Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 834/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2016-09-27

VI ACa 1008/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, realizacja przedmiotu umowy, zwłoka, pozwany, strop, wartość przedmiotu umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki
Zobacz»

V ACa 937/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, pozwany, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, budynek, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, obiekt, pozwany, potrącenie, dokonanie miarkowania kary umownej, przekazanie terenu budowy, wzajemna wierzytelność, niespełnione świadczenie, termoizolacja, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, wierzytelność powódki, kwota kosztorysowa, wartość robót, kosztorys, skuteczne potrącenie, zwłoka dłużnika
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, przedmiot umowy, realizacja robót, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, wartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, wartość
Zobacz»

V ACa 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, umowa o roboty budowlane, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, przedmiot umowy, zobowiązanie niepieniężne, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pozwany, budowa, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, robota budowlana, pozwany, opóźnienie, budowa, zwłoka, wykonanie roboty, strop
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót
Zobacz»

I ACa 1573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, potrącenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, budowa, wartość umowy, umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inwestor, potrącenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, zleceniodawca, kosztorysowa wartość prac, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, budowa, faktura, odsetka, usługa transportowa, wartość umowy, umówione wynagrodzenie, protokół obmiaru robót, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, jednostronny protokół odbioru, praca wykonana przez wykonawcę, wynajem pomieszczenia
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

V GC 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, umowa o roboty budowlane, budowa, przedmiot umowy, zwłoka, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, krawężnik, strona powodowa, protokół elektroniczny, umowa o roboty budowlane, awaria, prace brukarskie, budowa, wykonanie przedmiotu umowy, dziennik budowy, przedmiot umowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, na mokro, miarkowanie kary, wytwórnia mas bitumicznych, wyka, potrącenie, dłużnik, nawierzchnia
Zobacz»

X GC 49/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, umowa o roboty budowlane, termin, potrącenie, przedmiot umowy, zapłata kary, realizacja przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, realizacja przedmiotu, jednostkowe zamówienie
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zwłoka, potrącenie, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, wartość umowna, pozwany, zapłata kary umowna, dodatkowy termin, wartość przedmiotu umowy, pismo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, pismo, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, rejonowy gdańsk, płatność zaległa
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, budowa, pozwany, zwłoka, zapłata kary, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz»

I C 415/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pozwany, opóźnienie, umowa o roboty budowlane, budowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, parter, elewacja budynku, dzień opóźnienia
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, dodatkowy termin, zwłoka, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, dodatkowy termin, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, zapłata kary umowna, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar
Zobacz»

I AGa 80/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 listopada 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, realizacja robót, opóźnienie, zwłoka, przedmiot umowy, pozwany, termin, wykonanie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, realizacja robót, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, zwłoka, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, termin, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty
Zobacz»

I ACa 675/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, opóźnienie, potrącenie, wierzytelność, przedmiot umowy, termin, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, projektant, opóźnienie, harmonogram, potrącenie, wierzytelność, dokumentacja projektowa, upadłość, okno, projekt, pozwana gmina, przedmiot umowy, inwestor, zmiana terminów, termin, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja sufitu, pozwany, przedszkole
Zobacz»

I ACa 305/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, odstąpienie od umowy, potrącenie, wykonanie roboty, pozwany, wartość umowna, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwana spółka, opóźnienie, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, pozwany, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, częściowe odstąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Migała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Łochowski,  Małgorzata Borkowska
Data wytworzenia informacji: