Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1163/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2018-04-19

XVIII C 1908/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

przebieg ogrodzenia, pozwany, remont ogrodzenia, dzień opóźnienia, wykonanie przedmiotu umowy, szkic, wykonanie zobowiązania, wysięgnik, trasa przebiegu, korzenie drzewa, odcinek, zapłata kary umowna, wynagrodzenie netto, brama i furtka, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przebieg ogrodzenia, pozwany, remont ogrodzenia, dzień opóźnienia, wykonanie przedmiotu umowy, szkic, wykonanie zobowiązania, wysięgnik, trasa przebiegu, korzenie drzewa, odcinek, zapłata kary umowna, wynagrodzenie netto, nienależyte wykonanie zobowiązania, brama i furtka, dłużnik, termin, zakończenie pracy, kompleks, sekcja ochrony
Zobacz»

I ACa 802/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, dłużnik, pozwany, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy, żandarmeria
Zobacz»

I ACa 598/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

pozwany, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, przyczyna opóźnienia, podwykonawca, wykonanie zadania
Zobacz»

III Ca 436/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 22 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie netto, rażące wygórowanie, dzień opóźnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie netto, miarkowanie wysokości kary umownej, strona wykonawcy, odstąpienie od umowy, kara umowna równa, zasadność miarkowania, rażące wygórowanie, plac robót, przypadek opóźnienia, uzasadniające miarkowanie, dzień opóźnienia, teren robót, uporządkowanie terenu, pozwany, wypadek odstąpienia, umowa o wykonanie robót, większość pracy
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, dłużnik, opóźnienie, zwłoka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

XXIII Ga 706/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 27 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, rażące wygórowanie, zwłoka, dzień opóźnienia, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa zgodnie, komisja oceny projektów, zmniejszenie kary umownej, przyjaźń, pozwany, opóźnienie w wykonaniu umowy, przebudowa instalacji, rażące wygórowanie, zwłoka, umowa wynagrodzenia, uzgodnienie projektu, dzień opóźnienia, data rozpoczęcia prac, warszawa w warszawie, wykonanie zobowiązania, instalacja wodna, uzyskanie decyzji, kara umowna za zwłokę
Zobacz»

I ACa 367/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 3 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie w realizacji, zapłata kary umowna, rażące wygórowanie, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary, realizacja dostawy
Zobacz»

I ACa 40/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 9 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, miarkowanie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia, nienależyte wykonanie prac, opóźnienie w wykonaniu umowy
Zobacz»

V GC 451/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dłużnik, umowa, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy
Zobacz»

II Ca 802/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, dłużnik, umowa, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, kara umowna za opóźnienie, dłużnik, pozwany, zapłata kary umowna, opóźnienie w realizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, dłużnik, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, opóźnienie w realizacji, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika
Zobacz»

II Ca 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 14 marca 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, dzień opóźnienia, pozwany, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, rażące wygórowanie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara
Zobacz»

I ACa 710/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 18 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozwany, miarkowanie kary umownej, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • agregat, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, wpływ na opóźnienie, przedmiot umowy, wypadek opóźnienia, robota dodatkowa, wykonanie przyłącza
Zobacz»

IX Ca 758/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dłużnik, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, dłużnik, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu
Zobacz»

I C 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, opóźnienie, pozwany, umowa, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, pozwany, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka
Zobacz»

X GC 1678/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

opóźnienie, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac, zakończenie pracy, instalacja wodnokanalizacyjna, przesłuchanie powoda
Zobacz»

I ACa 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 października 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, miarkowanie kary, umowa, wykonanie przedmiotu, dzień opóźnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nawierzchnia, miarkowanie kary, umowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu, dzień opóźnienia, termin
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, dłużnik, pozwany, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna
Zobacz»

VII AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dzień opóźnienia, umowa, rażące wygórowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga,  Maciej Rozpędowski
Data wytworzenia informacji: