Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 187/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lesku z 2015-11-30

V Ca 2757/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 31 października 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, warunek ubezpieczenia na życie, dobry obyczaj, ogólny warunek ubezpieczenia, główne świadczenie strony, opłata likwidacyjna, zawarcie, pozwany, ubezpieczyciel, pierwszy rok, składka, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, warunek ubezpieczenia na życie, dobry obyczaj, koszt związany z zawarciem, ogólny warunek ubezpieczenia, okres inwestycji, główne świadczenie strony, opłata likwidacyjna, zawarcie, pozwany, ubezpieczyciel, rozwiązanie umowy, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, pierwszy rok, składka, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, postanowienie umowne, składka regularna
Zobacz»

I C 4630/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ubezpieczyciel, pierwszy rok, postanowienie umowne, składka, wzorzec, polisa, pozwany, klauzula, dobry obyczaj, zawarcie, ogólny warunek, główne świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata likwidacyjna, składka regularna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ubezpieczyciel, okres inwestycji, pierwszy rok, postanowienie umowne, składka, wzorzec, całkowita wypłata, polisa, pozwany, klauzula, dobry obyczaj, zawarcie, ogólny warunek, działalność ubezpieczeniowa, główne świadczenie
Zobacz»

XVI C 2659/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 6 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ubezpieczyciel, dobry obyczaj, ogólny warunek ubezpieczenia, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, składka, zawarcie, wzorzec umowny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ubezpieczyciel, jednostka uczestnictwa, interes konsumentów, dobry obyczaj, ogólny warunek ubezpieczenia, składka regularna, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, inwestowanie, składka, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, wygaśnięcie umowy ubezpieczenia, zawarcie, wzorzec umowny, postanowienie ogólne, pozwany
Zobacz»

II Ca 993/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, ubezpieczyciel, pozwany, umowa ubezpieczenia na życie, opłata likwidacyjna, składka, ogólny warunek, niedozwolone postanowienie umowne, zawarcie umowy, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wykup, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dobry obyczaj, aktuariusz, wzorzec umowny, ubezpieczyciel, pozwany, umowa ubezpieczenia na życie, opłata likwidacyjna, składka, rachunek powódki, ogólny warunek, niedozwolone postanowienie umowne, zawarcie umowy, klauzula, składka regularna, świadczenie, wniosek pełnomocnika strony, rozwiązanie umowy
Zobacz»

V Ca 2003/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 31 października 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, opłata likwidacyjna, składka, pierwszy rok, ubezpieczyciel, pozwany, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, polisa, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, składka regularna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, okres inwestycji, opłata likwidacyjna, składka, pierwszy rok, ubezpieczyciel, pozwany, świadczenie główne, dobry obyczaj, pierwszy okres, niedozwolone postanowienie umowne, działalność ubezpieczeniowa, polisa, rozwiązanie umowy, całkowita wypłata, związek z zawarciem, zawarcie
Zobacz»

I C 839/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2 stycznia 2018

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, wzorzec umowny, umowa ubezpieczenia na życie, składka, koszt akwizycji, dobry obyczaj, opłata likwidacyjna, polisa, pierwszy rok, pozwany, ubezpieczyciel, główne świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, składka regularna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, wzorzec umowny, umowa ubezpieczenia na życie, zapłacona składka, składka, wystawienie polisy, koszt akwizycji, dobry obyczaj, opłata likwidacyjna, agent, polisa, pierwszy rok, pozwany, aneks, interes konsumentów, ubezpieczyciel, postanowienie wzorca umownego, główne świadczenie
Zobacz»

XVI C 1542/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2017

Data publikacji: 7 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ubezpieczyciel, ogólny warunek ubezpieczenia, dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, składka jednorazowa, jednostka uczestnictwa, ubezpieczyciel, ogólny warunek ubezpieczenia, dobry obyczaj, klauzula, całkowita wypłata, interes konsumentów, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, niedozwolone postanowienie umowne, zlecenie wypłaty, wartość rachunku, wzorzec umowny, postanowienie ogólne, pobranie opłaty, składka
Zobacz»

V Ca 1185/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, składka, główne świadczenie strony, wzorzec, dobry obyczaj, ogólny warunek ubezpieczenia, pierwszy rok, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • okres inwestycji, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, składka regularna, umowa ubezpieczenia na życie, pierwszy okres, składka, główne świadczenie strony, wzorzec, dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie umowy, ogólny warunek ubezpieczenia, jednostka uczestnictwa, pierwszy rok, wartość rachunku, inwestowanie, prawo i obowiązek, zawarcie umowy, rozwiązanie umowy
Zobacz»

I C 3003/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, pierwszy rok, składka, wzorzec, ubezpieczyciel, klauzula, polisa, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, składka regularna, opłata likwidacyjna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, okres inwestycji, umowa ubezpieczenia na życie, pierwszy rok, całkowita wypłata, składka, wzorzec, ubezpieczyciel, klauzula, polisa, dobry obyczaj, pierwszy okres, postanowienie umowne, subkonto składek, pozwany, świadczenie główne, jednostka uczestnictwa
Zobacz»

I C 410/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2016

Data publikacji: 27 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, pierwszy rok, składka, polisa, ubezpieczyciel, wzorzec, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, postanowienie umowne, ogólny warunek ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, składka regularna, opłata likwidacyjna, okres inwestycji, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, pierwszy rok, składka, polisa, ubezpieczyciel, wzorzec, całkowita wypłata, pierwszy okres, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, postanowienie umowne, subkonto składek, rozwiązanie umowy, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

V Ca 797/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 31 października 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, wzorzec, dobry obyczaj, polisa, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ogólny warunek ubezpieczenia, pozwany, ubezpieczyciel, główne świadczenie strony, składka, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, wzorzec, dobry obyczaj, polisa, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ogólny warunek ubezpieczenia, jednostka uczestnictwa, pozwany, całkowita wypłata, ubezpieczyciel, działalność ubezpieczeniowa, główne świadczenie strony, wypłata wartości, składka, wartość wykupu, klauzula, subkonto składek regularnych, opłata za zarządzanie
Zobacz»

I C 1873/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 4 stycznia 2016

Data publikacji: 22 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

polisa, umowa ubezpieczenia na życie, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, opłata likwidacyjna, składka, ubezpieczyciel, pierwszy rok, koszt akwizycji, wzorzec, postanowienie umowne, ogólny warunek, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • składka regularna, wystawienie polisy, polisa, umowa ubezpieczenia na życie, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dystrybucja, część procentowa, opłata likwidacyjna, opłata dystrybucyjna, okres inwestycji, składka, ubezpieczyciel, pierwszy rok, koszt akwizycji, wzorzec, jednostka uczestnictwa, postanowienie umowne, ogólny warunek, pozwany
Zobacz»

I C 2907/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, wzorzec, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczyciel, składka, klauzula, polisa, dobry obyczaj, warunek ubezpieczenia na życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, subkonto składek regularnych, wzorzec, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczyciel, wysokość opłaty likwidacyjnej, całkowita wypłata, działalność ubezpieczeniowa, jednostka uczestnictwa, składka, klauzula, polisa, dobry obyczaj, wygaśnięcie umowy ubezpieczenia, pobierana opłata likwidacyjna, warunek ubezpieczenia na życie, interes konsumentów
Zobacz»

I C 155/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pierwszy rok, polisa, ubezpieczyciel, składka, klauzula, wzorzec, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, główne świadczenie strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, okres inwestycji, pierwszy rok, polisa, ubezpieczyciel, całkowita wypłata, składka, klauzula, wzorzec, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, główne świadczenie strony, subkonto składek regularnych, konstrukcja opłat, jednostka uczestnictwa, pierwszy okres
Zobacz»

I C 2323/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ubezpieczyciel, pierwszy rok, polisa, składka, klauzula, wzorzec, dobry obyczaj, główne świadczenie, pozwany, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, składka regularna, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, okres inwestycji, ubezpieczyciel, pierwszy rok, polisa, składka, klauzula, wzorzec, dobry obyczaj, całkowita wypłata, główne świadczenie, subkonto składek, pośrednik, pozwany, postanowienie umowne, pierwszy okres
Zobacz»

I C 153/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pierwszy rok, polisa, składka, opłata likwidacyjna, wzorzec, ubezpieczyciel, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, główne świadczenie, ogólny warunek ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, okres inwestycji, pierwszy rok, całkowita wypłata, polisa, składka, opłata likwidacyjna, wzorzec, ubezpieczyciel, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, główne świadczenie, pierwszy okres, subkonto składek regularnych, jednostka uczestnictwa, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

I C 4014/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 7 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, pierwszy rok, opłata likwidacyjna, polisa, składka, ubezpieczyciel, dobry obyczaj, postanowienie umowne, klauzula, wzorzec, pozwany, główne świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, składka regularna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, okres inwestycji, pierwszy rok, opłata likwidacyjna, polisa, składka, ubezpieczyciel, jednostka uczestnictwa, całkowita wypłata, dobry obyczaj, postanowienie umowne, subkonto składek, klauzula, wzorzec, pozwany, pierwszy okres, główne świadczenie
Zobacz»

I C 1587/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pierwszy rok, polisa, ubezpieczyciel, składka, wzorzec, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, postanowienie umowne, główne świadczenie strony, ogólny warunek ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pierwszy rok, okres inwestycji, całkowita wypłata, polisa, ubezpieczyciel, składka, wzorzec, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, subkonto składek regularnych, postanowienie umowne, główne świadczenie strony, pierwszy okres, jednostka uczestnictwa, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

I C 984/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pierwszy rok, polisa, ubezpieczyciel, składka, wzorzec, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, postanowienie umowne, główne świadczenie strony, ogólny warunek ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata likwidacyjna, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, okres inwestycji, pierwszy rok, całkowita wypłata, polisa, ubezpieczyciel, składka, wzorzec, klauzula, dobry obyczaj, subkonto składek regularnych, pozwany, postanowienie umowne, główne świadczenie strony, jednostka uczestnictwa, pierwszy okres, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

I C 2100/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 10 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, postanowienie umowne, ubezpieczyciel, akwizycja, główne świadczenie strony, pozwany, umowa ubezpieczenia na życie, klauzula, polisa, składka, dobry obyczaj, ogólny warunek ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, konsument, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, wykup, wysokość opłaty likwidacyjnej, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, grupowe ubezpieczenie na życie, postanowienie umowne, ubezpieczyciel, akwizycja, główne świadczenie strony, pozwany, umowa ubezpieczenia na życie, klauzula, polisa, warunek grupowego ubezpieczenia, składka, zgromadzony środek, dobry obyczaj, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Duchowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Hejnar
Data wytworzenia informacji: