Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 298/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-06

I ACa 477/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 1 października 2013

Data publikacji: 13 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

główny inspektor nadzoru budowlanego, pozwolenie na budowę, nieważność decyzji, projekt budowlany, inwestycja, wojewoda, nieważność pozwolenia, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • kawiarnia, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, robota budowlana, główny inspektor nadzoru budowlanego, prawo budowlane, decyzja powiatowego inspektora nadzoru, pozwolenie na wznowienie robót, pozwolenie na budowę, nieważność decyzji, projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, inwestycja, wojewoda, nieważność pozwolenia, szkoda, sprawa legalności, wojewódzki inspektor nadzoru, decyzja o pozwoleniu, nieważność decyzji kierownika urzędu, decyzja głównego inspektora nadzoru
Zobacz»

I ACa 15/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwolenie na budowę, decyzja wojewody, inwestycja, droga krajowa, szkoda, stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, powiat, siedliska rolnicze, przedawnienie, wydanie decyzji starosty, zabudowa i zagospodarowanie terenu, warunek zabudowy i zagospodarowania, zabudowa zagrodowa, decyzja wojewody, inwestycja, decyzja nadzorcza, droga krajowa, szkoda, przygotowanie realizacji, budowa siedliska, stwierdzenie nieważności decyzji, nieważność decyzji starosty, unieważnienie decyzji, odszkodowanie
Zobacz»

II C 1279/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

inspektor nadzoru budowlanego, pozwolenie, projekt budowlany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • inspektor nadzoru budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, pozwolenie, projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, budynek mieszkalny wielorodzinny, prawo budowlane, pozwolenie na użytkowanie budynku, postępowanie naprawcze, wojewódzki sąd administracyjny, powiat, inwestor, udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zagospodarowanie terenów, użytkowanie budynków mieszkalnych, lokal, wydanie pozwolenia na użytkowanie, odstępstwo od projektu budowlanego, użytkowanie obiektów
Zobacz»

I C 656/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inspektor nadzoru budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, rozbudowa budynków, wentylacja grawitacyjna, funkcjonowanie wentylacji, ściana szczytowa, decyzja starosty, instalacja wentylacyjna, przedmiotowy pawilon, decyzja powiatowego inspektora nadzoru, wentylator elektryczny, decyzja wojewody, odszkodowanie, budynek na posesji, pion wentylacyjny, wentylacja mechaniczna, pozwolenie na budowę, nadbudowa, komin, przewód kominowy
Zobacz»

I ACa 686/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 marca 2013

Data publikacji: 7 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo budowlane, wadliwa decyzja, burmistrz gmin, pozwolenie na budowę, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, istniejący pawilon, decyzja, szkoda, nadzór budowlany, decyzja o pozwoleniu, rażące naruszenie prawa, zabudowa i zagospodarowanie terenu, warunek zabudowy i zagospodarowania, lokalizacja obiektu, pozwolenie na użytkowanie obiektu, dochód z wynajmu, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, decyzja prezydenta, inwestycja, charakter czasowy
Zobacz»

I ACa 1371/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • parking, rozbiórka, inspektor nadzoru budowlanego, decyzja, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki sąd administracyjny, strona powodowa, szkoda, obiekt budowlany, organ administracyjny, decyzja administracyjna, wydanie decyzji, prawo budowlane, prawo w stopniu, pozwolenie na budowę, strona czynnego udziału, zapadła decyzja, związek przyczynowy, giełda samochodowa, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Zobacz»

I ACa 1668/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 1 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, pozwolenie na budowę, szkoda, miejsce parkingowe, inwestycja, mieszkanie, rozbiórka, burmistrz miasta, zaświadczenie o samodzielności lokali, cena, legalizacja, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wydanie zaświadczenia o samodzielności, umowa sprzedaży, wartość, nieruchomość, teren zielony, gmina, zabudowa i zagospodarowanie terenu, warunek zabudowy i zagospodarowania
Zobacz»

I ACa 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie komunalizacyjne, decyzję komunalizacyjną, orzeczenie nacjonalizacyjne, nieruchomość, mienie skarbu państwa, decyzja wojewody, powiat, własność państwa, nieważność, związek przyczynowy pomiędzy wydaniem, nieważność orzeczenia, księga wieczysta, komunalizacja, szkoda, moc prawa, przymusowy zarząd państwowy, następca prawny byłych właścicieli, decyzja nadzorcza, istnienie związku przyczynowego, reformująca administracja
Zobacz»

II C 609/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 5 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, odszkodowanie, orzeczenie ministra, decyzja wojewody, szkoda, decyzja ministrów, decyzja uwłaszczeniowa, prezes urzędu, decyzja z naruszeniem, decyzja administracyjna, warszawa, decyzja nacjonalizacyjna, prawo użytkowania wieczyste, wartość prawa własności, przejęcie, nieważność, powierzchnia, własność państwa, utrata prawa własności, utracone korzyści
Zobacz»

I ACa 676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja uwłaszczeniowa, źródło szkody, wojewoda, minister handlu wewnętrznego, decyzja nadzorcza, decyzja nacjonalizacyjna, wadliwa decyzja, własność, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, uwłaszczenie, zatwierdzenie protokołów, stwierdzająca nieważność decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, decyzja administracyjna, odszkodowanie, przedsiębiorstwo, decyzja ministrów, prawowity właściciel, minister gospodarki
Zobacz»

I ACa 976/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, plac składowy, nakaz rozbiórki, samowola budowlana, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, łupek, płyta betonowa, przepis prawa budowlanego, decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, główny inspektor nadzoru budowlanego, uprawa polowa, utwardzenie placów, plac manewrowy, bezprawna decyzja, nieważna decyzja, decyzja głównego inspektora nadzoru, obiekt, nieważność, szkoda
Zobacz»

I C 967/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzję komunalizacyjną, decyzja wojewody, komunalizacja, przedmiotowa nieruchomość, państwowy fundusz, minister spraw wewnętrznych i administracji, szkoda, wadliwa decyzja, odszkodowanie, decyzja administracyjna, ustawa o samorządzie terytorialnym, decyzja nadzorcza, skarb państwa, nieodwracalny skutek prawny, prawa decyzja, mienie ogólnonarodowe, nabycie przez gminę, utrata prawa własności nieruchomości, wprowadzające ustawy, jednostka
Zobacz»

I ACa 976/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • urząd mieszkalnictwa i rozwoju, rozwój miasta, odszkodowanie, wojewoda, komisja odwoławcza, wywłaszczenie nieruchomości, decyzja prezesa urzędu mieszkalnictwa, minister infrastruktury, prezydium rady, minister spraw wewnętrzny, decyzję wywłaszczeniową, miasto z dniem, nieważność decyzji, rada narodowa, wejście w życie konstytucji, decyzja komisji, budynek pensjonatu, parcela, wadliwa decyzja, skarb państwa
Zobacz»

I C 308/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 11 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, decyzja wojewody, nieważność decyzji, decyzja administracyjna, gospodarstwo rolne, szkoda na skutek wydania, obywatelstwo polskie, teren w miastach, gospodarka terenami, własność nieruchomości, skutek wydania decyzji, przejęcie, decyzja z dni, odszkodowanie, cena aktualna, miasto i osiedle, decyzja naczelnika gminy, wydanie przez naczelnika, pozwany skarb państwa, strzecha
Zobacz»

I C 353/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 grudnia 2019

Data publikacji: 21 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wieś, decyzję komunalizacyjną, komunalizacja, dekret, decyzja wojewody, minister spraw wewnętrznych i administracji, przeprowadzenie reformy rolnej, park, nieodwracalny skutek prawny, majątek ziemski, nabycie przez gminę, obciążenia prawne, ministerstwo rolnictwa i gospodarki, teren przydomowy, grunt skarbu państwa, zwrot przedmiotowej nieruchomości, własność, teren leśny, stwierdzenie nieważności decyzji, decyzja ministrów
Zobacz»

V ACa 304/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tabela likwidacyjna, likwidacyjna wieś, rozpoznanie wniosku dekretowego, dekret, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja wojewody, dawna nieruchomość, wadliwa decyzja, szkoda, wydanie przez wojewodę, minister infrastruktury, prawo własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, decyzja z naruszeniem, dawny właściciel, rozdysponowanie, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, wydanie z naruszeniem, możliwość ustanowienia prawa
Zobacz»

I C 730/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 marca 2015

Data publikacji: 2 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja naczelnika gminy, odszkodowanie, wydanie decyzji, starosta, stwierdzenie nabycia spadku, decyzja wojewody, pozwany skarb państwa, stan nieruchomości, teren w miastach, gospodarka terenami, szkoda, bezprawne przejęcie, wycena, nieważność, utrata nieruchomości, miasto i osiedle, prawa własność nieruchomości, prokuratoria generalna skarbu państwa, część nieruchomości, reprezentujący skarb państwa
Zobacz»

I ACa 843/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 lutego 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, decyzja nadzorcza, decyzja burmistrza, ustalenie warunków zabudowy, nieważność decyzji, burmistrz gminy i miasta, warunek zabudowy i zagospodarowania, wojewoda, kawiarnia z salą bankietową, pozwolenie na budowę, termin przedawnienia, zabudowa i zagospodarowanie terenu, przedawnienie roszczeń, dochodzenie roszczenia, wydanie decyzji, nieważność decyzji starosty, pozwany powiat, pozwolenie na budowę budynków, stwierdzająca nieważność, prawo podmiotowe
Zobacz»

I ACa 230/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 lipca 2019

Data publikacji: 16 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, decyzja nadzorcza, przepis kodeksu cywilnego, odszkodowanie, utracony pożytek, utracone korzyści, decyzja administracyjna, wejście w życie konstytucji, szkoda, decyzja, zarzut przedawnienia, cyfryzacja, konstytucja rp, decyzja nieważna, letni okres przedawnienia roszczenia, rzeczywista szkoda, ostateczna decyzja, uchwała pełnego składu, roszczenie powódki, władza publiczna
Zobacz»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja wojewody, prawo użytkowania wieczyste, wniosek dekretowy, przyznanie prawa własności czasowej, minister rozwoju, dekret, grunt, decyzja ministra infrastruktury, decyzja administracyjna, uzasadnienie decyzji ministra, decyzja prezydenta, powodowa spółka prawa, nieważność orzeczenia administracyjnego, szkoda, odszkodowanie, nieodpłatne nabycie budynku, orzeczenie administracyjne prezydenta, wadliwa decyzja, siedziba
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Fronczyk
Data wytworzenia informacji: