Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 105/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-04-24

VI ACa 1701/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

należność na raty, pozwany, zasądzone świadczenie, sprzeciw od nakazu zapłaty, odstąpienie od obciążania, trudna sytuacja, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • rozłożenie należności na raty, należność na raty, pozwany, zasądzone świadczenie, sprzeciw od nakazu zapłaty, odstąpienie od obciążania, opóźnienie w zapłacie ceny, zapłata na drodze, odstąpienie od obciążenia, równa rata płatna, publiczna placówka, leczenie pacjenta, trudna sytuacja, powodów świadczeń, odsetka, odsetka za opóźnienie, sytuacja ekonomiczna strony, łączna cena, sprzęt medyczny, rozłożenie zasądzonego świadczenia
Zobacz»

I C 181/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

należność na raty, zasądzone świadczenie, rażące pokrzywdzenie, rozłożenie świadczenia na raty, pozwany, śródmieście w warszawie, trudna sytuacja finansowa, sprzeciw od nakazu zapłaty, pokrzywdzenie wierzyciela, niezasadne obciążanie, rozłożenie zaległych należności, odstąpienie od obciążania, płynność finansowa, spłata należności w ratach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność główna wraz, należność na raty, zgoda na zawarcie ugody, zasądzone świadczenie, rażące pokrzywdzenie, rozłożenie świadczenia na raty, pozwany, śródmieście w warszawie, trudna sytuacja finansowa, rozłożenie należności na raty, ostateczne wezwanie do zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, pokrzywdzenie wierzyciela, niezasadne obciążanie, rozłożenie zaległych należności, gotowość zawarcia ugody, zasada dotycząca kosztów procesu, odstąpienie od obciążania, płynność finansowa, spłata należności w ratach
Zobacz»

I C 649/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dzień zapłaty, wymagalność, odsetka, rozłożenie świadczenia na raty, należność, kwota, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin wymagalności, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, wymagalność, odsetka, rozłożenie świadczenia na raty, umowa dostawy, należność, zapłacenie ceny, kwota, zawarcie ugody, pozwany, stopa, faktura vat, towar, pozwany szpital, uprzywilejowany sposób, udzielona porada, tysiąc, zainicjowanie procesu
Zobacz»

I C 498/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

rozłożenie świadczenia na raty, odsetka, pozwany, dzień zapłaty, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • rozłożenie świadczenia na raty, odsetka, odsetka ustawowa za opóźnienie, wpływ pisma do sądu, umowa dostawy, pozwany, wymagalność faktury, szpital, data wpływu pisma, rozłożenie zadłużenia, dzień zapłaty, zapłacenie ceny, stopa, zamówiony towar, zajęcie komornicze, należność, zaległe odsetki, powodowa spółka, usługi medyczne, większość placówek
Zobacz»

I C 2577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dzień zapłaty, należność na raty, nakaz zapłaty, pozwany, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, należność na raty, rozłożenie należności na raty, nakaz zapłaty, spór zbiorowy, spółka komandytowa, pozwany, materiał medyczny, postępowanie upominawcze, sprzeciw, faktura vat, wolny rynek, cenę zgodną, dowód przesłania, finansowanie służby zdrowia, placówka, rata zasądzonej należności, nieprawidłowe zarządzanie
Zobacz»

VIII C 1678/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2019

Data publikacji: 28 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

dzień zapłaty, na raty, wymagalność, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, sprzedaż na raty, na raty, wymagalność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, umowa sprzedaży, część umówionej ceny, odsetka, cena urządzenia, nieuiszczoną część, brak wykonania zobowiązania, umowa o świadczenie usługi, operator, ustawowa odsetka za opóźnienie, abonent, harmonogram, pozwana rata, elektroniczne postępowanie upominawcze, opóźnienie od kwot
Zobacz»

II C 1304/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zasądzone świadczenie, pozwany, odsetka, rozłożenie świadczenia na raty, należność, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • wojewódzki szpital specjalistyczny, pozwany wojewódzki szpital, zasądzone świadczenie, pozwany, odsetka, szczególnie uzasadniony wypadek, umówiona usługa, faktura vat, tysiąc złoty, rozłożenie świadczenia na raty, należność, nakaz zapłaty, należność główna wraz, zasądzone świadczenie na raty, upływ terminów płatności, roszczenie o odsetki, duża placówka, finansowe polski, odsetka za opóźnienie, zobowiązanie pieniężne
Zobacz»

I C 1815/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

dzień zapłaty, kwota, rozłożenie świadczenia na raty, odsetka, należność na raty, pozwany, wymagalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin płatności, kwota, rozłożenie świadczenia na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka, odsetki ustawowe, należność na raty, opóźnienie, faktura, pozwany, rozłożenie zadłużenia, placówka, rozłożenie należności na raty, wniosek o rozłożenie, stopa, umowa dostawy, dobre wola, wymagalność
Zobacz»

I C 871/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 29 maja 2014

Data publikacji: 11 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

dzień zapłaty, należność na raty, pozwany, trudna sytuacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, rozłożenie należności na raty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, należność na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, odsetka liczona od kwot, kopia, pozwany, szpital, pozwana placówka, grudzień, kopa, trudna sytuacja, specyficzny system, niesumienne wykonywanie, należność przypadająca do zapłaty, powstawaniu zadłużenia, zobowiązanie na raty, koszt o kwotę, umorzenie części odsetek
Zobacz»

I C 603/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

trudna sytuacja finansowa, śródmieście w warszawie, należność na raty, niezasadne obciążanie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • trudna sytuacja finansowa, chęć zawarcia ugody, śródmieście w warszawie, należność na raty, zachwianie sytuacji, niezasadne obciążanie, faktura vat, artykuł medyczny, nota odsetkowa na kwotę, referendarz sądowy sądu rejonowego, odsetka, dłużnik, rozłożenie zasądzonej należności, dobrowolna spłata zadłużenia, podmiot działający na rynku, zasądzona należność na raty, wystąpienie przez powódkę, finansowe jednostki, zgoda na zawarcie ugody, zasądzona kwota na raty
Zobacz»

IV Ca 579/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

należność, rozłożenie świadczenia na raty, odsetka, pozwany, kwota, zasądzone świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin płatności, należność, rozłożenie świadczenia na raty, gaz medyczny, odsetka, należność główna, skapitalizowana odsetka, pozwany, wniosek o rozłożenie należności, kwota, cena za dostarczony towar, opróżnienie pomieszczenia, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zasądzone świadczenie, sprawa o wydanie nieruchomości, dostawa gazu, faktura, część należności, rata zasądzonego świadczenia
Zobacz»

I ACa 1574/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zasądzone świadczenie, świadczenie na raty, należność na raty, pozwany, rozłożenie na raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, zasądzone świadczenie, świadczenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, należność na raty, rozłożenie zasądzonej należności, zasądzona należność na raty, pozwany, pozwany szpital, rozłożenie na raty, otoczenie prawne, niekorzystny kontrakt, podstawowe źródło finansowania, przyczyna kłopotów, szczególnie uzasadniona przesłanka, cech norm, cała dochodzona należność, termin uregulowania
Zobacz»

VI GC 1349/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zasądzone świadczenie, pozwany, trudna sytuacja finansowa, należność na raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • zasądzone świadczenie, pozwany, spełnienie zasądzonego świadczenia, rata zasądzonego świadczenia, trudna sytuacja finansowa, rozłożenie należności na raty, należność na raty, obowiązek dowodowy, odpowiedni termin, należność rozłożona na raty, posiadana zaległość, zastosowanie przywołanych przepisów, moratorium sędziowskie, odsetka ustawowa za opóźnienie, eksploatacja lokali mieszkalnych, zaległość na kwotę, roszczenie powoda z uwzględnieniem, skapitalizowana odsetka, powołana dokumentacja, obraz przebiegu
Zobacz»

I C 1472/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

dzień zapłaty, odsetka, wierzyciel, należność, rata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, produkt farmaceutyczny, faktura, odsetka, listopad, wysokość odsetek za zwłokę, wniosek o rozłożenie należności, elektroniczny protokół rozprawy, koszt postępowania mediacyjnego, wierzyciel, odsetka w wysokości odsetek, należność, rata, pozwany, siedziba, mediacja, odsetki ustawowe, odsetka maksymalna
Zobacz»

I C 2018/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

dzień zapłaty, należność na raty, pozwany, odsetka, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, odsetka liczona od kwot, rozłożenie należności na raty, duplikat faktury, nota odsetkowa, należność na raty, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka od faktur, data wniesienia pozwu, pozwana placówka, marzec, odsetka, pełnomocnik powodów, dochodzona kwota, szpital, kwota, specyficzny system, należność przypadająca do zapłaty
Zobacz»

I ACa 1569/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 lutego 2016

Data publikacji: 5 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, należność na raty, świadczenie na raty, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • rozłożenie należności na raty, pozwany, należność na raty, podstawa do rozłożenia, spłata zadłużenia, świadczenie na raty, prolongata spłaty, powodów rozmów, ugodowe zakończenie sporu, powodowa podstawa, zarzut od nakazów zapłaty, dobrowolna wpłata, termin płatności faktury, podstawa do wytoczenia, rozłożenie zasądzonego świadczenia, nakaz zapłaty, zasądzone świadczenie na raty, ugoda pozasądowa, termin zapłaty, powoływany przepis
Zobacz»

I C 1215/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odsetka, należność na raty, rozłożenie świadczenia na raty, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • odsetka, należność na raty, odsetka maksymalna, rozłożenie należności na raty, data dostarczenia, termin płatności, odsetka ustawowa za opóźnienie, rozłożenie świadczenia na raty, poświadczona kserokopia, stopa odsetek za opóźnienie, wysokość odsetek za opóźnienie, pozwany, umowa dostawy, dostarczenie faktury, wyższa stopa, działalność lecznicza, spółka komandytowa, wysokość odsetek ustawowych, wierzyciel, charakter publiczny
Zobacz»

XIV C 805/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2019

Data publikacji: 24 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, należność na raty, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • fonogram i wideogram, umowa generalna, pozwany, prawo producenta, piła, należność na raty, ustawowa odsetka za opóźnienie, wykonanie utworu muzycznego, przedmiotowe postępowanie, czajka, fonografia, rozłożenie należności na raty, kserokopia, artystyczne wykonanie utworów, termin płatności, działalność promocyjna, interes i prawo, protokół rozprawy, odsetka, rozłożenie zadłużenia na raty
Zobacz»

IX GC 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pozwany, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, odsetka, rozłożenie na raty, zasądzone świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • pozwany, pozwany szpital, faktura, kodeks postępowania cywilnego, dr hab., redakcja, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, odsetka, ocena sądu okręgowego, rozłożenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, świadomość własna, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zasądzone świadczenie, sytuacja ekonomiczna, pozwany samodzielny publiczny zakład, umowa, roszczenie strony powodowej, zobowiązanie
Zobacz»

I ACa 1322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, należność na raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, pozwany, pozwany szpital, samodzielny publiczny zakład opieki, rozłożenie należności na raty, należność na raty, część odsetki, dostawa, pozwana placówka, część należności główna, tysiąc, pięć groszy, zakres należności, zaplanowanie wydatków, specyficzny system, niesumienne wykonywanie, należność przypadająca do zapłaty, powstawaniu zadłużenia, zobowiązanie na raty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Różalska-Danilczuk
Data wytworzenia informacji: