Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 7/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2014-02-27

I C 23/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 maja 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, opóźnienie w dochodzeniu roszczenia, upływ lat, gałąź, osoba obowiązana, stacja transformatorowa, przedawnienie roszczeń, linia energetyczna, drzewo, prąd, ustawa nowelizacyjna, elektroniczny nośnik, roszczenie o naprawienia szkody, wypadek, kończyna, poprzednik prawny, możliwość dochodzenia roszczenia, przyczyna opóźnienia w dochodzeniu, proteza
Zobacz»

VIII Ga 362/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, pozwany, prowizja, przestępstwo, klient, wyłudzanie kredytów, zarzut przedawnienia, wyrok karny, majątek powódki, osoba obowiązana, moc wyroku sądu okręgowego, kara umowna, upływ lat, czyny niedozwolone, treść wyroku sądu rejonowego, roszczenie o naprawienia szkody, pozwane przestępstwo, prowizyjne wynagrodzenie, pozyskiwanie kredytów, bank
Zobacz»

V ACa 701/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 24 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba obowiązana, pozwana jednostka penitencjarna, możliwość wystąpienia z roszczeniem, pozwany zarzut przedawnienia, początek biegu terminu przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, czyny niedozwolone, uzyskanie wiedzy, upływ lat, pozwany, wiedza na temat możliwości, sądowe rozstrzygnięcie, aktualny zarzut, zarzut przedawnienia w kontekście, upływ terminu przedawnienia, zasadniczy termin, pełnomocnik kosztów zastępstwa, wywołująca szkoda, odpowiednie postępowanie dowodowe
Zobacz»

I C 409/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 24 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, opóźnienie w dochodzeniu roszczenia, czyny niedozwolone, podniesienie zarzutu przedawnienia, krzywda, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, osoba obowiązana, łaźnia, wcześniejsze dochodzenie roszczenia, fakt powstania szkody, kodeks cywilny, świadomość doznanej szkody, roszczenie z czynów, ujemne następstwo zdarzenia, zakład karny, osoba niepełnosprawna, termin przedawnienia roszczenia, moment uzyskania pewności, okres zachowań
Zobacz»

I ACa 721/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, zadośćuczynienie, osoba obowiązana, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, akt szkodowy, dzień popełnienia przestępstwa, czyny niedozwolone, nadużycie prawa, wyrządzające szkody, zdanie drugie, termin przedawnienia, zmniejszenie widoków na przyszłość, przerwanie, bieg, zasądzenie od strony, dzień otrzymania, gospodarcze przeznaczenie
Zobacz»

XII C 872/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 22 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, roszczenie o naprawienia szkody, upływ lat, osoba obowiązana, czyny niedozwolone, pismo powoda, dobra osobiste, skrócony akt, letni termin przedawnienia, roszczenie majątkowe, zadośćuczynienie pieniężne, szkoda wynikła ze zbrodni, dzień popełnienia przestępstwa, mąż i ojciec, sprawca szkody, krzywda, wypadek, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, panujące przekonanie, wzniesienie drogi
Zobacz»

I ACa 857/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, wypadek przy pracy, szpital, niewłaściwe leczenie, przedawnienie roszczeń, błąd lekarski, szkody na osobie, nieprawidłowa diagnoza, pozwany skarb państwa, osoba obowiązana, diagnoza lekarska, roszczenie o naprawienia szkody, wojewoda, staw, upływ lat, roszczenie powodów, zadośćuczynienie, zdrowie, termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 1209/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 30 marca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, śmierć, osoba obowiązana, przestępstwo, zadośćuczynienie, krzywda, kodeks cywilny, dzień popełnienia przestępstwa, poznanie, dobra osobiste, roszczenie o naprawienia szkody, termin przedawnienia roszczenia, wyrządzenie szkody na osobie, cierpienie, bieg, występek, ojciec, nowela, zbrodnia, szkoda wynikła
Zobacz»

XII C 2193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba najbliższa, upływ lat, osoba obowiązana, szkoda przez osoby, zgłoszona szkoda, śmierć, szkoda wynikła ze zbrodni, dzień popełnienia przestępstwa, dążenie do określenia, pozwany, roszczenie o naprawienia szkody, stan nietrzeźwości, ubezpieczyciel, zwrot wypłaconego odszkodowania, odsetka ustawowa za opóźnienie, krzywda, wysokość zadośćuczynienia, pojazd mechaniczny, termin przedawnienia
Zobacz»

V Ca 2077/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zarzut przedawnienia, wyrok karny, opóźnienie w dochodzeniu, powództwo adhezyjne, warszawa, kodeks cywilny, komis, roszczenie powodów, wysokość szkody, naprawienie szkody, wniosek o nałożenie, samochód, błędne uznanie, stan nadużycia prawa, upływ lat, druk umowy, przerwanie biegu, umowa sprzedaży, nałożenie na oskarżonego obowiązku
Zobacz»

V ACa 743/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 września 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba obowiązana, pozwana jednostka penitencjarna, cela, przedawnienie roszczeń, roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia, czyny niedozwolone, złe warunki, pobyt w pozwanych jednostkach, zarzut przedawnienia, ujemne następstwo, pierwsza instancja, roszczenie majątkowe, pozwany, podniesiony zarzut, niewłaściwy warunek, okres pobytów powoda, roszczenie o naprawienia szkody, zdawać sobie sprawę, kącik sanitarny
Zobacz»

VIII Pa 36/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, szkoda, kręgosłup, zadośćuczynienie, dźwiganie ciężarów, osoba obowiązana, worek, naprawienie, ujemne następstwo, objawów powikłania, kompetentne źródło, początek biegów, zarzut przedawnienia, czas badania, przeciwwskazanie, okresowa dolegliwość bólowa, termin przedawnienia roszczenia deliktowego, zakres wykonywanej pracy, trzyletni termin przedawnienia, zdać sobie sprawę
Zobacz»

II Ca 369/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 października 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, pozwana gmina, szkoda, ciągnik, zarzut przedawnienia, naprawienie, oddzielne postępowanie, układ kierowniczy, nienależyte sprawowanie nadzoru, wydział gospodarki komunalnej, przedawnienie roszczeń, szkoda i podmiot obowiązany, tendencyjna ocena, droga, zmiana powództwa, pozwany, pas, siedziba, nawierzchnia, stan poprzedni
Zobacz»

I ACa 585/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 października 2020

Data publikacji: 24 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zabezpieczenie mienia, prokuratura rejonowa, zarzut przedawnienia, prokuratoria generalna, nadużycie prawa, osoba obowiązana, termin przedawnienia, umorzone postępowanie, aresztowanie, osoba zobowiązana do naprawienia, powodów tymczasowych, tymczasowy areszt, funkcjonariusz skarbu państwa, przedawnienie roszczeń, szkoda i osoba, zarzucane zaniedbanie, naprawienie szkody, ostateczna informacja, bieg
Zobacz»

II Ca 1262/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 stycznia 2014

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, choroba psychiczna powoda, termin przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, pozwany, czyny niedozwolone, wypadek komunikacyjny, nowa szkoda, racjonalne kierowanie, bieg przedawnienia roszczenia, schizofrenia paranoidalna, zadośćuczynienie, roszczenie powodów, sprzeczność zarzutu przedawnienia, skutek wypadku, występek, strona pozwana zarzutu przedawnienia, przestępstwo, sprawca wypadku, odpowiedzialność cywilna
Zobacz»

I ACa 1054/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zakład karny, zarzut przedawnienia, dobra osobiste, roszczenie o naprawienia szkody, pleśń, osoba obowiązana, szczur, cela, łaźnia, temperatura, czyny niedozwolone, odbywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie kary pozbawienia wolności, termin przedawnienia, prokuratoria, godność, przedawnienie roszczeń, skarb państwa, dochodzenie roszczenia
Zobacz»

II C 1352/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 października 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, przestępstwo, czyn, zarzut przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pojazd uczestniczący w zdarzeniu, upływ lat, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, osoba obowiązana, przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego, zdrowie powódki, zasada przewidziana w prawie, sprawca, stała obsługa prawna, ustalenie dotyczące istnienia, brak wniosku o ściganie, ustalenie dotyczące przebiegu, przebieg i przyczyna
Zobacz»

II Ca 42/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 21 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, osoba obowiązana, czyny niedozwolone, przestępstwo, wydłużony termin przedawnienia, dziadek, data śmierci ojca, wykrycie sprawcy, upływ lat, występek, roszczenie o naprawienia szkody, postanowienie o umorzeniu dochodzenia, szkoda wynikła ze zbrodni, brak wykrycia, wynik przestępstwa, przedawnienie roszczeń, wyrządzające szkody, zarzut przedawnienia, dochodzenie w sprawie wypadku, nieustalony samochód
Zobacz»

I ACa 276/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, termin przedawnienia, szkoda, właściciel nieruchomości, archidiecezja, uraz, zarzut przedawnienia, budynek wydziału, szpital, głowa, ustalenie osoby, naprawienie, upadek powódki, budynek uczelni, roszczenie, osoba obowiązana, uszkodzenie błędnika, rozpoczęcie biegu przedawnienia, zdarzenie, wypadek
Zobacz»

I ACa 1295/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, kąpielisko, upływ lat, występek, osoba obowiązana, matka powódki, zdarzenie, roszczenie o naprawienia szkody, teren gminny, ratownik wodny, torba, szkoda wynikła ze zbrodni, dzień popełnienia przestępstwa, szpital, pełnoletniość, roszczenie powódki w dniach, skazanie sprawcy szkody, złamanie kręgów, letni termin przedawnienia, podmiotowe znamię zbrodni
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Sierpińska,  Krzysztof Kamiński
Data wytworzenia informacji: