Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 434/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-05-28

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

rata, wymagalność, wierzyciel, termin, dłużnik, zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wymagalność, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, termin, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

rata, pozwany, dług, zawarcie ugody, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, wierzyciel, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ugoda, dług, pozwany, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, dług, weksel, pozwany, płatność raty, obowiązek solidarnej zapłaty, spółka, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, rata, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania, opóźnienie w płatności
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, rata, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, kwota, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, rata, pozwany, kwota, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, rata, ugoda sądowa, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, kwota, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nieruchomość, zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, nieruchomość, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rata, pozwany, zawarcie ugody, zapłata, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, rata, ugoda strony, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, zapłata, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji, ustalony harmonogram, termin
Zobacz»

I ACa 966/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nieruchomość, zawarcie ugody, pozwany, góra
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zielona góra, nieruchomość, treść ugody, zawarcie ugody, uznanie ugody, pozwany, ugoda sądowa, góra, spadkowa nieruchomość, przyznanie nieruchomości, uczestnik postępowań, wpływ błędów, prawdziwy stan rzeczy, zobowiązanie spłaty, sprzedaż nieruchomości, podstęp, wniosek o sprzedaż, spłata wnioskodawczyni, spadek, skutek ugody
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

VIII Ga 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 19 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, wierzyciel, pozwany, dłużnik, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wierzyciel, ręka wierzycieli, rachunek bankowy wierzyciela, warunek ugody, gotówka do rąk, wykonalność, pozwany, umowa ugody, dłużnik, zwrot odpowiedzi na pozew, przelew, termin, tytuł wykonawczy, centrum, termin wpłaty, forma płatności, wola, nakaz zapłaty, postanowienie sądu rejonowego szczecin
Zobacz»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, wierzyciel, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda pozasądowa, wierzyciel, nieważność ugody, tytuł wykonawczy, wniosek egzekucyjny, skutek prawny ugody, pozwany, omyłka, całkowite zaspokojenie, klauzula wykonalności, wszczęcie egzekucji, tożsamość strony, nakaz zapłaty sądu okręgowego, komornik, dłużnik, cofnięcie wniosków, wypłacalność, uzasadnienie pozwów, wykonalność nakazu zapłaty
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zawarcie ugody, protokół rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy, zapis ugody
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zawarcie ugody, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

III C 491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zawarcie ugody, rata, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zachowek, skutek prawny ugody, wykonanie ugody, zawarcie ugody, wpływ błędów, wierzycielka, spadkodawczyni, spadkobierca, ustępstwo, strona ugody, skuteczne uchylenie, pismo o uchyleniu, oświadczenie o uchylenie, ugoda pozasądowa, treść ugody, druga rata, rata, data zawarcia ugody, nieruchomość, darowizna
Zobacz»

I ACa 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nieruchomość, zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zawarcie ugody, zarząd majątkiem wspólnym, pozwany, podgórze w krakowie, sprostowanie ugody, małżonek, potwierdzenie umowy, sporna ugoda, dom mieszkalny, czynność zwykłego zarządu, dzień zawarcia ugody, zakres zwykłego zarządu, przedawnienie, przeniesienie udziałów, małżeńska wspólność majątkowa, zobowiązanie do zbycia, złożenie oświadczenia woli, część w prawie, księga
Zobacz»

I C 118/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 23 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, protokół rozprawy, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, pozwany, protokół rozprawy, spadkobierca, ustępstwo, nieruchomość, dolar, klauzula gwarancyjna, zeznanie powoda, zobowiązanie do przeprowadzenia, kara umowna, udział w masie spadkowej, postępowanie spadkowe, sprzedaż, kamienica, akt notarialny, prawa własność, umowa, sprawa spadkowa, postępowanie prawne
Zobacz»

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • konwencja, pozwany, zawarcie ugody, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody, umowa sprzedaży, warunek ugody
Zobacz»

V Ga 136/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

rata, dłużnik, wymagalność, zawarcie ugody, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, opole, dłużnik, cedent, wykonalność, opóźnienie, nadużycie prawa, cesja, wierzytelność, zawarta ugoda sądowa, zwłoka w zapłacie, komornik, wymagalność, zawarcie ugody, termin płatności, niezupełna osoba prawna, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, tytuł wykonawczy, twierdzenie o nadużyciu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Dziedzic
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Witek
Data wytworzenia informacji: