Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1423/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-05-23

I ACa 982/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 listopada 2012

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, najemca, umowa najmu, pozwany, dokument poręczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, prawo dewizowe, przejęcie poręczenia, poręczyciel, strona powodowa, najemca, poręczenie za dług, oświadczenie woli o przejęciu, umowa najmu, pozwany, odpowiedzialność poręczycieli, treść umowy poręczenia, aneks, przejęcie długu, roku strony, skutek prawny oświadczenia woli, dokument poręczenia, miejsce poręczyciela, zawarcie umowy poręczenia, ustawa prawa
Zobacz»

I ACa 632/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, pozwany szpital, dostawca, wierzytelność, poręka, ustawa o zakładach opieki, strona powodowa, zaspokojony wierzyciel, poręczyciel, zakład opieki zdrowotnej, pozwany, zmiana wierzyciela, faktura, powodowa spółka, poręczone zobowiązanie, dłużnik, umowa dostawy, zgodność umowy, zawarcie umowy poręczenia, przelew wierzytelności
Zobacz»

I ACa 973/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 stycznia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, wierzytelność, poręczyciel, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, dostawca, publiczny zakład opieki zdrowotnej, czynność prawna, przelew wierzytelności, zobowiązanie, zawarcie umowy poręczenia, ustawa o zakładach opieki, pozorność, zgoda osoby trzeciej, zawarta umowa poręczenia, dłużnik, potrącenie prowizji, dokonana zapłata, należność
Zobacz»

I ACa 1575/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, dostawca, wierzytelność, pozwany szpital, poręczyciel, działalność lecznicza, ustawa o działalności, zakład opieki zdrowotnej, ustawa o zakładach opieki, czynność prawna, umowa przelewu wierzytelności, limit poręczeń, zaspokojony wierzyciel, zgoda osoby trzeciej, pozwany, zobowiązanie, dług, dłużnik, obrót wierzytelności
Zobacz»

I ACa 236/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, dług przyszły, poręczyciel, pozwany, dłużnik główny, sprzedaż węgla, interwenient uboczny, umowa ramowa, pieczęć, węgiel kamienny, wysokość poręczenia, koszt procesu odwoławczego, badanie dokumentów, dostawa węgla, wniosek o przypozwanie, nagranie z rozprawy, zgodność kserokopii, skutek prawny oświadczenia woli, treść umowy, treść czynności prawna
Zobacz»

I ACa 1304/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, wierzytelność, pozwany, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, pozwany szpital, zmiana wierzyciela, działalność lecznicza, powodowa spółka, poręczyciel, dostawca, zakaz, zakład opieki zdrowotnej, wierzytelność, pozwany, zawarta umowa poręczenia, zobowiązanie, spółka, cofnięcie pozwu, ustawa o działalności, cofnięcie powództwa, sporna umowa, czynności prawne, dotychczasowy wierzyciel
Zobacz»

I ACa 245/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, wierzytelność, poręczyciel, górna granica, czynność prawna, zobowiązanie szpitala, dostawca, pozwany szpital, zakład opieki zdrowotnej, przyszłe zobowiązanie, umowa zawarta przez powódkę, pozwany, pozorność, zawarcie umowy poręczenia, przelew wierzytelności, poręczone zobowiązanie, obrót wierzytelności, zarządzanie płynnością, umowa dostawy
Zobacz»

III Ca 1199/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, czynność prawna, działalność lecznicza, zawarcie umowy poręczenia, ustawa o zakładach opieki, zakład opieki zdrowotnej, wierzytelność, zgoda osoby trzeciej, dłużnik, ustawa o działalności, zaspokojony wierzyciel, zobowiązanie, dostawca, zarządzanie płynnością, pozorność, zadłużenie szpitali, pozwany szpital, nieważność umowy poręczenia, umowny zakaz
Zobacz»

I ACa 1572/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 12 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, działalność lecznicza, należność główna, poręczyciel, strona umowy poręczenia, wierzytelność, publiczny zakład opieki zdrowotnej, pozwany, czynność prawna, data zawarcia umowy poręczenia, poręczenie bez zgody, dłużnik, zawieranie umowy cesji, pierwotny wierzyciel, powstanie należności, zakaz zawierania umowy, poręczone zobowiązanie, szpital, subrogacja ustawowa
Zobacz»

V ACa 1008/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 28 maja 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, ustalenie nieważności umowy poręczenia, poręczyciel, pełnomocnik z urzędu, pożyczka, nieważność, małżonek, czynność nieważna, ugoda sądowa, zaskarżona umowa, tytuł wykonawczy, współmałżonek, poręczenie długu, zgoda męża, majątek odrębny powódki, interes prawny w wytoczenia, wykonalność ugody, niepewność, koszt w postępowaniu odwoławczym, postępowanie zażaleniowe przed sądem
Zobacz»

VIII GC 63/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, współpraca w zakresie obsługi, obsługa wierzytelności, wierzytelność i udzielanie poręczeń, zmiana wierzyciela, pozwany, informacja o spłacie zobowiązań, dokonana zapłata, pisemna umowa o współpracy, niewymagalne zobowiązanie, nota odsetkowa, potrącenie prowizji, artykuł medyczny, spółka należności, dowód odbioru, sprzedaż artykułów, zobowiązanie podmiotów, dłużnik
Zobacz»

I ACa 352/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 października 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, umowa dostawy, zakład opieki zdrowotnej, ustawa o zakładach opieki, zmiana wierzyciela, pierwsze powództwo, wierzytelność, zaspokojony wierzyciel, ustalenie bezskuteczności czynności prawnej, zawieranie umowy poręczenia, strona powodowa, przelew wierzytelności, rozpoznanie powództwa, sprawa gospodarcza, poręka, dotychczasowy wierzyciel, dostawca, szpital, nieważność, nakaz zapłaty
Zobacz»

I ACa 1503/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 maja 2014

Data publikacji: 1 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, działalność lecznicza, ustawa o zakładach opieki, ustawa o działalności, wierzytelność i udzielanie poręczeń, wierzytelność, zakład opieki zdrowotnej, współpraca w zakresie obsługi, obsługa wierzytelności, umowa ramowa, faktura vat, pozwany szpital, towar, gaz medyczny, umowa o współpracy, przelew wierzytelności, czynność prawna, poręczyciel, dłużnik
Zobacz»

I ACa 1234/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • zmiana wierzyciela, umowa poręczenia, poręczyciel, wierzytelność, wartość kwot, górna granica odpowiedzialności, zakład opieki zdrowotnej, dług przyszły, działalność lecznicza, wierzytelność i udzielanie poręczeń, niewymagalne zobowiązanie, umowa o współpracy, obsługa wierzytelności, przyszłe zobowiązanie, kwota poręczenia, pozwany, współpraca w zakresie obsługi, dostawa i usługa, przelew, czynność prawna
Zobacz»

II Ca 739/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 13 grudnia 2012

Data publikacji: 6 maja 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, poręczyciel, kamienna góra, pozwany, pożyczka, strona powodowa, czynność prawna, obrót cywilny, oświadczenie poręczyciela, zasady współżycia społecznego, autentyczność podpisów, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, zaciągnięte zobowiązanie, złożenie podpisów, treść oświadczenia woli, słuch, rubrykach oświadczenia, solidarne poręczenie, sprzeczność z zasadami współżycia
Zobacz»

III Ca 194/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 lipca 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, dostawca, wierzytelność, zakład opieki zdrowotnej, czynność prawna, pozwane centrum, wierzytelność i udzielanie poręczeń, działalność lecznicza, zawarcie umowy poręczenia, obsługa wierzytelności, ustawa o zakładach opieki, umowa o współpracy, zobowiązanie, pozwany, współpraca w zakresie obsługi, pozorność, dług, dłużnik, należność
Zobacz»

III Ca 1489/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, nieważność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, zawarcie umowy poręczenia, działalność lecznicza, zakład opieki zdrowotnej, czynność prawna, wierzytelność, zgoda osoby trzeciej, nieważność, faktura, brak zgody, wymóg zgody, umowa przelewu, dłużnik, zakaz przelewu wierzytelności, pozwany, zestawienie płatności, usta, zgoda organu założycielskiego, pełnomocnik w stawce minimalnej
Zobacz»

I ACa 968/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 13 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, wierzytelność, poręczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, strona powodowa, zmiana wierzyciela, wierzytelność, poręczyciel, działalność lecznicza, potrącenie, ustawa o działalności, dług strony, zgoda dłużnika, zawarcie umowy poręczenia, zgoda podmiotu, cofnięcie pozwu, zaspokojony wierzyciel, zarzut pozorności umów poręczenia, postępowanie o kwotę, spłata zobowiązania, ustawa o zakładach opieki, pozwany, przelew wierzytelności
Zobacz»

XV C 204/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 31 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, spółka, pozwany, wezwanie, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, spółka komandytowo-akcyjna, ustanowienie hipoteki kaucyjnej, ugoda, dług przyszły, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, przyszły dłużnik, poręczyciel, spółka, pocztowy dowód, pozwany, hipoteka kaucyjna na nieruchomości, strona umowy poręczenia, komplementariusz, oryginał faktury, legitymacja czynna powódki, wierzyciel, wezwanie, wierzytelność, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

XII Ga 635/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

poręczyciel, umowa poręczenia, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, wierzytelność, działalność lecznicza, pozorność, ustawa o działalności, zakład opieki zdrowotnej, ustawa o zakładach opieki, przenoszenie wierzytelności, zakaz przenoszenia, prowizja, strona powodowa, czynność prawna, zamówienie publiczne, zgoda organu, wierzytelność szpitala, wierzyciel zakładów, dłużnik główny, przeniesienie wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Rybicka-Pakuła,  Ewa Trybulska-Skoczelas ,  Roman Dziczek
Data wytworzenia informacji: