Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1086/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-11-14

I ACz 173/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny, brak zabezpieczenia, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny, brak zabezpieczenia, przesłanka udzielenia zabezpieczenia, naruszenie praw strony powodowej, wnioskowany sposób, zaskarżone postanowienie, przesłanka uprawdopodobnienia roszczenia, uchwała, istnienie roszczenia, zaskarżona uchwała, uprawdopodobnienie interesu prawnego, podstawa zabezpieczenia, opole, realizacja uprawnienia, aktualny skład osobowy, wspólnota, pierwsza instancja, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

I C 1372/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia, roszczenie o rentę, zabieg, uprawdopodobnienie roszczenia, zarażenie powódki, rehabilitacja, postępowanie zabezpieczające, nieprawidłowe zakwalifikowanie, sąd polubowny, zabezpieczenie roszczenia, trzon kręgowy, mąż i córka, opieka osoby trzeciej, zakup leków, lek i środek, określone postępowanie, zwiększona potrzeba powódki, określona suma pieniężna, dopuszczalność drogi sądowa, opieka nad powódką
Zobacz»

II Cz 1529/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie spod egzekucji, kosiarka, znaczna szansa, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, pisemne oświadczenie powoda, uznanie dochodzone roszczenie, zachowanie szczegółowych przepisów, wniosek o niezasadności, uprawdopodobnienie roszczenia, możliwość dojścia, zajęta ruchomość, sposób zabezpieczenia, wynik pełni, postępowanie zabezpieczające, niezasadność roszczenia, prawnym wniosku, przepis o postępowaniu dowodowym, głębsza analiza, interes prawny, postępowanie incydentalne
Zobacz»

VIII Gz 26/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 22 maja 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, ugoda klauzuli, rata wynikająca z ugody, hipoteka przymusowa, mienie wchodzące w skład, roszczenie o świadczenie, uzasadnienie postanowienia sądu apelacyjnego, stawka minimalna, postępowanie zabezpieczające, osoba pozostająca w związku, majątek, postępowanie zażaleniowe, klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi, nieruchomość, interes prawny, prowadzenie sprawy, uprawdopodobnienie, wypłacalność, umorzenie postępowania w sprawie, zabezpieczenie roszczenia
Zobacz»

VIII Cz 848/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

interes prawny, brak zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • interes prawny, brak zabezpieczenia, osiągnięcie cel, zabezpieczenie roszczenia, tytuł wykonawczy, postępowanie międzyinstancyjne, przeciwny wniosek, majątek, zażalenie, zagrożenie kondycji, sytuacja ekonomiczna, judykatura na tle, przywołana regulacja prawna, stawka minimalna według norm, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zachwianie możliwości, uznanie istnienia interesu prawnego, roszczenie na etapie, jednokrotność stawki minimalnej, podstawa prawna oddalenia wniosku
Zobacz»

II Cz 285/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia, nieruchomość, wpis w księdze wieczystej, interes prawny, zażalenie, hipoteka, udzielenie żądanego zabezpieczenia, wyzbycie majątku, istnienie interesu prawnego, brak zabezpieczenia, oddalenie żądania w przedmiocie, pozwany, żądanie w przedmiocie zabezpieczenia, stosowny wpis w księgach, wierzyciel, wszczęta sprawa, treść uzasadnienia wniosku, argument sądu rejonowego, zostanie w przyszłości, zajęcie egzekucyjne
Zobacz»

II Cz 246/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie, możliwość zarobkowa, zaskarżone zarządzenie, dotyczących sytuacji, sytuacja majątkowa i dochodowa, usprawiedliwione potrzeby, uzupełnienie braku formalnego, bardziej szczegółowa informacja, wskazanie sumy zabezpieczenia, zabezpieczenie alimentów, udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego, istnienie własne, informacja dotycząca stanu, wskazanie sposobu zabezpieczenia, wniosek powódki, merytoryczne rozpoznanie wniosku, sprawa o roszczenie pieniężne, osoba uprawniona do alimentacji, zabezpieczenie powódki
Zobacz»

I ACz 1290/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 lipca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przesłanka zabezpieczenia, wstrzymanie wykonania uchwały, roszczenie i interes prawny, interes prawny, uprawdopodobnienie roszczenia, uprawdopodobnienie roszczenia i interes, zaskarżone postanowienie, uchwała, brak zabezpieczenia, zaskarżona uchwała, opole, oczywiste osiągnięcia, spełnienie przez stronę powodową, dopuszczalność zaskarżenia uchwał, solidarne ponoszenie, odstąpienie od wstrzymania, lapidarne wskazanie, wspólnota mieszkaniowa w budynku, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, naruszenie praw strony powodowej
Zobacz»

I ACz 1115/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 czerwca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie roszczenia, ocena przesłanek udzielenia zabezpieczenia, interes prawny, przesłanka uprawdopodobnienia, twierdzenie o istnieniu, powodów własności, podstawa zabezpieczenia, zażalenie, umowa zlecenia powierniczego nabycia, potrzeba badania interesu prawnego, przedprocesowe stanowisko stron, potrzeba badania przesłanki, istnienie roszczenia, powiernicze nabycie nieruchomości, słabsza forma, poznanie rzeczywistości, uzasadnienie zgłoszonych twierdzeń, uzasadniona podstawa do przypuszczenia, ważne ustalenie
Zobacz»

VIII Gz 18/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 marca 2020

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie zabezpieczające, udzielenie zabezpieczenia, pozwany udział, zlecenie powiernicze, umowa darowizny, zażalenie, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, koszt postępowań zażaleniowy, ustanowienie zakazu zbywania, powodu zabezpieczeń, zwrotne przeniesienie, ustanowienie zakazu, sprzedaż udziału, błędne oznaczenie przedmiotu sprawy, uprawdopodobnienie roszczenia, miejsce wyrazów, spółka na czas trwania, zbywania prawa, konsekwencji cel, potrzeba zabezpieczenia interesów
Zobacz»

VIII Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 12 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, zajęcie wierzytelności, uczestnik, wnioskodawca, własny majątek, interes prawny, brak zabezpieczenia, teoretyczna możliwość, właściwe określenie, spółka, uprawdopodobnienie, zła kondycja finansowa, wyraz troski, stała reguła, zaproponowany sposób, konkretny rachunek bankowy, dłużnik, udzielenie żądanego zabezpieczenia, dokonanie sprzedaży udziałów, ewentualna niewypłacalność
Zobacz»

VIII Gz 21/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, upadek zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, gwarancja bankowa, doręczony odpis, robota budowlana, zażalenie, wierzytelność, ustanowienie zabezpieczenia, interes prawny, kaucja gwarancyjna, wniosek dokumentów, wszczęcie postępowania w sprawie, spółka komandytowa, pewność istnienia, koszt postępowań zażaleniowy, ustanowienie gwarancji, skutecznie dokonane potrącenie, przesłanka pozwalająca na dokonanie, postępowanie o kosztach
Zobacz»

II C 1700/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2019

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, oprocentowanie, brak zabezpieczenia, obecny etap, kredytobiorca, umowa kredytu hipotecznego, kurs waluty, interes prawny, waluta obca, ryzyko walutowe, ryzyko związane z zawarciem, sprawa orzeczenia, świadome ryzyko, osiągnięcie cel, ryzyko kursowe, pozwany bank, uprawdopodobnienie, cały okres kredytowania, strona umowy kredytu, sposób zabezpieczenia
Zobacz»

VIII Gz 70/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, udzielenie żądanego zabezpieczenia, interes prawny, teoretyczna możliwość, wartość ruchomości, pozwany, wartościowy składnik, wypłacalność, zła kondycja finansowa, zabezpieczenie roszczenia, własne obawy, stała reguła, zajęcie wierzytelności, częściowe uregulowanie zadłużenia, prywatny majątek, orientacyjna wartość, brak zabezpieczenia, środek pozwalający na zaspokojenie, niemożność uregulowania, kwota wynikająca z dokumentu
Zobacz»

VIII Gz 107/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • maszyna, uprawdopodobnienie roszczenia, niepochlebna opinia, wykonywanie zamówienia, materialna podstawa roszczenia, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia, podajnik, forum internetowe, uprawdopodobnienie roszczenia i interes, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, pozwany, roszczenie i interes prawny, twierdzenie powodów, zajęcie rachunków bankowych, wskazanie podstawy prawnej roszczenia, wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, przepis kodeksu cywilnego, drewno, uwzględnienie wniosków
Zobacz»

I Co 172/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2013

Data publikacji: 5 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • deweloper, udzielenie zabezpieczenia, hipoteka przymusowa, nabywca, interes prawny, zaprzestanie prowadzenia prac budowlanych, możliwość odstąpienia od umowy, brak zabezpieczenia, sprawa orzeczenia, gotowość przystąpienia, uprawniona możliwość, obciążenie nieruchomości, uprawdopodobnienie roszczenia, nieruchomość obowiązana, forma aktu notarialnego, przedwstępna umowa sprzedaży lokalu, sposób zabezpieczenia, zawarcie umowy notarialnej, zobowiązanie wzajemne, uzasadnione przypuszczenie
Zobacz»

III Cz 2027/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 15 września 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia, uczestnik postępowań, warunek formalny wniosku, rak, odpowiedź na zażalenie, wnioskodawczyni, zażalenie uczestnika, brak formalny, zniesienie współwłasności, konieczna forma pisemna, podział do użytkowania, dotychczasowy podział, wydanie postanowienia w trybie, klucz do budynku, część mieszkalna budynku, podstawa zażalenia, klucz do pomieszczenia, niewłaściwe formy, tryb zabezpieczenia, dowód uiszczenia opłaty
Zobacz»

II C 871/20

zarządzenie, postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie, kurs waluty, kredytobiorca, interes prawny, pandemia, waluta polska, bank, dyspozycja powodów, unieważnienie umowy, uprawdopodobnienie interesu prawnego, etap sprawy, kwota kredytów, przypadek roszczenia, karta szpitalna, analiza systemu, problem gospodarczy, praktyka sądowa, opóźnienie od dnia doręczenia, zasada przywrócenia
Zobacz»

VIII Gz 270/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny, wniosek o udzielenie zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • dodatkowe zabezpieczenie, uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, uwzględnienie sytuacji majątkowej, gorzów wielkopolski, możliwość zabezpieczenia, pierwotny wniosek, zaskarżone postanowienie, zażalenie, skarżąca spółka, projekt biznesowy, sformułowaniu końcowym, pierwsza instancja, koszt postępowań zażaleniowy, nowy wniosek, dokonanie oceny zasadności wniosku, argument na poparcie stanowiska, solidarna odpowiedzialność, trwały majątek
Zobacz»

II Cz 1042/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

uprawdopodobnienie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • uprawdopodobnienie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zwolnienie spod egzekucji, interes prawny, zwolnienie zajętego przedmiotu, pozew o zwolnienie, przedmiot od egzekucji, lakoniczne uzasadnienie, kopia faktury, uprawdopodobnienie interesu prawnego, uprawdopodobnienie istnienia, zajęcie ruchomości, przesłanka udzielenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, zażalenie, aut w chwili, oddaną osobę, przedmiotowy pojazd, środki trwałe
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka,  Jacek Bajak ,  Tadeusz Bulanda
Data wytworzenia informacji: