Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 570/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-23

I C 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

nieruchomość, własność czasowa, dekret, decyzja administracyjna, odszkodowanie, wojewoda, wadliwa decyzja, użytkowanie wieczyste, szkoda, decyzja prezydium rady narodowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, własność czasowa, dekret, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, odszkodowanie, nieruchomość zamienna, wojewoda, numer hipoteczny, wadliwa decyzja, terenowy organ, przyznanie prawa własności czasowej, bezprawna decyzja, użytkowanie wieczyste, szkoda, wariant wyceny, metr kwadratowy, decyzja prezydium rady narodowej, metrum kwadratowe, stopniu wojewódzkim
Zobacz»

II C 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, dekret, prezydium rady, własność czasowa, rada narodowa, wadliwa decyzja, grunt, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, warszawa, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, orzeczenie administracyjne, dekret, prezydium rady, własność czasowa, rada narodowa, wadliwa decyzja, grunt, prawo orzeczenia, wartość prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie prawa własności czasowej, prezydent, zabudowa mieszkaniowa, numer hipoteczny, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, warszawa, ulica, wywłaszczenie, decyzja administracyjna
Zobacz»

V ACa 747/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 15 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, własność czasowa, decyzja prezydium rady narodowej, dekret, grunt, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, wadliwa decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, własność czasowa, decyzja prezydium rady narodowej, dekret, prawo własności czasowej, grunt, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, prezydent, samorządowe kolegium odwoławcze, źródło szkody powódki, nieruchomości hipoteczne, wadliwa decyzja, odmawiające ustanowienie prawa, wieloczłonowy związek przyczynowy, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, powierzchnia, grunt przedmiotowej nieruchomości
Zobacz»

I ACa 1849/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, własność czasowa, decyzja prezydium rady narodowej, grunt, wadliwa decyzja, szkoda, odszkodowanie, wojewoda, decyzja administracyjna, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, własność czasowa, powierzchnia, decyzja prezydium rady narodowej, grunt, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja, szkoda, odszkodowanie, opóźnienie od kwot, wojewoda, plan, rozszerzenie powództwa, decyzja administracyjna, dekret, wartość prawa, odsetka ustawowa za opóźnienie, szkoda rzeczywista, nieodwracalny skutek
Zobacz»

V ACa 584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 września 2018

Data publikacji: 22 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

własność czasowa, nieruchomość, decyzja prezydium rady narodowej, decyzja dekretowa, szkoda, warszawa, budynek, grunt, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, prawo własności czasowej, nieruchomość, decyzja prezydium rady narodowej, decyzja dekretowa, szkoda, warszawa, przyznanie własności czasowej, budynek, grunt, odmowa przyznania, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, bezumowne korzystanie, związek przyczynowy, praga w warszawie, własność budynków, decyzja administracyjna, utracona nieruchomość, nieruchomość gruntowa
Zobacz»

I C 779/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dekret, spadek, prawo użytkowania wieczyste, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, przedmiotowa nieruchomość, wadliwa decyzja administracyjna, własność czasowa, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • postanowienie sądu grodzkiego, dekret, kopia postanowienia sądu, sprawa stwierdzenia, spadek, prawo użytkowania wieczyste, stwierdzenie nabycia spadku, kopia decyzji, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, przedmiotowa nieruchomość, zmiana nazwiska, wartość prawa, wadliwa decyzja administracyjna, własność czasowa, użytkowanie gruntów, prawo do spadku, odszkodowanie, ustanowienie prawa, wniosek dekretowy
Zobacz»

I C 505/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

własność czasowa, grunt, dekret, odszkodowanie, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, budynek, wydanie decyzji, decyzja administracyjna, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, grunt, dekret, odszkodowanie, dotychczasowy właściciel, plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie gruntów, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, budynek, wydanie decyzji, cena, korzystanie z gruntu, obowiązujący plan, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, wojewoda, dopuszczalna powierzchnia, własność i użytkowanie gruntów
Zobacz»

I ACa 150/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 16 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

własność czasowa, dekret, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, wadliwa decyzja administracyjna, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, grunt, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, dekret, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, wadliwa decyzja administracyjna, orzeczenie prezydium rady narodowej, przyznanie prawa własności czasowej, odmowa przyznania własności czasowej, własność województwa, szkoda, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, roszczenie dekretowe, grunt, wojewoda, wywłaszczenie, orzeczenie administracyjne prezydium rady, marszałek województwa
Zobacz»

I C 569/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

własność czasowa, przedmiotowa nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, dekret, wadliwa decyzja, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezydium rady, grunt, szkoda, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, przedmiotowa nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, minister budownictwa, dekret, orzeczenie administracyjne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, rozdysponowanie gruntu, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezydium rady, prezydent, zarzut braku związku przyczynowego, trwałe rozdysponowanie, grunt, szkoda, rada narodowa
Zobacz»

I C 427/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dekret, prawo użytkowania wieczyste, prawo wieczystej dzierżawy, własność czasowa, przedmiotowa nieruchomość, grunt, odszkodowanie, szkoda, wadliwa decyzja administracyjna, przepis kodeksu cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • kopia decyzji, dekret, prawo użytkowania wieczyste, prawo wieczystej dzierżawy, decyzja ministra gospodarki komunalnej, własność czasowa, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, przedmiotowa nieruchomość, grunt, odszkodowanie, szkoda, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja administracyjna, przepis kodeksu cywilnego, orzeczenie administracyjne prezydenta, powstanie szkody, dotychczasowy właściciel gruntu, odmowa ustanowienia prawa, decyzja ministra infrastruktury, stan działu
Zobacz»

I ACa 1968/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wadliwa decyzja, decyzja dekretowa, własność czasowa, dekret, nieruchomość, wojewoda, prezydium, szkoda, grunt, prawo użytkowania wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wadliwa decyzja, decyzja dekretowa, własność czasowa, dekret, nieruchomość, wadliwa decyzja dekretowa, wojewoda, prezydium, szkoda, decyzja ministrów, grunt, decyzja wojewody, decyzja nadzorcza, prawo własności czasowej, decyzja uwłaszczeniowa, plan zagospodarowania przestrzennego, właściciel, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie własności czasowej, nieważność
Zobacz»

I ACa 1523/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dekret, własność czasowa, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, prawny powód, grunt, wadliwa decyzja administracyjna, prawo wieczystej dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, własność czasowa, nieruchomość, poprzednik prawny powodów, prawo użytkowania wieczyste, prawny powód, prawo rzeczowe, grunt, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja administracyjna, te sprawy, wniosek dekretowy, spadkobierczyni, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, ekspektatywa, własność i użytkowanie gruntów, ustanowienie własności czasowej, prawo wieczystej dzierżawy, prawo zabudowy, wieczysta nieruchomość
Zobacz»

I C 418/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2016

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wojewoda, nieruchomość, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, dekret, decyzja prezydium rady narodowej, spadek, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wojewoda, nieruchomość, decyzja ministra infrastruktury, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, dekret, faktyczna zapłata, decyzja wojewody, decyzja prezydium rady narodowej, prawo własności czasowej, spadek, grunt, plan zagospodarowania, milion złoty, możliwość inwestycyjna, prawo użytkowania wieczystego gruntu, poprzednik prawny powódki, częsty spadek, część spadku, pozwany skarb państwa
Zobacz»

I ACa 1003/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, dekret, szkoda, nieruchomość, wadliwa decyzja administracyjna, grunt, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, dekret, naczelnik urzędu dzielnicowego, szkoda, nieruchomość, ustanowienie prawa, związek przyczynowy, prezydent, wadliwa decyzja administracyjna, grunt, ogólny plan, urząd dzielnicy, odszkodowanie, plan zagospodarowania, uprawnienie byłe, szkoda rzeczywista, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, decyzja o lokalizacji szczegółowej
Zobacz»

I C 738/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, odszkodowanie, prezydium rady, rada narodowa, wojewoda, grunt, decyzja dekretowa, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego, nieruchomość, orzeczenie administracyjne, udział w prawie użytkowania, niezabudowaną nieruchomość, odsetka ustawowa za opóźnienie, odszkodowanie, prezydium rady, rada narodowa, następca prawny dawnych właścicieli, dawny właściciel nieruchomości, wojewoda, grunt, nieruchomość gruntowa, decyzja dekretowa, powierzchnia, ustanowienie prawa, prezydent, szkoda
Zobacz»

I C 1082/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

własność czasowa, dekret, nieruchomość, wadliwa decyzja, odszkodowanie, wojewoda, prezydium rady, szkoda, grunt, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa, decyzja administracyjna, spadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, dekret, nieruchomość, dawna nieruchomość, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego terenu, własność i użytkowanie gruntów, prawo własności czasowej, odszkodowanie, wojewoda, szczegółowe wyliczenie kosztów, prezydium rady, postępowanie w zakresie roszczenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szkoda, grunt, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa, decyzja administracyjna, spadek
Zobacz»

I ACa 113/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, wadliwa decyzja, przedmiotowa nieruchomość, grunt, decyzja administracyjna, dekret, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, wadliwa decyzja, prawa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, nieuchronność wywłaszczenia, grunt, izba, decyzja administracyjna, dekret, postępowanie o stwierdzenie nieważności, własność czasowa gruntu, wojewoda, poprzednik prawny powodów
Zobacz»

I C 1177/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2013

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

własność czasowa, dekret, nieruchomość, odszkodowanie, szkoda, wojewoda, wadliwa decyzja, grunt, prawo użytkowania wieczyste, prezydium rady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, dekret, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, orzeczenie administracyjne, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, szkoda, uprawnienie do przyznania prawa, powierzchnia, wojewoda, wadliwa decyzja, grunt, prawo użytkowania wieczyste, prezydium rady, cena aktualna, ustalanie odszkodowania, decyzja nadzorcza, część nieruchomości
Zobacz»

I ACa 201/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 8 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nieruchomość, odszkodowanie, własność, wojewoda, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, wadliwa decyzja, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, odszkodowanie, własność, wojewoda, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, orzeczenie ministra, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja wojewody, wartość prawa własności, decyzja ministrów, decyzja nadzorcza, decyzja z naruszeniem, prezes urzędu, wadliwa decyzja, własność nieruchomości, obniżenie wartości, decyzja administracyjna, przejęcie, przedmiot prawa użytkowania
Zobacz»

I C 705/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

spadek, własność czasowa, wojewoda, dekret, przedmiotowa nieruchomość, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, szkoda, wydanie decyzji, wadliwa decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • spadek, własność czasowa, częsty spadek, część spadku, akt sprawy, wojewoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, dekret, przedmiotowa nieruchomość, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, szkoda, ilość kondygnacji, ogólny plan zabudowania, ministerstwo robót publicznych, wydanie decyzji, ustanowienie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania, wadliwa decyzja, wywłaszczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Bajak
Data wytworzenia informacji: