Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 294/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2017-04-13

VIII C 529/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, termin płatności, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, dekoder, fundusz sekurytyzacyjny, kara za zerwanie, świadczeniodawca, termin płatności, fundusz inwestycyjny, warunek promocji, termin przedawnienia, kserokopia, cennik, umowa o świadczenie usługi, pozwana nota obciążeniowa, umowa o przelew wierzytelności, sprzeciw, związek z zawartymi umowami, lista wierzytelności, pozwany zarzut przedawnienia, skuteczne podniesienie
Zobacz»

V GC 227/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przedawnienie, termin płatności, umowa o świadczenie usługi, faktura, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, termin płatności, odsetki umowne, faktura wystawiona przez wierzyciela, grzyb, roszczenie związane z prowadzeniem, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel pierwotny, termin przedawnienia, działalność gospodarcza pod firmą, bieg przedawnienia, faktura, przedmiotowa wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzyciel, rozpoczęcie biegu, rata ugody, przepis o zleceniu, umowa przelewu wierzytelności, ustawowy skutek
Zobacz»

VIII C 3234/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, wystawienie noty obciążeniowej, świadczeniodawca, usługodawca, pozwany, fundusz sekurytyzacyjny, postanowienie cennika, zerwanie warunków promocji, umowa o świadczenie usługi, bieżące rozliczenie, sposób naliczenia kary, fundusz inwestycyjny, dokument sprzedaży, regulamin świadczenia usługi, umowa o przelew wierzytelności, termin przedawnienia, sprzeciw, związek z zawartymi umowami, termin płatności
Zobacz»

VI GC 517/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin płatności, faktura, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, zapłata odsetek za zwłokę, płatność za faktury, opóźnienie płatności, nota odsetkowa, siedziba, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin płatności, faktura, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, uznanie roszczenia, umowa o świadczenie usługi, spłata części zadłużenia, oświadczenie, wierzytelność, częściowa spłata zadłużenia, wola dłużnika, zarzut przedawnienia roszczenia, zamiar dłużnika
Zobacz»

VIII C 30/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 października 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin płatności, siedziba w luksemburgu, roszczenie o zapłatę kwot, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykaz wierzytelności do umowy, zarzut przedawnienia, częściowy wykaz wierzytelności, faktura, umowa o przelew wierzytelności, następująca faktura, dwuletni termin przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, wielkie księstwo luksemburga, przepis kodeksu cywilnego, strona powodowa, ówczesny wierzyciel, zobowiązanie zbywcy, kolejny następca prawny, termin przedawnienia roszczenia, spełniona czynność
Zobacz»

VII C 303/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa, roszczenie o zapłatę kary, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, cesja, rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, prawo do wierzytelności, zapłata kary umowna, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, upływ terminów, pozwana kara umowna, comiesięczny abonament, nota obciążeniowa, termin przedawnienia, prowadzenie procesów, istnienie wierzytelności, faktura
Zobacz»

VIII C 1127/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin płatności, dzień zapłaty, strona powodowa, dekoder, faktura, grudzień, kwota, wielkie księstwo luksemburga, stwierdzony brak podstaw, możliwość korzystania z usługi, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, dostarczanie programów telewizyjnych, umowa abonamentowa, obowiązek przedłożenia dowodów, zakres dostarczania, sprawa tutejszego sądu, rozpoznawana sprawa roszczenia, zawieszenie biegu terminu przedawnienia, termin wcześniejszy
Zobacz»

VIII C 1889/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, umowa o świadczenie usługi, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • opłata za usługi telekomunikacyjne, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, obejmująca opłata, odsetki naliczone, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dalsze odsetki, rozliczenie konta, pozwany, zarzut przedawnienia roszczenia, przedmiotowe powództwo, cennik, umowa o świadczenie usługi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, przelew wierzytelności, regulamin, termin płatności, wyciąg z księgi rachunkowej
Zobacz»

VIII C 1032/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, karta kredytowa, egzekucja przeciwko dłużniczce, umowa o przyznanie limitu, należne oprocentowanie, elektroniczny instrument płatniczy, poprzednik prawny powodów, pozwany, umowa, przyznanie limitu kredytowego, załącznik do umowy przelewu, bankowy tytuł egzekucyjny, kserokopia postanowienia, prawomocne umorzenie, odsetki umowne, umowa przelewu wierzytelności, letni termin przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie upominawcze
Zobacz»

VIII C 964/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, karta kredytowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przyznanie limitu, pozwany, należne oprocentowanie, przelew wierzytelności, elektroniczny instrument płatniczy, poprzednik prawny powodów, umowa, przyznanie limitu kredytowego, załącznik do umowy przelewu, przedawnienie roszczeń, umorzenie postępowania egzekucyjnego, bankowy tytuł egzekucyjny, kserokopia postanowienia, prawomocne umorzenie, letni termin przedawnienia, odsetki umowne
Zobacz»

VIII C 761/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, umowa o świadczenie usługi, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • opłaty specjalne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota debetowa, zarzut przedawnienia, abonent, pierwotny wierzyciel, przedterminowe rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, pozwany, cennik, termin przedawnienia, kara umowna, dalsze odsetki, faktura, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, opłata za usługi telekomunikacyjne, przedmiotowe powództwo, regulamin świadczenia, zaległa faktura
Zobacz»

XI C 2184/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, bieg przedawnienia, usługa telekomunikacyjna wraz, zapłata za usługi telekomunikacyjne, prawo telekomunikacyjne, abonament, zarzut przedawnienia, droga cesji, okres przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, cesja, nabywca, przelew, pierwotny wierzyciel, uiszczenie kwot, lublin, wyciąg z księgi
Zobacz»

VIII GC 2123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, prawo telekomunikacyjne, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, miesięczny limit, wynik przelewu, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia, należność, nowy wierzyciel, trzyletni termin przedawnienia roszczenia, pozwany, bieg, umowa ramowa, wierzyciel na podstawie umowy, pozew do sądu, obowiązek dostawcy usług, umowa i element, pojęcie świadczenia usług
Zobacz»

VIII C 1076/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, cesja wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, abonent, bieg terminu przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze, umowa cesji wierzytelności, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, umowa, upust, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, lublin, pozwany, operator, rzetelność sporządzenia
Zobacz»

VIII C 2776/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, umowa abonencka, częściowy wykaz wierzytelności, roszczenie, terminal, strona przedmiotowej umowy, naliczeniu odszkodowania, kopia, przelew wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, brak zwłoki, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, dokument źródłowy, przedmiotowe powództwo, zwrot sprzętu, odpowiedź na sprzeciw, nota obciążeniowa, oryginalny dokument
Zobacz»

I C 629/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o abonament, umowa o świadczenie usługi, skutek umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel łączy, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, kara umowna za brak, zawarta umowa przelewu wierzytelności, odszkodowanie za brak, skutek zawartej umowy, brak sprzętu, bieg przedawnienia, zwrot sprzętu, wymagalność roszczenia, najwcześniejszy możliwy termin, czynność wierzyciela, przedawnienie roszczenia głównego
Zobacz»

I C 589/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 5 października 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, fundusz sekurytyzacyjny, przedawnienie, fundusz inwestycyjny, kara za zerwanie, umowa o świadczenie usługi, istniejące zobowiązanie, pozwany, prawnicze sformułowania, strona powodowa, zerwanie warunków promocji, rozstrzygnięcie zgodne z żądaniem, miesięczne zobowiązanie, istnienie przedmiotu, fakty ciąży, zawarta umowa przelewu wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, prawo pierwotne, istnienie dochodzonego roszczenia, skuteczny przelew
Zobacz»

I C 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, opłata abonamentowa i wynagrodzenie, prawo telekomunikacyjne, przedawnienie roszczenia o opłatę, strona powodowa, świadczenie usługi telefonicznej, termin przedawnienia dla roszczeń, roszczenie główne, zarzut przedawnienia, cesja, środa śląska, przedmiotowa wierzytelność, siedziba, roszczenie o świadczenia okresowe, lublin, dzień zapłaty, roszczenie o odsetki, połączenie telefoniczne, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

I C 2981/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 14 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie z umowy, faktura, termin płatności, zarzut przedawnienia, wniesienie powództwa, roszczenie powódki, uwzględnienie zarzutu nadużycia prawa, monitorowanie sygnałów, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, podstawowy instrument, miesięczna faktura, przejaw nadużycia prawa podmiotowego, termin sprzeciwu od nakazu, roszczenie główne, przedawnienie roszczeń, dzień wniesienia pozwu odsetki, pozew odsetek ustawowych, umowa, słabsza strona stosunku prawnego
Zobacz»

VIII Ga 215/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, termin przedawnienia roszczenia, pozwany, zarzut do wyroku, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczenia z umowy, ustawa prawa, trzyletni termin przedawnienia, operator telekomunikacyjny, fundusz sekurytyzacyjny, dwuletni termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, faktura, postępowanie uproszczone, roszczenie o świadczenia okresowe, fundusz inwestycyjny, kwestia przedawnienia, opłata abonamentowa i wynagrodzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska
Data wytworzenia informacji: