Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 736/13 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-01-15

I C 736/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 marca 2015

Data publikacji: 1 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, minister infrastruktury, warszawy wydziału, następujący skład, rozwój, postępowanie w sprawie, postanowienie, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • postępowanie na zgodny wniosek, dalsze negocjacje, uchylenie wyroku sądu polubownego, zgodny wniosek stron, część sporna, minister infrastruktury, warszawy wydziału, postęp, zawarcie ugody, sprawa ze skargi, stosowny wniosek, następujący skład, rozwój, postępowanie w sprawie, posiedzenie niejawne, siedziba, postanowienie, marzec, sentencja, skarb państwa
Zobacz»

XX GC 1050/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, następujący skład, postępowanie w sprawie, postanowienie, styczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wydanie orzeczenia w sprawie, sprawa stała, wniesiona skarga, odpis postanowienia, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, następujący skład, umorzenie postępowań, postępowanie w sprawie, zarządzenie, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, postanowienie, pełnomocnik, styczeń, pozwany, moc
Zobacz»

XX GC 414/12

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, następujący skład, postępowanie w sprawie, postanowienie, styczeń, sprawa z powództwa, rozprawa, protokolant, wydział, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, wydział gospodarczy, warszawa, następujący skład, postępowanie w sprawie, postanowienie, styczeń, sprawa z powództwa, rozprawa, protokolant, wydział, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

X GC 934/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, rozprawa, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, sygnatura, zwrot kosztu procesu, tysiąc, maj, m, czerwiec, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

XVI GC 574/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2012

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, następujący skład, rozprawa, protokolant, wydział, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • domena internetowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, warszawa, następujący skład, siedziba, tysiąc, czerwiec, koszt zastępstwa procesowy, pozwany, maj, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, rozpoznanie, sprawa, dzień, sprawa domeny
Zobacz»

XVI GC 280/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, cofnięcie skargi, skarga o uchylenie wyroku, przepis o procesie, uwzględnieniem szczególnym, ad hoc, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie ze skargi, szczególna regulacja, odpis pisma, siedziba, odpis postanowienia, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, świetle przepisów, zezwolenie, pełnomocnik powodów, umorzenie postępowań, wydanie wyroku
Zobacz»

I C 4095/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, rozprawa, styczeń, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, kupiec, sprawa ze skargi, rozpoznanie na rozprawie, siedziba, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, warszawa, rozprawa w dniach, tysiąc, rozprawa, styczeń, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

XX GC 622/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wykonanie wyroku sądu polubownego, wstrzymanie wykonania wyroku, miesiąc od dnia doręczenia, komentarz do kodeksu, kodeks postępowania cywilnego, wniosek o wstrzymanie, wydział gospodarczy w składzie, upływ terminu ustawowego, złożenie zabezpieczenia, wniesienie skargi o uchylenie, wykonalność wyroku sądu polubownego, opłata od pełnomocnictwa procesowego, data złożenia skargi, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, doręczenie przez sąd, biuro podawcze sądu okręgowego, koszt opłaty od pełnomocnictwa, dzień doręczenia wyroku
Zobacz»

XXVI GC 184/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, miesiąc od dnia doręczenia, kwota o łącznej wartości, opłata arbitrażowa, ustawowa kwota, doręczenie przez sąd, dzień doręczenia wyroku, warszawa, wykładnia wyroku, zapis na sąd polubowny, rozpoznanie sądu apelacyjnego, niewłaściwość, zarządzenie, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy, sprostowanie, zakres kosztów, siedziba, obszar
Zobacz»

I ACa 843/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie ze skargi, metoda rozwiązywania, niewłaściwe sądy, wniesienie skargi o uchylenie, zapis na sąd polubowny, rozwiązywanie sporu, postępowanie polubowne, termin na wniesienie, wniesienie apelacji, właściwość rzeczowa, termin do wniesienia skargi, ustawa w związku, krajowa izba gospodarcza, obecny stan prawny, dwuinstancyjność, rozpoznanie sporów, sąd arbitrażowy, apelacja do sądu
Zobacz»

III Cz 1338/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, sądy polskie, kant, brak jurysdykcji krajowej sądów, zwrot wniosku, orzeczenie sądów polubownych, część piąta, jurysdykcja krajowa w sprawie, stały polubowny sąd, postępowanie o uchylenie wyroku, rozstrzygnięcie formalne, zakres rozpoznawania, forma wyroku, przedmiot zwrotu, dalszy bieg, stała sprawa, rozpoznawanie skargi, odrzucenie pozwu, stan sprawy
Zobacz»

III Ca 1393/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 grudnia 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarb państwa, rozprawa, postępowanie, protokolant
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, śródmieście w łodzi, rozprawa sprawy, siedziba, urząd w postępowaniu, wydział cywilny odwoławczy, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, nieopłaconą pomoc, skarga, pomoc prawna, wyrok sądu rejonowy, skarb państwa, grudzień, kwota, czerwiec, skutek apelacji, rozprawa, rzeczypospolita polska, postępowanie, protokolant
Zobacz»

I ACa 1557/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zapis na sąd polubowny, umowa pożyczki, załączony akt sprawy, potwierdzenie odbioru, termin do wniesienia skargi, podpis, skarga o uchylenie wyroku, siedziba, poręczyciel, podrobiony dokument, dzień doręczenia wyroku, odpis, komornik, droga skargi, uczestnik, syn, miesiąc od dnia doręczenia, klauzula wykonalności
Zobacz»

XX GC 586/11

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, następujący skład, stażysta, postępowanie w sprawie, postanowienie, rozprawa, protokolant, wydział
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • nadpłata opłat, przeciwnik skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, zwrot nadpłaty, warszawa, protokolantowi sądowemu, kasa sądu okręgowego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, następujący skład, stażysta, tysiąc, opłata od pozwów, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, postępowanie w sprawie, postanowienie, kwota, rozprawa, protokolant, wydział
Zobacz»

VI ACa 622/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem polubownym, metoda rozwiązywania, procesowy porządek publiczny, podstawowa zasada porządku prawnego, sąd arbitrażowy, doręczenie wyroku, rozwiązywanie sporu, wyrok arbitrażowy, krajowa izba gospodarcza, przepis nowy, dwuinstancyjność, zapis na sąd polubowny, oddział w polsce, sprzeczność ustaleń sądu, przepis dotychczasowy, termin do wniesienia skargi, ustawa w związku, uzasadnienie skargi
Zobacz»

I C 736/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 1 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, minister, postanowienie, skarb państwa, styczeń, postępowanie, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • budownictwo i gospodarka, uchylenie wyroku sądu polubownego, gospodarka morska, minister transportu, zawieszone postępowanie, sprawa ze skargi, warszawa, posiedzenie niejawne, siedziba, minister, postanowienie, skarb państwa, styczeń, udział, postępowanie, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

XXVI GC 1010/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, rozprawa, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • kręt, uchylenie wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, siedziba, zwrot kosztu procesu, tysiąc, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

XXIV C 188/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • cofnięcie skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, przeciwnik skargi, ugoda pozasądowa, część piąta, przepis księgi, krajowa izba gospodarcza, postępowanie przed sądem polubownym, sąd arbitrażowy, moc ugody, część pierwsza, księga pierwsza, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie ze skargi, szczególny przepis, strony dojść, przepis ogólny, przebieg procesów, zawarcie ugody
Zobacz»

XX GC 443/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem polubownym, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, zasada dyspozycyjności, umowa ramowa, przeciwnik skargi, zakaz orzekania ponad żądanie, sąd arbitrażowy, sporna transakcja, zasada zakazu orzekania, kontrola wyroku sądu polubownego, możność obrony, naruszenie zasady zakazu, kontradyktoryjność, prawo przed sądem, złożone zestawienie, protokół rozprawy przed sądem
Zobacz»

XXVI GC 245/16

zarządzenie, postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, postanowienie, wydział, rozpoznanie, skład, sprawa, dzień
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • właściwość miejscowa i rzeczowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, rozpoznanie sądu apelacyjnego, warszawa, spółka komandytowa, niewłaściwość, sprawa ze skargi, zarządzenie, wydział gospodarczy, siedziba, posiedzenie niejawne, wydział cywilny, postanowienie, marzec, udział, wydział, rozpoznanie, skład, sprawa, dzień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Matuszczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyliński
Data wytworzenia informacji: