Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII ACa 863/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-10-13

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, pozwany, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane, zgoda wykonawcy, kara umowna za opóźnienie
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik, kara umowna za odstąpienie
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, budowa, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona, oświadczenie
Zobacz»

XIII Ga 877/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, zwłoka, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej, gotowy projekt
Zobacz»

VI ACa 502/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 29 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przedmiot umowy, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, odstąpienie od umowy, opóźnienie, pozwany, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 140/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, decyzja środowiskowa, opóźnienie, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie dokumentacji, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, powodu kara, przedmiot umowy, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji przedmiotu umowy, wykonanie dokumentacji, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, wykonanie umowy, pozwolenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia
Zobacz»

I AGa 214/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 6 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie umowy, dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, wykonanie zobowiązania, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, gmina, miarkowanie kary umownej, zmniejszenie kary umownej, wykonanie umowy, dokumentacja projektowa, ocena rażącego wygórowania kary, pozwolenie na budowę, wykonanie zobowiązania, wójt, zastrzeżenie kary umownej, kanalizacja, wierzyciel na zasadach ogólnych, środowiskowe uwarunkowanie, zapłata kary, szkoda, zwłoka, mieszkaniec, wysokość kary umowna, wniosek o wydanie decyzji
Zobacz»

V GC 136/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2018

Data publikacji: 9 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, lokalizacja inwestycji, nienależyte wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, lokalizacja inwestycji, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wiejski ośrodek zdrowia, ustalenie lokalizacji inwestycji, branża, powódkę kary, zobowiązanie niepieniężne, złożenie wniosku o pozwolenie, kara umowa, umowa, przedmiar robót i specyfikacja, kosztorys, pozwana gmina, starosta
Zobacz»

IX GC 86/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, pozwolenie na budowę, lokalizacja inwestycji celu publicznego, opóźnienie, uzyskanie decyzji, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwany, transformator, pozwolenie na budowę, lokalizacja inwestycji celu publicznego, oświadczenie o prawie, odpis pisma, robota budowlana, opóźnienie, miarkowanie kary, naliczona kara umowna, uzyskanie decyzji, zamiar wykonania robót, zgłoszenie zamiaru, harmonogram, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, prace projektowe, ustalenie lokalizacji
Zobacz»

X GC 837/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 10 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, lokalizacja inwestycji celu publicznego, wykonanie przedmiotu umowy, zbiornik, pozwolenie na budowę, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, decyzja i pozwolenie, pozwany, nadleśniczy nadleśnictwa, lokalizacja inwestycji celu publicznego, odbiór usługi, wykonanie przedmiotu umowy, pozwolenie wodnoprawne, końcowy protokół odbioru, ustalenie lokalizacji inwestycji celu, zbiornik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, zwłoka, dzieło, miarkowanie kary umownej, operat wodnoprawny, przekroczenie terminów, zamówienie publiczne, niezbędne decyzje
Zobacz»

VI ACa 1008/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, projekt, zwłoka, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania, budowa, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

VIII GC 143/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 27 października 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inwestor, nienależyte wykonanie zobowiązania, generalny wykonawca, roboty elektryczne, pozwany, całość inwestycji do odbioru, podwykonawca, sufit, gwarancja jakości, montaż lampy, obiekt do odbioru, faktura końcowa, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, odebranie robót, data umowna, przedstawienie całości, możliwość montażu, inwestycja
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie, wypadek odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz»

II Ca 239/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 14 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, potrącenie, dłużnik, powodu wzajemnego, nienależyte wykonanie zobowiązania, powództwo wzajemne, umocowanie, żądanie kary umownej, skuteczne odstąpienie od umowy, prawa wykonawcy, wykonanie umowy, wykonanie dzieła, powzięcie woli, obowiązek zapłaty kary umownej, termin odpowiedni, przejawienie, pozwany, odpowiedzialność, praca rozbiórkowa
Zobacz»

V ACa 780/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, inwestycja, pozwany, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, uzyskanie pozwolenia, uzyskanie decyzji, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, uzyskanie pozwolenia, ponadnormatywny opad, uzyskanie decyzji, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa
Zobacz»

I ACa 1293/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, odstąpienie od umowy, pozwany, zwłoka, budowa, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki, wykonanie przedmiotu umowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szanciło,  Jan Szachułowicz ,  Dorota Wybraniec
Data wytworzenia informacji: