Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1061/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-06-11

I C 584/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, skarb państwa, prokuratoria generalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, przewlekłość postępowania, bezprawność, skarga, szkoda, pozwany skarb państwa, naruszenie prawa strony, skarb państwa, prokuratoria generalna, położenie życiowe, komornik przy sądzie rejonowym, nieuzasadniona zwłoka, pozwany komornik sądowy, naruszenie dobra osobiste, władza publiczna, związek przyczynowy, stwierdzona przewlekłość, opieszałość
Zobacz»

I ACa 1481/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, z prawa, konstytucja, prawomocne orzeczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, prezes sądu okręgowy, wykonywanie władzy publicznej, prezes sądu apelacyjnego, prawo wykonywania władzy, z prawa, rejonowy gdańsk, przewlekłość postępowania, orzeczenie niezgodne z prawem, warszawa, konstytucja, szkoda, zadośćuczynienie, skarga na naruszenie prawa, nowy sącz, odpowiedzialność skarbu państwa, brak przesłanki bezprawności, prawomocne orzeczenie, osobisty udział w rozprawie, południe
Zobacz»

I ACa 786/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, prokuratoria generalna skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, rejonowy gdańsk, nowy sącz, prezes naczelnego sądu administracyjnego, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, starogard gdański, przesłanka bezprawności, prokuratoria generalna skarbu państwa, skarga na przewlekłość, pierwszy prezes, przewlekłość postępowania, odpowiedzialność skarbu państwa, dowód z zeznań strony, zdrowie, teren całego kraju, wschód, pełnomocnik z urzędu, wniosek powoda o dopuszczenie dowodu
Zobacz»

I C 402/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 25 października 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

niezgodność z prawem, prawomocne orzeczenie sądowe, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, właściwe postępowanie, skarb państwa, prezes sądu okręgowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • rejonowy lublin, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, dobra osobiste, niezgodność z prawem, prawomocne orzeczenie sądowe, zachód, wznowienie postępowań, sprawa o wykroczenia, szkoda, władza publiczna, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, właściwe postępowanie, wyniku kasacji, rzecznik prawa, prezes sądu rejonowego, niesłuszne skazanie, skarb państwa, prezes sądu okręgowy, zadośćuczynienie
Zobacz»

I C 1394/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, prokuratoria generalna skarbu państwa, minister skarbu państwa, niezgodność z prawem, gołosłowne twierdzenie, pozwany skarb państwa, bezprawne działanie bądź zaniechanie, zaistnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, zadośćuczynienie, szkoda, krzywda, związek z czynnościami, samobójstwo, szczególne udręczenie, działanie skarbu państwa, prawo orzeczenia, prawomocne orzeczenie, wydanie niezgodne z prawem, niewłaściwość miejscowa, należny podatek
Zobacz»

I C 386/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2011

Data publikacji: 2 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezes sądu apelacyjnego, wykazanie zasadności dochodzonego roszczenia, pozwany skarb państwa, odwołanie powoda od decyzji, konstytucja, szkoda, dzień doręczenia pozwu, odmowa przyznania przez sąd, skarb państwa, skutek braku, odpowiedzialność prezesa, prowadzenie procesu przez sąd, wezwanie powodów do sprecyzowania, warszawa, kasacja, sad, odpowiedzialność odszkodowawcza, uchybienie w działalności, przekonanie o naruszeniu, stan barku
Zobacz»

I C 69/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • właściwe postępowanie, międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, prezes sądu okręgowy, konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sprawa rozpoznawana przez sąd, ocena legalności, wydanie prawomocnego orzeczenia, stwierdzenie niezgodności z prawem, prejudykat, wymagane prawo, bardzo ważna zasada, brak spełnienia podstawowego, roszczenie odszkodowawcze, wznowienie postępowania w sprawach, pozew wyroku sądu, niewłaściwie zastosowany przepis, postępowanie o naprawienie szkody, mowa o prawie, jawność rozprawy, wprowadzona zasada
Zobacz»

I ACa 482/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 października 2010

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność skarbu państwa, naczelnik miasta i gminy, decyzja naczelnika miasta, przyznanie od powoda, postanowienie w zaskarżonym zakresie, decyzja nadzorcza, prokuratoria generalna skarbu państwa, bezprawność, wejście w życie konstytucji, konstytucja, niezgodność z prawem, stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji, niezgodność z prawem ostateczna, konstytucja rp, prawo ostatecznej decyzji, gospodarstwo rolne powodów, część kosztów procesu, szkoda, decyzja administracyjna, orzeczenie sądów powszechne
Zobacz»

I ACa 1383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2013

Data publikacji: 6 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonywanie władzy publicznej, kodeks postępowania cywilnego, zeszyt, niezgodność z prawem, wydanie prawomocnego orzeczenia, certyfikat, zadośćuczynienie, wyrządzona szkoda na osobie, małżonek, ciężkie położenie materialne, przyjęcie towaru, bezprawność w działaniu, działanie sądów powszechnych, materiały papiernicze, egzekucja komornicza, prezes sądu apelacyjnego, podstawa żądania zwrotnego, pozwany skarb państwa, dobra osobiste, zgłoszone powództwo
Zobacz»

XXV C 282/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaniechanie przy wykonywaniu władzy, szkoda, wykonywanie władzy publicznej, prawo działania, sygnatura, przesłanka odpowiedzialności, ubezpieczenie społeczne w warszawie, konstytucja, naprawienie, przesłanka odpowiedzialności skarbu państwa, skarb państwa, rozwiązanie umowy o prace, z prawa, właściwe postępowanie, prezes sądu okręgowy, uchybienie prawne, bezprawna zmiana, związek przyczynowy, przedawnienie, doznana krzywda i strata
Zobacz»

I C 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 29 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja nadzorcza, wejście w życie konstytucji, prokuratoria generalna skarbu państwa, ustawa nowelizacyjna, decyzja administracyjna, szkoda, wojewoda, wywłaszczenie, konstytucja, przedmiotowa nieruchomość, wadliwa decyzja administracyjna, zawieszenie biegu, przedawnienie roszczeń, trzyletni okres przedawnienia, spadek, ostateczna decyzja, bieg przedawnienia, pełny skład izby cywilnej, uchwała pełnego składu izby, kodeks cywilny
Zobacz»

I C 1393/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezydent, szkoda, ostateczna decyzja, konstytucja, nieruchomość, ustanowienie użytkowania wieczystego, wydanie decyzji z naruszeniem, dochodzenie odszkodowania, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, decyzja administracyjna, wniosek powódki o zawieszenie, normalny związek przyczynowy, wadliwa decyzja, z prawa, zawieszenie postępowania sądowego, postępowanie administracyjne, właściwe postępowanie, sprawa ustanowienia, moc postanowienia sądu, dekret
Zobacz»

I ACa 870/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uprawnienie do kierowania, kierowanie pojazdów, decyzja administracyjna, dokument prawa jazdy, pojazd silnikowy, ostateczna decyzja, niezgodność z prawem, wykonywanie władzy publicznej, prawomocna decyzja administracyjna, zakres kategorii, brak prejudykatu, decyzja starosty, zadośćuczynienie, kwalifikowane naruszenie, bezprawne wyrządzenie szkody, wyrządzenie szkody przez władzę, przesłanka odpowiedzialności deliktowej skarbu, karny zakaz prowadzenia pojazdów, starostwo powiatowe, nieważność decyzji
Zobacz»

I C 208/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 listopada 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

prokuratoria generalna skarbu państwa, wydanie prawomocnego orzeczenia, prezes sądu okręgowy, stwierdzenie niezgodności z prawem, właściwe postępowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, wydanie prawomocnego orzeczenia, prezes sądu okręgowy, właściwy reprezentant skarbu państwa, stwierdzenie niezgodności z prawem, strona środków prawnych, właściwe postępowanie, właściwa jednostka organizacyjna, szkoda wyrządzona przez wydanie, skarga o stwierdzenie niezgodności, akt sprawy sądu rejonowego, przysługująca strona, koszt procesu między stronami, odszkodowanie, wyrok niezgodny z prawem, sprawa jednostki, uchylenie w drodze, prawomocne orzeczenie przez sąd, niezgodność z prawem wyroku, wniosek zgłoszony w odpowiedzi
Zobacz»

VI ACa 1511/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • jezioro, płoszenie ptaków, decyzja administracyjna, prejudykat, zezwolenie, ryba, ostateczna decyzja, wyrok sądu administracyjnego, niezgodność z prawem, stwierdzenie nieważności decyzji, ostateczna decyzja administracyjna, skarga, zwyczajny środek, wydanie decyzji, sprawa administracyjna, generalny dyrektor, środek zaskarżenia, kwalifikowane naruszenie prawa, organ i instancja, umorzenie postępowań
Zobacz»

I C 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, skarbowe państwo, konstytucja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, działanie prokuratury rejonowej, kserokopia wyroku, pozew, skarb państwa o odszkodowanie, działanie służby bezpieczeństwa, podjęcie współpracy, polecenie prokuratury, zlikwidowanie działalności gospodarczej, zbrodnia komunistyczna, wyrok skazujący powoda, szantaż, dokonanie zbrodni, okres stanu wojennego, funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, tożsamość podstawy, udowodnienie winy
Zobacz»

II Ca 1045/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 18 listopada 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja z dni, wznowienie postępowań, konstytucja rp, decyzja administracyjna, prejudykat, konstytucja, uchylenie decyzji, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podstawa wymiaru składek, ostateczna decyzja, szkoda, postępowanie w sprawie uchylenia, niezgodność z prawem, złe samopoczucie powódki, kwiecień, wyrok zaoczny w sprawie, prawa decyzja, bajoro, czas wydania decyzji, wymiar składki na ubezpieczenia
Zobacz»

VI ACa 1724/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wymiar emerytury, decyzja z dni, prawo działania, konstytucja, świadczenie emerytalne powoda, wskaźnik, kwota bazowa, zmiana stażu pracy, podstawową należność, fizyczne usunięcie, przeliczenie emerytury powoda, szkoda, przebyty okres zatrudnienia, niezgodność z prawem, decyzja administracyjna, wniosek powoda o zmianę, akt powoda, wyliczenie emerytury, konstytucja rp, akt z sądu
Zobacz»

V ACa 887/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 18 maja 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja naczelnika, nieruchomość, niezgodność z prawem, spadkobierca małżonków, ostateczna decyzja, gospodarstwo rolne, hipoteka, przejęcie na własność państwa, decyzja administracyjna, grunt rolny i leśny, ochrona gruntów rolnych, decyzja nadzorcza, ostateczna decyzja administracyjna, właściciel, nieważność, państwu gospodarstwa, gmina, wydanie decyzji, wojewoda, wydana decyzja
Zobacz»

I ACa 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 29 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • orzeczenie niezgodne z prawem, niewłaściwe zastosowanie prawa, rażąco błędna wykładnia, z prawa, konstytucja, konstytucja rp, głębsza analiza, przyjęty standard rozstrzygnięć, różna wykładnia, ogólnie przyjęty standard, analiza prawna, uzyskanie prejudykatu, kwestionowane orzeczenie, przesłanka odpowiedzialności, odpowiedzialność odszkodowawcza, apelacja powodów, odrzucenie apelacji, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, ustawa o kosztach sądowych, opłata od apelacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kuryłek
Data wytworzenia informacji: