Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 361/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-09-27

I ACz 803/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, zażalenie powoda, warszawa, pozew wniesiony do sądu, zasada z urzędu, przedwczesne wydanie postanowienia, minister sprawiedliwości, wydanie postanowienia o odrzuceniu, postanowienie o odrzuceniu pozwu, radca prawny, tożsamość, koszt pomocy prawnej, prokuratoria generalna skarbu państwa, stan sprawy, podstawa sporu, odpis pozwów, skarb państwa kosztów pomocy, rozporządzenie, kompletne stanowisko, postępowanie zasad współżycia
Zobacz»

II Cz 905/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 maja 2013

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, przedmiot rozstrzygnięcia, przedmiot odrzucenia, prawomocny nakaz zapłaty, praktyka sądu, tożsamość roszczenia, zażalenie, strona sprawy, odsetka w wysokości ustawowej, zakres zaskarżania, rodzaj środka zaskarżenia, roszczenie powoda bez zajęcia, tyle przedmiotów, należność z wierzytelnością, konsekwencja zaskarżenia, sprawa poza sporem, odmowa udzielenia sądowej ochrony, środek odwoławczy od postanowienia, oświadczenie o potrąceniu, pełnomocnik powodów
Zobacz»

I ACz 240/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 maja 2015

Data publikacji: 19 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wirus, zakład karny, odrzucenie pozwu, tożsamość sprawy, pełnomocnik powodów, skutek zarażenia, tożsamość, zarażenie powoda, doręczona strona, prokuratoria generalna skarbu państwa, zażalenie, roszczenie zawarte w pozwie, pozew w sprawie, zawisłość sporu, koszt postępowań zażaleniowy, sprecyzowanie roszczenia, tożsamość strony, podstawa sporu, podstawa roszczenia, identyczność
Zobacz»

I ACz 1324/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lipca 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, odrzucenie pozwu, sprawa przed sądem rejonowym, aspekt problemu, zarzut zawisłości sporu, jednakowość, dobra osobiste, zmiana i odrzucenie pozwu, brak tożsamości roszczeń, dochodzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, kwota dochodzonego odszkodowania, podstawa faktyczna żądania powoda, sprawa podstaw faktycznych, żądanie udzielenia ochrony prawnej, rozstrzygnięć konkretnych, problem prawny, przedmiotowe granice, ustalenie tożsamości, podstawa do odrzucenia pozwu, roszczenie w sprawach
Zobacz»

XXIII Gz 1301/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 listopada 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka, zapłata z opóźnieniem, orzeczenie o odrzuceniu, rata płatności, stanowiąca wysokość, wysokość odsetki, odrzucenie pozwu, nakaz zapłaty, zażalenie, data stempla pocztowego, nota odsetkowa, żądanie kwot, wpłacane raty, zaskarżone postanowienie, postępowanie zażaleniowe, wartość skapitalizowanych odsetek, prawomocnie osądzona sprawa, zwrot opłaty, przesłanka odrzucenia pozwu, termin kwot
Zobacz»

V Pa 209/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie zatrudnienia, odrzucenie pozwu, podstawa umowy o pracę, roszczenie finansowe, tożsamość roszczenia, ustalenie istnienia stosunku pracy, wydanie świadectwa pracy, pozew w zakresie żądania, strona sprawy, powództwo w zakresie żądania, kierowca ambulansu, literówka, oddalenie roszczenia, roszczenie powoda bez zajęcia, zakres zmiany orzeczenia, umowa zlecenia, żądanie ustalenia stosunku pracy, przedmiot i podstawa sporu, zatrudnienie do końca, naleganie powoda
Zobacz»

I ACz 176/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, tożsamość roszczenia, wykreślenie hipoteki przymusowej, ocena tożsamości, pozew, księga wieczysta, brak możliwości zaspokojenia, prezes sądu okręgowy, podstawa faktyczna, prokuratoria generalna skarbu państwa, skarga kasacyjna powodów, przywrócenie wpisów, szkoda wynikła z braku, zażalenie, ustanowienie hipoteki przymusowej, tożsamość podmiotowa stron, skarbowe państwo, wyrok sądu apelacyjny, zaniechanie skarbu państwa, sprawa naprawienia
Zobacz»

I ACz 805/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, powaga rzeczy osądzonej, odrzucenie pozwu, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, koszt postępowań zażaleniowy, powodu kosztów, nakład prac, radca prokuratorii generalnej skarbu, sytuacja materialna powoda, zażalenie powoda, bliskość miejsca, wywołane poczucie, opłata taryfowa, budowa węzła, przypadek funkcji, stan zawisłości sprawy, zaistnienie powagi rzeczy, prawo do rozpatrzenia, związek z uszczerbkiem, wojewoda
Zobacz»

I ACz 97/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, tożsamość roszczenia, mąż, zadośćuczynienie, tożsamość strony, negocjacja, gmina miasta, nowy pozew, tożsamość żądania, ugoda, tożsamość podstawy, zażalenie, strona sprawy, podstawa sporu, podstawa faktyczna, nowa okoliczność faktyczna, pozwany, wielokrotne wypowiedzi, magistrat, gmina sprawy
Zobacz»

I ACz 1136/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, czynsz dzierżawny, tożsame żądanie, naliczonym czynszem, zwrot nadpłaconego czynszu, tysiąc złoty, uzupełnienie pozwu, odszkodowanie i zadośćuczynienie, pozew, zażalenie, zawyżony czynsz, żuk, dokument na okoliczność wysokości, roszczenie o wydanie dokumentów, stabilność systemu, tożsame uzasadnienie, rozpoznanie na drodze sądowej, odmienny stan faktyczny sprawy, egzekwowanie od powoda, podstawa prawna sporu
Zobacz»

I C 476/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, konieczność odrzucenia pozwu, pozbawienie wykonalności, wniosek o odrzucenie pozwu, zdolność procesowa, podstawa do odrzucenia pozwu, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, tożsamość roszczenia, strona sprawy, przedmiot leasingu, podstawa sporu, umowa leasingu, sprawa tożsamości, żądanie powódki, zdolność sądowa, postępowanie sądowe w sprawach, zarzut wynikający z umowy, pobawienie wykonalności, łój
Zobacz»

I ACz 720/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowania w oparciu, tożsamość roszczenia, ustawowa odsetka i koszt, dalsza należność, pozwana faktura, odrzucenie pozwu, zaskarżone postanowienie, odmienny stan faktyczny sprawy, prawomocnie osądzona sprawa, faktura vat, odrzucenie pozwu w oparciu, analiza treści pozwu, powaga rzeczy osądzonej, konkretne twierdzenie, wcześniejsza sprawa, słuszność żądania, koszt postępowań zażaleniowy, zapłata łączna, łączna kwota, kwota wynikająca z faktury
Zobacz»

I C 339/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, miasto i gmin, ustalenie nieważności czynności prawnej, czynność prawna ze skutkiem, żądanie odrzucenia pozwu, podstawa sporu, skarb państwa własności nieruchomości, państwowe biuro notarialne, pozwane miasto, podstawa do odrzucenia, tożsamość, żądanie powódki, postępowanie zakończone w sądzie, sprawa sądowa przed sądem, nakazanie złożenia przez stronę, odrzucenia nowe, pierwsze powództwo, odpowiednia norma prawna, powaga rzeczy osądzonej, pozew strony
Zobacz»

VI Gz 205/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, zażalenie, odrzucenie pozwu, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, pierwotne powództwo, koszt postępowań zażaleniowy, brak identyczności, potrącenie udziału własnego, podstawa stosunku podstawowego, uchylenie i odrzucenie pozwu, wymiana opony, weksel, tworzące podstawy, pozwany, merytoryczne rozstrzygnięcie o żądaniach, zobowiązanie wynikłe, nowy pozew, żądanie o ustalenie, stan rzeczy osądzonej
Zobacz»

I ACz 812/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, bankructwo, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, podatek rolny, wójt gmin, poprzedni pozew, sanie, pobrany podatek, żądanie udzielenia ochrony prawnej, sprawa z powództwa powodów, tożsame roszczenie, podstawa odrzucenia pozwu, przyczyna procesowa, pozew przeciwko gminie, granica przedmiotowa powagi rzeczy, zażalenie, tożsamość, prawda powodów, zawisłość sporu
Zobacz»

I ACz 1926/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • do naga, pomieszczenie w zakładzie, tożsamość roszczenia, okręgowy inspektorat służby więziennej, dyrektor okręgowego inspektoratu służby, twierdzenie powodów, bessa, rak, zażalenie, zawisłość sporu, koszt postępowań zażaleniowy, odrzucenie pozwu, inspektorat, naruszenie dobra osobistego powodów, tożsamość strony, areszt śledczy, osadzenie w zakładzie karne, częściowy skutek, przedmiot i podstawa sporu, tożsamość okoliczności faktycznych
Zobacz»

I ACz 1965/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 listopada 2012

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, odmienne role, rola procesowa, opole, odrębne rozpoznanie, prowadzenie sporu w sprawie, zażalenie strony, zmiana poprzez odrzucenie pozwu, wyrok zaoczny częściowy, odrzucenie pozwu i umorzenie, odrzucenie pozwu, odrzucenie pozwu i zasądzenie, trzecia kwota, koszt prac naprawczych, twierdzenie pozwanej spółki, roszczenie wzajemne, kontekst żądania, wzajemna strona, fakt oparcia, kwota cząstkowa
Zobacz»

XXIII Gz 1268/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 listopada 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sygnatura, zawisłość sporu, odrzucenie pozwu, zarządzenie o zwrocie pozwu, odpis pozwów, pozew w sprawie, data wydania rozstrzygnięcia, strona sprawy, zapadłe postanowienie, wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie, data wydania zaskarżonego postanowienia, odpowiedź na sprzeciw, referendarz, moc zarządzenia, zaistniały stan rzeczy, właściwa wysokość, zażalenie, pozwany, odpis nakazów zapłaty, niższa instancja
Zobacz»

II Cz 222/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 20 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocny wyrok sądu apelacyjny, sprawa powodów, podstawa rozważań prawnych, przedmiot zażalenia, ustalenie faktyczne sądu rejonowe, zapłata kwot, odsetki ustawowe, zakresie punktów, stanowisko sądu rejonowego, zażalenie powoda, uchylenie i przekazanie sprawy, maj, wydział cywilny odwoławczy, pozew, postanowienie sądu rejonowego, listopad, powodu kosztów, pozwany koszt, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty
Zobacz»

I ACz 536/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, strona sprawy, akt sądu okręgowego, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tożsamość przedmiotowa i podmiotowa, punkt drugi, data wydania zaskarżonego postanowienia, argumentacja zażalenia, sygnatura, postanowienie o odrzuceniu pozwu, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu okręgowego, pozew o pozbawienie, postanowienie wydane w sprawie, postanowienie sądu okręgowego, brak zarzutu, przesłanka faktyczna i prawna, przesłanka ustawowa, postanowienie sądu rejonowego, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Piwowarun – Kołakowska
Data wytworzenia informacji: