Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1540/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-02-10

I ACa 1427/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwana gmina, generalny wykonawca, podwykonawca, inwestor, robota budowlana, inżynier kontraktu, solidarna odpowiedzialność, spółka, zgoda na zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, generalny wykonawca, podwykonawca, inwestor, robota budowlana, strona powodowa, powodowa spółka, inżynier kontraktu, rozbudowa kanalizacji, solidarna odpowiedzialność, spółka, sporne roszczenie, budowa, strona pozwana gminy, wykonanie roboty, apelacja pozwanej gminy, zgoda na zawarcie, umowa podwykonawcza, solidarna odpowiedzialność inwestora, reszta wynagrodzenia
Zobacz»

V Ga 9/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, praca z zakresu, kosztorys inwestorski, stolarka okienna, wójt, boisko, papa, kierownik budowy, robota budowlana, dach, zgoda inwestora, skarbnik, instalacja, umowa z podwykonawcami, zakres roboty, budynek szatni, więźba
Zobacz»

I ACa 775/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 16 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, generalny wykonawca, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, montaż ogrodzenia, inwestor, umowa o roboty budowlane, dostawa materiałów, boisko sportowe, zgoda pozwanej gminy, generalny wykonawca, zgoda inwestora, umowa o podwykonawstwo, projekt, boisko piłkarskie, zgoda na zlecenie, inwestycja, brama i furtka, umowa ramowa, pracownik pozwanej gminy, budowa, boisko wielofunkcyjne
Zobacz»

VIII GC 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, inwestycja, inżynier kontraktu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, sieć wodociągowa i kanalizacja, przebudowa sieci wodociągowa, budowa i przebudowa, pozwany wykonawca, inwestor, aglomeracja, zgłoszenie podwykonawców, kanalizacja sanitarna, umowa z podwykonawcami, inwestycja, umowa podwykonawcza, inżynier kontraktu, projekt umowy, zadanie budowy, przedstawiciel pozwanej gminy, uczestnictwo powódki, faktura, zgoda na zawarcia umowy
Zobacz»

I ACa 723/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, pozwana spółka akcyjna, inwestor, generalny wykonawca, odsetka od należności główna, oczywista niedokładność, lublin, linia światłowodowa, opóźnienie generalnego wykonawcy, budowa kanalizacji teletechnicznej, odpowiedzialność pozwanego inwestora, należność podwykonawcy, opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, wynagrodzenie należne podwykonawcy, zasądzenie odsetek od należności, inwestor umowy, zapłata wynagrodzenia należnego, apelacja pozwanej gminy, podwykonawca umowy
Zobacz»

I ACa 1288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, spółka, zgoda na zawarcie, inwestor, umowa o roboty budowlane, solidarna odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, pozwana spółka, spółka, budowa, rzeczone umowy, zgoda na zawarcie, zakres roboty, ramię gminy, inwestor, nadzór, umowa o roboty budowlane, protokół odbioru robót, kierownik, wymiana korespondencji, projekt, umowa z podwykonawcami, dokumentacja, faktura, solidarna odpowiedzialność
Zobacz»

I ACa 706/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, pozwana gmina, zapłata, generalny wykonawca, odsetka, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, pozwana gmina, faktura, odpowiedzialność inwestora, estakada, zapłata, generalny wykonawca, montaż łożysk, konstrukcja nośna, strona powodowa, odsetka, wezwanie do zapłaty, apelująca spółka, gmina do zapłaty, umówiona robota, konsorcjum, pozwana gmina miejska, zapłata wynagrodzenia, robota budowlana
Zobacz»

I ACa 813/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 9 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

podwykonawca, pozwana gmina, inwestor, spółka, zgoda na zawarcie, generalny wykonawca, solidarna odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwana gmina, inwestor, pozwana spółka, spółka, faktura, burmistrz, odbiór końcowy, umowa z podwykonawcami, kaucja gwarancyjna, zgoda inwestora, zgoda na zawarcia umowy, zgoda na zawarcie, wynagrodzenie, generalny wykonawca, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonywanie pracy przez powódkę, technologia uzdatniania, odpowiedzialność inwestora, solidarna odpowiedzialność
Zobacz»

I ACa 1467/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pozwana gmina, inwestor, podwykonawca, siedziba, umowa o roboty budowlane, generalny wykonawca, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, inwestor, podwykonawca, siedziba, dziennik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, umowa o roboty budowlane, kompleks boisk sportowych, gotowość do odbioru końcowego, generalny wykonawca, czynność odbioru końcowego, pierwsza instancja, wykonanie roboty, wada, konina, protokół odbioru, plac budowy, inwestycja, odbiór robót
Zobacz»

I C 732/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

inwestor, podwykonawca, pozwana gmina, robota budowlana, generalny wykonawca, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inwestor, podwykonawca, pozwana gmina, robota budowlana, stadion lekkoatletyczny, kosztorys powykonawczy, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, budowa stadionów, generalny wykonawca, ramy wydatków, zakres roboty, siedziba, robota dodatkowa, nawierzchnia, umowa z podwykonawcami, faktura, projekt zamienny, zgoda inwestora, umowa o podwykonawstwo, odbiór robót
Zobacz»

I ACa 342/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, solidarna odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, urządzenie klimatyzacyjne, budowa, wierzytelność, inspektor nadzoru, spotkanie, przedstawiciel powódki, przedstawiciel inwestorów, generalny wykonawca, zgoda inwestora, zakres prac, montaż klimatyzacji, zawarcie umowy cesji, zmiany urządzeń, solidarna odpowiedzialność, umowa podwykonawcza, dokończenie, wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 1357/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 16 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, inwestor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, pozwany inwestor, proces inwestycyjny, zgoda inwestora, udział powoda w procesie, umowa z podwykonawcami, oświadczenie pozwanej gminy, zakres roboty, zgoda pozwanej gminy, kościołek, wyrażenie, rygiel, zachowanie podmiotów prawa, nawierzchnia asfaltowa, pozwany wykonawca, wywołanie określonych skutków prawnych, wola, strona pozwana gminy
Zobacz»

VIII GC 402/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

podwykonawca, generalny wykonawca, inwestor, pozwana gmina, solidarna odpowiedzialność, robota budowlana, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, inwestor, budowa, pozwana gmina, nadzór inwestorski, umowa podwykonawcza, solidarna odpowiedzialność, inspektor nadzoru, budynek mieszkalny wielorodzinny, robota budowlana, wykonywanie robót, faktura, instalacja, umowa z podwykonawcami, pracownik powoda, cesja, zgoda inwestora, inwestycja, usługę nadzoru
Zobacz»

I ACa 648/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, pozwana gmina, inwestycja, umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, budowa szkoły, umowa podwykonawcza, pozwana gmina, inwestycja, zagospodarowanie terenów, sala gimnastyczna, umowa cesji, cesja wierzytelności, sprzeciw, cesjonariusz, wiedza, umowa o roboty budowlane, sala sportowa, nadzór inwestorski, zgoda inwestora, obecność powódki, wykonanie roboty
Zobacz»

X GC 29/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2015

Data publikacji: 5 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, pozwana gmina, siedziba, zapłata, umowa o roboty budowlane, generalny wykonawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, protokół z dni, pozwana gmina, siedziba, przyjęcie faktury, oświadczenie podwykonawcy, zapłata, umowa o roboty budowlane, płatność, generalny wykonawca, pozorność, odpowiedzialność inwestora, e, wyjaśnienie powoda, pozorne oświadczenie woli, wynagrodzenie za wykonane prace, uregulowanie należności, wykonanie roboty, cesja
Zobacz»

X GC 646/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

podwykonawca, generalny wykonawca, inżynier kontraktu, inwestor, pozwana gmina, umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, inżynier kontraktu, inwestor, poświadczona kopia, wyka, zgłoszenie powoda, pozwana gmina, kryta pływalnia, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, pozwany inwestor, budowa, umowa o podwykonawstwo, dolne źródło, faktura, wykonanie uprawnienia do odstąpienia, burmistrz, pompa ciepła, zakres prac powoda
Zobacz»

I ACa 1138/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

podwykonawca, generalny wykonawca, inwestor, pozwana gmina, inwestycja, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, inwestor, budowa, nadzór inwestorski, pozwana gmina, inwestycja, robota budowlana, umowa z podwykonawcami, wykonywanie robót, spotkanie, kaucja gwarancyjna, budynek mieszkalny wielorodzinny, robota przez podwykonawców, hala, zgoda, cesja, wiedza o wykonywaniu, faktura, burmistrz
Zobacz»

I ACa 958/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 13 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

podwykonawca, pozwana gmina, spółka, inwestor, generalny wykonawca, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwana gmina, spółka, ciepło technologiczne, inwestor, pozwana spółka, generalny wykonawca, powodowa spółka, instalacja wentylacji, kara umowna, budynek przedszkola, budowa, robota budowlana, instalacja wentylacyjna, faktura, prace budowlane, umowa z podwykonawcami, zgoda na podwykonawstwo powódki, odstąpienie od umowy, wykonanie instalacji
Zobacz»

V GC 459/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 lipca 2013

Data publikacji: 5 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca, pozwana gmina, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca, pozwana gmina, zagospodarowanie przestrzeni, faks, przestrzeń publiczna, remont i przebudowa, nawierzchnia, załącznik, potwierdzenie wysłania, renowacja, wyrażenie zgody, inwestycja, zawarcie umowy z podwykonawcą, zgoda na podwykonawstwo powoda, odpowiedzialność solidarna, pismo, zgoda inwestora, pozwana spółka
Zobacz»

I ACa 1151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, pozwana gmina, generalny wykonawca, robota budowlana, inwestycja, zgoda na zawarcie, solidarna odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, umowa z podwykonawcami, pozwana gmina, generalny wykonawca, odpowiedzialność inwestora, budowa, robota budowlana, zgoda inwestora, inwestycja, instalacja wewnętrzna, zgoda na zawarcie, wykonawca umowy, faktura, przedstawienie umowy, zatrudnienie powoda, zapłata wynagrodzenia za roboty, umowa o podwykonawstwo, solidarna odpowiedzialność, wewnętrzny gaz
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Dziedzic
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Wiewióra
Data wytworzenia informacji: