Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 383/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2019-01-03

I ACa 1376/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • utylizacja, masa kostna, antybiotyk, produkcja karmy dla zwierząt, surowiec, karma dla zwierząt domowych, towar, norma unijna, powiatowy lekarz, kurczak, pozwany, inspektor weterynarii, czynnościach inspektorów, utylizacja produktów, koszt utylizacji, republika słowacka, komponent do produkcji, puszka, partia mięsa, drób
Zobacz»

I ACa 414/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • utylizacja, zanieczyszczenie, owad, magazyn, zakażenie, wcześniejsze wykrycie, dostawa, entomologia, partia produktów, część towarów, ilość towaru, poprzednik prawny pozwanej spółki, cały towar, pozwany, powodowa spółka, dezynsekcja, stadium rozwoju, nakaz zapłaty, kościołek, zainfekowanie
Zobacz»

III Ca 361/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • piasek, odbarwienie, taras, nawierzchnia, grubość, warstwa, obrzeże, podłoże, rozbiórka, projekt, schody, ułożenie nawierzchni, pozwany, podsypka, zjazd z drogi, wada, nieruchomość powoda, warstwa konstrukcyjna, posypka, opinii biegłych
Zobacz»

I C 2368/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozbiórka domu, szkoda, izolacja cieplna, wywóz gruzu, wada, przedmiotowy dom, nienależyte wykonanie, rękojmia, pozwany, kredyt, budynek, przesłuchanie powoda, odsetka od dnia uprawomocnienia, koszt rozbiórki, zadośćuczynienie, skarb państwa sądu okręgowego, styropian, koszt obsługi, strop żelbetonowy, zakup nieruchomości
Zobacz»

VI ACa 1204/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wzniesienie, nieruchomość, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, szkoda, budynek do stanu, majątek powodów, stan zgodny z umową, ubezpieczenie pomostowe, wykonanie umowy, własność, odszkodowanie, czas wpisania, koszt rozbiórki, dom mieszkalny, dwukrotne aneksowanie, projekt budowlany, podwyższone oprocentowanie, wada
Zobacz»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność kontraktowa, związek przyczynowy, naprawienie poniesionej szkody, docieplenie budynków, szkoda, otwarcie rozprawy, zamknięcie rozprawy, wniosek dowodowy, pozwany, wierzyciel, nieuiszczony koszt sądowy przejmując, warstwa tynku, przewodniczący w trybie, konstrukcja umowy o dzieło, zgłaszane twierdzenie, negatywna konsekwencja procesowa, gwarancja na wykonane prace, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, rękojmia
Zobacz»

IX GC 573/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lipca 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadajnik, demontaż, termin demontażu, dwukrotne wysłanie, nienależyte wykonanie, roku przedstawicieli, pozwany, serwisant, przyjazd, montażysta, faktura vat, sprzeciw od nakazu zapłaty, pozwane zobowiązanie, bezskuteczny termin, szkoda, podwójna wysokość, potwierdzenie wykonania usług, dzień od rozwiązania umowy, dokumentowi treści, lokal
Zobacz»

V Ga 249/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 8 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wywiezienie gruzu, pozwany, usunięcie gruzów, gruz z terenu budowy, wynagrodzenie na kwotę, wywóz gruzu, ustalone wynagrodzenie, wysypisko śmieci, błędne ustalenie stanu faktyczne, teren nieruchomości powoda, umówiony sposób, odległość, pozwana praca, teren inwestycji, umowa, wpływ na wynik sprawy, sąsiednie nieruchomości, zmiana stanowiska powoda, kosztorys powykonawczy, parking
Zobacz»

I C 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 4 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieterminowe wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, wynagrodzenie za wykonanie opinii, przesłanka odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność kontraktowa, nowy rachunek, dłużnik, bocian, naruszenie zobowiązania, sporządzenie opinii, zleceniodawca, uzupełnienie opinii, opóźnienie, wiarygodność w świetle, szkoda, związek przyczynowy, nieterminowe dokonanie, warszawa, udowodnienie, prezentowane twierdzenie
Zobacz»

V GC 32/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozbiórka, rozbiórka dachu, praca rozbiórkowa, teren jednostki wojskowej, płyta drogowa, pozwany, plac budowy, teren budowy, inwestor, przesunięcie terminów, umowa, budynek, treść dokumentu, budowa płyty, użycie własnego sprzętu, podstępne uzyskanie, warunek bezpieczeństwa i higieny, termin zakończenia, dachówka, podpis i pieczęć
Zobacz»

XII Ga 66/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sprzedaż rur, odpowiedzialność dłużnika, strona powodowa, szkoda, wymiana rur, odpowiedzialność kontraktowa, kosztorys prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, ponosić odpowiedzialność, odcinek rury, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, wada, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, należyta staranność, pozwany, błędne ustalenie wysokości, zobowiązanie rezultatu, wyrok sądu apelacyjny
Zobacz»

III Ca 16/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klaser, biurko, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, odpowiedzialność kontraktowa, przesłanka odpowiedzialności kontraktowej, mieszkanie powoda, wydatek związany z wynagrodzeniem, pozwany, szkoda, wynagrodzenie biegłego, ponosić odpowiedzialność, środek skarbu państwa, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, działanie i zaniechanie, współuczestnictwo, bliższa data, kolekcja monet, ustawa o terminach, ocena zachowania dłużnika
Zobacz»

I C 452/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 24 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, wierzyciel, odpowiedzialność kontraktowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązek powszechny, stosunek kontraktowy, reżim odpowiedzialności kontraktowej, reżim odpowiedzialności deliktowej, fakt wyrządzenia, postępowanie podatkowe, pozwany, sprawca szkody, uszczerbek, stosunek zobowiązaniowy, podstawa odpowiedzialności, kontrakt, naprawienie, branża gastronomiczna, polskiemu reżimowi
Zobacz»

II Ca 994/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 6 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, apelacja w postępowaniu, szkoda, nieprawdziwe oświadczenie, polisa, postępowanie uproszczone, temat szkód, dokładne zweryfikowanie, odpowiedzialność dłużnika, odpowiedzialność, pełny podpis, bezszkodową jazdę, warunek ubezpieczenia, pozwany, naprawienie szkody wynikłej, powodowy ubezpieczyciel, prawidłowość wyliczenia należności, udowodnienie przez wierzyciela, późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych
Zobacz»

VIII Ga 109/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 września 2014

Data publikacji: 4 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • demontaż, demontaż żurawia, wysięgnik, parametr, udźwig, pozwany, brygadzista, litera, ciężar, maksymalne obciążenie, usługi dźwigowe, szkoda, żuraw wieżowy, tona, zobowiązanie, na stronie, głowica, operator dźwigów, nienależyte wykonanie, zlecenie
Zobacz»

I C 435/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 28 lutego 2020

Data publikacji: 2 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stan zerowy, odzysk materiałów, cegła pełna, koszt rozebrania, budowa na działce, rozbiórka, wykop, tarcica, nienależyte wykonanie zobowiązania, nowy budynek, budowa domów, ustawowa odsetka za opóźnienie, pręt, paleta, sztuka budowlana, deska, bloczek gazobetonowy, pozwany, wynagrodzenie za wykonane prace, plac budowy
Zobacz»

II Ca 589/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa powierzenia, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, long, odpowiedzialność kontraktowa, kradzież pojazdu, samochód służbowy, komentarz red, parking, powierzony samochód, pozwany, umowa, ewentualne uszkodzenie, zabezpieczenie samochodu, użytkowanie samochodu, nieprawidłowa ocena materiału dowodowego, wykonanie zobowiązania przez dłużnika, zachowanie należytej staranności, zleceniobiorca, dłużnik obowiązany
Zobacz»

X Ga 171/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, egzekucja komornicza, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wina w powstaniu szkody, podwykonawca powoda, suwerenna decyzja, skutek opóźnienia, sprawa o sygnaturze, odmowa zapłaty, robota dodatkowa, ustawowa odsetka i koszt, zaistniała szkoda, umowa o wykonanie rozbudowy, nakaz zapłaty, majątek powodów, dłużnik, pozew naprawienia, istnienie związku przyczynowego, praca bez zastrzeżeń
Zobacz»

XIII Ga 425/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2019

Data publikacji: 28 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, wycena kosztów naprawy, nabycie wierzytelności, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa ubezpieczenia, prywatna kalkulacja, sporządzenie kalkulacji, dłużnik, adekwatny związek przyczynowy, koszt opinii prywatnej, ubezpieczenie autocasco, przedmiotowy wydatek, prywatna wycena, cesja wierzytelności, szkoda częściowa, koszt naprawy pojazdu, legitymacja do dochodzenia, ubezpieczyciel, kalkulacja kosztów naprawy, pozwany
Zobacz»

II Ca 419/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, adaptacja poddasza, lokal, klauzula dodatkowa, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieruchomość, wykonanie umowy, umowa ubezpieczenia, wartość, odpowiedzialność kontraktowa, zobowiązanie przez dłużnika, odpowiedzialność ubezpieczycieli, związek przyczynowy, szkoda wierzyciela, strata, pozbawienie korzyści, fakt poniesienia szkody, wysokość szkody, ogólnikowe określenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Bernard
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: