Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1263/09 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2010-05-26

X GC 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

powodu obowiązków, obowiązek zwrotu kosztów, sprawa z powództwa, zapłata, maj, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, wydział gospodarczy, obowiązek zwrotu kosztów, stażysta, sprawa z powództwa, zapłata, maj, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, pozwany, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

III Ca 58/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, dopuszczalne cofnięcie pozwu, brzezina, przeciwnik procesowy, radca prawny, wszczęty proces, nałożenie na stronę obowiązku, wniosek o zasądzenie zwrotu, upoważnienie do występowania, strona obowiązku zwrotu kosztów, powodu obowiązków, ewentualne obciążenie, złożenie wniosku o zasądzenie, odstąpienie od nałożenia, konieczna zgoda, pozwany, trudna sytuacja finansowa powoda, sprawa przez pełnomocnika, stanowisko w sprawie
Zobacz»

IV P 90/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 29 marca 2019

Data publikacji: 19 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ugoda, obciążanie powoda, powodu kosztów, odpowiedni warunek pracy, opalanym drewnem, pracująca maszyna, nieogrzewane pomieszczenie, podobna postawa, pozwany, pracodawczyni, koszt zastępstwa procesowy, uzasadnienie do postanowienia, wcześniejsze zachowanie, pozwany pracownik, punkt wyroku, prawo rozwiązania umowy, postanowienie o kosztach procesu, strona w proces, praca bez wypowiedzenia, czucie
Zobacz»

II C 1645/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • częściowy zwrot kosztów zastępstwa, prokuratoria generalna, następujący skład, skarbowe państwo, zapłata kwot, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, skarb państwa, posiedzenie niejawne, tryba, wydział cywilny, czerwiec, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, rzeczpospolita polski, wyrok, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 554/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 maja 2018

Data publikacji: 18 września 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ustalenie opłaty, koszt wynagrodzenia fachowego pełnomocnika, koszt opinii biegłej, zlecenie wykonania opinii, prezydent miasta, uiszczona zaliczka na poczet, pozew bez zrzeczenia, opinia w przedmiotowej sprawie, pełnomocnik w stawce minimalnej, użytkowanie wieczyste, wniosek o odstąpienie, wyjątkowo trudna sytuacja, zgoda na cofnięcie pozwu, pozew przeciwko skarbowi państwa, ugodowe załatwienie sprawy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, rozpoczęcie rozprawy, sporządzanie opinii, skarbowe państwo, osobiste stawiennictwo strony
Zobacz»

VII Pz 38/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pismo o cofnięciu, pozwany, termin dwutygodniowy, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, obciążanie powoda, umożliwiające dokonanie, sądowy wniosek, koszty procesu, wyznaczenie rozprawy, śródmieście w łodzi, koszt zastępstwa procesowy, powodu kosztów, rzecznik patentowy, zakres opłaty, pełnomocnik strony, rachunek skarbu państwa, sprawa kosztów, opłata sądowa
Zobacz»

II C 4150/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2018

Data publikacji: 30 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, siedziba, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, posiedzenie niejawne, tryba, koszt zastępstwa procesowy, październik, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, pozwany, wyrok, rzeczpospolita polski, wydział, skład, rozpoznanie
Zobacz»

VIII Pz 54/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, odstąpienie od obciążania powoda, deputat węglowy, emeryt górniczy, dochodzone roszczenie o zapłatę, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, poczucie bycia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie
Zobacz»

I C 4828/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 września 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, siedziba, miasto, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, wrzesień, zapłata, tryba, wydział cywilny, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

VIII Pz 110/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, odstąpienie od obciążania powoda, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, bezpłatna pomoc prawna, dochodzone roszczenie o zapłatę, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, emeryt górniczy, pozwany, koszty procesu, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa
Zobacz»

I C 271/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2015

Data publikacji: 5 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • smalec, zakład karny, obciążanie powoda, pozwany skarb państwa, tysiąc złoty, skarbowe państwo, powodu kosztów, skarb państwa, wydział cywilny, kwiecień, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia, mająca możliwość
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zapłata, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, wydział
Zobacz»

I C 1306/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zapłata, tryba, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, marzec, wyrok
Zobacz»

I C 995/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zapłata, tryba, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, kwiecień, wyrok
Zobacz»

I C 917/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zapłata, tryba, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, kwiecień, wyrok
Zobacz»

I C 2801/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zapłata, tryba, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, wrzesień, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, wyrok
Zobacz»

I C 1008/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zapłata, tryba, pozwany, czerwiec, koszt zastępstwa procesowy, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, kwiecień
Zobacz»

I C 1006/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2019

Data publikacji: 15 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawa, miasto, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zapłata, tryba, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Jaskuła
Data wytworzenia informacji: