Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1065/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-25

I ACa 716/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 16 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

interes prawny, stosunek prawny, postępowanie administracyjne, prawa własność, powództwo o ustalenie, przepis dekretu, gospodarka nieruchomościami, poprzednik prawny, właściciel przedmiotowych nieruchomości, zasiedzenie, warszawa, ustawa o gospodarce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stosunek prawny, postępowanie administracyjne, prawa własność, powództwo o ustalenie, przepis dekretu, gospodarka nieruchomościami, poprzednik prawny, uzyskanie dowodów, właściciel przedmiotowych nieruchomości, organ administracyjny, zasiedzenie, warszawa, prawna powódka, prawa własność nieruchomości, brak interesu prawnego, nieruchomość oznaczona aktualnie, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, ustawa o gospodarce
Zobacz»

I C 2138/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostęp do drogi publicznej, interes prawny, przepis ustawy o gospodarce, spółka komandytowa, sporne działko, tryb przetargowy, prezydent miasta, ustawa o gospodarce, prezydent, gospodarka nieruchomościami, umowa sprzedaży, układ komunikacyjny, usunięcie naruszenia prawa, zbycie spornej nieruchomości, skomunikowanie, warunek zagospodarowania, świdnik, własność gmin, stanowiąca własność, droga wewnętrzna
Zobacz»

I C 1590/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 20 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, sąd administracyjny, wykonanie decyzji, decyzja o zwrocie, decyzja wojewody, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prawa własność, rada miejska, decyzja administracyjna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wartość nieruchomości, wykonalność decyzji, sporna nieruchomość, gmina, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zieleń, zmiana planu miejscowego, przejście własności, przeznaczenie
Zobacz»

I ACa 144/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

pozwany, przedmiotowa nieruchomość, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nieruchomości
 • Ważne frazy
  • pozwany, pieniądz, świadek, stany zjednoczone, kredyt, zakup nieruchomości, dolar, umowa zlecenia powierniczego, polska, przedmiotowa nieruchomość, własność, przesyłka, kantor, cena, udział w spółce, stacja benzynowa, majątek, babka, gospodarstwo, nieruchomość i udział
Zobacz»

III Ca 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 2 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • działka budowlane, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, przepis ustawy o gospodarce, część nieruchomości wspólna, współuczestnik, warunek techniczny, współwłaściciel budynku, przedmiot pozwu, rozporządzenie ministra infrastruktury, nieruchomość gruntowa, własność, współuczestnictwo, przetargową sprzedaż, małżeństwo, uznanie roszczenia pozwu, badanie dalszych zarzutów, ukształtowany materiał, użytkowanie przez stronę, teza o pozbawieniu
Zobacz»

I ACa 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 września 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek kuźni, majątek, związek z wojnami, wycena, dekret, wybuch wojny, metoda, zastosowanie podejścia, przedmiotowa nieruchomość, mapa, własność, pozwany, spadkodawczyni, poznanie, skarga kasacyjna, odszkodowanie pieniężne, obywatelstwo, własność skarbu państwa, szkoda, pierwsza instancja
Zobacz»

VI ACa 883/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo pierwszeństwa w nabyciu, nabycie spornej nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, przedmiotowa nieruchomość, interes prawny w żądaniu, istnienie prawa pierwszeństwa, zbycie, interes prawny, zobowiązanie pozwanej gminy, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, oświadczenie woli w przedmiocie, żądanie ustalenia prawa, nabycie przedmiotowych nieruchomości, powództwo o zobowiązanie, urząd miasta i gminy, przetarg, roszczenie o zawarcie umowy, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, przesłanka rozstrzygnięcia
Zobacz»

I ACa 685/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 15 marca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, spółdzielnia, prawa własność, minister spraw wewnętrznych i administracji, utrata prawa własności, działanie pozwanej gminy, właściciel, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, księga wieczysta, dobra wiara ksiąg publicznych, szkoda powstała wskutek sprzedaży, roszczenie odszkodowawcze przeciwko gminie, nieważność decyzji komunalizacyjnej wojewody, postępowanie administracyjne, pozwany, dzień przed wydaniem, gmina z mocy, nabywca, postępowanie administracyjne o stwierdzenie, podstawa prawna roszczenia odszkodowawczego
Zobacz»

XII C 103/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, przedmiotowa nieruchomość, udział powodów, pełnomocnictwo, konsul, informacyjne wyjaśnienie powoda, sprzedaż domu, akt notarialny, prawa własność, dziedziny szacowania, kupiec, określenie numeru, udział w nieruchomości, umowa sprzedaży, udział w prawie własności, oferta sprzedaży, cała umówiona cena, nabywanie i zbywanie, prawo własności przedmiotowej nieruchomości, sprzedaż udziału
Zobacz»

II Cz 364/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, nieruchomość lokalowa, wartość nieruchomości, oficyna, pomieszczenie przynależne, piwnica, samodzielny pomiar, wycena, dłużnik, operat szacunkowy, podejście porównawcze, nieruchomości podobne, opis i oszacowanie nieruchomości, metraż, wyjaśnienie biegłe, cena, transakcja, określenie wartości
Zobacz»

I ACa 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 13 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawidłowość nabycia, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, nieruchomość przez skarb państwa, gmina, nabycie nieruchomości, postępowanie administracyjne, ustalenie nieważności aktu notarialnego, decyzja o przejęciu, jednostka samorządu terytorialnego, ustalenie nieważności umowy, odpowiedzialność na zasadach ogólnych, postępowanie dotyczące prawidłowości, własność, własność rodziców powoda, częściowe odstąpienie od obciążenia, zakres postępowania administracyjnego, skarb państwa nieruchomości rolnej, poprzedni właściciel, w zamian
Zobacz»

I Co 76/16

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 22 października 2016

Data publikacji: 9 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomości podobne, wartość nieruchomości, opis i oszacowanie, zarzut dłużnika, komornik, wycena nieruchomości, operat szacunkowy, przedmiot wyceny, porównanie nieruchomości, oszacowanie nieruchomości, cena transakcyjna, rzeczoznawca, rynek, cech nieruchomości, podejście porównawcze, transakcja nieruchomości, wyższe seminarium, stan techniczny, gospodarka nieruchomościami, skarga dłużników
Zobacz»

I ACa 278/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 28 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obrót nieruchomości, pośrednictwo w obrocie, gospodarka nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, ustawa o gospodarce, umowa o dzieło, znalezienie nabywcy nieruchomości, pozwany, zakres pośrednictwa, zawarcie, mąż, obsługa, strona umowy, pośrednik w obrocie, umowa przedwstępna, klauzula wyłączności, nakład prac, praca adwokata, pozwana nieruchomość, umowa pośrednictwa
Zobacz»

V ACa 232/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2018

Data publikacji: 28 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gospodarka nieruchomościami, odrębny przedmiot własności, rada miasta, ustawa o gospodarce, własność, wykaz nieruchomości, najem, najemca lokalu mieszkalny, pierwszeństwo w nabyciu lokali, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, nadbudowa budynku, przeniesienie, prawo pierwszeństwa w nabyciu, część gruntu, akt prawa, odrębna nieruchomość, lokal zamienny, zbywanie nieruchomości, część nieruchomości
Zobacz»

I ACa 496/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zajęcie nieruchomości, kopalina, eksploatacja kruszywa, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, czasowe zajęcie, przepis prawa górniczego, złoże, wiercenie, cena nabycia nieruchomości, usta, tryb wywłaszczania nieruchomości, roszczenie o wykup, złożenie oświadczenia woli, roszczenie odszkodowawcze, naczelnik miasta i gminy, starosta, roszczenie o nabycie nieruchomości, poszukiwanie i wydobywanie, podstawa faktyczna
Zobacz»

I C 659/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 13 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kształtowanie ustroju rolnego, równowartość pieniężna, gospodarka nieruchomościami, pieniężna wartość, oddział terenowy, wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, wycena nieruchomości, nieruchomości podobne, cena, przedmiotowa nieruchomość, ustalenie równowartości, wartość rynkowa nieruchomości rolnej, nieruchomość przy założeniu, ustalanie wartości nieruchomości, sposób ustalania wartości, rzeczoznawca majątkowy, przepis o gospodarce, zakres szacowania nieruchomości, ustawa o kształtowaniu, ustawa o gospodarce
Zobacz»

II Cz 357/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opis i oszacowanie, nieruchomości podobne, cena transakcyjna, czynność badawcza, operat szacunkowy, gospodarka nieruchomościami, zaskarżona czynność, określenie wartości nieruchomości, podejście porównawcze, skarga na opis, analiza rynku nieruchomości, przedmiot obrotu rynkowego, grunt i budynek, transakcyjna nieruchomość, cecha, tabela, zarzut dłużnika, przedmiot wyceny, czynność komorników, transakcja
Zobacz»

III Ca 1778/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, nabywca nieruchomości, spadkobierca, udzielona bonifikata, pierwotny nabywca, nieruchomość lokalowa, osoba bliska, zwrot równowartości bonifikaty, zwrot kwoty równej, obowiązek zwrotu równowartości, jednostka samorządu terytorialnego, pierwotne nabycie, dziedziczenie, spadkodawca, obowiązek zwrotu bonifikaty, zbycie nieruchomości, udzielenie bonifikaty, przypadku nieruchomości, aktualizacja obowiązku
Zobacz»

I Ca 233/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa nieruchomość, pozwany, szkoda, stwierdzenie przejścia na własność, zarząd państwowy, przejście na własność państwa, komitet drobnej wytwórczości, obniżenie wysokości odszkodowania, zasiedzenie, poniesiony nakład, bezprawność, dziedziczenie, posiadanie przedmiotowej nieruchomości, spadek, budynek młyna, przedawnienie, minister skupu, orzeczenie sądu rejonowego, ściana zewnętrzna, nieważność orzeczenia
Zobacz»

I C 1474/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezydent, lokata, wojewódzki sąd administracyjny, oprocentowanie, władza publiczna, zadanie z zakresu, starosta, zakres administracji rządowej, odszkodowanie za udziały, gospodarka nieruchomościami, wniosek o odszkodowanie, dawna księga hipoteczna, jednostka samorządu terytorialnego, ustawa o gospodarce, zdeponowanie, szkoda, osoba prawna, miasto stołeczne warszawy, odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, badanie księgi
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Ligoń – Krawczyk
Data wytworzenia informacji: