Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 1495/12 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-01-08

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, sprawca szkody, odpowiedzialność, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku, ponowny bieg terminu przedawnienia, ośka, czynność dokonana przed sądem
Zobacz»

XXIII Ga 690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, pozwany, legitymacja procesowa, odszkodowanie, sprawca szkody, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, dzień zapłaty odszkodowania, pozwany, legitymacja procesowa, podsiąkanie, woda opadowa z terenu, odszkodowanie, formularz zgłoszenia szkody, legitymacja czynna, przejście roszczenia, izolacja fundamentów, sprawca szkody, zapłacone odszkodowanie, fundamentum budynku, fundament budynków, możliwości szybkiej, odpowiedzialność, moc prawa, wtórnik
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, osoba trzecia odpowiedzialna, zgłoszenie szkody, sprawca szkody, roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody, należność na raty, roszczenie regresowe
Zobacz»

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

sprawca szkody, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, pozwany, wypłacone odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, strona powodowa, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna, osoba odpowiedzialna za szkodę, wypłacone odszkodowanie, ubezpieczenie, przypadku regresów
Zobacz»

VI Ga 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel sprawcy szkody, koszt holowania pojazdu, powstanie roszczenia regresowego, zwrot kosztów holowania, wypłacone odszkodowanie, holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, kolizja, konsekwencja oddalenia powództwa, przedawnienie, korzystanie z samochodu zastępczego, zapłata odszkodowania, kloc, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, granica odpowiedzialności sprawcy szkody, regres
Zobacz»

V Ga 86/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stosunek roczny, zalany lokal, ubezpieczyciel, regał, utrata zysków, etykieta na butelkach, odszkodowanie, elementy odszkodowania, skład spółki, raport końcowy, podmiot wchodzący w skład, pozwany, roszczenie, postępowanie likwidacyjne, środki obrotowe, likwidacja szkody, ciężar, usunięcie szkody, zgłoszenie szkody, protokół szkody
Zobacz»

V Ga 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stosunek roczny, zalany lokal, ubezpieczyciel, regał, utrata zysków, etykieta na butelkach, odszkodowanie, elementy odszkodowania, skład spółki, raport końcowy, podmiot wchodzący w skład, pozwany, roszczenie, postępowanie likwidacyjne, środki obrotowe, likwidacja szkody, ciężar, usunięcie szkody, zgłoszenie szkody, protokół szkody
Zobacz»

VIII Ga 229/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypłacone odszkodowanie, zwrot wypłaconego odszkodowania, pozwany, akt szkodowy, ubezpieczenie autocasco, dokonanie zwrotów, przepis o przelewie, likwidacja szkody, roszczenie regresowe, część odszkodowania, sprawca szkody, odszkodowanie z ubezpieczenia, pojazd, poprzedni wierzyciel, numer rachunków bankowy, odpowiedzialność cywilna sprawcy, należyta staranność, wypłata odszkodowania, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, postępowanie likwidacyjne
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, rodzeństwo, śmierć braci, śródmieście w łodzi
Zobacz»

I C 1109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, rower, na raty, zasądzone świadczenie, sprawca kolizji, pozwany, uszkodzony pojazd, kolizje komunikacyjne, wycena pojazdów, ubezpieczenie autocasco, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, zgłoszenie szkody, kalkulacja, wypłacone odszkodowanie, koszt naprawy uszkodzeń, dobrowolne ubezpieczenie, osoba trzecia odpowiedzialna, sprawca, przedmiotowa kolizja
Zobacz»

XII C 581/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 marca 2019

Data publikacji: 21 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pożar, ubezpieczyciel, szkoda, pozwany, odszkodowanie, roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • pożar, ubezpieczyciel, kosztorys, szkoda, pozwany, na raty, odszkodowanie, roszczenie regresowe, osuszanie budynków, odpad, inspektor nadzoru budowlanego, ustawowa odsetka za opóźnienie, kamienica, techniczny budynek, nadpalenie, zniszczenie w wyniku pożaru, konstrukcja dachu, remont, część frontowa, częściowe zniszczenie
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, zalanie lokalu, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, roszczenie ubezpieczyciela, płyta balkonowa, wspólnota mieszkaniowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, roszczenie, pierwszeństwo zaspokojenia, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, zapłata, skierowanie sprawy na drogę, należność regresowa
Zobacz»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyczyna zalania, ubezpieczyciel, szkoda, zalany lokal, zalanie lokalu, wiedza specjalistyczna, regres, bojler, ochrona ubezpieczeniowa, kran, koszt usunięcia skutków, odszkodowanie, część zamienna do samochodów, ciężar dowodzenia, roszczenie regresowe, roszczenie ubezpieczyciela, udzielanie ochrony, wyższa kondygnacja, osoba trzecia odpowiedzialna, skutek zalania
Zobacz»

X GC 639/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie regresowe, odszkodowanie, osoba trzecia odpowiedzialna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • motorower, ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, ubezpieczycielowi osoby, samochód, uczestnik wypadku, pojazd, odszkodowanie, obiektywnie nieprawidłowe zachowanie, osoba trzecia odpowiedzialna, wyłączna przyczyna szkody, bieg przedawnienia roszczenia, szkoda osoby trzeciej, rachuba, przejście wierzytelności, współsprawca, spowodować wypadek, aktualność
Zobacz»

V GC 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 26 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wiatr, skutek zalania, pozwany, protokół likwidacji szkody, typ szkód, ubezpieczyciel, regres ubezpieczeniowy, odszkodowanie, obmiar, pokój dzienny, deszcz, sprawca szkody, strona powodowa, zalanie lokalu, gzyms, wartość szkody, wspólnota, kosztorys, odpowiedzialność, budynek
Zobacz»

VI GC 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, wartość netto, ubezpieczyciel, autocasco, wartość pojazdu przed szkodą, możliwość odliczenia podatku, podatek vat, roszczenie regresowe, wartość pozostałości, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, pojazd w stanie, prawo do obniżenia, podatnik, uszkodzony pojazd, kwota podatku, pozwany, wyliczenie kwoty odszkodowania, podatek należny, koszt naprawy
Zobacz»

VI GC 2104/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyczyna zalania, szkoda, wanna, przyczyna powstania szkody, siedziba, odszkodowanie, administrator budynku, określające przyczyny, odpowiedzialność, potwierdzenie przyczyn, syfon, regres ubezpieczeniowy, spółdzielnia mieszkaniowa, łazienka, pozwane towarzystwo, zalanie mieszkania, odpowiedzialność za powstałe szkody, znamiona winy, ubezpieczyciel, noszące znamię
Zobacz»

VI GC 82/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, ubezpieczenie autocasco, regres, roszczenie regresowe, szkoda, przeprowadzenie rozprawy, ubezpieczyciel, płyta, sprawa na posiedzenie niejawne, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, pojazd, numer szkody, umowa ubezpieczenia, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, boczne zderzenie, pismo procesowe i dokument, sprzeciw
Zobacz»

XVI GC 3434/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, instalacja odpływowa, woda opadowa, zamarzanie wody, szkoda, wypłata odszkodowania, roszczenie regresowe, wóda, ubezpieczyciel, pozwany, siedziba, cofnięcie powództwa, limit odpowiedzialności, regres, obfity opad śniegu, udział w sprawach, materialna moc dowodowa dokumentu, franszyza redukcyjna, moc dowodowa dokumentu prywatnego, potwierdzenie przelewu
Zobacz»

XII Ga 284/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, strona powodowa, osoba odpowiedzialna za szkodę, sprawca szkody, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, przyczyna zalania mieszkania, szkoda w ubezpieczonym mieniu, regres ubezpieczeniowy, sporządzona notatka służbowa, ograniczony termin, dzień wypłaty, przypadku regresów, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, administrator, letni termin przedawnienia, ubezpieczyciel wierzytelności, bieg, wniosek o zawezwanie strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Rola
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: