Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 77/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2015-08-24

I ACa 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lipca 2020

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa zlecenia, oświadczenie woli, wynagrodzenie, świadek, obsługa, czynność prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, giętarka, oświadczenie woli, wynagrodzenie, wzór umowy, świadczona usługa, godzina usługi, zapis, pozwana spółka, wpływ błędów, stawka, maszyna, świadek, wykonywana usługa, wykładnia oświadczenia woli, ekwiwalentność, obsługa, pracownik, druga szansa, czynność prawna
Zobacz»

VIII Ga 18/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 12 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wypowiedzenie, umowa, zamiar stron i cel, zlecenie, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, umowa, zamawiana usługa, okres wypowiedzenia, wykładnia umowy, zamiar stron i cel, brak świadczenia, zlecenie, zapis umowy, umowa o współpracy, oświadczenie woli, wola strony, faktyczne wypowiedzenie, gotowość do świadczenia usług, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, zgodna wola, powodowa umowa, strona pozwana dokumentu, strona w umowie, subiektywny charakter
Zobacz»

I ACa 59/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • list intencyjny, uznanie długu, umowa zlecenia, wypowiedzenie, wynagrodzenie, wypowiedzenie umowy zlecenia, pozwana spółka, pomimo to, umowa z nabywcami, zbycie, pierwsza instancja, wynegocjowanie, sfinalizowanie transakcji, oświadczenie woli, negocjacja, dług wobec powoda, liść, cena transakcji, zleceniodawca, inwestor
Zobacz»

I C 241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 19 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie, umowa zlecenia, należność, pozwany, ustna umowa zlecenia, wynagrodzenie dodatkowe, usługi prawne, akt sądu, koszt zastępstwa procesowy, uzyskanie środka, kwota należności główna, wygranie sprawy, wzorzec, sprawa o uznanie, rejonowy gdańsk, podatek vat, wynagrodzenie należne, prowadzenie sprawy, przypadku wygrania, należny powód
Zobacz»

IX GC 4667/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 września 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, wypowiedzenie, należności handlowe, ubezpieczenie należności, aneks do umowy, możliwość wypowiedzenia umowy, kredyt kupiecki, usługa, pozwany, ograniczenie możliwości, ogólny warunek ubezpieczenia, rating, należność, postanowienie aneksów, oświadczenie woli strony, oświadczenie woli, ostateczne przedsądowe wezwanie, zastrzeżenie umowne, możliwość wypowiadania, analiza należności
Zobacz»

VIII Ga 127/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 13 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, wynagrodzenie, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie należne, wypowiedzenie, pozwany, pierwsze wynagrodzenie, usta, zachowanie miesięcznego terminu wypowiedzenia, dofinansowanie projektów, oświadczenie woli, wniosek aplikacyjny, rozwiązanie umowy o dofinansowanie, etap, świadczenie usług doradczych, powodowa spółka, sporne wynagrodzenie, umowa zawarta pomiędzy stroną, negocjacja, koordynacja techniczna
Zobacz»

V Ca 2108/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 listopada 2012

Data publikacji: 20 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, zlecenie wypłaty, polisa, umowa, oświadczenie, umowa ubezpieczenia, całkowita wypłata, wypowiedzenie umowy, wola, formularz wypłaty, pismo powoda, pozwany, wysokość opłaty likwidacyjnej, formularz zlecenia, upływ okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy, prowizja, trzymiesięczny okres wypowiedzenia, zlecenie, środek wypłacony z rachunku
Zobacz»

I ACa 1680/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2015

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ścianka szczelna, podwykonawca, wynagrodzenie ryczałtowe, umowa, protokół finansowy, odpowiedzialność inwestora, wynagrodzenie, pozwana gmina, wykładnia umowy, hierarchia ważności dokumentów, koszt dzierżawy, brak rozstrzygnięcia, wykładnia oświadczenia woli stron, wyrok częściowy, postaci wynagrodzeń, treść załączników, generalny wykonawca, zapłata, przypadek dzierżawy, zaskarżony wyrok o kosztach
Zobacz»

III Ca 1871/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 18 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zlecenie, wzorzec, subiektywna metoda wykładni, reguła wykładni, korzyść konsumentów, oświadczenie woli, wykładnia umowy, sporne postanowienie umowy, należyta staranność, rozporządzenie w sprawie opłat, ustalenie znaczenia, zakres spłaty, zmieniające rozporządzenie, opłata za czynności adwokackie, zleceniobiorca, świadczenie usługi, prowadzenie negocjacji, monit, termin nieostry
Zobacz»

XIII Ga 1032/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, wypowiedzenie, umowa za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem, oświadczenie woli, pozwany, przypadek wypowiedzenia, windykacja roszczeń, wynagrodzenie, postępowanie uproszczone, treść komunikatów, umowa w przypadku, jednostronne wypowiedzenie, podanie przyczyny, zgoda strony powodowej, powierniczy przelew wierzytelności, zapłata wynagrodzenia, warunek rozwiązania umowy, druga faza
Zobacz»

I ACa 302/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2014

Data publikacji: 22 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, doradztwo prawne, odrębne pełnomocnictwo, świadczenie pomocy prawnej, opłata za wieczyste użytkowanie, umowa o obsługę prawną, obsługa, zleceniobiorca, ustalenie opłaty, pozwany, zleceniodawca, czynność, operat szacunkowy, zlecenie, opłata roczna, wypłata wynagrodzenia, nieruchomość, zawarcie umowy rezultatu, samorządowe kolegium odwoławcze, aktualizacja opłaty
Zobacz»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, negocjacja, doprowadzenie do nabycia nieruchomości, licencja pośrednika w obrocie, pośrednik w obrocie nieruchomości, staranne działanie, zamiar strony, zapis umowy, zleceniodawca, zgodny zamiar stron, członek zarządu, zawarcie umowy ostatecznej, zawarcie umowy finalnej, rozumienie zapisów, umowa przedwstępna nabycia nieruchomości
Zobacz»

I C 1516/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2020

Data publikacji: 17 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa, określenia dodatkowe, zakres przedmiotowy umowy, dochodzenie roszczeń cywilnych, umowa z dniem, wypadek przy pracy, pozwany, koszt zakupu protezy, świadek, wynagrodzenie, zadośćuczynienie, firma osoby fizycznej, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, legitymacja procesowa czynna, zlecenie, zmiana określenia, uzyskanie kwot, zapłata
Zobacz»

I C 1973/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wykonanie zlecenia, ważny powód, umowa zlecenia, wypowiedzenie zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie zlecenia, podział majątku wspólnego, wypowiedzenie umowy, ważna przyczyna, cennik, pozwany, ważny powód, sprawa rozwodowa, umowa zlecenia, rozwód, kara umowna, wypowiedzenie zlecenia, odpłatne zlecenie, sprawa o alimenty, potrzebna wiadomość, należyte wykonanie zlecenia, świadczenie usług prawnych, spotkanie, częściowe zeznanie, sprawa dotycząca podziału
Zobacz»

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 18 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, nośnik, wydobycie gazu, pozwana spółka, gazownictwo, umowa zlecenia, usługi doradcze, sektor energetyczny, łupek, wynagrodzenie, gotowość do świadczenia usług, ostatni dzień roboczy, dziedzina energetyki, kwota, zleceniobiorca, rozwiązanie technologiczne, przedawnienie, opiniowanie, zakresu praktycznego, wypowiedzenie
Zobacz»

VI Ga 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ogólny warunek handlowy, wypowiedzenie, umowa, miesiąc przed upływem, upływ czasu trwania, czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy, oferta, minimalny okres, portal, ogólny warunek umowny, na odwrót, internetowa książka, postanowienie ogólne, klient, formularz, pozwany, moment umieszczenia, kolejny rok, zawarcie
Zobacz»

XIII Ga 631/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, kara umowna, koszty ogólne, pracownik powódki, pozwany, wynagrodzenie, obsługa operatorska, oświadczenie woli, usługi dźwigowe, obowiązek zlecenia, ogólna dyrektywa wykładni oświadczeń, żuraw, dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego, cecha oceny dowolnej, dyrektywa wykładni oświadczeń woli, racjonalne działanie uczestników obrotu, dźwig, wykonanie określonej usługi, pozostawanie w gotowości, wartość stawki
Zobacz»

III Ca 1040/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik substytucyjny, zlecenie, windykacja wierzytelności, umowa, zamiar strony, zwrot kosztów dojazdów, zakończenie zlecenia, rozprawa sądowa, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, radca prawny, zgodny zamiar stron, miejsce rozprawy, postępowanie polubowne, sporne postanowienie umowy, odzyskanie należności, usługa, substytucja, ustalenie znaczenia, dojazd pełnomocnika
Zobacz»

I ACa 930/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, spółka, inwestor, pozwany, wada, uznanie długu, umowa o roboty budowlane, prokurent, faktura, budynek, czynność prawna, kierownik budowy, oświadczenie woli, ściana oporowa, strona umowy, zamiar strony, wykonawca robót budowlanych, praca, kontekst sytuacyjny, badana sprawa
Zobacz»

XIII Ga 770/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 lutego 2016

Data publikacji: 10 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, oświadczenie woli, pozwany, rura wodociągowa, zamknięcie dopływu wody, naprawa wodociągu, interpretacja oświadczenia woli, uszkodzenie wodociągu, umowa o dzieło, techniczne powody, zgłoszenie awarii, poczta elektroniczna, dokument zlecenia, swobodna ocena dowodów, zasada doświadczenia życiowego, obraz przepisów prawa, naprawy rury, dzień poczty, potrzeba zaufania, podpisane zlecenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: