Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 181/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2015-07-23

VIII Gz 132/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 5 lipca 2018

Data publikacji: 27 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zaskarżone zarządzenie, brak formalny wniosku, rygor zwrotu wniosku, zażalenie wnioskodawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zaskarżone zarządzenie, brak formalny wniosku, biuro księgowe, dłużnik, wniosek o ogłoszenie upadłości, zakreślony termin, prawo upadłościowe, pismo z dna, podmiot zewnętrzny, zastaw, księgi rachunkowe, ustawa prawa, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, rygor zwrotu wniosku, zażalenie wnioskodawcy, uzupełnienie braków formalnych wniosku, dokument, charakter merytoryczny, sprawa dalszego biegu, pismo wnioskodawcy
Zobacz»

II Cz 700/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 listopada 2015

Data publikacji: 15 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zwrot wniosku, brak formalny wniosku, zarządzenie, oświadczenie o odrzuceniu spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zwrot wniosku, brak formalny wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, jedyna decyzja, właściwość do sądu rejonowego, ponowne przekazanie, wezwanie do uzupełnienia braków, krzyk, zarządzenie, zatwierdzenie uchylenia, odpowiedź na wezwanie, wydanie zarządzenia o zwrocie, terminie oświadczeń, sprawa do sądu rejonowego, zarządzenie o zwrocie wniosku, oświadczenie o odrzuceniu spadku, wyznaczony termin, stanowiąca odpowiedź, przekazanie sprawy do sądu, wnioskodawczyni
Zobacz»

II Cz 458/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 22 maja 2013

Data publikacji: 27 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, wnioskodawca, zaskarżone zarządzenie, rygor zwrotu wniosku, odpis wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • brak formalny wniosku, wnioskodawczyni, uzupełnienie braków formalnych wniosku, czytelne podpisanie wniosku, wnioskodawca, zaskarżone zarządzenie, podstawa do zwrotu wniosku, konieczność uzupełnienia, wnioskodawca do uzupełnienia braków, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, wezwanie pod rygorem zwrotu, zapisek urzędowy, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, rygor zwrotu wniosku, czytelny podpis, dzień doręczenia wezwania, odpis wniosku, wezwanie do uzupełnienia, procedowanie w zakresie uzupełnienia, uczestnictwo gmin
Zobacz»

III Cz 1298/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 6 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, rygor zwrotu wniosku, wnioskodawca braku, zwrócenie pisma, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • brak formalny wniosku, przepisany termin, wydanie dziecka, termin tygodniowy, istnienie braku, wezwanie pod rygorem zwrotu, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, rygor zwrotu wniosku, dołączenie odpisu, dzień doręczenia wezwania, wnioskodawca braku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, zwrócenie pisma, orzeczenie wydane przez sąd, terminu braków, zarządzenie, odpis orzeczenia, prawidłowy bieg, wymagany dokument, władza rodzicielska
Zobacz»

II Cz 333/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odpis wniosku, rygor zwrotu wniosku, brak formalny wniosku, usunięcie braków formalnych, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja świadczenia niepieniężnego, odpis wniosku, doręczona wnioskodawczyni, kolejne zarządzenie, rygor zwrotu wniosku, dołączenie odpisu, wnioskodawczyni z dniem, wierzycielka, brak formalny wniosku, dzień pod rygorem, nowy wniosek, usunięcie braków formalnych, zaskarżone zarządzenie, przeszkoda w nadaniu, rygorystyczne podejście, dołączenie załączników, termin wnioskodawczyni, komornik zwrotu, droga do sądu
Zobacz»

I ACz 1022/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

odpis wniosku, usunięcie braków formalnych wniosku, rygor zwrotu wniosku, uchylenie zaskarżonego zarządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • odpis wniosku, pełnomocnik wnioskodawczyni, trzeci kodeks, nowa treść, przeprowadzenie rozprawy, uznanie wyroku sądu zagranicznego, podstawa prawna zarządzenia, organ państwa obcego, wymagany udział, rozprawa z udziałem, kodeks postępowania cywilnego, orzeczenie sądu państwa obcego, uznanie orzeczenia sądu, braki drugie, usunięcie braków formalnych wniosku, odpis pełnomocnictwa, rygor zwrotu wniosku, zaskarżone zażalenie, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, stan braku
Zobacz»

II Cz 734/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 2 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, wnioskodawca, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • brak formalny wniosku, przewodniczący w sądzie rejonowym, przesyłka, uzupełnienie braków formalnych wniosku, adresat, wezwanie do uzupełnienia braków, awizo, wnioskodawca, zaskarżone zarządzenie, zakres numerów, warunek formalny, uiszczenie opłaty od wniosku, wniosek o uregulowanie, bezskuteczny upływ, wnioskodawca do uzupełnienia braków, adnotacja doręczyciela, ustalenie kontaktów, uregulowanie kontaktów, umieszczenie zawiadomienia, czynność zawiadomienia
Zobacz»

I ACz 1514/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pismo, usunięcie braków formalnych wniosku, odpis, rygor zwrotu wniosku, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • pismo z dni, zwrot skargi o wznowienie, odpis pisma, pismo, termin tygodniowy, przewodniczący w sądzie okręgowy, poznanie, usunięcie braków formalnych wniosku, wznowienie postępowania w sprawach, odpis, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, uzupełnienie braków formalnych pisma, przyczyna wznowienia, rygor zwrotu wniosku, brak formalny skargi, terminu braków, zwrot pisma, zaskarżone zarządzenie, zakończony wyrok, ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Zobacz»

IV Cz 550/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 28 września 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, wnioskodawca, zażalenie, zarządzenie, rygor zwrotu wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • brak formalny wniosku, dział spadków, wskazanie wartości, wnioskodawca, wstępne postępowanie, faza wstępna, obowiązek działania sądu, określenie rzeczy, proponowany sposób podziału, wnioskodawca od obowiązku, określenie składu, zażalenie, spłata pieniężna, podział spadku, zarządzenie, ustalenie składu i wartości, skład i wartość spadku, składnik masy spadkowej, rygor zwrotu wniosku, wartość masy spadkowej
Zobacz»

VIII Gz 117/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 1 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, wnioskodawca, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • brak formalny wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, wnioskodawca, wniosek o wyznaczenie, termin sądowy, prawo upadłościowe i naprawcze, pełnomocnik wnioskodawcy, wydłużenie terminu do uzupełnienia, bezskuteczny upływ terminów, zaskarżone zarządzenie, odpowiedź na wezwanie, miejsce pobytu dłużnika, elementarne normy, przeprowadzenie instancyjnej kontroli, kontrola prawidłowości zaskarżonego orzeczenia, instancyjna kontrola prawidłowości, wyznaczenie adwokata, sytuacja do czynienia, iluzja, upływ terminu do usunięcia
Zobacz»

II Cz 978/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zwrot wniosku, zarządzenie, brak formalny wniosku, bieg, pismo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • long, zwrot wniosku, adres zamieszkania, zarządzenie, brak formalny wniosku, prawidłowy bieg, wniosek o wyjawienie majątku, zachód, bieg, termin posiedzenia, zażalenie wierzyciela na zarządzenie, rejestr sądowy spółki, dłużnik, warunek formalny, zbiór orzeczeń, skuteczność wezwania, podstawa do zwrotu wniosku, odmienna kwestia, zakreślony termin, pismo
Zobacz»

II Cz 205/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, wnioskodawca, zażalenie, wniesienie pisma procesowego, pismo procesowe do sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • uzupełnienie braku formalnego, brak formalny wniosku, wnioskodawca, stwierdzenie nabycia spadku, zażalenie, następny dzień roboczy, prawo pocztowe, właściwy podpis, oddanie pisma, usługa powszechna, przewodniczący w sądzie rejonowym, zmiana postanowienia o stwierdzenie, polska placówka pocztowa operatora, wniesienie pisma procesowego, ponowne złożenie wniosku, wnioskodawca możliwości, uchylenie i nadanie, pismo procesowe do sądu, fakt opóźnienia, koniec dni
Zobacz»

I Cz 52/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, zaskarżone zarządzenie, odpis wniosku, opłata sądowa od wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik wnioskodawczyni, brak formalny wniosku, odpis pełnomocnictwa, uzupełnienie braków formalnych wniosku, poświadczenie notarialne, stwierdzenie zasiedzenia, określenie części działki, repertorium, zaskarżone zarządzenie, uwierzytelnienie odpisów, odpis wniosku, oznaczanie nieruchomości w księgach, wnioskodawczyni do uzupełnienia braków, wezwanie do uzupełnienia braków, notarialne pełnomocnictwo, odpis załączników dla doręczenia, wydział cywilny sądu rejonowego, opłata sądowa od wniosku, forma dokumentu, zażalenie wnioskodawczyni
Zobacz»

I Cz 66/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odpis wniosku, brak formalny, zwrot wniosku, uzasadnienie zarządzenia, zażalenie, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • odpis wniosku, ustanowienie służebności przesyłu, wnioskodawczyni, uzasadnienie zarządzenia o zwrocie, brak formalny, zwrot wniosku, wers, wydział cywilny sądu rejonowego, uzasadnienie zarządzenia, uzupełnienie braku formalnego, złożenie odpisu, zażalenie, kolejny odpis, przedostatnia karta, rozstrzygana sprawa, wezwanie, zaskarżone zarządzenie, rzeczywistość tekstu, zawiłość stanu, uchylenie zarządzenia o zwrocie
Zobacz»

III Cz 202/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odpis wniosku, usunięcie braków formalnych wniosku, zażalenie, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • odpis wniosku, sprostowanie, akt urodzenia, akt stanu cywilnego, dąbek, śląskie, omyłka pisarska w oznaczeniu, przewodniczący w sądzie rejonowym, usunięcie braków formalnych wniosku, oznaczenie przedmiotu sprawy, zażalenie, wezwanie do usunięcia braków, nazwisko, wnioskodawca, dokument dołączony do zażalenia, oczywista omyłka pisarska, wniosek złożony w sprawie, doręczenie wezwania do usunięcia, potrzeba prowadzenia dowodu, zakreślony termin
Zobacz»

II Cz 849/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zażalenie wnioskodawcy, zwrot wniosku, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zażalenie wnioskodawcy, zwrot wniosku, żona, bieg procesowy, pośrednictwo sądu, przewodniczący w sądzie rejonowym, własność rzeczy, zaskarżone zarządzenie, wniosek złożony w sprawie, uzasadnienie zażalenia, wnioskodawca do uzupełnienia braków, zakreślony termin, oczekiwanie wnioskodawcy, przeprowadzenie działu spadku, pomoc zawodowego pełnomocnika, właściwy bieg, ponowne złożenie wniosku, przepis o dziale spadku, dokonanie działu spadku, droga stosowna
Zobacz»

V ACz 594/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 10 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

usunięcie braków formalnych, zaskarżone zarządzenie, zażalenie, zwrócenie pisma
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • usunięcie braków formalnych, zaskarżone zarządzenie, zażalenie, termin zakreślony w wezwaniu, przyjęcie sprawy, warunek formalny, zmiana zarządzenia, zdanie pisma, przyjęcie pozwu, rygor zwrotu pisma, zarządzenie przewodniczącego sądu okręgowego, tarnowska góra, ponowne przyjęcie, zażalenie powoda, zwrócenie pisma, zmienić zdanie, terminu braków, usunięcie braku formalnego pozwu, guz, prawidłowy bieg
Zobacz»

II Cz 833/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zażalenie wnioskodawcy, wszczynające postępowanie w sprawie, odpis wniosku, zarządzenie, brak formalny wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • przewodniczący w sądzie rejonowym, stwierdzenie nabycia spadku, odpis wniosku i załączników, zażalenie wnioskodawcy, dołączenie do pisma, wniosek prawidłowy, nadanie wniosku, celu doręczenia, wszczynające postępowanie w sprawie, forma prawa, sprawa o stwierdzenie nabycia, stan braku, terminu braków, nieznajomość prawa, odpis wniosku, zarządzenie, brak formalny wniosku, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, prawidłowy bieg, bezskuteczny upływ terminów
Zobacz»

II Cz 130/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

brak formalny wniosku, wnioskodawca, odpis wniosku, zarządzenie, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zmiana postanowienia o stwierdzenie, adres uczestniczki, brak formalny wniosku, adres uczestnika, postanowienie o stwierdzenia nabycia, wnioskodawca, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie z dniem, odpis wniosku, termin uzupełnienia, zarządzenie, wniosek o zmianę postanowienia, podanie adresów, zażalenie, przedmiot zażalenia, uczestnik postępowań, uzupełnienie braków formalnych wniosku, opłata od wniosku, rygor zwrotu
Zobacz»

I ACz 563/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, bednarka, zwrot pozwu, uzupełnienie braku formalnego, zażalenie, pismo, przewodniczący w sądzie okręgowy, sposób rozwiązania sporu, bezskuteczny upływ terminów, zarządzenie, brak formalny pozwu, rozumie poleceń, egzemplarz odpisu, termin do poprawienia, próba mediacji, tryb oznajmujący, przypadku pozwów, przyjęcie pozwu, sądzie tłumaczy, brak formalny i fiskalny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Dziduch
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz,  Lucyna Oleszek
Data wytworzenia informacji: