Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 75/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-04-11

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przypadek odstąpienia, dzieło, skuteczne odstąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, dzieło, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, prawo odstąpienia, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, prawo odstąpienia, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, pierwszy etap, pozwany, realizacja prac
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, prawo odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek
Zobacz»

XIII Ga 747/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia, etap
Zobacz»

VIII Ga 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, etap, kara umowna za odstąpienie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac, naliczenie kary umownej, budynek
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, etap robót, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar
Zobacz»

V ACa 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, zobowiązanie niepieniężne, wynagrodzenie, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

XIII GC 1582/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 3 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, obmiar, kara umowna za odstąpienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, obmiar, kara umowna za zwłokę, kara umowna za odstąpienie, pozwany, nakład, nota, dokończenie pracy, kara umowna za opóźnienie, rzeczywisty zakres prac, protokół obmiaru, inwestor, faktura, umowa wzajemna, data zakończenia pracy, mail, wynagrodzenie umowne, droga dojazdowa, termin realizacji, zaliczka na kwotę
Zobacz»

I ACa 191/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, podstawa odstąpienia, skuteczne odstąpienie, pozwany, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, wypadek odstąpienia od umowy, podstawa odstąpienia od umowy, podstawa odstąpienia, płatność faktury, badanie podstawy, zastrzeżenie kary umownej, ocena skuteczności zastrzeżenia kary, kara umowna na wypadek, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, bezwzględnie obowiązujący charakter, sankcja, skuteczne odstąpienie od umowy, kaucja gwarancyjna, możliwość badania, skuteczne odstąpienie, pozwany, wykonana praca, wynagrodzenie
Zobacz»

VIII Ga 29/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, kara umowna za odstąpienie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, prawo autorskie, centrum, projekt zamienny, treść porozumienia, kara umowna za odstąpienie, zadanie, wypadek odstąpienia od umowy, reprezentant powódki, oświadczenie woli, wykonanie projektów, dalsza praca projektowa, nowa umowa, potrącenie, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, dodatkowy termin, wynagrodzenie, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

X GC 333/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, teza z uzasadnienia wyroku, centra handlowa, pozwany, zarządca przymusowy, umowa najmu, wybudowanie centrum, odstąpienie przez powódkę, opóźnienie w wydaniu lokalu, usta, zarzut miarkowania kary umownej, oświadczenie o odstąpienia, zapłata kary umowna, dłużnik, przypadek opóźnienia, bezskuteczność umowy, akcesoryjny charakter kary, przekazanie lokalu, odstąpienie z winy
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie, dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, wynagrodzenie, nota obciążeniowa, dzieło, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła
Zobacz»

V ACa 881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, etap robót, drugi etap, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap robót, robota dodatkowa, budowa, drugi etap, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowne prawo odstąpienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, artykuły mleczarskie, umowne prawo odstąpienia, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, rejonowy gdańsk
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Małaniuk,  Małgorzata Gulczyńska
Data wytworzenia informacji: