Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 986/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-10

VIII C 162/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 28 marca 2019

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty za użytkowanie, siedziba, odsetka, opłata za rok, pozwany, nieruchomość, wysokość opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, strona powodowa, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty za użytkowanie, byłych użytkowników, siedziba, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, odsetka, opłata za rok, powodowy skarb, pozwany, nieruchomość, wieczyste grunty, wysokość opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie, oddanie nieruchomości, potwierdzenie odbioru, ewidencja gruntów i budynków
Zobacz»

II Ca 1404/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty, prezydent miasta, wysokość opłaty rocznej, pozwany, gospodarka nieruchomościami, opłata za rok, użytkownik wieczysty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, zachód, roszczenie o zapłatę opłaty, zapłata opłaty roczna, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty, prezydent miasta, wysokość opłaty rocznej, pozwany, zmiana wysokości opłaty, pozwana spółka roszczeń, gospodarka nieruchomościami, dotychczasowa opłata za użytkowanie, samorządowe kolegium odwoławcze, opłata za rok, księga wieczysta, przedawnienie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkownik wieczysty, grunt
Zobacz»

VIII C 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, pozwany, wysokość opłaty rocznej, wieczysta nieruchomość, odsetka, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, strona powodowa, użytkownik wieczysty, pozwany, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wysokość opłaty rocznej, wystawienie wezwania, dotychczasowa opłata, wieczysta nieruchomość, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty, odsetka, należność, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, zapłata, użytkowanie wieczyste nieruchomości, przypadek zbycia, opłata od użytkowania wieczystego
Zobacz»

XVI C 997/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, zapłata opłaty za użytkowanie, użytkownik wieczysty, siedziba, odsetka, opłata roczna za użytkowanie, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, zapłata opłaty za użytkowanie, zbycie prawa, prawo użytkowania wieczyste, zbywca, czas legitymowania, część opłaty, użytkownik wieczysty, strona powodowa, potwierdzenie wykonania operacji, agencja, siedziba, cały rok, strona pozwana opłaty, rok kalendarzowy, odsetka, opłata roczna za użytkowanie, nieruchomość, data nadania, dzielnica
Zobacz»

VIII C 1360/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, wysokość opłaty rocznej, prawo opłaty rocznej, odsetka, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, umowa użytkowania wieczystego, skapitalizowana odsetka, wysokość opłaty rocznej, prawo opłaty rocznej, równowartość opłaty, opłata roczna za rok, prawo użytkowania wieczyste, obowiązująca wysokość, uiszczanie opłat rocznych, dokonywanie opłat, odsetka, stanowiąca równowartość, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, opłata roczna za użytkowanie, strona powodowa gminy, użytkownik, pozew, nieruchomość
Zobacz»

VIII C 1829/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, pozwany, miasto, zapłata, prawo opłaty rocznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, załączony akt sprawy, użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki, użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, pozwany, miasto, regulacja dotycząca wysokości, zapłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, realizacja operacji, działka przez stronę, użytkowanie wieczyste strony powodowej, odsetka od skapitalizowanych odsetek, prawo opłaty rocznej, wpłaty opłaty, potwierdzenie realizacji, uiszczenie opłaty rocznej
Zobacz»

II Ca 425/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, część opłaty rocznej, dotychczasowy użytkownik wieczysty, strona powodowa, świadczenie podzielne, rok kalendarzowy, okres korzystania z nieruchomości, redukcja opłaty, gmina, proporcjonalna redukcja, możliwość korzystania przez użytkownika, nabywca użytkowania wieczysty, użytkowanie wieczyste udziału
Zobacz»

VIII C 714/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 lipca 2014

Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, prezydent, gospodarka nieruchomościami, odsetka, pozwany, wysokość opłaty rocznej, użytkownik, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, prezydent, pełnomocnik strony powodowej, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, skapitalizowana odsetka, odsetka, pozwany, wniesienie pozwów, wysokość opłaty rocznej, aktualizacja opłaty, strona powodowa gminy, potwierdzenie odbioru, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, opóźnienie, umocowanie, użytkownik, samorządowe kolegium odwoławcze, zapłata, czas hossy
Zobacz»

II Ca 2544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, opłata roczna za użytkowanie, obowiązek uiszczenia opłaty, okres korzystania z nieruchomości, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, okres użytkowania wieczystego, powodowa gmina miejska, podmiot, świadczenie podzielne, śródmieście w krakowie, strona powodowa gminy, wykładnia, zapłata opłaty
Zobacz»

VIII C 1954/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 4 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, miasto, gospodarka nieruchomościami, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości, miasto, spółka komandytowa, nadpłacona opłata, pełnomocnik w osobie radcy, osoba radcy prawnego, gospodarka nieruchomościami, wydruk, podstawę zamiany, regulacja dotycząca wysokości, przedmiotowa działko, odsetka ustawowa za opóźnienie, realizacja operacji, nadpłacony koszt sądowy, zapłata, użytkowanie wieczyste strony powodowej, odsetka od skapitalizowanych odsetek
Zobacz»

II Ca 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, zbycie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, cała opłata, strona powodowa, okres korzystania z nieruchomości, buła, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, własność, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, okres użytkowania wieczystego, obowiązek uiszczenia opłaty, świadczenie podzielne, podmiot
Zobacz»

XVI C 2346/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, użytkownik wieczysty, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste za rok, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, wysokość opłaty rocznej, miasto stołeczne, użytkownik wieczysty, skarga kasacyjna, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty za użytkowanie, roszczenie o zapłatę opłaty, prawo własności lokali, użytkowanie wieczyste za rok, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, pozwany, dotychczasowa wysokość opłaty rocznej, podstawa do zawieszenia, odsetka ustawowa za opóźnienie, nowa opłata, efekt, udzielenie bonifikaty
Zobacz»

XII C 708/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 27 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

opłata roczna, pozwany, użytkownik wieczysty nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, pozwany, zarząd geodezji, użytkownik wieczysty nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, kataster, ustawa o gospodarce, postępowanie do czasu prawomocnego, radca prokuratorii generalnej skarbu, wydział cywilny w sprawie, odpis, sprzeciw, wezwanie, poprzednik prawny, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, aktualizacja opłaty rocznej, własność skarbu państwa, oryginał dokumentów, będąca własność
Zobacz»

I C 5751/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 10 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, zapłata opłaty, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty nieruchomości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, prawo użytkowania wieczyste, zapłata opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, udział w prawie użytkowania, zmiana użytkownika, opłata roczna za użytkowanie, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, użytkownik wieczysty nieruchomości, nieruchomość opłaty, opłata w nowej wysokości, wywiedzione powództwo, własność lokali, pozwany, dotychczasowa opłata roczna, wypowiedzenie opłaty rocznej, stanowiąca odrębna własność, z prawa
Zobacz»

I C 209/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 30 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, pozwany, prezydent miasta, opłata za użytkowanie wieczyste, wieczysta nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, nowa wysokość opłaty roczna, pozwany, prezydent miasta, prawo użytkowania wieczyste, pismo z dna, opłata za użytkowanie wieczyste, wieczysta nieruchomość, potwierdzenie odbioru, doręczony dzień, użytkowanie wieczyste nieruchomości, właściwy organ, ustanowione prawo użytkowania, poprzednia firma, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, dotychczasowa wysokość, stawka, nieruchomość gruntowa
Zobacz»

III Ca 1607/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 lutego 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, opłata za rok, opłata roczna za użytkowanie, użytkowanie wieczyste za rok, gospodarka nieruchomościami, odsetka, opłata za użytkowanie wieczyste, miasto
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, opłata za rok, opłata roczna za użytkowanie, część opłaty rocznej, opłata roczna za rok, użytkowanie wieczyste za rok, gospodarka nieruchomościami, pozwana spółka, odsetka, zbywca, opłata za użytkowanie wieczyste, uiszczenie opłaty rocznej, miasto, opóźnienie, wniosek apelacyjny, nabywca, należność, ograniczona odpowiedzialność, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, zasądzenie opłaty
Zobacz»

II C 608/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, pozwany, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste za rok, nakaz zapłaty, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, wniosek o odroczenie rozprawy, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, pozwany, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty, wystawione zaświadczenie lekarskie, koszt wezwań do zapłaty, monit, użytkowanie wieczyste za rok, rozprawa z powodu, nowa opłata roczna, odsetka ustawowa za opóźnienie, użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości, wypowiedzenie, nakaz zapłaty, aktualizacja opłaty rocznej, sprzeciw
Zobacz»

II C 4544/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste za rok, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, wieczysta nieruchomość, pozwany, wysokość opłaty rocznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste za rok, udział w użytkowaniu wieczystym, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, ustawa o gospodarce, wieczysta nieruchomość, współużytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste nieruchomości, nieruchomość gruntowa, pozwany, zaległa opłata, wysokość opłaty rocznej, wieczyste grunty, opóźnienie, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, dzień zapłaty
Zobacz»

VII C 505/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, pozwany, gospodarka nieruchomościami, wieczysta nieruchomość, zapłata opłaty, prezydent miasta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, wartość nieruchomości, aktualizacja opłaty rocznej, tutejszy sąd, użytkownik wieczysty, pozwany, nowy termin płatności, płatności opłaty, gospodarka nieruchomościami, wieczysta nieruchomość, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wysokość opłaty, zapłata opłaty, prezydent miasta, wieczysta nieruchomość gruntowa, wniosek o aktualizację, zmniejszenie opłaty
Zobacz»

I ACa 355/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 31 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, gospodarka nieruchomościami, odsetka, pozwany, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, gospodarka nieruchomościami, strona powodowa, ustawa o gospodarce, wypowiedzenie, suma kwot, zmiana wartości nieruchomości, odsetka, pozwany, stawka procentowa opłaty roczna, opłata roczna za użytkowanie, dotychczasowa stawka, zmiana stawki procentowej opłaty, aktualizacja opłaty rocznej, zastosowanie stawek, karta, użytkownik wieczysty, aktualizacja wartości nieruchomości, wartość gruntu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka
Data wytworzenia informacji: