Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I CG-G 4/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2018-08-09

I ACa 234/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 czerwca 2018

Data publikacji: 27 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ryba, staw, woda, zrzut wody, wóda, przedmiot dzierżawy, regionalny zarząd gospodarki wodnej, umowa dzierżawy, spust, produkcja w toku, pozwolenie wodnoprawne, spuszczenie wody, nieruchomość rolna skarbu państwa, pszenica, dzierżawca, rybackie korzystanie, pozwany, czynsz dzierżawny, rzeka, obwód rybacki
Zobacz»

II W 377/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wóda, posesja, prawo wodne, poziom wody gruntowej, pokrzywdzony, opad, odpływ wody, rów melioracyjny, mapa geodezyjna, teren działki, jesień, dokumentacja fotograficzna, piwnica, wniosek o ukaranie czynu, wykroczenie, ustawa prawa, burmistrz, budynek, deszcz, zamarznięta ziemia
Zobacz»

V W 5097/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie wodnoprawne, urządzenie wodne, wóda, woda podziemna, studnia, ściek bytowy, prawo wodne, regionalny zarząd gospodarki wodnej, pobór wody, wymagane pozwolenie, świadek, woda opadowa, prezes zarządów, wykroczenie, kara, dostarczanie wody, zaopatrzenie w wodę pitną, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, kontrola, budynek
Zobacz»

III Ca 9/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018

Data publikacji: 24 września 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, woda, woda stojąca, jezioro, wóda, marszałek województwa, rozlewisko, zagłębienie terenu, grunt powoda, zajęcie gruntu, obniżenie terenu, sztuczny zbiornik, naturalny zbiornik wodny, eksploatacja górnicza, nieruchomość powoda, rejestr gruntów, śródlądowa woda powierzchniowa, hydrologia, działalność ludzi, własność skarbu państwa
Zobacz»

VI Ga 11/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wóda, ogólny warunek ubezpieczenia, powódź, sztorm, szkoda, przesiąkanie wody, zalanie terenu, morska woda, poziom wody gruntowej, cofka, wezbranie wody, wyłączenie odpowiedzialności, woda podziemna, umowa kompleksowego ubezpieczenia, podpiwniczenie budynku, zwiększenie poziomu, napór, ubezpieczyciel, zjawisko, wnętrze budynku
Zobacz»

VII W 39/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie wodnoprawne, bóbr, prawo wodne, woda z rzeki, pobór wody, zapora, kanał, wytwarzanie energii elektrycznej, koncesja na wytwarzanie energii, wykroczenie, ważna koncesja, wygaśnięcie pozwolenia, wymagane pozwolenie, kserokopia dokumentacji, energetyka, szczególne korzystanie z wód, woda do celów, ustawa z dniem, elektrownia wodna, jednoosobowy zarząd
Zobacz»

I C 666/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
Zobacz»

I ACa 621/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 24 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zalewanie budynku, przyczyna zalewania, odwodnienie, prawo wodne, ciek wodny, wóda, piwnica, budynek powódki, działka powódki, fundament budynków, rzędna, gmina, wyrok wstępny, woda gruntowa, pozwany, woda opadowa, kierunek spływu wody, szkoda, nieruchomość powódki, drenaż
Zobacz»

I C 1752/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, prawo wodne, wóda, marszałek województwa, ciek, śródlądowa woda powierzchniowa, udrożnienie rowu, właściciel wody, wykonywanie władzy publicznej, rzeka, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządowa, koryto rowu, utrzymanie wody, administracja rządowa, gospodarstwo powodów, potrzeba rolnictwa, samorząd województwa, zadanie z zakresu, konserwacja
Zobacz»

I C 122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 18 października 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wóda, prawo wodne, koryto, przepływ, wał przeciwpowodziowy, regionalny zarząd gospodarki wodnej, śródlądowa woda powierzchniowa, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, melioracja wodna, woda publiczna, most, zlewnia, urządzenie, ciek naturalny, zwierciadło wody, własność publiczna, korona, marszałek województwa, obwałowanie rzeki, ochrona przeciwpowodziowa
Zobacz»

I C 1753/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 26 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, wóda, prawo wodne, ciek, zarząd melioracji i urządzeń, marszałek województwa, śródlądowa woda powierzchniowa, rzeka, udrożnienie rowu, samorząd województwa, melioracja wodna, administracja rządowa, zadanie z zakresu, urządzenie wodne, wykonywanie władzy publicznej, jednostka samorządowa, koryto rowu, zasoby wodne, utrzymanie wody, jednostka samorządu
Zobacz»

II W 296/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 14 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, jezioro, woda, linia brzegu, wóda, woda publiczna, powierzchniowe wody, zarząd gospodarki wodnej, grodzenie, jaz, wykroczenie, stan linii, ciek naturalny, zwierciadło, nieruchomość przyległa, odległość mniejsza, ustawa prawa, obecnie obowiązująca ustawa, pismo zarządu, wyżej powołana ustawa
Zobacz»

I ACa 1099/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wóda, pomost, jezioro, woda, regionalny zarząd gospodarki wodnej, korzystanie z wody, pozwolenie wodnoprawne, rybackie korzystanie, prawo wodne, obwód rybacki, dzierżawa, śródlądowa woda powierzchniowa, pozwany, stosunek prawny między stronami, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, ryba, produkcja, szczególne korzystanie, zwykłe korzystanie, wiceprzewodniczący zarządu
Zobacz»

II Ca 1105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 4 października 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wóda, woda opadowa, rów, drenaż, stan wody, stosunki wodne, ściana budynków gospodarczych, prawo wodne, ściek, fundament budynków, przepust, woda gruntowa, rurociąg, grunt, odpływ, pozwana gmina, teren, szambo, odwodnienie, zanieczyszczenie
Zobacz»

I C 1337/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 11 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, urządzenie wodne, jaz, prawo wodne, grunt pod wodami, woda powierzchniowa, umowa przeniesienia własności, warunkowa umowa sprzedaży, własność wód, staw, akt notarialny, wóda, notariusz, rzeka, prawo pierwokupu, budowla, podatek, gospodarstwo rolne, nieruchomość rolna, własność skarbu państwa
Zobacz»

IX Ca 202/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2013

Data publikacji: 14 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, pomost, woda, nieruchomość, amatorski połów ryb, turystyka, przystań, ustawa prawa, umowa użytkowania, ryba, rekreacja, służąca do uprawiania, bezumowne korzystanie, opłata roczna, woda jeziora, woda powierzchniowa, sport, użytkowanie gruntów, grunt pod wodami, korzystanie z gruntu
Zobacz»

XVII Amz 21/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 13 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie wodnoprawne, świadectwo pochodzenia, odnawialne źródło energii, wóda, korzystanie z wody, prawo wodne, wygaśnięcie pozwolenia, wytwarzanie energii elektrycznej, woda, woda rzeki, wniosek o wydanie świadectwa, nowe pozwolenie, starosta, przedsiębiorca, koncesja na wytwarzanie energii, elektrownia wodna, prezes, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, wytworzenie energii, regionalny zarząd gospodarki wodnej
Zobacz»

III Ca 1683/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 czerwca 2014

Data publikacji: 5 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, przepust, pozwolenie wodnoprawne, dostęp do drogi publicznej, wnioskodawca, urządzenie wodne, woda, płynąca woda, odpowiedni dostęp do drogi, droga konieczna, rzeka, własność, woda powierzchniowa, wojewódzki zarząd melioracji, ustawa o drogach publicznych, grunt skarbu państwa, podstawa pozwolenia, kształtowanie zasobów, zasoby wodne, użytkowanie
Zobacz»

I ACa 1018/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rów melioracyjny, prawo wodne, uprawa, plon, uprawa kapusty, szkoda, woda, drożność, zmiana stanu wody, opad, pozwany, koszt rekultywacji, zalanie gruntów, kapusta biała, droga gminna, odszkodowanie, utracony plon, opinii biegłych, jesień, rozsada
Zobacz»

VIII Ca 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, zalanie gruntów, obwód rybacki, woda, ustawa prawa, własność państwa, rzeka, grunt powoda, sposób naturalny, odrzucenie pozwu, sporny grunt, marszałek województwa, zbiornik, przebieg linii brzegowej, sąd administracyjny, nowa ustawa, poprzednio obowiązująca ustawa, prawa własność, rybactwo śródlądowe, spiętrzenie wody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Nawrocki
Data wytworzenia informacji: