Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1262/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2013-07-12

VIII C 3529/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 sierpnia 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka za ubezpieczenie, rata składki, przedawnienie, zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, fundusz sekurytyzacyjny, roszczenie, fundusz inwestycyjny, umowa ubezpieczenia, pozwany, przerwanie przedawnienia, zwrot kosztów pomocy prawnej, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, polisa, odsetki naliczone, ustawowa odsetka za opóźnienie, przedmiotowy zarzut, płatność, lublin
Zobacz»

I ACa 857/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, wypadek przy pracy, leczenie, szpital, niewłaściwe leczenie, roszczenie, przedawnienie roszczeń, błąd lekarski, szkody na osobie, nieprawidłowa diagnoza, pozwany skarb państwa, osoba obowiązana, diagnoza lekarska, roszczenie o naprawienia szkody, wojewoda, staw, upływ lat, roszczenie powodów, zadośćuczynienie
Zobacz»

I ACa 479/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 24 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ajent, przedawnienie, nowy sącz, umowa ajencyjna, odpowiedzialność deliktową, poprzednik prawny strony, ubezpieczenie społeczne za rok, osoba obowiązana, przekazywanie składki, szkoda i osoba, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, ustalenie wysokości kapitału początkowego, pozwany, jednostka gospodarki, naprawienie, roszczenie, parking, ewentualna odpowiedzialność strony
Zobacz»

II Ca 1262/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 stycznia 2014

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, choroba psychiczna powoda, choroba psychiczna, termin przedawnienia, roszczenie, roszczenie o naprawienia szkody, czyny niedozwolone, wypadek komunikacyjny, nowa szkoda, racjonalne kierowanie, bieg przedawnienia roszczenia, schizofrenia paranoidalna, zadośćuczynienie, roszczenie powodów, sprzeczność zarzutu przedawnienia, skutek wypadku, występek, strona pozwana zarzutu przedawnienia, przestępstwo, sprawca wypadku
Zobacz»

I ACa 152/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 maja 2013

Data publikacji: 29 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, kodeks cywilny, wojewódzki sąd pracy, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, szpital, prezes sądu okręgowy, postanowienie sądu wojewódzkiego, doznana krzywda moralna, skarb państwa, roszczenie, pomoc prawna, podstawa postanowienia sądu rejonowego, szkoda i osoba obowiązana, radca prawny, nadużycie prawa, naprawienie, większość w latach, nieopłaconą pomoc, pozwany, wykonanie wyroku
Zobacz»

I ACa 629/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, opuszczenie zakładu karnego, problem ze zdrowiem psychicznym, szkoda, roszczenie, data zaistnienia zdarzenia, dobra osobiste, zakład, warunek odbywania, mieć świadomość, oddział psychiatryczny, przedawnienie roszczenia o naprawienie, godność i prawo, odbywanie kary pozbawienia wolności, prawo do intymności, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, damy powodu, termin przedawnienia roszczenia, krzywda, pozwany zarzut przedawnienia
Zobacz»

III APa 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 23 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, choroba, mąż powódki, zarzut przedawnienia, roszczenie, termin przedawnienia, zadośćuczynienie, renta wyrównawcza, roszczenie o zadośćuczynienia, stwierdzona choroba zawodowa, przedawnienie roszczeń, nadzwyczajna przeszkoda, dochodzone roszczenie przed upływem, twierdzenie o nadużyciu, kodeks cywilny, powstanie szkody z powodu, przepis o zaopatrzeniu emerytalnym, nadużycie przez stronę, podtrzymywanie żądania, obecnie dochodzone roszczenie
Zobacz»

I C 1570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, upływ lat, ewentualne roszczenie powoda, osoba obowiązana, termin przedawnienia, naprawienie, roszczenie powodów o zadośćuczynienie, wydanie opinii, trakcie badań, radca prawny, pierwsza opinia, dowód z przesłuchania powodów, zadośćuczynienie, roszczenie, lipka, pozew na poczet, obiekt kpin, ewentualna szkoda niemajątkowa, naruszenie dobra, zakres psychiatrii
Zobacz»

III APa 6/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zaćma, choroba, promieniowanie podczerwone, roszczenie, roszczenie zadośćuczynienia, projekt racjonalizatorski, szkoda, zarzut przedawnienia, działanie promieniowania, zadośćuczynienie, poprzednik strony, poprzednik prawny, pobicie powoda, choroba zawodowa powoda, warunek prac, pracodawca, opinia biegłych okulistów, spawanie, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

I C 1396/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 lipca 2016

Data publikacji: 30 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, składka, umowa zlecenia, roszczenie, ugoda, urząd miejski, bezpłatna porada prawna, termin przedawnienia roszczenia, zleceniobiorca, zaległa składka, ubezpieczenie społeczne, odpracowanie, odsetka, bieg terminów, przerwanie biegu, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zaległe zobowiązanie, spłaty zaległe, pozwany, należność
Zobacz»

I ACa 432/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 listopada 2012

Data publikacji: 4 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie, roszczenie o zasądzenie renty, roszczenie deliktowe, odpowiednia emerytura, zasądzenie renty, przepis ogólny prawa, rozstrzygnięcie o zasadności roszczenia, zasadność argumentów, praga w warszawie, powołany wyrok, podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia, pozew, roszczenie przez stronę, wytoczenie powództwa, nadużycie prawa podmiotowego, uszko, zasadność zarzutu przedawnienia, strona skarbu państwa
Zobacz»

I ACa 1555/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2014

Data publikacji: 10 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, renta, dobra osobiste, zarzut przedawnienia, zaniżona wysokość, termin przedawnienia, renta wypadkowa, szkoda, roszczenie, działanie strony, nadużycie prawa, naprawienie, przedawnienie roszczeń, przestępstwo, wojewoda, wskaźnik statystyczny, zwiększenie podstawy wymiaru renty, nazwisko, zawód adwokata, powodom rent
Zobacz»

I ACa 663/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 14 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zadośćuczynienie, matka powódki, roszczenie, szkoda wynikła ze zbrodni, dzień popełnienia przestępstwa, śmierć matki, roszczenie majątkowe o zadośćuczynienie, charakter przepisów o przedawnieniu, kodeks cywilny z dniem, roszczenie majątkowe o naprawienie, termin przedawnienia, występek, roszczenie powódki, nagłe zerwanie więzi, naprawienie krzywdy niemajątkowej, przedawnienie w trybie, osoba obowiązana, zarzut przedawnienia, okres od dnia zdarzenia
Zobacz»

III Ca 1901/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, składka, przedawnienie, pozwany, kwota składki, zarzut przedawnienia, zawarcie kolejnej umowy, wydatek spółdzielni, szczególnie wyjątkowa okoliczność, dąbek, umowa o dzieło, ruda śląska, oświadczenie, obowiązkowe ubezpieczenie, nadużycie prawa, ugodowe zakończenie sporu, treść pisma, niezapłacone składki, wyliczenie składki, ubezpieczenie zdrowotne w okresach
Zobacz»

II Ca 661/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, roszczenie, pozwany zakład karny, godność osobista, osoba niepaląca, przedawnienie roszczeń, czyny niedozwolone, szkoda, zakład, przeludniona cela, bieg przedawnienia, roszczenie majątkowe, świadomość, kara pozbawienia wolności, nieodpowiednie warunki, naruszenie dobra osobiste, pozwany zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, osoba zobowiązana do naprawienia, poniżające traktowanie powoda
Zobacz»

VI ACa 321/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, leczenie syna, leczenie, zarzut przedawnienia, stan septyczny, przekroczenie terminu przedawnienia, śmierć synów, roszczenie, sutek, bieg terminu przedawnienia, syn w niemczech, skutek niewydolności, przedawnienie roszczenia powódki, obustronne zapalenie, naprawienie, termin przedawnienia roszczenia, nawracający stan, skóra i tkanka podskórna, szpital, szkoda
Zobacz»

V Ca 2077/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, wyrok karny, opóźnienie w dochodzeniu, roszczenie, powództwo adhezyjne, warszawa, kodeks cywilny, komis, roszczenie powodów, wysokość szkody, naprawienie szkody, wniosek o nałożenie, samochód, błędne uznanie, stan nadużycia prawa, upływ lat, druk umowy, przerwanie biegu, umowa sprzedaży
Zobacz»

II Ca 184/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, przedawnienie, nieuiszczoną opłatę, termin przedawnienia, roszczenie, wypłata należnego zadośćuczynienia, ubezpieczenie obowiązkowe, przejęcie odpowiedzialności, małżonek zmarły, sprawca, zasądzenie odsetek od zadośćuczynienia, dobro osobiste osoby trzeciej, kodeks cywilny, przyjęcie daty, pogorszenie sytuacji życiowe, data strony, śmierć członka rodziny, wypłacenie odszkodowania, możliwość wypłaty, ustawa z dniem
Zobacz»

I ACa 721/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, zadośćuczynienie, osoba obowiązana, roszczenie, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, akt szkodowy, dzień popełnienia przestępstwa, czyny niedozwolone, nadużycie prawa, wyrządzające szkody, zdanie drugie, termin przedawnienia, zmniejszenie widoków na przyszłość, przerwanie, bieg, zasądzenie od strony, dzień otrzymania
Zobacz»

I ACa 23/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 marca 2013

Data publikacji: 1 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, reklamacja, ojciec powoda, rachunek bankowy, zarzut przedawnienia, pozwany bank, zlecenie przelewu, roszczenie, przedawnienie roszczeń, nieprawidłowa obsługa, szkoda, bieg przedawnienia, posiadacz rachunków, osoba obowiązana, umowa rachunku, ocena terminu przedawnienia, naprawienie, zasilenie konta, dochodzenie roszczenia, lokata
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dariusz Rzepczyński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Harasimiuk
Data wytworzenia informacji: