Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2760/13 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-04-29

VI ACa 516/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzyciel, przejęcie długu, dłużnik, umowa przystąpienia do długu, przedmiotowe oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, przejęcie długu, zarządzanie kapitałem, dłużnik, umowa przystąpienia do długu, umowa o zarządzanie, przedmiotowe oświadczenie, zgoda wierzycieli, nowy dłużnik, brak pisemnej zgody, pierwotny dłużnik, oświadczenie woli, rygor nieważności, zwroty inwestycyjne, powierzony kapitał, dotychczasowy dłużnik, kolejny dłużnik, dodatkowy dłużnik, konstrukcja przystąpienia do długu, forma szczególna
Zobacz»

VI ACa 981/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2012

Data publikacji: 8 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

oświadczenie, wierzyciel, dłużnik, rata, umowa przystąpienia do długu, pozwany, przejęcie długu, umowne przystąpienie do długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • oświadczenie, wierzyciel, dłużnik, oświadczenie woli, rata, stopa procentowa równa, stop redyskonta weksli, stopa redyskonta weksli, rata kapitałowa, terminowa zapłata, akt notarialny, należne oprocentowanie, umowa przystąpienia do długu, pozwany, lokal, przejęcie długu, egzekucja, oświadczenie o poddaniu, roczna rata, umowne przystąpienie do długu
Zobacz»

I C 2950/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 18 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

śródmieście w warszawie, dłużnik, wierzyciel, umowne przystąpienie do długu, przejęcie długu, umowa przystąpienia do długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • kosztorys, lokal powodów, śródmieście w warszawie, budynek, teren budowy, dłużnik, uszkodzenie, wierzyciel, ściana szczytowa, inwentaryzacja, roboty konstrukcyjne, drobne zarysowanie, spółka, umowne przystąpienie do długu, przejęcie długu, umowa przystąpienia do długu, zaplecze budowy, pozew z załącznikami, wyrównanie straty, zdjęcie
Zobacz»

III Ca 1049/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

przejęcie długu, przystąpienie do długu, pozwany, dłużnik, osoby trzecie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, uznanie długu, przystąpienie do długu, pozwany, kumulatywne przystąpienie do długu, treść porozumienia, dłużnik, zgoda na przejęcie długu, nielegalny pobór energii, umowa przejęcia długu, skutek prawny złożonego oświadczenia, dotychczasowy dłużnik, ugoda, osoby trzecie, warunek spłaty, zapłata opłaty, wierzyciel, zawarte porozumienie, zarzut dotyczące naruszenia prawa, dodatkowy dłużnik
Zobacz»

II Ca 1578/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przystąpienie do długu, przejęcie długu, pozwany, wierzytelność, umowa, dłużnik, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przystąpienie do długu, przejęcie długu, kaucja, potrącenie, pozwany, umowa najmu, zmiana dłużnika, najemca, czynsz, wierzytelność, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa, wyciąg z rachunków bankowy, dłużnik, należność czynszowa, kumulatywne przystąpienie do długu, spółka, dowód z wyciągów, odsetka, zgoda
Zobacz»

I C 84/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 30 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa przystąpienia do długu, przejęcie długu, pozwany, oświadczenie, lublin, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo, umowa przystąpienia do długu, kumulatywne przystąpienie do długu, pożyczka, ugoda, przejęcie długu, pozwany, oświadczenie, skutek złożenia oświadczenia woli, rejonowy lublin, wysokość czterokrotności stopy, lublin, kredyt, wpływ błędów, harmonogram spłaty, zachód, elektroniczne postępowanie upominawcze, dotychczasowy dłużnik, warunek spłaty, stałe zobowiązanie
Zobacz»

III Ca 1482/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 2 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przejęcie długu, kredyt, dłużnik, rata, umowa przystąpienia do długu, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, kredyt, umowa o przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, stopa kredytu lombardowego narodowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, zgoda dłużnika, narodowy bank polski, dłużnik, konsument, rata, charakter umowy, umowa o kredyt konsumencki, umowa z dniem, ustawa o kredycie konsumenckim, odsetka umowna za zwłokę, umowa przystąpienia do długu, umowa o przystąpienie, numer, oświadczenie
Zobacz»

I C 1498/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 18 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przystąpienie do długu, nakaz zapłaty, lublin, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, postępowanie upominawcze, rata, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przystąpienie do długu, kumulatywne przystąpienie do długu, nakaz zapłaty, lublin, prawomocny nakaz zapłaty, rejonowy lublin, postawienie w stan, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, natychmiastowa wymagalność, postępowanie upominawcze, zachód, umowa o kartę kredytową, wpłata miesięczna, część należności główna, zapłata w postępowaniu upominawczym, rata, rata spłaty należności, nakaz zapłaty w postępowaniu, oświadczenie
Zobacz»

I Ca 271/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 27 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzyciel, kredyt, dłużnik, przystąpienie do długu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zduńskie wola, wierzyciel, kredyt, dłużnik, pożyczka, przystąpienie do długu, bank, pozwany, zwolnienie z długu, nowy dłużnik, część świadczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, spłata zobowiązania, sytuacja życiowa i majątkowa, zgoda wierzycieli, dokonana zapłata, ilość pieniędzy, wyrok w sprawie, kwota kredytów, spory wydatek
Zobacz»

I C 609/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przejęcie długu, rata, kredyt, umowa przystąpienia do długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, rata, stopa kredytu lombardowego narodowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, narodowy bank polski, kredyt, umowa o przejęcie długu, konsument, numer, rata miesięczna, cesja, limit kredytowy, odsetka umowna za zwłokę, umowa o przystąpienie, umowa przystąpienia do długu, kumulatywne przystąpienie do długu, umowa bankowa, twierdzenie faktyczne, ustawa o kredycie konsumenckim, odroczenie płatności
Zobacz»

I ACa 568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przejęcie długu, wierzyciel, pozwany, dłużnik, spełnienie świadczenia, osoby trzecie, umowa kredytów, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, wierzyciel, umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, pozwany, dłużnik, spełnienie świadczenia, osoby trzecie, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa kredytów, zgoda wierzyciela na przejęcie, odmowa wyrażenia zgody, umowa o przejęcie długu, udział przeciwników, konwersja, obowiązek zapobieżenia, roszczenie przez wierzyciela, ugoda przed sądem rejonowym, czterokrotność, umowa między dłużnikiem, wierzytelność
Zobacz»

II Ca 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

rata, pozwany, zobowiązanie, umowa przystąpienia do długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • zasady współżycia społecznego, ekwiwalentność, rata, pozwany, granica swobody umów, zięć i córka, zobowiązanie, kontrakt, umowa przystąpienia do długu, nierówność stron, rencistka, system wartości, częściowy zwrot kosztów procesu, personalia, zasada słuszności, glosa do wyroku, omega, strona powodowa, droga poszukiwania, zarzut w przedmiotowej sprawie
Zobacz»

VI ACa 1644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lipca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

przejęcie długu, wierzyciel, dłużnik, przystąpienie do długu, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, zgoda na przejęcie długu, wierzyciel, dłużnik, przystąpienie do długu, pozwany, forma pisemna, pisemna zgoda powoda, konto męża, wyrażenie zgody na przejęcie, zgoda wierzycieli, pełnomocnictwo do rachunku, sporna faktura, skuteczne przejęcie, rachunek firmowy, nieważność, umowa, zadłużenie wobec powoda, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik
Zobacz»

I C 560/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

przejęcie długu, wierzyciel, dłużnik, umowa kredytów, pozwany, osoby trzecie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, wierzyciel, dłużnik, zbycie przedsiębiorstwa, przeniesienie przedsiębiorstwa, umowa o przejęcie długu, portal, umowa o przeniesienie, zgoda wierzycieli, umowa kredytów, osoba trzecia za zgodą, zobowiązanie do spłaty, nabywca przedsiębiorstwa, pozwany, zaspokojenie wierzyciela, umowa przedwstępna, skuteczność umowy, zgoda dłużnika, osoby trzecie, lipka
Zobacz»

I Ca 350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 6 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

przejęcie długu, dłużnik, przystąpienie do długu, zobowiązanie, umowa, pozwany, wierzytelność, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, umowa o przejęcie długu, dotychczasowy dłużnik, dłużnik, kumulatywne przystąpienie do długu, przystąpienie do długu, skuteczność umowy, zobowiązanie, umowa, oznaczony symbol, pozwany, pierwsza instancja, wierzytelność, charakter zobowiązania, powodów bierności, zgoda, istnienie zobowiązania, konstatacja, dowolność twierdzenia, siedziba
Zobacz»

I C 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 9 maja 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

przejęcie długu, rata, odsetka, dłużnik, wierzyciel, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, rata, odsetka, dłużnik, wysokość czterokrotności, dalsze odsetki, na raty, odsetki kapitałowe, strona powodowa, wierzyciel, umowa przejęcia długu, kredyt, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, stopa odsetek maksymalnych, dzień cesji, dotychczasowy dłużnik, stosunek roczny, oprocentowanie nominalne, pożyczka, odsetki ustawowe
Zobacz»

I ACa 1377/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przejęcie długu, wierzyciel, dłużnik, osoby trzecie, umowa, zobowiązanie, spełnienie świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przejęcie długu, wierzyciel, umowa o przejęcie długu, dłużnik, osoby trzecie, umowa, zobowiązanie, ewentualny dług, umowa sprzedaży udziału, spółka, odstąpienie od umowy sprzedaży, kontrakt, zgoda wierzycieli, zbywca, gwarant, obowiązek świadczenia, konwersja, spełnienie świadczenia, zgoda na przejęcie długu, poręczenie
Zobacz»

II Ca 361/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2 maja 2018

Data publikacji: 23 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przystąpienie do długu, oświadczenie, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przystąpienie do długu, strona powodowa usługi, pobyt w ośrodku, decyzja i wyrażenie woli, oświadczenie, umowa, własne zobowiązanie, dom seniora, rehabilitacja, umowa o opiekę, tabaka, powzięcie decyzji i wyrażenia, złożone oświadczenie, uznanie długu, świadczenie usług opiekuńczych, matka, kumulatywne przystąpienie do długu, pozwany, zajęcia rehabilitacyjne, zaburzenie czynności psychicznych
Zobacz»

III Ca 629/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2014

Data publikacji: 14 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przystąpienie do długu, pozwany, wierzyciel, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • kumulatywne przystąpienie do długu, przystąpienie do długu, asesor komorniczy, czynność egzekucyjna, żona, spłata długów, dłużniczka, pozwany, egzekucji przedmiotów, obecność wierzyciela, komornik sądowy, umówiona kwota, wierzyciel, stanowisko sądu rejonowego, oświadczenie, poręczenie, pisemne porozumienie, argumentacja sądu rejonowego, przedmiot domowego użytku, pełny oparcie
Zobacz»

I C 94/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 21 września 2018

Data publikacji: 2 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przystąpienie do długu, nakaz zapłaty, dłużnik, opóźnienie, pozwany, wierzytelność, wierzyciel, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przejęcie długu
 • Ważne frazy
  • przystąpienie do długu, wypowiedzenie ugody, prowadząca działalność gospodarcza, nakaz zapłaty, nazwa, dłużnik, sprzeciw od wyroku zaocznego, hipoteka, opóźnienie, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany, wierzytelność, wierzyciel, postępowanie zabezpieczające, poręczenie cywilne, spłata zadłużenia, sprzeciw, akt notarialny, zabezpieczenie spłaty, przewóz wyrobów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  w Iwona Kizerwetter-Kramarz
Data wytworzenia informacji: