Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 953/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-11-20

I C 2467/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 28 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, szpital, nakaz zapłaty, prawo zamówień publicznych, faktura vat, należność, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, pozwany, szpital, nakaz zapłaty, prawo zamówień publicznych, produkt leczniczy, rozłożenie należności na raty, ocena powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, faktura vat, pacjent szpitala, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, zestawienie, pełnomocnictwo substytucyjne, zwrot opłaty skarbowej, rygor natychmiastowej wykonalności, dostawa, lipiec
Zobacz»

IX C 902/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 28 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

towar, prawo zamówień publicznych, pozwany szpital, dostawa, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • towar, prawo zamówień publicznych, postępowanie mediacyjne, pozwany szpital, dostawa, kierownik apteki, mediacja, strona powodowa, kopia zamówienia, faktura vat, zmiana stawek podatku, mediator, towar do bieżącej działalności, księgowość, sytuacja finansowa pozwanego szpitala, ustawa prawa, żądanie odsetkowe, powodowa spółka, umowa, szpitalowi kosztów
Zobacz»

IX C 968/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 28 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

towar, prawo zamówień publicznych, pozwany szpital, dostawa, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • towar, prawo zamówień publicznych, postępowanie mediacyjne, pozwany szpital, dostawa, kierownik apteki, mediacja, strona powodowa, kopia zamówienia, faktura vat, zmiana stawek podatku, mediator, towar do bieżącej działalności, księgowość, sytuacja finansowa pozwanego szpitala, ustawa prawa, żądanie odsetkowe, powodowa spółka, umowa, szpitalowi kosztów
Zobacz»

IX C 985/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 marca 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwany szpital, faktura vat, dostawa, towar, prawo zamówień publicznych, wystawiona faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • lista przewozowa, data płatności, pozwany szpital, kopia zamówienia, prawidłowo wystawiona faktura, faktura vat, dostawa, towar, prawo zamówień publicznych, formularz cenowy, wystawiona faktura, umowa, kierownik apteki, doręczenie faktury, ustawa prawa, faktura na łączną kwotę, wyznaczenie mediatora, postępowanie mediacyjne, towar medyczny, zmiana ustawy o podatku
Zobacz»

I C 2624/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 9 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

faktura vat, odczynnik, zapłata, pozwany, należność, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • data otrzymania faktury, faktura vat, odczynnik, zapłata, odstąpienie od obciążania, jakość zgodna, ilość i asortyment, odsetka, aparat, istnienie obowiązku zapłaty, należność główna, pozwany, należność, prawo zamówień publicznych, dokonywany przelew, rata, konto wykonawców, podstawa faktury, zapłata należności, załączona faktura
Zobacz»

IV C 1183/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

dzień zapłaty, dostawa, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowa konsorcjum, dostawa, szczegółowy termin dostaw, sukcesywna dostawa, zmiana wierzyciela, dostawa przedmiotu, tysiąc, uczestnik konsorcjum, faktura, wykonanie dostawy, konto wykonawców, dostawa produktów, pisemne zamówienie, złożenie faktury, produkt leczniczy, kwota, lider konsorcjum, przedmiot umowy, czynność prawna
Zobacz»

VIII GC 519/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • towar, faktura, przekroczenie limitów, zamówienie podstawowe, prawo zamówień publicznych, pozwany, składanie zamówienia, wyczerpanie limitów, umowa sprzedaży, limit kwotowy, przetarg nieograniczony, ustawa prawa, dostawa, apteka, limit określony w umowach, towar o łącznej wartości, faktura dołączona do pozwu, wykaz towarów, opieka zdrowotna, wygaśnięcie umowy
Zobacz»

IV C 63/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowa konsorcjum, członek konsorcjum, produkt medyczny, działalność lecznicza, prawo zamówień publicznych, umowa dostawy, przetarg, produkt leczniczy, zmiana wierzyciela, lider konsorcjum, wspólne przedsięwzięcie, dostawa produktów, kwota, wspólne ponoszenie ryzyka, placówka medyczna, umowa sprzedaży, heparyna, dostawca, pozwany
Zobacz»

I ACa 1261/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia, rękojmia za wady prawne, ustawa o zamówieniach publicznych, umowa cesji wierzytelności, zabieg, sprzęt medyczny, śródmieście w łodzi, szpital, umowa dostawy, wykonanie umowy cesji, dzielenie zamówienia, określone zamówienie, odrębne zamówienie, pozwany, umowa sprzedaży, faktura, łączna wartość, mama do czynienia, prowadnik
Zobacz»

I ACa 444/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, umowa konsorcjum, pozwany szpital, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, formularz cenowy, oferta, sprzątanie powierzchni, zwolnienie podatkowe, stawka podatku, podatek vat, podatek od towarów i usług, umowa spółki cywilna, cena, członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej, faktura vat, towar, podmiot
Zobacz»

V ACa 1030/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 17 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowa konsorcjum, działalność lecznicza, produkt leczniczy, zmiana wierzyciela, przepis w sytuacji, ustawa o działalności, umowa ze szpitalem, pozwany, dostawa produktów, szpital, należność, skutek tożsamy, dostarczony produkt, kwota, osiągnięcie skutku, obrót wierzytelności, publiczny zakład opieki zdrowotnej, windykacja należności, produkt medyczny
Zobacz»

II Ca 450/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja, prawo zamówień publicznych, przegląd techniczny, przegląd gwarancyjny, umowa dostawy, materiał eksploatacyjny, jednostka wojskowa, sprzęt, odkurzacz, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, książka gwarancyjna, okresowy przegląd, zobowiązanie gwarancyjne, cena oferty, obsługa techniczna, ustalenie nieistnienia wierzytelności, skarb państwa, gwarant, ekipa, przedmiot zamówienia
Zobacz»

I ACa 727/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, seminarium, ankieter, realizacja projektu, usługa, wyłonienie wykonawcy, urząd kontroli skarbowej, zachowanie obowiązujących procedur, pozwany, część dofinansowania, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, województwo, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa strony, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, oznaczenie strony powodowej, dofinansowanie projektów, celowość i zgodność, umocowaniem dyrektora
Zobacz»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia publicznego, kolektor słoneczny, urząd marszałkowski województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, przyczyna wypowiedzenia, aktualizacja planu, przetarg, kanclerz uczelni, korekta finansowa, ogłoszenie o zamówieniu, pracodawca, istotny warunek zamówienia, kryterium oceny ofert, zamówienie publiczne zgodnie, dostawa sprzętu komputerowego, internetowych uczelni, umowa o prace, komórka organizacyjna
Zobacz»

IV C 657/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, dostawa częściowa, uczestnik konsorcjum, dzień zapłaty, lider konsorcjum, dostawa, zamówienie publiczne, złożenie faktury, odczynnik, analizator, nadanie w urzędzie pocztowym, faktura, zakup odczynników, otrzymanie dostawy, pełnomocnik konsorcjum, sekcja zaopatrzenia, zwrot kosztów opłaty, data nadania, oferta przetargowa, miesiąc z dołu
Zobacz»

I C 710/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • produkt leczniczy, wzór umowy, zamówienie publiczne, dostawa produktów, przedmiot zamówienia, oferta, pakiet, pozwany szpital, umowa dostawy, interes prawny, produkt medyczny, ilość leków, kara umowna, ekwiwalentność, przetarg, pacjent, elastyczne reagowanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość brutto, wzorzec
Zobacz»

I C 1103/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • załącznik i aneks, umowa konsorcjum, produkt leczniczy, faktura vat, dostawa leków, siedziba, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, należność główna, pozew, dostawa, dług, przelew na poczet, lider konsorcjum, umowa z dniem, umocowanie pełnomocników, dostawa produktów, dostarczony towar, kwota przelewów, pozwany
Zobacz»

I ACa 211/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, zjazd indywidualny, gmina, umowa o roboty budowlane, posesja, odwodnienie liniowe, wykonanie robót dodatkowych, zmiana umowy, notatka, forma pisemna, zawarcie, faktura, wynagrodzenie ryczałtowe, roszczenie o zwrot wartości, pozwany, sprawa zamówień publiczna, umowa o roboty dodatkowe, inwentaryzacje powykonawcze, ustawa prawa, bezpodstawne wzbogacenie
Zobacz»

XXVI GC 713/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 19 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, sprzedaż świadectw pochodzenia, interes publiczny, strona powodowa, umowa ramowa, nieważność umowy, pominięcie przepisów, konwalidacja, transakcja, ustalenie nieważności, podstawa artykułu, zastosowanie artykułu, obrót świadectwami, procedura odwoławcza, pominięcie trybu, nieważna czynność prawna, energia, dyrektywa, prawo majątkowe, tryb zamówienia
Zobacz»

VI ACa 648/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 30 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, dzień zapłaty, lider konsorcjum, uczestnik konsorcjum, produkt leczniczy, działalność lecznicza, prawo zamówień publicznych, ustawa o działalności, faktor, dostarczony produkt, ramowa umowa o współpracy, wierzytelność, faktura vat, udzielenie zamówienia, faktoring, dostawa produktów, potwierdzenie salda, umowa sprzedaży, przetarg, należność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamila Rzucidło-Sidorska
Data wytworzenia informacji: