Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1999/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-11-13

I ACz 451/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda, futro, brak formalny zażalenia, zarzut na poparcie, zwięzłe przedstawienie zarzutów, poznanie, zarządzenie sądu okręgowego, wyznaczony termin, wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia, zażalenie powoda na zarządzenie, zastrzeżenie sądu odwoławczego, prawidłowy bieg, merytoryczny zarzut, zakreślony termin, pisma procesowe, sentencja postanowienia, zaskarżone postanowienie sądu okręgowe, skutek zażaleń, posiedzenie niejawne, styczeń
Zobacz»

I ACz 810/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 maja 2013

Data publikacji: 19 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, futro, odmowa przekazania sprawy, sprawa sądowa, postanowienia zaskarżalne, większość wypadków, określone rozstrzygnięcie, podniesiony zarzut naruszenia prawa, zaskarżalność, wniosek o przekazanie sprawy, droga zażalenia, zażalenie do sądu, zakres postanowienia, sprawa sądów, postanowienie o oddalenie wniosku, zażalenie pozwane na postanowienia, uszczegółowienie, postanowienie sądu pierwszej instancji, postanowienie sądów, uchwała sądu najwyższego
Zobacz»

II Cz 155/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 marca 2015

Data publikacji: 12 maja 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda, uzupełnienie braków zażalenia, odrzucenie zażalenia, zażalenie na postanowienie sądu, postanowienie sądu rejonowego, wyznaczony termin, brak formalny, skarbowe państwo, wydział cywilny odwoławczy, środki odwoławcze, postanowienie sądu okręgowego, skutek zażaleń, posiedzenie niejawne, odpis, marzec, postanowienie z dni, listopad, sentencja, skarb państwa, sprawa z powództwa
Zobacz»

I ACz 2093/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konina, uiszczenie opłaty od apelacji, zażalenie powoda, postanowienie zarządzenia, należna opłata od apelacji, uzasadnienie do postanowienia, opłata kancelaryjna, postanowienie, apelacja wniesiona po upływie, brak strony, koszt sądowy w postępowaniu, instancji postanowień, zakres opłaty, wniosek powodów o zwolnienie, zażalenie sądu, pierwsza instancja, przepisany termin, apelacja powoda od wyroku, m, przyznany powód
Zobacz»

I ACz 141/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 15 maja 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda na postanowienie, należna opłata od zażalenia, brak fiskalny zażalenia, spełnienie oczekiwań, argumentacja zażalenia, właściwość sądu apelacyjnego, rozpoznanie środka odwoławczego, orzeczenie wydane przez sąd, kierunek rozstrzygnięcia, konkretne orzeczenie, opłata sądowa od zażalenia, uiszczenie opłaty sądowej, przedmiot umorzenia, właściwość sądu, akt postępowań, wojewoda, e, zaskarżone orzeczenie, całe postępowanie, uzasadnienie orzeczenia
Zobacz»

I ACz 889/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 19 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • futro, koszt postępowań zażaleniowy, żądanie sądów, postępowanie nieprocesowe, uzyskanie pisma, stosowne uzasadnienie, wezwanie o uiszczenie, ustawa opłaty, uzupełniająca opłata, żądana opłata, zażalenie w sprawie, wysokość opłaty, poznanie, przedmiotowe stanowisko, postanowienie w przedmiocie odrzucenia, zażalenie powoda, rygor odrzucenia zażalenia, uiszczenie opłaty od zażalenia, koszt sądowy w sprawie, doręczony dzień
Zobacz»

I ACz 2051/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2013

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpis zażalenia, postanowienie sądu okręgowego, zażalenie powoda na postanowienie, dostarczenie odpisu, ustawowy tygodniowy termin, składane pismo procesowe, odrzucenie zażalenia powoda, wezwanie powodów do usunięcia, przyczyna odrzucenia, usunięcie braków formalnych zażalenia, wezwanie sądu okręgowego, zarzut powoda dotyczący naruszenia, obowiązek dołączenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, przedłożenie odpisów, odrzucenie przez sąd, wniesione zażalenie, wąsik, zażalenie na postanowienie sądu
Zobacz»

II Cz 1040/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • areszt śledczy, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, dzień pod rygorem, postanowienie sądu rejonowego, skarbowe państwo, oczywisty charakter, oczywista omyłka, wyrok pierwszej instancji, nadesłanie odpisów, zażalenie na postanowienia, zażalenie powoda od postanowienia, usunięcie braków formalnych zażalenia, odpis zażalenia, zażalenie powoda, postanowienie sądów, termin do uzupełnienia braków, błędne oznaczenie, wezwanie do usunięcia braków, błąd pisarski
Zobacz»

I ACz 498/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 marca 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • futro, brak formalny zażalenia, zażalenie powoda, sprawa osoby, poznanie, dołączenie odpisu zażalenia, wymaganie formalne pisma procesowego, obowiązek dołączenia odpisu, sporządzanie odpisów, argument podniesiony w zażaleniu, sporządzenie odpisów, odpis dla strony przeciwnej, brak odpisów, ciąża na stronie, odpis załączników dla doręczenia, odpis i odpis załączników, szczególne wymaganie, skopiowanie, skarżący obowiązek, terminu braków
Zobacz»

IV Cz 213/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 23 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za wydaną opinię, intencja autora pisma, racjonalna granica, czynność związana z wydaniem, sporządzona opinia w sprawie, wynagrodzenie za sporządzone opinie, rachunek za wykonanie, lekarz laryngologa, zakres laryngologii, zakres zlecenia, biegła kwota, całość kwot, biegłe wynagrodzenie, zasadność przyznania, szereg zarzutów, sprawa powództwa, zażalenie powoda na postanowienie, treść zażalenia, zlecenie sądów, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACz 942/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 21 września 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda, trafność wydanego postanowienia, błąd w uzasadnieniu, zawarty wniosek, opublikowanie sprostowania, wpływ na trafność, wniosek o zwrot kosztów, powodu pozwu, pismo procesowe powodów, odpis pisma, poznanie, koszt zastępstwa procesowego strony, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, następujący skład, stanowisko powodów, omyłka, cofnięcie, zaskarżone postanowienie sądu okręgowe, strona przeciwna, opłata za czynności radcy
Zobacz»

I ACz 1576/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 września 2013

Data publikacji: 11 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustanowienie pełnomocnika procesowego, zażalenie powoda, wniosek powodów o zwolnienie, zwolnienie od kosztów sądowych, zaskarżone postanowienie, przedmiot wcześniejszych rozważań, wcześniejsze rozważanie sądu, sytuacja majątkowa i finansowa, poznanie, ponowny wniosek powoda, przedmiot wniosku powodów, ponowny wniosek o zwolnienie, przedmiot apelacji, wniosek powoda o ustanowienie, zastrzeżenie sądu odwoławczego, zakres zażalenia, polemika ze stanowiskiem sądu, postanowienie, bieg sprawy, wniosek o ustanowienia pełnomocnika
Zobacz»

I ACz 976/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 6 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • poznanie, wyłączenie sędziego, merytoryczne podważenie, argument przeciwko zasadności, stan faktyczny i prawny, niezgodność ze stanem faktycznym, wniosek powoda o wyłączenie, gołosłowny zarzut, zażalenie powoda, zaskarżone postanowienie sądu okręgowe, skutek zażaleń, posiedzenie niejawne, próba, czerwiec, stan rzeczy, oddział, sprawa z powództwa, zapłata, orzeczenie, oddalenie
Zobacz»

I ACz 462/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda na postanowienie, korupcyjne zachowania, postanowienie tamtejszego sądu, sprawa cywilna, odrzucenie wniosku powoda, opisane kwestie, gołosłowność, punkt pierwszy, odrzucenie ponownych wniosków, ustawa o kosztach sądowych, kwestia procesowa, zwolnienie od kosztów, podgórze w krakowie, koszt sądowy w sprawie, ponowny wniosek o zwolnienie, kościołek, wniosek powodów o zwolnienie, postanowienie o odrzuceniu, bezpodstawność, postanowienie sądu okręgowego
Zobacz»

I Cz 36/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 18 lutego 2020

Data publikacji: 4 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, wniosek o sporządzenia uzasadnienia, sporządzenie uzasadnienia i doręczenie, możliwość wniesienia zażalenia, data doręczenia postanowienia, warunek i termin, doręczenie odpisu postanowienia, odpis postanowienia z uzasadnieniem, prawo do domagania, sporządzenie uzasadnienia postanowienia, złożenie wniosku o uzasadnienie, termin zaskarżenia, uzasadnienie projektu ustawy, postanowienie, wniesienie zażalenia na postanowienie, druk sejmowy, złożenie wniosku o sporządzenie, przesłanka zaskarżenia, dyrektor aresztu śledczego, kadencja
Zobacz»

II Cz 357/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 20 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ostrów wielkopolski, otrzymywana renta, zakład karny, posiadane mieszkanie, dotychczasowa postawa powoda, całkowite zwolnienie powoda, zażalenie, areszt śledczy, zarzut zawarty w zażaleniu, pomoc adwokata, środek na opłacenie, wniosek o ustanowienie adwokata, zwolnienie powoda od kosztów, skarbowe państwo, osoba nieporadna, opłata od pozwów, sprawa przed sąd, czynsz najmu, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, opłata w wysokościach
Zobacz»

I ACz 1710/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, pismo z dat, zażalenie powódki na postanowienia, całość i ustanowienie pełnomocnika, potrzeba wzywania, postanowienie sądu okręgowego, wniosek powódki o zwolnienie, podanie daty, data orzeczenia, izba skarbowa, odrzucenie zażalenia, przysługiwanie, naczelnik urzędów skarbowych, ponowny wniosek, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, akt postępowań, uzasadnienie sądu okręgowego, kolejny wniosek, orzeczenie sądu okręgowego, treść pisma
Zobacz»

II Cz 504/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda, brak formalny i fiskalny, przedmiot badania w postępowaniu, moc przepisów prawa, wyznaczony termin, ocena trafności, dalszy bieg, eksmisja, wniosek o przywrócenie, przywrócenie terminów, bezzasadność, postępowanie zażaleniowe, wydział cywilny odwoławczy, postanowienie sądu rejonowego, postanowienie sądu okręgowego, skutek zażaleń, zarządzenie, posiedzenie niejawne, postanowienie z dni, lipiec
Zobacz»

VIII Gz 14/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2014

Data publikacji: 4 marca 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, ponowne wniesienie, postanowienie z dni, prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie, zmiana kierunków, areszt śledczy, podstawa prawa, odrzucenie zażalenia, bezwzględna przyczyna, rozpoznanie wniosku o zmianę, tryb postępowania upadłościowego, wniesienie zażalenia, akt zastępczy, ponowne rozpoczęcie biegu, rozpoznanie zażalenia, czas rozpoznawania wniosku, przekazanie zażalenia, poddanie orzeczeń, odpis postanowienia
Zobacz»

I ACz 1445/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 11 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odrzucenie zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • poznanie, zażalenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zażalenie dłużniczki, postanowienie sądu okręgowego, zasada w postępowaniu cywilnym, zaskarżone postanowienie, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik na postanowienie sądu, zażalenie dłużnika na postanowienie, kolejne zażalenie, nakaz zapłaty w sprawie, przedmiot nadania, postanowienie z dni, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, data nadania, żądanie ewentualne, wniesienie zażalenia, prawomocny nakaz zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Górecki,  Jan Futro ,  Hanna Małaniuk
Data wytworzenia informacji: