Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 696/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2016-03-21

III Ca 680/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, przerwanie, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, deklaracja wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzytelność wekslowa, wierzyciel, przerwanie, będącymi bankami, cesjonariusz, kredyt, data płatności
Zobacz»

I ACa 445/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 30 października 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia wekslowego, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, poręczyciel, bieg przedawnienia, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia wekslowego, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, pozwany bank, zobowiązanie wekslowe, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, poręczyciel, wystawca weksla, termin przedawnienia roszczenia, śródmieście w łodzi, dzień płatności, poręczycielka wekslowa, bieg przedawnienia, deklaracja wekslowa, płatność weksla
Zobacz»

I ACa 400/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 26 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, poręczyciel, przedawnienie roszczenia wekslowego, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, umowa kredytów, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, poręczyciel, przedawnienie roszczenia wekslowego, powodowy bank, umowa kredytowa, poręczycielka wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, pozwana spółka, poręczyciel wekslowy, zobowiązanie wekslowe, umowa kredytów, wystawca weksla własny, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, uzupełnienie blankietu
Zobacz»

I C 288/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa ugody, wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, umowa kredytów, dłużnik, prawo wekslowe, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, wypełnienie weksli, przedmiotowa umowa kredytu, weksel in blanco, pozwany, umowa kredytów, limit kredytowy, przedmiotowa umowa ugody, aneks, zabezpieczenie przedmiotowej umowy, zawarta umowa ugody, powodowy bank, dłużnik, data stempla pocztowego, odsetka, prawo wekslowe, przedmiotowa umowa kredytowa, kopia, poręczyciel, stopa
Zobacz»

II Ca 788/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, ugoda, pozwany, poręczyciel, zarzut przedawnienia, suma wekslowa, termin przedawnienia, weksel in blanco, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, roszczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, ugoda, deklaracja wekslowa, pozwany, poręczyciel, zarzut przedawnienia, suma wekslowa, termin przedawnienia, weksel in blanco, saldo, weksel własny, powodowa spółka, wypełnienie weksli, wystawca weksla, prezes powódki, zobowiązanie wekslowe, faktura, roszczenie wekslowe, kwota, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, termin przedawnienia, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bieg, przerwanie, roszczenie wekslowe, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel, termin przedawnienia, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, kredytobiorca, poręczyciel wekslowy, bieg, deklaracja wekslowa, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przerwanie, termin przedawnienia roszczenia, wystawca, roszczenie wekslowe, upływ terminu przedawnienia, kredyt, uzupełnienie weksla
Zobacz»

I ACa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 czerwca 2017

Data publikacji: 20 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, umowa kredytów, zobowiązanie wekslowe, płatność weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia, przedawnienie roszczenia wekslowego, wypełnienie weksli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, wierzytelność wekslowa, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, umowa kredytów, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, weksel własny, przepis kodeksu cywilnego, płatność weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia, przedawnienie roszczenia wekslowego, wystawca weksla, moc umowy, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, pozwany
Zobacz»

VI ACa 301/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przedawnienie roszczenia ze stosunku, stosunek podstawowy, weksel in blanco, bieg, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, bankowy tytuł egzekucyjny, wypełnienie weksli, przerwanie, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, stosunek podstawowy, weksel in blanco, bieg, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, komornik, przerwa biegu terminu przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwanie biegu, wniosek egzekucyjny, zawezwanie do próby ugodowej, wypełnienie weksli, przerwanie, poręczyciel, bieg terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, zarzut przedawnienia roszczenia, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

I ACa 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, poręczyciel, weksel in blanco, termin przedawnienia, bieg, roszczenie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, poręczyciel, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, pożyczka, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, termin przedawnienia, bieg, rata, roszczenie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, termin przedawnienia roszczenia, bieg terminu przedawnienia, uzupełnienie weksla, płatność, poręczenie
Zobacz»

II Ca 968/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, umowa kredytów, poręczyciel, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredytobiorca, miejsce płatności, deklaracja wekslowa, umowa kredytów, poręczyciel, poręczenie, remitent, wierzytelność, klauzula wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, badana sprawa
Zobacz»

I ACa 871/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 lutego 2018

Data publikacji: 2 października 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, bank, pozwany, bieg przedawnienia, stosunek podstawowy, upływ terminu przedawnienia roszczenia, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, uzupełnienie weksla, bank, pozwany, bieg przedawnienia, stosunek podstawowy, wierzyciel pierwotny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie z umowy kredytowej, deklaracja wekslowa, upoważnienie do uzupełnienia, remitent, porozumienie wekslowe, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, uprawnienie do wypełnienia weksla, uprawnienie do uzupełnienia
Zobacz»

I C 434/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 6 marca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

poręczyciel, prawo wekslowe, weksel in blanco, bank, kredyt, płatność weksla, dłużnik, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia, roszczenie z weksli, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, prawo wekslowe, weksel in blanco, bank, kredytobiorca, kredyt, poręczenie, data płatności, wystawca weksla, płatność weksla, dłużnik, dłużnik solidarny, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, wezwanie do wykupu, małżonka poręczyciela, przedawnienie roszczenia, roszczenie z weksli, stosunek podstawowy
Zobacz»

XV C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 września 2013

Data publikacji: 13 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

weksel in blanco, termin przedawnienia, stosunek podstawowy, pozwany, bank, kredyt, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, bieg przedawnienia, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, weksel in blanco, termin przedawnienia, stosunek podstawowy, wykup weksli, pozwany, bank, kredyt, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, umowa małżeńska majątkowa, bieg przedawnienia, dług, data płatności, poręczenie wekslowe, spłata zadłużenia, dłużnik, zadłużenie na raty
Zobacz»

VI ACa 51/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2019

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa ugody, stosunek podstawowy, weksel in blanco, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, poręczyciel, termin przedawnienia, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, umowa przystąpienia do długu, umowa ugody, dłużnik główny, stosunek podstawowy, weksel in blanco, wypełnienie weksli, interwenient uboczny, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, poręczyciel, zobowiązanie, termin przedawnienia, zabezpieczenie, zestawienie wpłat, dłużnik, różnica kursowa, uzupełnienie weksla
Zobacz»

I ACa 47/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, stosunek podstawowy, dłużnik, upływ terminu przedawnienia roszczenia, bieg przedawnienia, przerwanie, przedawnienie roszczenia wekslowego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, stosunek podstawowy, dłużnik główny, deklaracja wekslowa, roszczenie ze stosunku podstawowego, dłużnik, poręczyciel wekslowy, czynsz dzierżawny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, dzierżawca, bieg przedawnienia, rata czynszu, przerwanie, uzupełnienie weksla, przedawnienie roszczenia wekslowego, umowa dzierżawy, dłużnik solidarny, pozwany
Zobacz»

III Ca 919/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, poręczyciel, przedawnienie roszczenia, dłużnik, weksel in blanco, bank, bieg, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, poręczyciel, poręczenie cywilne, dłużnik główny, przedawnienie roszczenia, dłużnik, umowa poręczenia, deklaracja wekslowa, uzupełnienie weksla, weksel in blanco, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel wekslowy, bank, bieg, współdłużnik, przerwanie biegu, termin przedawnienia
Zobacz»

I C 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo wekslowe, bank, wypełnienie weksli, weksel in blanco, stosunek podstawowy, termin przedawnienia, dłużnik, zobowiązanie wekslowe, roszczenie z weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, powodowy bank, bank, wypełnienie weksli, weksel in blanco, stosunek podstawowy, bank spółdzielczy, dłużnik wekslowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, dłużnik, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, postępowanie upadłościowe, data płatności
Zobacz»

I ACa 418/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 19 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, weksel in blanco, poręczyciel, bank, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bieg przedawnienia, kredyt, zobowiązanie wekslowe, termin przedawnienia, suma wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, weksel in blanco, poręczyciel, poręczyciel wekslowy, bank, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, roszczenie powodowego banku, bieg przedawnienia, kredyt, zobowiązanie wekslowe, postępowanie upadłościowe, termin przedawnienia, data płatności, suma wekslowa, przedmiotowy weksel, okres kredytowania
Zobacz»

I C 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 6 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, suma wekslowa, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, data płatności, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, stosunek podstawowy, wystawca weksla, suma wekslowa, kredyt, historia spłaty, pożyczka hipoteczna, pożyczkobiorca, przedstawienie weksla do zapłaty, brak przedstawienia weksla, weksel własny
Zobacz»

V ACa 199/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2019

Data publikacji: 7 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, umowa kredytów, wypełnienie weksli, suma wekslowa, roszczenie wekslowe, przedawnienie, stosunek podstawowy, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, suma wekslowa, roszczenie wekslowe, wystawca weksla, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, płatność weksla, poręczenie wekslowe, dzień płatności weksla, prokura, weksel do zapłaty, podpis
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Dziduch
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz
Data wytworzenia informacji: