Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 325/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2014-01-10

III Ca 773/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

bank, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, zbywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • naliczanie odsetek karnych, bank, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kredyt, naliczanie odsetek umownych, zbywca, podstawa do naliczania odsetek, załącznik, wypowiedzenie umowy pożyczki, wyciąg, pozwany, nabywca, umowa cesji, wykonalność
Zobacz»

I C 1334/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, odbitka, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odsetki umowne, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka w wysokości czterokrotności, strona powodowa, wypowiedzenie, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, nabycie wierzytelności, należność
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, strona powodowa, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, lista wierzytelności, dokument, nabycie wierzytelności
Zobacz»

II C 1394/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetki umowne, kapitał, bank, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, stopa procentowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień wystawienia bankowego, odsetki umowne, kapitał, bank, umowa kredytowa, odsetka od kredytu, umowa cesji wierzytelności, umowa o kredyty, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, ustawowa stopa procentowa, podstawa prawna działalności, certyfikat inwestycyjny, stopa procentowa
Zobacz»

I C 108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka, bank, umowa kredytów, pozwany, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, odsetka, przelew wierzytelności, bank, oprocentowanie, wierzyciel, umowa kredytów, umowa konsolidacyjna, rata, kredytobiorca, pozwany, uregulowanie zawarte w umowie, odsetka w wysokość, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, termin przedawnienia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, umowa o kredyty, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, dłużnik
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, strona powodowa, sprzedaż wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew, strona powodowa, sprzedaż wierzytelności, należność główna
Zobacz»

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka maksymalna, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, przelew, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany, kapitał pożyczki, zachód
Zobacz»

IX C 1511/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

strona powodowa, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, cedent, cesjonariusz, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, legitymacja czynna, twierdzenie powoda o okolicznościach, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa umowy, skuteczność oświadczeń stron, ugoda, powodowa umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, omawiana wierzytelność, cesja wierzytelności, stosunek roczny
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, pozwany, odsetki umowne, stopa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, odsetki umowne, stopa, wydanie wyroku zaocznego, kserokopia umowy, strona z umowy
Zobacz»

I C 3305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, bank, kopia, umowa kredytów, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z załącznika, umowa kredytu gotówkowego, bank, kredytobiorca, nabycie wierzytelności, przelew, kopia, umowa kredytów, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, dokument, podpis, wierzyciel, aneks, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, sądowa klauzula
Zobacz»

XI C 2339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

strona powodowa, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, bank, umowa kredytu gotówkowego, kalendarz spłat, załącznik do umowy sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, zakupiona wierzytelność, zapłata ceny, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, cedent, dzień od dnia podpisania, cesja wierzytelności, podstawa umowy przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa cesji
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, stopa procentowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, stopa procentowa, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty
Zobacz»

I C 1520/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, będącymi bankami, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pełnomocnictwo, pożyczka, wyciąg z wykazu wierzytelności, termin przedawnienia, umowa, legitymacja procesowa, dzień wystawienia bankowego, pozwany, przerwa biegu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, odsetka, nabywca, klauzula wykonalności, opóźnienie od kwot
Zobacz»

II Ca 1377/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

strona powodowa, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, pozwany, zbywca, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, wierzytelność, dotychczasowy wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa konsolidacyjna, bank, pozwany, zaświadczenie komornika sądowego, przelew wierzytelności, kredyt gotówkowy, postępowanie egzekucyjne, zbywca, cesja, zgodność z oryginałem, sądowa klauzula wykonalności, sprawa ponoszenia, apelacja strony powodowej, wyciąg z załącznika, kredyt, wyciąg z dokumentu
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, umowa sprzedaży wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, dzień wniesienia pozwu, monitoring płatności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał, klauzula wykonalności, dzień cesji wierzytelności, koszt działań windykacyjnych
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień przeniesienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, portfel wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cedent, cena ostateczna, aneks do umowy, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, pozew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa, warunek uiszczenia, ostatni dzień roboczy, roczna stopa
Zobacz»

III Ca 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, narodowy bank polski, stop kredytu lombardowego, czterokrotność, odsetka maksymalna, odsetki umowne, stopa kredytu lombardowego narodowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, odsetka karna, przelewana wierzytelność, spółka komandytowa, narodowy bank polski, umowa przelewu wierzytelności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty sądu rejonowego, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa referencyjna, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne, ustanie członkostwa, stopa kredytu lombardowego narodowego, cedent, cofnięcie pozwu
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, kapitał, czterokrotność stopy, odsetka, kredyt, pozwany, stopa procentowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kapitał, czterokrotność stopy lombardowej, czterokrotność stopy, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, odsetka, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa, przelew
Zobacz»

I C 1603/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, księga rachunkowa banku, pozwany, brak wykazania wartości, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, dokument prywatny, rzekome zobowiązanie, kapitał, zarzut braku wykazania, sposób wyliczenia odsetek, stan zadłużenia, przejście na nabywcę, ewentualne zabezpieczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Krawczuk
Data wytworzenia informacji: