Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 722/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2016-09-08

I C 665/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

instrument pochodny, transakcja kredytowa, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, przelew, zawiadomienie o rozliczeniu, wystąpienie zdarzenia, ryzyko kredytowe, umowa cesji wierzytelności, potwierdzenie transakcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • instrument pochodny, transakcja kredytowa, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, komplementariusz, warunek umowy pożyczki, przelew, ogół praw i obowiązków, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, instrumentum pochodny, zawiadomienie o rozliczeniu, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wydruk, umowa ramowa, wystąpienie zdarzenia, ryzyko kredytowe, umowa cesji wierzytelności, wezwanie do zapłaty, spółka komandytowo-akcyjna, potwierdzenie transakcji
Zobacz»

I C 2434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, ramowe umowy, kserokopia za dokument, istnienie oryginału, umowa pożyczki, pozwany, zgodność z oryginałem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nabycie wierzytelności, przelew, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, ramowe umowy, kserokopia za dokument, istnienie oryginału, umowa pożyczki, pozwany, odpis dokumentu, pożyczkodawca, pożyczka opisana w pozwie, przedmiot świadczenia, zgodność z oryginałem, przepis kodeksu postępowania cywilnego, rata określona w harmonogramie, prowadzenie dowodu w trybie, należność w sytuacji, numer klienta
Zobacz»

I C 968/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 19 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przelew, ramowe umowy, umowa cesji wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, przelew, zawiadomienie o cesji wierzytelności, przelew wierzytelności, ramowe umowy, umowa cesji wierzytelności, indywidualne warunki, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, pozwany, warunek umowy pożyczki, strona faktyczna, powódź, fakt prawotwórczy, przejście wierzytelności, uzasadniona wątpliwość, przedmiot dowodów, uiszczenie ceny, poprzedni wierzyciel, roszczenie, badana sprawa
Zobacz»

X C 686/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, przelew, umowa pożyczki, kserokopia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, przelew, odbitka, umowa pożyczki, umowa spółki komandytowej, pożyczka odnawialna, nabywca, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, siedziba, kserokopia, wykaz wierzytelności, ksero, podpis, pozwany, sprzedaż wierzytelności, nauka prawa, dźwięk, wymagalna wierzytelność
Zobacz»

I C 1326/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wierzytelność, kserokopia za dokument, przelew, istnienie oryginału, zgodność z oryginałem, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kserokopia za dokument, przelew, istnienie oryginału, zgodność z oryginałem, przelew wierzytelności, kredyt gotówkowy, odpis dokumentu, pierwotny wierzyciel, wyciąg z księgi, przedmiot świadczenia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uregulowań powstałych, prowadzenie dowodu w trybie, wniosek o przyznanie kredytu, procesowy odpowiednik, umowa przelewu, odwzorowanie oryginału, złożona kserokopia, zapłata ceny
Zobacz»

I C 3281/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 1 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przelew, potwierdzenie transakcji, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, umowa cesji wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowo-akcyjna, pożyczkodawca, przelew, nabywca, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, środek porozumiewania, przedmiot rozporządzenia, potwierdzenie transakcji, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, roszczenie z umowy, komentarz pod red, kwota pożyczki, umowa cesji wierzytelności, pozwany, przedmiot świadczenia, opóźnienie w spłacie pożyczki, cywilne rzeczy
Zobacz»

I C 3085/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przelew, cesja wierzytelności, zawiadomienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, cedent, przelew, dokonanie cesji wierzytelności, zawiadomienie o dokonaniu, wierzyciel pierwotny, cesja wierzytelności, platforma internetowa, różna osoba, zbywca wierzytelności, prawdziwy stan, brak umowy, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, zawiadomienie, lublin, umowa pożyczki z dniem, elektroniczne postępowanie upominawcze, kwota zadłużenia
Zobacz»

VIII C 2092/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew, umowa pożyczki, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, kapitał pożyczki, glosa do uchwały, umowa pożyczki, niespłacony kapitał, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, dzień cesji, kodeks cywilny, nadzieja
Zobacz»

IX Ca 575/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew, umowa pożyczki, pozwany, umowa cesji wierzytelności, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, umowa pożyczki, grzybek, postępowanie uproszczone, uzasadniona wątpliwość, pozwany, kredyt konsumencki, pozew, twierdzenie powodów, załącznik do umowy przelewu, sprawa na posiedzenie niejawne, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, wydanie wyroku zaocznego, nabycie wierzytelności, trafny zarzut naruszenia, umowa ramowa, udowodnienie, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

I C 1896/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, umowa cesji, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, konkretna wierzytelność, umowa cesji, umowa pożyczki, pozwany, wydruk, wierzytelność w drodze cesji, faksymile, przepis kodeksu postępowania cywilnego, cywilne rzeczy, nabycie wierzytelności w drodze, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, procesowy odpowiednik, udowodnienie, cesja wierzytelności, przelew, generalna dyrektywa, odpowiednik przepisu, dowód wskazujący na istnienie
Zobacz»

I C 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, kserokopia za dokument, przelew, istnienie oryginału, zgodność z oryginałem, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kserokopia za dokument, przelew, istnienie oryginału, zgodność z oryginałem, zawiadomienie o zmianie, zmiana wierzyciela, przedawnienie, przelew wierzytelności, odpis dokumentu, pierwotny wierzyciel, przedmiot świadczenia, faksymile, przepis kodeksu postępowania cywilnego, prowadzenie dowodu w trybie, procesowy odpowiednik, umowa przelewu, odwzorowanie oryginału, złożona kserokopia, integralna część umowy sprzedaży
Zobacz»

VIII C 1943/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew, umowa pożyczki, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, glosa do uchwały, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa
Zobacz»

VIII C 128/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew, umowa pożyczki, umowa cesji, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, komentarz, cesja wierzytelności przyszła, umowa cesji, przedmiotowe powództwo, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, cesjonariusz, kodeks, pożyczkodawca, dokonanie cesji, określona wierzytelność
Zobacz»

VIII C 2453/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew, umowa pożyczki, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, glosa do uchwały, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa, powstanie, brak zwłoki
Zobacz»

I C 1909/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 13 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, pożyczka, przelew, ramowe umowy, profil klientów, pozwany, potwierdzenie transakcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pożyczka, przelew, opóźnienie w spłacie pożyczki, ramowe umowy, nabycie wierzytelności, pożyczkodawca, profil klientów, rejestracja w systemie, pozwany, przelanie na rachunek, wniosek o udzielenie pożyczki, zwrot pożyczki, dokonanie rejestracji, całkowita kwota, umowa przelewu wierzytelności, działanie windykacyjne, potwierdzenie transakcji, prawdziwe twierdzenie powoda, zbywca wierzytelności
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przelew, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, umowa cesji, zawiadomienie, kwoty niespłaconej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zawiadomienie o cesji, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, zawiadomienie, przepis kodeksu cywilnego, kwoty niespłaconej, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności
Zobacz»

XI C 1332/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, strona powodowa, przelew, umowa cesji, umowa pożyczki, pozwany, legitymacja procesowa czynna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, cedent, przelew, umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, program typów, platforma internetowa, wartość liczbowa, dowód osobisty, legitymacja procesowa czynna, wydruk, płyta, nabycie wierzytelności, treść załączników, sprawa strony powodowej, kwota pożyczki, projekt umowy
Zobacz»

II Ca 874/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, zgodność z oryginałem, przelew, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki gotówkowej, przelew wierzytelności, zgodność z oryginałem, przelew, umowa pożyczki, księga rachunkowa funduszu, pozwany, cesja wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy, cedent, radca prawny, dotychczasowy wierzyciel, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z załącznika, wyciąg z ksiąg funduszu, niepodpisany wydruk, wierzyciel wierzytelności
Zobacz»

I C 1827/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, kserokopia za dokument, istnienie oryginału, umowa cesji, zgodność z oryginałem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, przelew wierzytelności, kserokopia za dokument, istnienie oryginału, umowa cesji, nabywca, odpis dokumentu, kserokopie zawiadomień, świadome wystąpienie, wierzyciel, materialnoprawną podstawę, przedmiot świadczenia, dłużnik, zgodność z oryginałem, faksymile, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uznanie twierdzeń powoda, wystąpienie negatywnych konsekwencji, prowadzenie dowodu w trybie
Zobacz»

XI C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, strona powodowa, pożyczka, istnienie oryginału, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, cesja, kserokopia za dokument, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, przelew, strona powodowa, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie, pożyczka, istnienie oryginału, wyciąg z ksiąg bankowych, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, siedziba, wydruk, nabycie wierzytelności, cesja, załącznik, odpis dokumentu, kserokopia za dokument, pozwany, legitymacja czynna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Juśińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Janaszek
Data wytworzenia informacji: