Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 675/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2015-09-15

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

interes prawny, stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy, grunt, ustalenie nieważności umowy dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, odpłatne korzystanie, interes prawny, stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy, umowa notarialna, powołana umowa, proces prywatyzacji, nabycie użytkowania wieczystego, grunt, prawo nabycia, charakter posiadania, ustalenie nieważności umowy dzierżawy, zorganizowana część, grunt powoda, zamiar dochodzenia, forma aktu notarialnego, bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, mająca powierzchnia, całe mienie, ewentualne stwierdzenie nieważności
Zobacz»

I C 558/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 23 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nieruchomość, nieważność umowy dzierżawy, powództwo, pozwany, interes prawny powodów, nieistnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wieś, brat, nieważność umowy dzierżawy, wytoczenie powództwa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ważność umowy dzierżawy, powództwo, pozwany, przedmiot dzierżawy, agencja rynku rolnego, interes prawny powodów, gospodarstwo rolne, nieistnienie stosunku prawnego, przedmiotowa umowa dzierżawy, pełnomocnik powodów, nieistnienie, inwentarz, istnienie interesu prawnego, własność powodów
Zobacz»

I C 3284/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2017

Data publikacji: 28 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interes prawny, nieważność umowy dzierżawy, czynność prawna, grunt, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieważność umowy dzierżawy, zdolność do czynności prawna, czynność prawna, grunt, użytkowanie wieczyste, dzierżawca, pawilon, osoba prawna, przedmiot dzierżawy, użytkownik wieczysty, legitymacja prawna, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, pozwana spółdzielnia, kodeks cywilny, czynsz, prawo rzeczowe, oświadczenie woli, zawarcie umowy dzierżawy
Zobacz»

I ACa 1059/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, przedmiotowy grunt, nieruchomość rolna, pozwany, ustalenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, przedmiotowy grunt, nazwana umowa, nieruchomość rolna, pozwany, interwenient uboczny, granica apelacji, używanie nieruchomości, umowa sprzedaży, określony brak, granica zaskarżenia, opole, przepis kodeksu cywilnego, ustalenie nieważności, strona umowy, charakterze interwenientów, przypadek umowy, przepis o dzierżawie, legitymacja procesowa bierna, rozwiązanie
Zobacz»

I C 1485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

interes prawny, pozwana umowa dzierżawy, nieistnienie, nieruchomość, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, interes prawny, data pewna, interes prawny w wytoczenia, pozwana umowa dzierżawy, nieistnienie, notarialna umowa sprzedaży, nieruchomość, umowa dzierżawy gruntów rolnych, wypowiedzenie umowy dzierżawy, powództwo, powództwo o ustalenie, wieś, stosunek prawny, sfera prawna, czas realizacji planu, nieistnienie stosunku, relacja podmiotowa, nieważność i bezskuteczność, kolejny aspekt
Zobacz»

I C 566/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 14 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, poddzierżawa, dzierżawca, zakres turystyki, umowa najmu, przedmiotowa nieruchomość, legitymacja procesowa, zachowanie terminów wypowiedzenia, używanie nieruchomości, stajnia, przepis kodeksu cywilnego, opłata dzierżawna, zgoda, oddanie do używania, pozwany, umowa po zakończeniu, budynek dawny, relacja małżonków, przedmiot dzierżawy
Zobacz»

III Ca 1553/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 września 2018

Data publikacji: 5 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dzierżawca, umowa dzierżawy nieruchomości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • aneks do umowy dzierżawy, dzierżawca, obowiązek dzierżawcy, cesja praw i obowiązków, prokurent, dzierżawiona nieruchomość, umowa dzierżawy nieruchomości, dotychczasowy dzierżawca, wydanie przedmiotu dzierżawy, nieruchomość opisana w pozwie, wypowiedzenie umowy dzierżawy, przeniesienie prawa i obowiązków, powiązanie biznesowe, pozwany, buczek, przejście prawa, żądanie wydania przedmiotów, umowa dzierżawy lokalu, brak pisemnej zgody, zwrot kosztów postępowania odwoławczego
Zobacz»

I ACa 464/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 26 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dzierżawca, rozwiązanie umowy dzierżawy, pozwany, grunt, wydanie nieruchomości, agencja nieruchomości rolna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • przedmiot dzierżawy, dzierżawca, bezumowne użytkowanie, rozwiązanie umowy dzierżawy, pozwany, wypowiedzenie umowy dzierżawy, nieruchomość rolna skarbu państwa, ośrodek wsparcia, rolnictwo, gospodarowanie nieruchomości, czynsz dzierżawny, grunt, grunt orny, oświadczenie, plon, wydanie nieruchomości, usługa rolnicza, agencja nieruchomości rolna, pszenica, uprawa
Zobacz»

I ACa 308/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, agencja nieruchomości rolna, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, agencja nieruchomości rolna, zmiana umowy dzierżawy, nieruchomość rolna skarbu państwa, dzierżawca, przedłużenie umowy dzierżawy, weksel, gospodarowanie nieruchomości, ustawa o gospodarowaniu, deklaracja wekslowa, nowelizacja, powierzchnia użytków rolnych, aneks, umowa dzierżawy z dniem, usta, projekt, warunek przedłużenia umowy, propozycja, zakres wyłączenia
Zobacz»

I C 1273/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, nieruchomość rolna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość rolna, dopłata obszarowa, zawarcie umowy dzierżawy, udzielone pełnomocnictwo, akt notarialny, potwierdzenie umowy, księga wieczysta, pozew kwot, podstawa pełnomocnictwa, druga małżonka, powierzchnia, notariusz w kancelarii, koszt uiszczonej opłaty, ważność umowy dzierżawy, odsetka ustawowa za opóźnienie, działanie w imieniu żony, terminie czynszów, pozwany, aktualny numer
Zobacz»

I Ca 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 11 marca 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, dzierżawca, grunt, agencja nieruchomości rolna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, przedmiot dzierżawy, wypowiedzenie umowy dzierżawy, wyłączenie gruntów, częsty przedmiot, nieruchomość rolna skarbu państwa, część przedmiotów, dokonanie wyłączenia, gospodarowanie nieruchomości, cesja, dzierżawca, usta, oświadczenie woli, grunt, możliwość wyłączenia, agencja nieruchomości rolna, zmiana umowy dzierżawy, stawka minimalna, prawo wypowiedzenia, nowelizacja
Zobacz»

I C 228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, agencja, nieruchomość rolna, przedmiotowy grunt, pozwany, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, agencja, protokół zdawczo-odbiorczy, nieruchomość rolna, przetarg, przedmiotowy grunt, dalszy zamiar, dzierżawienie nieruchomości, pozwany, bezumowne użytkowanie, korzystanie z przedmiotu dzierżawy, umowa dzierżawy nieruchomości rolnych, długi termin, bezumowne korzystanie z przedmiotu, dotychczasowy czynsz, dzierżawca, powierzchnia, użytkowanie nieruchomości, przedłużenie dzierżawy, czynsz dzierżawny
Zobacz»

I ACa 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 7 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

agencja nieruchomości rolna, interes prawny, wydanie nieruchomości, pozwany, umowa dzierżawy nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • ogólna powierzchnia, agencja nieruchomości rolna, interes prawny, przedłużenie umowy dzierżawy, gmina, powództwo o ustalenie, własność rolna skarbu państwa, umowa dzierżawy nieruchomości rolnych, te sprawy, nazwa, obiektywnie istniejąca potrzeba prawna, sprzedaż w trybie pierwszeństwa, radca, wydanie nieruchomości, agencja własności rolna skarbu, pozwany, umowa dzierżawy nieruchomości, sprawa agencji, umowa dzierżawy z dniem, stosunek prawny
Zobacz»

III Ca 1762/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lipca 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nieruchomość rolna, rozwiązanie umowy dzierżawy, pozwany, wydanie nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajna zmiana stosunków, zakres zwykłego zarządu, nieruchomość rolna, część nieruchomości rolna, rozwiązanie umowy dzierżawy, rejestr urzędowy, wydzierżawienie gospodarstwa, zawarcie umowy dzierżawy, wydzierżawienie nieruchomości, czynność zwykłego zarządu, czas zawierania umowy, pozwany, śmierć, wydanie nieruchomości, zawieranie umów dzierżawy, całe gospodarstwo rolne, współwłaściciel gospodarstwa rolnego, matka, radca prawny, przedmiotowe gospodarstwo
Zobacz»

VI ACa 1663/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dzierżawca, ustalenie nieważności, nieważność umowy dzierżawy, umowa dzierżawy nieruchomości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, dzierżawca, umowa dzierżawy z dniem, przedmiotowa umowa dzierżawy, najemca, przedmiotowa nieruchomość, przedmiot dzierżawy, pierwsza instancja, zawarcie umowy dzierżawy, egzekucja, ustalenie nieważności, pozorność przedmiotowej umowy, nieważność umowy dzierżawy, lokal, umowa dzierżawy nieruchomości, przepustka, posesja, warszawa w sprawie, miesięczny czynsz, pozwany
Zobacz»

I C 690/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, agencja nieruchomości rolna, pozwany, wydanie nieruchomości, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, agencja nieruchomości rolna, warunkowa umowa sprzedaży, wywoławcza wysokość czynszu, przedmiot umowy dzierżawy, pozwany, wydanie nieruchomości, wykonanie prawa pierwokupu, korzystanie z nieruchomości, przedstawiciel agencji, żniwo, nieruchomość rolna skarbu państwa, czynsz dzierżawny, przeprowadzenie przetargów, rynkowy czynsz, gospodarowanie nieruchomości, dzierżawca, wynagrodzenie za korzystanie, bezumowne użytkowanie, bezumowne korzystanie
Zobacz»

I ACa 768/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 12 maja 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dzierżawca, stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy, pozwany, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • dwukrotne przedłużenie, dzierżawca, przedłużenie umowy dzierżawy, prawo dzierżawcy, umowa dzierżawy z dniem, przedłużenie czasu trwania dzierżawy, warunek opisany w umowie, poprzednik prawny powódki, obejście, zasada swobody, rzekomy nakład finansowy, stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy, czas trwania umowy, jednostronna modyfikacja, pozwany, moc wyroku zaocznego, na czas, właściwość stosunku zobowiązaniowego, interes prawny, pozostawienie decyzji
Zobacz»

XI C 106/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, park wiatrowy, zawarcie umowy dzierżawy, pozwana osoba fizyczna, roszczenie strony powodowej, umowa cesji, cesja praw i obowiązków, pozwany, strona umowy dzierżawy, instalacja i eksploatacja, spółka, projekt parków, niezakłócone korzystanie z przedmiotu, termin dzierżawy, akt notarialny w przedmiocie, moment uruchomienia, legitymacja łączna, wcześniejszy stosunek prawny, charakter współuczestnictwa jednolitego, współuczestnictwo w sporze
Zobacz»

I ACa 724/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2013

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy dzierżawy, umowa dzierżawy działki, hurtownia książek, rozwiązanie umowy dzierżawy, kłopot ze snem, szkoda, droga dojazdowa, lek na sen, urząd rejonowy, powodowa umowa, przerwa biegu przedawnienia, bezprawne wypowiedzenie, sprzedaż książki, warszawa, bezpodstawne wypowiedzenie, bezprawne rozwiązanie, rozstrój zdrowia, prezydent, obiekt, powodów umów
Zobacz»

I C 2444/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 29 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

interes prawny, agencja nieruchomości rolna, rozwiązanie umowy dzierżawy, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, agencja nieruchomości rolna, pozwana agencja nieruchomości rolna, przesłanka merytoryczna, istnienie uprawnienia, śródmieście w warszawie, rozwiązanie umowy dzierżawy, trwanie umowy, warszawa w sprawie, przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy z dniem, konsekwencja niepewności, rozpoczęciu dzierżawy, powództwo, zamiar wykupu, wykup przedmiotowej nieruchomości, dyrektor oddziałów terenowych, przepis interesów, ostateczny termin zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Karaśińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioleta Bielińska
Data wytworzenia informacji: