Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 230/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-11-30

VI GC 1311/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 30 stycznia 2019

Data publikacji: 18 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, windykacja, umowa cesji, skutek prawny oświadczenia woli, wpływ błędów, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, cedent, pozwany, windykacja, dłużnik, wniesienie sprzeciwu od nakazu, umowa cesji, koszt postępowania sądowego, sprzeciw od nakazu zapłaty, skutek prawny oświadczenia woli, odrębna działalność gospodarcza, wpływ błędów, powaga rzeczy osądzonej, korespondencję mailową, przelew, obsługa wierzytelności, siedziba, dłużniczka, zleceniodawca
Zobacz»

I C 563/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu, przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, pożyczka, czynność prawna, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu, przelew wierzytelności, rozporządzający skutek, istnienie pisma, cesja wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, pożyczka, czynność prawna, oświadczenie, legitymacja czynna powodów, uwierzytelniony wyciąg, myśliwiec, przedmiotowa wierzytelność w drodze, ujawnianie treści, wierzyciel, wzięcie pożyczki, opłata rejestracyjna, następstwo prawne powoda, zasada dowodzenia faktów, umowa z powodami
Zobacz»

I C 683/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 5 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

oświadczenie woli, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, dłużnik wierzytelności, oświadczenie woli, bank, wyrażenie zgody na cesję, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, zgoda na przelew wierzytelności, klauzula, cesjonariusz, znaczenie oświadczenia, zbycie wierzytelności, pismo, zgoda inwestora, kraśnik, zgoda dłużnika, pozwana gmina, komornik sądowy, wyrazić zgodę, nakaz zapłaty
Zobacz»

IX Ca 575/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, umowa cesji, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, umowa cesji, cesja wierzytelności, grzybek, postępowanie uproszczone, uzasadniona wątpliwość, pozwany, kredyt konsumencki, pozew, twierdzenie powodów, załącznik do umowy przelewu, sprawa na posiedzenie niejawne, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, wydanie wyroku zaocznego, nabycie wierzytelności, trafny zarzut naruszenia, umowa ramowa, udowodnienie
Zobacz»

VIII C 2863/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa cesji, przelew wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, umowa pożyczki, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, umowa cesji, przelew wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, pierwotny wierzyciel, twierdzenie faktyczne, wyciąg z księgi, określona wierzytelność, glosa do uchwały, kodeks cywilny, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, artykuł, umowa ramowa, dokument prywatny
Zobacz»

XI C 1332/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, projekt umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, program typów, platforma internetowa, wartość liczbowa, dowód osobisty, legitymacja procesowa czynna, wydruk, płyta, nabycie wierzytelności, treść załączników, sprawa strony powodowej, kwota pożyczki, projekt umowy, osoba dłużnika, moc umów cesji, pozwana umowa pożyczki, prowizja
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kapitał, umowa przelewu wierzytelności, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa, kredyt konsumencki, spłata pożyczki, zindywidualizowanie, odsetka
Zobacz»

I C 968/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 19 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa pożyczki, umowa cesji, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa pożyczki, umowa cesji, zawiadomienie o cesji wierzytelności, przelew wierzytelności, ramowe umowy, umowa cesji wierzytelności, indywidualne warunki, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, pozwany, warunek umowy pożyczki, strona faktyczna, powódź, fakt prawotwórczy, przejście wierzytelności, uzasadniona wątpliwość, przedmiot dowodów, uiszczenie ceny, poprzedni wierzyciel, roszczenie
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przelewu, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zawiadomienie o cesji, umowa przelewu, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 1195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cedent, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, jasło, umowa pożyczki pieniężnej, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, imieniu funduszy, wyciąg z księgi rachunkowej, rejestr funduszy inwestycyjnych, załącznik do umowy cesji, zbywca, przejście wierzytelności, siedziba
Zobacz»

I C 223/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa pożyczki pieniężnej, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, imieniu funduszy, przeniesienie wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, jasło, rejestr funduszy inwestycyjnych, załącznik do umowy cesji, zbywca, wyciąg z rejestru funduszy
Zobacz»

II Ca 406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, umowa pożyczki, załącznik, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, rata, przedmiot umowy przelewu, pozwany, numer, poprzednik prawny, umowa cesji wierzytelności, pozew, koszt zastępstwa adwokackiego, przedmiot umowy cesji, przedstawiona umowa, podstawa stosunku prawnego
Zobacz»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przelewu, przelew wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, wierzytelność przyszła, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, upływ terminu przedawnienia, umowa przelewu, wydruk komputerowy, data zawarcia umowy ramowej, przelew praw z umowy, przelew wierzytelności, dokonanie przelewu, wyrok zaoczny, odpowiednie oznaczenie, pożyczkodawca, oświadczenie o dokonaniu, konsument, roszczenie, pozwany, umowa cesji
Zobacz»

VIII C 1007/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, umowa przelewu, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, umowa o przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, komentarz, kodeks cywilny, nadzieja, artykuł
Zobacz»

VIII C 1943/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, umowa przelewu, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, kodeks cywilny, nadzieja
Zobacz»

VIII C 2453/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa, powstanie
Zobacz»

I C 837/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 29 listopada 2018

Data publikacji: 12 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • skuteczność nabycia, dokonanie cesji praw, umowa przelewu wierzytelności, oświadczenie o dokonaniu, umowa pożyczki, kserokopia umowy przelewu, strona czynności prawna, cesja wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, pożyczkodawca, koszt pożyczki, zawiadomienie o wypowiedzeniu, podstawa dla przyjęcia, zbywca, sporna wierzytelność, oświadczenie, wierzyciel, dochodzona wierzytelność, wydruk, cedent
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cedent, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, pożyczka, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, zamiar strony, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji, uprawdopodobnienie za pomocą
Zobacz»

VIII C 2092/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kapitał pożyczki, glosa do uchwały, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, niespłacony kapitał, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, kodeks, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, dzień cesji
Zobacz»

VIII C 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 4 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przelew wierzytelności, umowa przelewu, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, pożyczkodawca, dokonanie cesji, umowa o przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa, powstanie, brak zwłoki, cesjonariusz
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Piwowarun – Kołakowska
Data wytworzenia informacji: