1086/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 30 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, usprawiedliwiony interes, składnik majątku, interes uczestnika, wnioskodawczyni, rozliczenie konkubinatu, majątek wspólny, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zgoda na zawarcie ugody, podział majątku, zażalenie, propozycja ugodowa, zniesienie współwłasności i podział, wspólny kredyt, wadliwość oświadczenia, elektroniczny protokół, odpowiedź na wniosek, przyczyna wadliwości, fakt spłaty
Zobacz»

II Cz 520/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zawarcie ugody, osnowa ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, wyrok nakazowy, niedopuszczalność, treść ugody, ocena zgodności, postulat powódki, obalające twierdzenie, przepis kodeksu cywilnego, ugoda zawarta miedzy, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, naruszenie nietykalności cielesnej powódki, osnowa ugody, charakter ugody, zażalenie, element materialnoprawny, łączące elementy, dwoisty charakter, konkretna okoliczność rozpoznawana sprawy, presja czasu
Zobacz»

X P 412/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zawieranie ugody, zawarcie ugody pomiędzy stronami, fakt zawarcia ugody, ugoda sądowa, dzień zawarcia ugody, rozwiązanie umowy o prace, postanowienie o umorzeniu, treść ugody, obciążanie strony, oświadczenie o rozwiązanie umowy, strona postępowania ugody, oświadczenie woli, przywrócenie do pracy, wola strony, negocjowanie i zawarcie, wzruszenie ugody, sens zawierania, mocna pozycja, kwalifikacje potrzebne
Zobacz»

I ACa 775/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona powodowa, strona ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, strona powodowa, dzień zawarcia ugody, strona ugody, pozwany, data zawarcia ugody, współpraca handlowa, nakaz zapłaty, skapitalizowana odsetka, dalsza należność, numer faktury, termin faktur, uzyskanie rabatów, wpłata strony, zapis ugody, należność główna, zadłużenie strony, płatność, powstanie w związku, zakres odpowiedzialności strony
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

rata, strona powodowa, zawarcie ugody, podpisanie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, strona powodowa, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

VIII Cz 365/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zawarcie ugody, obejście prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • dział spadków, skutek prawny ugody, treść ugody, zamiar obejścia prawa, zawarcie ugody, obejście prawa, zawarta ugoda, obowiązek spłaty, wynik ustępstw, ugoda sądowa, wpływ błędów, dążenie do ugodowego załatwienia, podstawa do uchylenia postanowienia, zacytowana norma, kwestia skuteczności bądź bezskuteczności, wnioskodawca w chwili zawierania, zgodność z prawem, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, uwzględnienie zażalenia na postanowienie, podział majątku i dział
Zobacz»

I C 727/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zawarcie ugody sądowej, obejście
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, droga ugody, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, stosunek prawny, uprawnienie procesowe, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty, przepis kodeksu, obejście, wniosek o umorzenie, podwyższenie opłaty za użytkowanie, brakujący wydatek na opinie, wyłączenie sporów, stosunek materialny
Zobacz»

III RC 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 11 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zawarcie ugody, osnowa ugody, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, właściwa chwila
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • alimenty, małoletni, zawarcie ugody, zgoda na warunki, ugoda strony, własnoręczny podpis, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, charakter zgodny, okres od dnia wydania, osnowa ugody, element materialnoprawny, ugoda na mocy, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, łączące elementy, sprawa ugody, dwoisty charakter, właściwa chwila, dziedzina prawa materialnego, zawarcie ugody na kwotę
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

XVI C 741/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

strona ugody, osnowa ugody, uiszczona opłata od pisma, niemożność podpisania, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, właściwa chwila
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • strona ugody, portfel ubezpieczeń, wcześniej wypłacone zadośćuczynienie, zaliczka, skarb państwa na poczet, odstąpienie od kontynuowania, osnowa ugody, uiszczona opłata od pisma, niemożność podpisania, oświadczenie o cofnięciu wniosku, połowa kosztów zastępstwa procesowego, pokryty koszt, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, wynagrodzenie biegłego, wnioskodawcę oświadczenia, właściwa chwila, dorozumiana wola, woli odstąpienia, dalsze postępowanie w sprawie
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn, akt sądu rejonowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki
Data wytworzenia informacji: