Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1075/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-07-08

VIII Gz 85/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, siedziba wierzyciela, miejsce spełnienia świadczenia, koszt postępowań zażaleniowy, właściwość sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, siedziba wierzyciela, miejsce spełnienia świadczenia, właściwość przemienna, siedziba powoda, potwierdzające miejsce, pozew not, koszt postępowań zażaleniowy, oddawczy charakter, określony rachunek, określające miejsce, powództwo przed sądem rejonowym, charakter świadczenia pieniężnego, siedziba wierzyciela w chwili, właściwość sądu, sprawa do sądu właściwości, obowiązek przedłożenia dokumentu, właściwość miejscowa sądu rejonowego, miejsce zapłaty, świadczenie w miejsce
Zobacz»

VI Gz 171/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, właściwość, siedziba wierzyciela, miejsce spełnienia świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, właściwość, siedziba wierzyciela, właściwość ogólna, obrót bezgotówkowy, miejscowy sąd, nota księgowa, miejsce spełnienia świadczenia, siedziba powoda, przepis o właściwości, sprzedaż energii elektrycznej, numer rachunków bankowy, dzień uznania rachunku bankowego, bankowymi sprzedawcami, regulamin sprzedaży, właściwość przemienna sądu rejonowego, niewłaściwość, nienależyte wykonanie, właściwość miejscowa, rachunek wierzyciela
Zobacz»

VIII Gz 261/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, właściwość, siedziba wierzyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, właściwość, gorzów wielkopolski, właściwość ogólna, siedziba banku, prowadzący rachunek, rachunek bankowy, miejsce płatności, konina, właściwość przemienna sądu, wierzyciel w chwili, górnik, siedziba wierzyciela, wydział gospodarczy, pozew, przepis o właściwości, pozwana spółka, rachunek powoda, miejsce zamieszkania
Zobacz»

VIII Gz 13/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 16 marca 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, właściwość sądu, koszt postępowań zażaleniowy, siedziba, stosunek umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, oświadczenie o odstąpienia, właściwość przemienna, właściwość sądu, właściwość miejscowa sądu, rachunek bankowy, umowa zawarta pomiędzy stroną, koszt postępowań zażaleniowy, oddawczy charakter, siedziba, stosunek umowny, okrąg, powództwo przed sądem rejonowym, charakter świadczenia pieniężnego, siedziba wierzyciela w chwili, zwrot świadczenia, strona miejsca, sprawa do sądu właściwości
Zobacz»

VIII Gz 114/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lipca 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, miejsce spełnienia świadczenia, właściwość sądu, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, miejsce spełnienia świadczenia, oddawczy charakter, właściwość ogólna, właściwość sądu, brak uwzględnienia, charakter sporu, siedziba przedsiębiorstwa, rachunek bankowy, miejsce zamieszkania, siedziba, wierzyciel, właściwości różne, podstawa właściwości miejscowej sądu, powództwo przed sądem rejonowym, niewłaściwość miejscowa sądu rejonowego, dochodzone świadczenie, właściwość miejscowa sądu rejonowego, strona i możliwość, właściwość przemienna sądu
Zobacz»

VIII Gz 123/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

właściwość, powództwo o wykonanie umowy, odstąpienie od umowy, miejsce wykonania umowy, roszczenie, umowa o odstąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie umowy, właściwość, świadczenie po odstąpieniu, dokonane świadczenie, powództwo o wykonanie umowy, zwrot świadczenia, właściwość przemienna sądu, górnik, rękojmia za wady, odstąpienie od umowy, miejsce wykonania umowy, centrum, niewłaściwość miejscowa sądu, naprawienie szkody powstałej, właściwość miejscowa sądu, odszkodowanie z powodu, roszczenie, umowa o odstąpienie, powstanie zobowiązania, oświadczenie o odstąpienia
Zobacz»

VIII Gz 313/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, ustalanie właściwości, właściwość sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, siedziba przedsiębiorstwa powoda, ustalanie właściwości, właściwość miejscowa, związek z przedsiębiorstwem, przepis o właściwości ogólnej, właściwość przemienna, treść zlecenia, zastosowanie przy ustalaniu, właściwość sądu, spełnienie świadczenia pieniężnego, prace projektowe, rejonowy gdańsk, północ, wykonana mapa, wskazanie i uzasadnienie, rejonowy dzień, karta rejestracyjna, sprawozdanie z wykonanej pracy
Zobacz»

II Cz 57/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, właściwość, miejsce spełnienia świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, właściwość, ostrów wielkopolski, właściwość przemienna, przelot, miejsce spełnienia świadczenia, właściwość ogólna, lotnisko, podstawa właściwości, miasto stołeczne warszawy, sprawa sądu rejonowego, pokład, warszawa w warszawie, miejscowy sąd, przypadek świadczenia, właściwość miejscowa, starcie samolotów, opóźnienie lotów, odlot samolotu, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I C 676/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 8 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

właściwość, miejsce wykonania umowy, odstąpienie od umowy, roszczenie o wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • właściwość, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu, odszkodowanie z powodu, świadczenie po odstąpieniu, gorzów wielkopolski, unieważnienie, zmiana umowy, powództwo o zawarcie umowy, ustalenie istnienia umowy, wyłączna właściwość sądu, odstąpienie od umowy, roszczenie o wykonanie umowy, zarzut niewłaściwości miejscowej, skutek odstąpienia od umowy, umowy klauzuli, strona stosunku umownego, przedmiotowa sprawa zastosowania, miejsce siedziby, zwrot spełnionego świadczenia
Zobacz»

VIII Gz 348/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 października 2018

Data publikacji: 26 października 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, właściwość, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, właściwość, zlecenie spedycyjne, właściwość przemienna, przyjęcie właściwości, właściwość miejscowa sądu, kwestia właściwości miejscowej, centrum, skuteczność zawarcia umowy, zlecenie przewozowe, określone żądanie, nienależyte wykonanie umowy, wierzyciel w chwili, warunek zlecenia, określona kwestia, odszkodowanie z powodu, umowa przewozu, zażalenie, znajda
Zobacz»

VIII Gz 576/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, siedziba wierzyciela, roszczenie, powództwo o wykonanie umowy, właściwość sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o terminach, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, miejsce wykonania umowy, podstawa właściwości, siedziba wierzyciela, wyrób medyczny, właściwość miejscowa sądu, roszczenie, centrum, równowartość kwot, skorzystanie z właściwości przemiennej, odzyskiwanie należności, roszczenie o zapłatę, źródło i podstawa, uprawnienie do odsetek, powództwo o wykonanie umowy, żądanie równowartości, właściwość sądu, nienależyte wykonanie umowy
Zobacz»

III Cz 1618/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, właściwość, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, nienależyte wykonanie umowy, odszkodowanie z powodu, właściwość, odstąpienie od umowy, możliwość kumulacji, interpretacja regulacji, świadczenie po odstąpieniu, przywołana regulacja prawna, okręgu właściwości, żądanie zwrotu spełnionego świadczenia, wybór sądu właściwego, żądanie zwrotu ceny, cena w związku, wytoczenie powództwa przed sąd, zwrot uiszczonej ceny, właściwość przemienna, pozew do sądu rejonowego, sprzedaż konsumencka, miejsce siedziby
Zobacz»

VI Gz 109/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 22 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

miejsce spełnienia świadczenia, siedziba wierzyciela, miejsce wykonania umowy, roszczenie o wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, siedziba wierzyciela, miejsce wykonania umowy, siedziba wierzyciela w chwili, roszczenie o wykonanie umowy, sprawa do sądu rejonowego, miejsce płatności, numer rachunków bankowy, wydział gospodarczy, zgoda na dokonanie zapłaty, dalsze prowadzenie, wskazanie dłużnika, zapłata należności z umowy, spełnienie świadczenia pieniężnego, miejsce zamieszkania, miejsce oznaczone w umowie, rachunek walutowy, zapis na fakturze, miejsce wykonania zobowiązania, skorzystanie z przepisu
Zobacz»

VIII Gz 129/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, siedziba wierzyciela, właściwość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, miejsce zamieszkania, siedziba wierzyciela, numer rachunków bankowy, siedziba przedsiębiorstwa powoda, właściwość, oddawczy charakter, właściwości różne, postępowanie o kosztach, świadek zamieszkały, właściwość przemienna sądu rejonowego, powództwo przed sądem rejonowym, wskazanie dłużnika, charakter świadczenia pieniężnego, zapłata za wykonanie usługi, właściwość miejscowa sądu rejonowego, usługa montażu, sporna usługa, wskazanie numeru rachunku
Zobacz»

VI Gz 18/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

miejsce wykonania umowy, właściwość, roszczenie o wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • właściwość miejscowa
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, właściwość, roszczenie z rękojmi, krosno, wada, żądanie dostarczenia, przepis o właściwości przemiennej, dostarczenie rzeczy, roszczenie o wykonanie umowy, niewłaściwość, uprawnienie z rękojmi, odszkodowanie z powodu, przekazanie sprawy do sądu, podstawa w przepisach ustawy, wydanie rzeczy, zachwiana równowaga, właściwość miejscowa ogólna, możliwe stosowanie, roszczenie o powrotne przeniesienie, umowa o charakterze obligacyjnym
Zobacz»

VIII Cz 236/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 24 maja 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, siedziba banku, siedziba wierzyciela, miejsce wykonania umowy, bank wierzyciela, określony bank, właściwość, określenie właściwości miejscowej, rachunek wierzyciela, miejsce siedziby, zamiejscowy wydział cywilny, zgoda na dokonanie zapłaty, przepis o właściwości miejscowej, powództwo o wykonanie umowy, właściwość miejscowa ogólna, podstawa właściwości miejscowej sądu, zasada w miejscu, założenie prawa, spełnienie dochodzonego świadczenia, siedziba wierzyciela w chwili
Zobacz»

VI Gz 227/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miejsce spełnienia świadczenia, miejsce wykonania umowy, siedziba powoda, odszkodowanie z powodu, zapłata odszkodowania, przeznaczenie przesyłki, niewłaściwość miejscowa i przekazanie, stwierdzenie niewłaściwości miejscowej, spełnienie świadczenia pieniężnego, strona miejsca, zażalenie, miejsce zapłaty, poddanie sprawy, miejsce wykonania zobowiązania, spełnienie świadczenia niepieniężnego, przepis o właściwości ogólnej, uzgodnienie przez strony, niewłaściwość miejscowa sądu, rozum, wykonanie przewozów
Zobacz»

VIII Gz 57/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, właściwość przemienna, centrum, miejsce spełnienia świadczenia, warszawa w warszawie, sprawa o ustalenie nieistnienia, siedziba wierzyciela w chwili, ustalenie nieistnienia umowy, miejscowy sąd, istnienie umowy, właściwość miejscowa, górnik, siedziba wierzyciela, związek z przedsiębiorstwem, zastosowanie do sprawy, zażalenie, właściwość sądów rejonowych, powództwo przed sąd, właściwość sądu, powództwo o ustalenie
Zobacz»

VIII Gz 170/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, siedziba wierzyciela, miejsce spełnienia świadczenia, właściwość, orzekanie o kosztach, konkretny rachunek, sprawa w instancji, oddawczy charakter, rozliczenie bezgotówkowe, wskazanie siedziby, rachunek bankowy, powództwo przed sądem rejonowym, charakter świadczenia pieniężnego, siedziba wierzyciela w chwili, sprawa do sądu właściwości, kodeks postępowania cywilnego, właściwość miejscowa sądu rejonowego, świadczenie w miejsce, właściwość przemienna sądu, koszt przy okazji
Zobacz»

III Cz 1892/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miejsce wykonania umowy, okręgu właściwości, właściwość sądu, siedziba kancelarii pełnomocnika, tarnowska góra, zażalenie, niepełnosprawność powoda, miejsce zamieszkania, faktura za roboty budowlane, przedwczesne uznanie, łącznik miejsca, zapłata na rachunek, właściwość miejscowa sądu rejonowego, rozpoznanie sprawy w oparciu, przytoczenie w pozwie, możliwość rozpoznania sprawy, dołączona faktura, miejsce wykonania zobowiązania, siedziba wierzyciela, określenie właściwości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: