Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 444/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-10-03

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, kosztów odzyskania, odzyskiwanie należności, pozwany, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, rekompensata kosztów, pozwany, ryczałt, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, pozwany szpital, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka, zasądzone świadczenie na raty, konstytucja rp, odsetka ustawowa za opóźnienie, stała kwota
Zobacz»

III C 962/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2017

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kosztów odzyskania, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odzyskanie należności, faktura vat, odzyskiwanie należności, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • kosztów odzyskania, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, odzyskanie należności, ustawa o terminach, ustawa o zamówieniach publicznych, prawidłowo wystawiona faktura, numer zamówienia, faktura vat, nazwa produktu, opóźnienie od kwot, numer umowy, wyrób medyczny, odzyskiwanie należności, oferta przetargowa, przelew na konto powoda, dostawa, zrealizowane dostawy, poprzednik prawny
Zobacz»

III C 1063/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kosztów odzyskania, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odzyskanie należności, faktura vat, odzyskiwanie należności, dostawa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • kosztów odzyskania, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, numer zamówienia, odzyskanie należności, przegląd techniczny, ustawa o terminach, towar, nazwa produktu, opóźnienie od kwot, numer umowy, prawidłowo wystawiona faktura, faktura vat, szpital, odzyskiwanie należności, dostawa, ustawa o zamówieniach publicznych, uprawnienie do odsetek, pozwany
Zobacz»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, odzyskiwanie należności, wierzyciel, przelew, kwota, pozwany, płatność, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, dowód przelewów, dobosz, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, wierzyciel, przelew, kwota, pozwany, termin wyznaczony do zapłaty, spółka komandytowa, równowartość kwot, płatność, faktyczna zapłata, tysiąc, opóźnienie, odsetka
Zobacz»

I C 1312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, kwota, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, odsetka ustawowa za opóźnienie, siedziba, kwota, data otrzymania faktury, treść ustawy, dostarczony towar, dzień obciążeń, należność, na raty, obciążenie rachunku bankowego, asortyment, październik, faktura według cen, dostawa leków, integralny załącznik, umowa z załącznikami
Zobacz»

X C 5267/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 6 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

transakcja handlowa, kosztów odzyskania, odzyskanie należności, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, kosztów odzyskania, odzyskanie należności, ustawa o terminach, faktura, termin zapłaty w transakcjach, rekompensata kosztów, towar, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozew faktury, umowa ramowa, pozwany szpital, jednorazową rekompensatę, odzyskiwanie należności, pozwany, konkretny termin płatności, polska ostatnia, wcześniejsze zaległości, uprawnienie do odsetek, dzień roboczy miesiąca
Zobacz»

X GC 1638/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, kurs euro, średni kurs, transakcja handlowa, płatność, faktura vat, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, przelew, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, kurs euro, średni kurs, siedziba, transakcja handlowa, płatność, faktura vat, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, termin płatności, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przelew, rachunek bankowy, opóźnienie, płatność w transakcjach handlowa, kwota, cedent, kwota rekompensaty
Zobacz»

I C 886/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

płatność, odsetka, faktura vat, część należności główna, pozwany, umowa dostawy, kwota, pozew, równa miesięczna rata, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • płatność, termin płatności, odsetka, faktura vat, część należności główna, pozwany, umowa dostawy, cała należność główna, kwota, kwota należności główna, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, dostawa materiałów, aneks i załącznik, lipiec, pozew, równa miesięczna rata, zapłata, skapitalizowana odsetka od kwot, potwierdzenie nadania i odbioru, ostateczne przedsądowe wezwanie
Zobacz»

VIII Ga 267/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 8 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, faktura vat, pozwana faktura, płatność, kurs euro, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, faktura vat, pozwana faktura, oznaczony numer, dzień roboczy miesiąca, równowartość kwot, płatność, termin płatności, ostatni dzień roboczy, koszt windykacji, polska ostatnia, narodowy bank polski, płatność w transakcjach handlowa, kurs euro, wierzyciel, uprawnienie do odsetek, dłużnik
Zobacz»

I C 1313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2016

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

faktura, należność, odsetka, przelew, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, cofnięcie, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, należność, przelew kwot, odsetka, pozwany szpital, przelew, termin zapłaty w transakcjach, nieuregulowane faktury, transakcja handlowa, wyrok zaoczny, produkt leczniczy, elektroniczne postępowanie upominawcze, ustawa o terminach, cofnięcie, pozwany, wytoczenie powództwa, pozew, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, lublin
Zobacz»

II C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

faktura vat, odsetka, pozwany, należność główna, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, dostawa, dzień zapłaty, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, nota odsetkowa, odsetka, pozwany, apteka, należność główna, las, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odbiór towaru, dostawa leków, opóźnienie w zapłacie, dostawa, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, odsetka w wysokość, dostarczony towar, odbiór faktury
Zobacz»

XVII GC 3212/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, odsetka, dzień zapłaty, płatność, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, dzień otrzymania faktury, składanie pozwów, odsetka, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, płatność, dzień składania, ustawa z dniem, wywóz nieczystości, wytoczenie powództwa, opłata za wykonanie, dzień od dnia otrzymania, powództwo do dnia zapłaty, odpad, termin płatności, pozew
Zobacz»

III C 26/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odsetka, należność, pozwany, płatność, kosztów odzyskania, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, odsetka, należność, termin płatności, pozwany, roku odsetki, poprzednik prawny, sterylizacja, sztuka, płatność, zwielokrotnienie, kosztów odzyskania, łączny poziom, rodzaj odsetek, ustawa o zamówieniach publicznych, faktura vat, sterylizator
Zobacz»

X GC 494/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwana faktura, odzyskiwanie należności, kosztów odzyskania, transakcja handlowa, wierzyciel, płatność, odzyskanie należności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura na kwotę, pozwana faktura, odzyskiwanie należności, magazyn, kosztów odzyskania, transakcja handlowa, termin płatności, rekompensata kosztów, wierzyciel, płatność, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, towar, surowiec, stała kwota, dzień roboczy miesiąca, związek z dochodzeniem, ostatni dzień roboczy, dłużnik, reklamacja
Zobacz»

V GC 233/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2019

Data publikacji: 8 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

faktura vat, transakcja handlowa, dzień zapłaty, płatność, termin zapłaty w transakcjach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, transakcja handlowa, termin płatności, dzień zapłaty, płatność, szpital, uznanie powództwa, odsetka za opóźnienie, umowa kompleksowa, usługa dystrybucji, odczyt poboru, ustawa o terminach, pobór energii elektrycznej, dokonywany odczyt, sprzedana energia elektryczna, obrót konta, treść wystawionych faktur, termin zapłaty w transakcjach, zakres należności, kwestia zasądzenia
Zobacz»

V GC 45/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, odzyskiwanie należności, pozwany, kurs euro, średni kurs, kwota, cofnięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, obuwie i odzież, ustawowa odsetka za opóźnienie, odzyskiwanie należności, odzież robocza, pozwany, pozwany towar, równowartość kwot, nieistnienie roszczenia, kurs euro, sprzeciw, średni kurs, kwota, narodowy bank polski, wydział gospodarczy w składzie, cofnięcie, polska ostatnia
Zobacz»

XI GC 367/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 maja 2018

Data publikacji: 9 maja 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, płatność, transakcja handlowa, faktura vat, wierzyciel, termin zapłaty w transakcjach, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, firma windykacyjna, płatność, transakcja handlowa, faktura vat, termin płatności, wierzyciel, wezwanie do zapłaty, opóźnienie w płatności, termin zapłaty w transakcjach, potwierdzenie przelewu, dłużnik, wysłanie wezwania, nota, windykator, ustawa o terminach, koszt windykacji, dyrektywa, pozwany, równowartość
Zobacz»

XI GC 1688/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, kurs euro, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, płatność, dzień zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, kurs euro, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, płatność, równowartość kwot, opóźnienie w płatności, przypadek zakupu, rekompensata w związku, odbiór towaru, ostatni dzień roboczy, dzień zapłaty, termin płatności, wiadomość elektroniczna, rejestr, pozwany, osoba o nazwiskach, odsetka za opóźnienie
Zobacz»

VI GC 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, odsetka, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, towar, termin zapłaty w transakcjach, uregulowana należność, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w zapłacie, zapłata należności, żądanie rekompensaty, ustawa o terminach, numer, roszczenie, opóźnienie w płatności, odsetka, termin przedawnienia, nota odsetkowa, płatność, podpis na fakturach
Zobacz»

V Ga 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2016

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, faktura vat, odsetka, pozwana faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • cedent, odzyskiwanie należności, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, ustawa o terminach, należność uboczna, faktura vat, odsetka, wysokość odsetek za zwłokę, ordynacja podatkowa, równowartość, umowa sprzedaży, odsetka w wysokości odsetek, różnymi długami, zaliczenie przez powódkę, wymagalna faktura, opóźnienie, pozwana faktura, stosunek roczny, świadczenie główne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: